Yaz ayları geldi, Hırsızlara Dikkat
SUNUM:

Polisin temel işlevlerinin başında, suçları ve tehlikeyi önlemek, suç işlenmesi halinde gerekli soruşturma işlemlerini yürütmek ve Adli makamlarla koordineli olarak sistemi çalıştırmaktır.

Geçmişten günümüze ülkemizde, polisin suç soruşturma hizmetleri her zaman ön planda olmuştur. Son 15-20 yılda polisin suç soruşturmasında teknik ve idari kapasitesini geliştirmesine yönelik kayda değer gelişmeler sağlanmış, uluslar arası standartlar yakalanmıştır.

Polis teşkilatlarında teknik standardın yükseltilmesi, tek başına yeterli olmamakta, vatandaşın desteğine de mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mekanizmaya dahil olacak vatandaşlarımızın, suç ve suçlu hakkındaki bilgi standardının yüksek olması gerekir.

İşte bu amaçla;

Hazırlanan kitaptaki bilgiler ışığında vatandaşlarımızın uyarılarımızı ve tavsiyelerimize dikkat etmeleri, alınması gereken tedbirleri zamanında almaları halinde istenilen hedefe ulaşılmış olacaktır.

Amacımız, okuma-yazma oranı yüksek iller arasında olan Bartın ilimiz suç ve suçlu ile mücadele eden bilinçli seviyeye ulaştırmaktır. 

Bu çerçevede hazırlanıp sizlere sunulan el kitapçığı mala karşı işlenen suçların önlenmesinde, sizlere destek olmak üzere pratikte görülen olaylar ve uygulamalar dikkate alınarak sade bir dille açıklanmıştır.

Burhan GÜMÜŞ
İl Emniyet Müdürü
1. Sınıf Emniyet MüdürüMAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Türk Ceza Kanunu Onuncu Bölüm 141 ile 169.ncu maddeler arasında yer almıştır.       

2559 sayılı polis vazife ve salahiyetleri kanunun 1. maddesinde ”Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder” hükmü yer almaktadır. Halkın malına yönelik olayları aydınlatmak, faillerini tespit edip yakalamak, adli merciler önüne çıkarmak, suç neticesi elde edilen eşyaları sahibine ve zilyetlerine iade etmek genel olarak Asayiş Şube Müdürlüğünün görevidir. Türk Ceza Kanunun 141. maddesinde Hırsızlık” Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak” olarak tanımlanmıştır.

Diğer suçların birçoğunun aksine hırsızlık suçlarında delillerin elde edilmesi pek mümkün olmamakta, yalnız parmak izi ile iktifa edilmektedir.

Delilden faile ulaşma ilkesinin en üst seviyelerde uygulanmaya çalışıldığı günümüzde, hırsızlık suçlarının aydınlatılmasını zorlaştırmaktadır. Bunu aşabilmek için Vatandaşımızın suçlara Karşı bilinçlenmesi ve polisle dayanışma içinde olması önem arz etmektedir.

Bu amaçla suç ve suçlunun taktikleri konusunda Vatandaşımızın önceden bilinçlendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

HIRSIZLIK ÇEŞİTLERİ

Evden hırsızlık: Kapı kilidine anahtar uydurularak veya bir şekilde kapı kilidin açılması, kapının veya kilidinin kırılması, basınç uygulayarak kapının açılması, pencereden, balkon kapısından, çatıdan, bacadan veya evin zayıf noktasından içeri girilerek evde bulunan para veya kıymetli eşyaların hırsız tarafından çalınması olayıdır.

İşyerinden hırsızlık: Hırsızın, işyerinin kilidini açarak veya kırarak, kepenkleri keserek, işyeri açıkken fırsat kollayarak, çatı veya duvarını delerek içeri girmek suretiyle işyerinde bulunan, para, çelik kasa, kıymetli evrak veya eşya ile işyerinde bulunan malları alıp götürmesi veya götürmeye teşebbüs etmesi olayıdır.

Oto Hırsızlığı: Çalınmak istenen otonun düz kontak yapılarak, anahtar uydurularak, üzerinde kontak anahtarının unutulması, kontak anahtarının işyerinden veya evden çalınması, bir bahane ile otonun durdurularak sürücüsü aşağı indirilip lafa tutulduğu sırada, üçüncü veya dördüncü şahıs tarafından otonun çalınması olayıdır.

Otodan Hırsızlık: Hırsız tarafından Otonun kapılarını açmak, camları açmak–kırmak, kapı ve camları açık olduğu sırada oto içerisinde bulunan para, çanta veya herhangi bir eşyanın çalınması olayıdır. Oto içinde para veya eşyanın açıkta ve görünürde olması hırsızın iştahını kabartmaktadır.

Yankesicilik: Dolmuşlarda, Belediye ve özel halk otobüslerinde, otogar, tren garı havayolu terminalleri, pazarlarda, alışveriş yerlerinde, kalabalık arasında dalgınlığınızdan istifadeyle bir ve birden fazla kişi ceplerinizden veya çantanızdan paralarınızın çalınması olayıdır. Arka ve Yan ceplerinize para, cüzdan, cep telefonu ve kıymetli eşya bulundurmayınız. El çantanızı elinizden veya elinizin altında bırakmayınız. (Özellikle alışveriş sırasında, düğünde, eğlencede v.s.)

Dolandırıcılık: Vatandaşlarımızın saflığınızdan istifade edilerek hile ve desiseyle para ve eşyalarınızın alınması olayı dolandırıcılıktır. Banka, postane ve vergi dairelerine para yatırmanıza yardımcı olacağını söyleyip parayı elinizden alan, sizi de pul almak için yanından uzaklaştırmak isteyen kötü niyetli kişiye güvenmeyin. Emekliler; bankadan ikramiyelerini aldıktan sonra yanlarına gelen ve bankada görevli olduğunu, yanlış ödeme yapıldığını, paranın eksik kalan kısmını ödemesi için bankaya gelinmesini isteyen ve kendilerini pul alma bahanesiyle uzaklaştırmaya çalışana inanmamalıdırlar. Dükkânınıza gelerek bozuk para ihtiyacınızın olup olmadığını soran kişilere inanmayın. Ayrıca, doktor olduğunu söyleyerek size ücretsiz tedavi  öneren ve buna karşılık bir miktar para isteyen kişilere inanmayın. Çarşıda, pazarda yanınıza yaklaşıp yardım veya benzeri talepte bulunmak isteyenlere itibar etmeyin tanımadığınız kişilerin telefon veya internetle yaptığı talepleri kabul etmeyiniz.

Muslukçuluk: Cami şadırvanlarında abdest alınırken askıya asılan elbiselerin ceplerinden para çalma olayına ‘muslukçuluk’ denir.

Falcılık: Çeşitli ihtiyaç beyanıyla ikametgâhınıza ihtiyaç gidermek için gelen bazı bayanların sizin zaaflarınızdan faydalanarak falınıza bakmak istediğini, falınıza bakmak istemesi, falınızın daha iyi çıkabilmesi için mücevherlerinizi kullanmak istemesi ve sizin dalgınlığınızdan istifade ederek bu altınlarınızı çalması olasıdır.

Tırnakçılık:  Döviz ve Türk parası hakkında bilgi edinmek, bir şey satın almak veya Para bozdurmak bahanesiyle ve genellikle turist rolü yapan kişilerin kasanızdan veya tezgâh üzerine çıkarttığınız paraların içerisinden karıştırmak suretiyle dalgınlığınızdan istifade ederek bir miktar para çalma olayıdır.

Söğüşçülük;  Kişi veya kişilerin başka bir kişiyi tanıma numarası ile samimiyet kurdukları sonra yiyecek ve içeceklerine madde koyarak şahsın kendinden geçmesini sağladıktan sonra para veya eşyalarının alınmasıdır. Şehirlerarası yolculuklarda veya herhangi bir yerde yeni tanıştığınız kişilerin ambalajı da olsa gıda, meyve, sigara ikram ederek kıymetli eşyalarınızın alınmasıdır. Samimi görünüp sizi kandırmalarına izin vermeyiniz.

Kapkaç;  Caddede, sokakta veya kaldırımda yaya yürüdüğünüz sırada, çoğu zaman arkadan veya önden hissettirmeden oto ile veya yaya olarak size yaklaşan şahsın elinizdeki, omzunuzdaki çanta, poşet veya kıymetli eşyanızı ani bir hareketle kapıp kaçmasıdır. Oto ile kapkaç olaylarına maruz kalmamak için yaya    kaldırımlarının yola yakın kısımlarında yürümeyiniz. Çantalarınızı da yola bakan kolunuzda taşımayınız. Çantanızın sapını omzunuza takarak önünüzde elinizle tutmanız uygun olacaktır.

Pislikçilik: Bilerek, vatandaşa hissettirmeden üzerinin, kötü niyetli kişiler tarafından kirletilmesi (örneğin balgamlı tükürmek) akabinde vatandaşın, üzerini kirleten şahıs tarafından uyarılarak kirlenen elbisenin temizlenmesi sırasında yardımcı olması bahanesiyle, vatandaşın cebindekilerin çalınması olmayıdır.

Tantanacılık: Birden fazla hırsızın, parasını çalmak için hedef setçileri şahsın önünde aniden kavgaya tutuşmaları, iyi niyetli vatandaşın kavga eden bu şahısları ayırmaya çalıştığı sırada, cebinde bulunan para veya eşyalarının kavga eden hırsızlar tarafından hissettirilmeden çalınması olayıdır.


EVLERİNİZDE HIRSIZLARA KARŞI ALMANIZ GEREKEN TEDBİRLER

1)Evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerin sağlam demir ve korkuluk olmasına dikkat ediniz.

2)Evinizden çıkmadan önce kapı ve pencerelerinizin kilitli olup olmadığını kontrol ediniz

3)Değerli eşya ve mücevherlerinizi yanınıza alınız.

4)Evlerinizi kısa süreli terk ettiğiniz zaman, evin bir lambasını açık bırakınız.

5)Apartman giriş kapılarını mutlaka dışarıdan aydınlatınız.

6)Apartman sakinleri, yöneticileri ve özellikle kapıcıların apartmanlara giren çıkan yabancılara karşı duyarlı olmasını sağlayınız.

7)Tatile gittiğinizde veya evinizden uzun süreli ayrıldığınızda posta kutunuzun anahtarını komşunuza bırakmayı unutmayınız, hırsızlar öncelikle posta kutusu dolu olan daireleri seçeceğini unutmayınız.

8)Hırsızlar eve girdiklerinde ilk önce yatak odalarını karıştırırlar, kıymetli eşyalarınızı evinizin daha değişik yerlerine saklayınız.

9)Yeni bir eve taşındığınızda evle ilişkisi olan bazı kişilerde evin hala anahtarlarının olması ihtimaline karşı mutlaka kilitleri değiştiriniz.                                    

10)Evinize seyyar satıcı, dilenci, bohçacı, temizlikçi ve çeşitli bahanelerle girmek isteyen şahısları içeri almayınız. Bu tür şüpheli şahısları polise bildiriniz.

11)Apartman dahilinde komşunuza dahi gitseniz kapınızı kilitleyiniz.

12)Eğer kendi daireniz ile apartman giriş kapısı arasında bir diafon sistemi ve otomatik kapı açma düğmesi mevcut ise zilinizi çalıp makul olmayan bir sebep ile içeri girmek isteyen yabancılara kapıyı açmayınız, aynı şekilde sizin zilinize yanlışlıkla bastıklarını söyleyen yabancılar içinde kapıyı açmayınız.

13)Apartman dairenizin zilini çalan kimseye kapı merceğinden bakmadan ve sesini duymadan açmayınız.

14)İkamet ettiğiniz apartman giriş kapısını devamlı kilitli tutunuz.

15)Semt pazarlarının kurulduğu günlerde, pazar civarında bulunan evlerde daha fazla hırsızlık olabileceğini unutmayınız.

16)Hırsızların karanlık ve loş ışıklı yerlerden hoşlandıklarını unutmayınız. Özellikle hırsızların girmesi için elverişli olan yerlerin mutlaka ışıklandırılmış olmasına özen gösteriniz

17)Telefonlara cevap verirken numaranızı söylemeyiniz, asal kendiniz hakkında bilgi vermeyiniz.

18)Mahalle sakinleri olarak gördüğünüz şüpheli şahısları 155 Polis İmdat telefonuna bildiriniz.

19)Eğer ev ve iş yerinizde hırsızlık olayı meydana gelmiş ise hemen 155 Polis İmdat telefonuna bilgi verilerek, olay yerinin incelenmesi ve yeterli delillerin toplanabilmesi için görevlilerin gelmesini bekleyiniz. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerini inceleyinceye kadar suç yeri karıştırılmamalı, muhafaza altına alınmalıdır.

20)Eğer siz komşularınızın evine sahip çıkarsanız onlarda sizin evinize sahip çıkacaklarını unutmayınız.

21) Kapı kilitlerinin sağlam ve kaliteli kilit olmasına dikkat ediniz.

22) Kapıyı açabilecek kadar küçük çocuklarınızı evde yalnız bırakmayınız.

23) Yeni kiraladığınız evin anahtarını mutlaka değiştiriniz.

24) Evinize misafir geldiğinizde para ve ziynet eşyalarınızı kilitli veya kapalı yerde saklayınız.

DİKKAT!

Eviniz almış olduğunuz bütün önlemlere rağmen hırsızlığa uğramış ise paniğe kapılmadan soğukkanlı olmaya çalışın, hiçbir yere dokunmayın ve bölge karakolunuzu arayın, mümkün olduğu kadar ayrıntılı bilgi vermeye çalışın. Çalınan eşyaları en ince ayrıntılarına kadar tanımlayınız veya ayırt edilebilir özellikleri hakkında bilgi veriniz

Hırsızlık olaylarında parmak izi ekipleri olay yerini tetkik edinceye kadar suç mahalli karıştırılmamalı, muhafaza altına alınmalı, olay yerinde bırakılacak parmak izlerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Evinize geldiğinizde camınızın kırıldığını veya kapınızın aralık olduğunu fark ederseniz, evinize giren şahıs yada şahıslar içeride olabileceğinden eve girmeyiniz ve derhal 155 Polis İmdat'ı arayıp gözetlemeye devam ediniz.


İŞYERLERİNDE HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI ALMANIZ GEREKEN TEDBİRLER

1)İşyeri kepenk kilitlerinin demir kesme makası ile kolayca kesilebileceğini ve duvarının delinebileceğini unutmayınız

2)İşe yeni alacağınız şahsın geçmişi ile ilgili bilgi toplayınız, mümkünse referanslı şahısları işe alınız.

3)İşyerinizden kısa süreli ayrılsanız dahi mutlaka kapınızı kilitleyiniz veya güvenilir bir tanıdığınıza emanet ediniz.

4)Mümkünse işyeri komşunuz ile birlikte gece bekçisi tutunuz.

5)İmkânınız varsa işyerinize alarm sistemi taktırınız.

6)İşyerinizde bulunan çelik kasanın anahtarını mutlaka üzerinizde taşıyınız

7) Kuyumcu dükkânına 18 yaşından küçük şahısların getirdiği bilezik, küpe, yüzük vb. şeyleri paraya çevirmeyiniz.

8)Değişik meslek adları vererek sizden yüksek miktarda taksitli alışveriş yapan şahıslara karşı dikkatli olunuz.

9) İşyerlerinin görünmeyen bölgelerini fiziki önlemlerini alınız. Mümkünse aydınlatma, duvarı sağlamlaştırma, alarm, içeride ve dışarıda kamera sistemi taktırılmalı, vitrine kırılmaz cam, kapılara kesinlikle sağlam kilitler takılmalı, basit bir darbe girilmesi engellenmelidir.


KUYUMCULARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Kuyumcu ve döviz büroları için asgari fiziki güvenlik tedbirlerinin;

1.Bir merkeze ait alarm sistemi kurulması ve alarmın dükkan içerisinde 2-3 noktadan düğmesi olmalıdır.

2.Kayıt yapma özelliği bulunan giriş-çıkış ve iç mekânı kapsayan çözünürlüğü yüksek kamera sistemleri kurulması,

3.Vitrin ve kapı camları darbeye karşı dayanıklı ve kırılmaz olması,

4.Kapı sistemleri uzaktan açılıp kapanabilir şekilde kontrollü olması, müşteri kapının dışından görüldükten sonra kapı açılacak şekilde olması gerektiği,


ATM HIRSIZLIKLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Bankamatiklerin önünde para çektiğiniz sırada, yardım etmek için size yaklaşan tanımadığınız şahıslara müsaade etmeyin, kartınızı vermeyin, şifrenizi söylemeyin. Ayrıca banka şubelerinin bankamatiklerin önüne, içini ve dış çevresini görecek şekilde kamera sistemini taktırmaları hem banka güvenliği, hemde müşterileri açısından önem arzettiği gibi, gerektiğinde yakın civardaki faili meçhul olayların aydınlatılmasında büyük faydalar sağlamaktadır. Dahada önemlisi kartınızın üzerine, cüzdanınızdaki kolay bulunur kâğıda vb. yere şifrenizi yazmayınız, kartınızı kaybettiğinizde anında bankanızı uyarınız.

 
HAYVAN HIRSIZLARINA KARŞI ALMANIZ GEREKEN TEDBİRLER

1)Hayvan ağılları çevresinde gündüz veya gece dolaşan yabancı ve şüpheli şahısların ve otoların güvenlik güçlerine bildirilmesi.

2)Ağılların kapılarının ve pencerelerinin sağlam yapılması, kapı girişlerine alarm sistemleri kurulması.

3)Yabancı şahısların geceleri geç saatlerde ağıl çevresine yaklaştıklarında ağıl bekçisini uyandıracak köpek ve hayvanların bulundurulması.

4)Hayvanların başıboş bırakılmamasına özen gösterilmesi, hayvanların rakam veya benzeri cisimle işaretlenmesi.

5)Çoban veya bakıcı çalıştıran hayvan ve sürü sahiplerinin 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereğince, çalıştırdıkları şahısları güvenlik kuvvetlerine bildirmelerinin ve kontrollerinin sağlanması.


OTO HIRSIZLIĞINA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER;

Kısa bir süre için aracınızdan ayrılsanız bile kontağı kapatıp kapıları kilitleyiniz.

Kontak anahtarını ve trafik tescil belgesini asla oto içerisinde  bırakmayınız.

Otonuzun anahtarlarını ve tescil belgenizi tanımadığınız kimselerin ulaşabileceği yerlerde kısa bir süre içinde olsa asla bırakmayın. Bir anlık ihmaliniz neticesinde otonuzun kontak anahtarı yapılıp, tescil belgenizin sahtesi tanzim edilebilir.

Otonuzun direksiyonu ile gaz pedalını birbirine bağlayan anahtarlı (baston) kilit  ve alarm sistemi  taktırınız.

Trafik tescil belgenizdeki şasi ve motor numarası ile oto üzerinde bulunan numaralarını aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tescil belgenizdeki  numaralarla otonuz üzerindeki numaralar aynı değilse, derhal otonuzun kayıtlı olduğu, Trafik Tescil Birimlerine giderek bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlayınız.

Yeni bir oto aldığınız zaman hırsızlığa karşı güvenlik sistemleri olup olmadığına dikkat ediniz. Tüketicilerin güvenlik konusundaki endişeleri ve talepleri arttıkça üreticiler  bu konudaki talepleri değerlendirecektir.

Aracınızı belirleyen en önemli özellik şasi numarasıdır. VIN (Araç Tanımlama Numarası) olarak da tabir edilen şasi numarasını bir yere kaydederek  saklayınız.

Cüzdan, çanta, kredi kartı, cep telefonu gibi değerli eşyalarınızı ya da değerli olmasalar bile değerli görüntüsü veren paket veya poşetleri oto içerisinde  bırakmayınız. Eğer değerli eşyanızı yanınıza alamayacaksınız, arka koltuğa atma yerine görünmeyecek bir yere yada bagaja kilitleyin. Otonuzu çalıp çalmama kararsızlığında olan birisine, oto içerisinde bırakılan bu tür eşyalar cesaret verebilir.

Apartmana ait bir otopark varsa, size uzak bile olsa, otonuzu mutlaka oraya park ediniz. Tek başına gözlerden uzak tenha yerlere park etmeyiniz.

Otonuzu ara sokaklardan ziyade park yasağının olmadığı ışıklandırmalı caddelerde park ediniz.

Otonuzdan uzun süreli ayrılmanız halinde oto teybini veya başlığını alınız.


HIRSIZLIK MALI SATIN ALMA KONUSUNDA BİLMENİZ GEREKENLER

Eşyalar mağaza, market, dükkân ve benzeri yerlerde satılır. Elde satılan eşyaların hırsızlık veya kaçak mal olma ihtimali yüksek ve fiyatları caziptir. Satın almanız halinde zor durumda kalabilirsiniz. Çaldığını satamayan hırsız bir daha çalamaz. Polise intikal eden hırsızlık olaylarında genellikle, ziynet eşyalarının kuyumcularda, cep telefonlarının telefoncularda diğer eşyaların ev, market vs. yerlerde, inşaat malzemelerinin ise başka inşaatlarda veya hurdacılarda elden çıkarıldığı görülmektedir. Bu tür mesleklerde çalışanların çok dikkatli olmaları, kendilerine mal satmak isteyen şüpheli kişileri anında polise bildirmelidir. Bilmeyerekte olsa çalıntı mal satın almanın suç olduğu unutulmamalıdır.  Mal satın alınmadan şahsın kimliği ve durumu çok iyi incelenmeli, değerinin çok altında bir mal veya eşya satılmak isteniyorsa satın alınmamalı, makul şüphe doğmuş demektir polise bilgi verilmelidir. İkinci el mal alıp satan esnaf çok duyarlı ve dürüst olmalıdır, o zaman hırsızlık % 50 önlenmiş demektir. Elinden çıkaramadığı malı veya eşyayı hırsız niçin çalsın?  


HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK VE YANKESİCİLİKTEN NASIL KORUNURUZ?

HIRSIZLIK 

Uzun çaba ve emeklerinizle kazandığımız değerlerin başkaları tarafından haksız bir şekilde ortadan kaldırılmasını istemeyiz. Yasama yetkililerinin bütün iyi niyetine ve polisin tedbirlerine rağmen bir türlü tam anlamıyla önlenemeyen hırsızlıkla mücadelede vatandaşlarımızın alacağı önlemlerin büyük katkısı olacaktır.

Geceleri istirahata çekildiğinizde veya evden kısa süreli de olsa ayrıldığınızda kapı ve pencerelerinizin kilitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz. Güvenden yoksun kapı ve pencerelerin hırsızları cezp ettiğini unutmayınız. Havaların sıcak olması sebebiyle pencere ve balkonları açık bıraktığımız zamanlarda hiç değilse cüzdan vb. eşyaları görünürden uzak yerlerde bulundurun.

Hırsızlara karşı elektronik alarm sistemlerinin kullanıldığı yerlerden bugüne kadar başarılı hırsızlık yapılamamıştır.  Alarm sesini duyduğu halde kaçmayacak hırsız yoktur.

Hırsızların loş, karanlık yerlerden hoşlandığını unutmayınız. Sokak, bahçe ve merdivenlerinizin;  hırsızların girmesi muhtemel yerlerin mutlaka ışıklandırılmış olmasına özen gösteriniz.

Banyo, tuvalet ve diğer havalandırma pencereleri en çok dikkat edilmesi gereken yerlerdir. Apartmanlarınızın havalandırma boşluğuna açılan yerleri ve çatıya çıkış kapaklarını demir konstrüksiyonla emniyete almalısınız.

İşyerlerinizin kepenk kilitlerinin demir kesme makaslarıyla kolaylıkla kesilebileceğini, duvarlarınızın kolaylıkla delinebileceğini unutmayınız. Geceleri kasanızda değerli eşya bulundurmamanız sizi profesyonel kasa hırsızlarından koruyacaktır. İşyerini hırsızlıktan korumak için bir alarm düzeneği kurmalısınız.

İşe alacağınız şahıslar hakkında ön araştırma yapmaya ve geçmişleri hakkında bilgi toplamaya özen gösteriniz. Eve alacağınız temizlikçi ve çocuk bakıcıları için de aynı araştırmayı yapınız. 

Evinizi tatil ve iş seyahati gibi sebeplerle uzun süreli terkettiğnizde evde olmadığınızı hırsızlara hissettirmeyiniz. Siz tatildeyken kapınızın önünde veya posta kutusunda biriken gazete. Mektup, fatura ve benzeri evraklar hırsızlara davetiye olacağından komşularınıza bunları almasını tembih ediniz. Unutmayınız ki hırsızlar tatil yapmazlar.

Evde bulunmadığınız gecelerde bazı ışıkları açık bırakınız. Ayrıca hırsızlara " biz evde yokuz rahatlıkla çalışabilirsiniz"derecesine perdeleri sıkı sıkıya kapatmanız gündüz evinizin keşfedilmesini sağlayacaktır.

Komşularınızla iyi geçinmeyi alışkanlık haline getiriniz ve sürekli dayanışma içerisinde olunuz.

Seyyar satıcı, bohçacı, falcı, dilenci ve yardım isteyenleri kesinlikle evinize almayınız ve anında polise ihbar ediniz. Apartmanınıza giren ve civarda gördüğünüz bu kimseleri polise ihbar etmekte tereddüt etmeyiniz.

İnşaatlarda inşaat malzemeleri açıkta bulundurulmamalı, bulunuyorsa bekçi ile korunmalı mümkün olduğu kadar inşaatın aydınlatılması sağlanmalı.

Cami şadırvanlarında abdest alırken veya namaz kılarken askıya astığınız ceket vb. giysinizin cebinde paranızı ve değerli eşyalarınızı bırakmayınız.

Evinizde silah bulunduruyor iseniz bu silahları iyi muhafaza ediniz. Herhangi bir kazayı önlemek açısından gerekli olan bu tedbir eve giren hırsızın silahtan faydalanarak size bir kötülük yapmasına engel olacaktır.

Kuvvete başvurmak istemeyen hırsızlar bile suçüstü yakalanmaları halinde her türlü kötülüğü yapabilirler. Hırsızlığın önlenmesi için alacağınız her tedbir dolaylı olarak can güvenliğiniz içinde gereklidir.

Eviniz, İşyeriniz, aldığınız bütün önlemlere karşın hırsızlığa uğramışsa panik yapmayın, eşyalara dokunmayın ve en yakın telefondan Polise bildirin ve çalınan eşyaları ayrıntılı olarak tanımlayınız.

 
KONUT GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Mekanik Yönden:

Yapılış itibariyle tek tek, arka arkaya dizilmiş bir şekilde bulunan evlerde, mekanik mi yoksa alarm tertibatımı kullanılacak, buna bilinçli bir şekilde karar verilmelidir. Öncelikle evin açılabilecek yerleri; kapı pencere, bodrum penceresi çatı aralıkları, balkon-teras ve garaj kapıları vb. gibi yerler masraftan kaçınmayıp demir koruyucularla korunmalıdır. Sadece zemindeki kapı veya pencereleri kapayıp da üst kattakileri kapatmamak mantıksızlık olur. Kolay bir şekilde merdiven temin edilerek buralardan evlere girebilir. Bu sebeple buralar da korunmalıdır.

Kapı Bölümü: Birçok hırsız kapıyı kullanarak eve girer. Bu durumlarda balkon sürgüleri, çok sayıda kilit ya da güvenli sağlam kapılar tavsiye edilir. Balkon ve teras kapıları kilitlenebilen bir sisteme sahip olmalıdır. Daha çok güvenliği ise, kilitler ya da çok sayıda kilitler ile sağlam kapılar sağlar.

Pencere Bölümü: Pencereler, iteklemelere karşı ek kilitlerle kilitlenebilen kollarla veya çok sayıda kilitlerle korunabilir. Daha çok güvenli olmasını istiyorsanız en az 19 mm kalınlığında ve 12x12 cm aralığında bitişik yerleri kaynaklı ve duvara en az 10 cm girmiş olan parmaklıklar kullanınız. Eğer cam kullanılırsa, kırılmaya müsait olmayan camlar kullanılmalı ve uçları betona girecek şekilde ayarlanmalıdır. Kesişen uçlara kaynak yapılmalıdır.  Diğer bir imkân ise kırılmayan camların kullanılmasıdır. Bu arada pencerelerde de birçok kilit ya da ek kilit kullanmalıdır. Özel naylonlar ise, kısa bir süre için de olsa girişleri önlemektedir. Yapılması çok kolay ve ucuzdur. Bodrum pencereleri demir parmaklıklara kapatılmalıdır. Bodrum parmaklıklarının boşlukları sık bir şekilde, sağlam içi dolu, paslanmayan bir tür madenden ve soygunlara karşı sağlam olmalıdır.

Kasalar: Kasalarda mutlaka çok kullandığınız eşyaları muhafaza ediniz. Pahalı mücevherat, çok miktarda nakit para önemli evraklar bankalardaki kasalarda muhafaza edilmeli. Ev için kullanılacak kasalardan duvar ya da yer kasaları tavsiye edilmektedir.

Evinizden herhangi bir nedenle ayrılmanız durumunda mutlaka anahtarlarınızı yanınıza alınız. Şifreli bir kasa kullanıyorsanız şifrenizi her hangi bir yere not etmeyiniz. Eğer duvara gömülü kasaların kullanımı mümkün değilse, aynı şekilde yere gömülü olarak yerleştirilebilen ağaçtan kasa da kullanabilirsiniz. isteğinize uygun bir kasayı piyasadan temin etmeniz mümkündür.

Davranışlara Yönelik önlemler:

Alarm tertibatları, sürgülü kilitler yada zorlamaya dayanıklı kapılar vb mülkünü korur, bu da çok önemlidir. Böylece birçok dertten ve masraftan kurtulursunuz. Önemli olan, yokluğunuzu belli etmemenizdir Tatilde olduğunuz zamanlar, evinizin posta kutusuna gelen mektupları ve reklam kâğıtlarını tanıdıklarınıza aldırtmalısınız.

Evdeki yokluğunuzdan dolayı hiçbir surette kapınıza not yazmayınız. Evde daima birisi varmış hissini verecek şeyler yapınız. Evinizde tele sekreterli telefon kullanınız ve yokluğunuzu belirtmemek için mesaj bırakınız (mesela; arayan şahsın size kısa bir süre için ulaşamayacağını belirtiniz).


Komşuluk yardımlaşması ile soygunların önüne geçilebilir:

Güvenebileceğiniz bir komşunuz sizin evde bulunduğunuzu göstermeye çalışmalı. Kendisi belirli zamanlarda evinizdeki ışıkları yakabilir veya zaman ayarlı olarak yanan lambalar kullanabilirsiniz. Arada sırada komşunuzun evini kollamak da bir önlemdir.

Aynı zamanda yabancılara merdiven aralığında gözetlemek de bir önlemdir. Böyle kişilerle karşılaşırsanız kime gitmek istediklerini veya onlara yardımcı olup olmayacağınızı sorunuz. Şüpheli durumlarda yaptığınız gözlemlere ya da bir alarmın çalışması durumunda mümkün olduğu kadar kısa bir sürede komşunuzu arayınız ve durumu açıklamaya çalışınız. Belli bir yanlışlık sonucu alarm çalmış olabilir.

Bir zanlıyı ya da şüpheliyi kendiniz yakalamaya çalışmayınız. Sizin dikkat edeceğiniz hususlar elbisesi boyu, saç rengi gibi göze çarpan özellikleri, kaçış yönü ve özellikle de kaçtıkları araçların markası elde ettiğiniz bilgileri hemen polise aktarınız.

Tekniğin doğru olarak kullanılması:

Dış aydınlatma mümkün olduğu kadar her yeri aydınlatmalıdır. Size tavsiyemiz devamlı olarak yanan bir ışık kullanmanızdır. Herhangi bir elektronik aracın prize takılmaması için prizin içeriden kapatılabilmesi gerekir. Bu yüzden de elektrik hatları da dış duvarlardan çekilmemeli. Evinizin elektrik bağlantıları ise dışarıdan kolayca kesilmeyecek şekilde olmalıdır.

Telefon kabloları ise dışarıdan bağlantı yapılmayacak şekilde olmalıdır. En iyisi yeraltından döşenen kablolardır. Polise daha çabuk ulaşabilmek için de, mutlaka evinizde ikinci bir telefon (paralel) bulundurunuz.

Evinizin önüne bırakacağınız merdiven, sandık, oturma bankları ve tırmanma aracı olabilir. Bir hırsızın kullanabileceği bütün malzemeleri kilitleyebileceğiniz yerlere bağlayarak güven altına alınız. Yağmur boruları veya yıldırım önleyicileri de hırsızın tırmanmasında kolaylık sağlar.

Kapıdaki konuşma sistemleri ise, sadece ev sakinlerinin doğru kullanımlarında yararlı olmaktadır. Birisi zili çaldığında düşünmeden açarsa, ev sahipleri tehlike ile baş başa kalırlar. İçeri girmek isteyenin kim olduğunu öğrenmeye çalışınız (bu şahıs işçi veya resmi bir görevli olsa bile).

Köpekler ise soygunlara karşı çok kullanışlıdırlar. Alarm tertibatlarından sonra en çok yıldırmaya yönelik olarak (büyüklüğü fark etmez) köpekler gelmektedir. Köpek diğerleri gibi kapanma aleti olmayıp yaşayan bir canlıdır.

Aldığınız bütün önlemlere rağmen evinizde bir hırsızlık olduğunda polise çalınan mallarınızı ne kadar detaylı bir şekilde belirtirseniz, çalınan eşyalarınızın geriye gelme şansı da o kadar büyüktür.

 
Alarm Tertibatı Takmak İster misiniz?

Evlere kolayca erişilebilen pencere, balkon veya çekme kapılar bulunuyorsa, masraftan kaçınmayıp, demir parmaklık veya panjur gibi mekanik tedbirlerin yanında alarm tertibatını da taktırmanız gerekmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucu yapılan olaylarının % 60’ında, şahısların başarısız olduğu tespit edilmiştir. Bu oran, alarm tertibatları için erişebilecek en yüksek orandır. Böyle bir alarm sisteminin çalışmasının dışarıdan da algılanacak biçimde siren veya lamba ile belirgin hale getirilmesi işlevinin daha fazla olmasını sağlar.


Nasıl Bir Montaj?

Alarm sistemlerinin montajının sadece yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Devreye sokulan alarm tertibatının bakımının uzman birisi tarafından düzenli olarak yapılması gerekir. Güvenliğin sağlanması, planlama ile başlar. Bundan dolayı konunun uzmanına isteklerinizi zamanında bildirin. Yanlış montaj veya planlamadan dolayı alarm sisteminin gereksiz olarak devreye girme riski fazladır. Dış güvenliğe yönelik alarm sisteminde bütün açılan yerlerin ve canlı kısımların bulunduğu bölgelerin kontrol altına alınması sağlanır. İç güvenliğe yönelik alarm sisteminde ise evin içindeki belirli noktalarda oluşan hareketlere duyarlık gösteren sistemle güvenlik sağlanır.

Evinizde evcil hayvan besliyorsanız iç güvenliğe yönelik alarm sistemi taktırmanız uygun olmaz. Sistem ile oluşturulan duyarlılık bu evcil hayvanlar vasıtasıyla bozulur ve alarmınız gereksiz olarak çalar. Hareketlere duyarlılık gösteren alarm cihazlarının seçilmesi tamamen mekânın fiziki durumuna bağlıdır. Bu durumda yanlış bir yer seçimi yapmayın.
Alarm sisteminin enerji ihtiyacı şebeke cereyanı ve akü vasıtasıyla birbirinden bağımsız olarak sağlanmalıdır. Alarm sistemi, kullanımı mümkün olduğu kadar basit ve anlaşılabilir olanlardan tercih edilir.

Alarm sisteminin çocuklar tarafından da kullanılabilecek özelliklerde olmasına dikkat edilmelidir. Soygunlar için güvenlik tedbirleri alınmalı ve böyle durumlarda alarm sistemi devreye girecek şekilde dizayn edilmelidir.

 
Nereye Alarm Takalım?

Alarm tertibatı akustik veya optik olarak telefon hattına yerleştirilmelidir. “Sessiz alarm” sistemi telefon aracılığıyla bağlandığı ilgili birime ulaştırılır. Kullanılan alarm sistemlerinin devamlı kontrol edilmesi ve polisin gereksiz yere meşgul edilmesi gerekir. Bunun yanında sessiz alarm sistemi kuramamanız durumunda, kendiniz de tatbik edebileceğiniz siren ve ışıklandırma sistemini tavsiye ederiz. Monte edilen ışıklandırmalar erişilmeyecek noktada olmalı ve biri açıkça görülebilir, diğeri ise saklı olmalıdır.


Konut Kapılarının İmal ataları:

Yuvanın içerisinden çıkmış halde bulunan kilit göbekleri,

Dış taraftan vidalanmış kol çerçevesi,

Kapı kolları için iğreti olarak demirlenmiş çok kısa çerçeve,

Kilitlenme yerindeki kapı çerçevesi çok zayıf,

Çok ince veya zayıf kapı materyali,

Çok ince veya zayıf kapı malzemeleri.

 
Konut Kapıları Nasıl Olmalı:

Delinme imkânı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanılmalı. Silindir, her ihtimale karşı kapandıktan ve kilitlendikten sonra da emniyet olmalı,

Silindir,  özel bir emniyet çerçevesi içinde bulunmalı, bu silindir içeriden vidalanabilir olmalı ve çerçeve ile birlikte kilitlenmeli çerçeveyle korunmalı,

Kullanacağınız çerçeve en azından 3 cm uzunluğunda 3 mm kalınlığında olup duvar kısmına dübel ile sıkıca vidalanmalıdır. Metal çerçeve kullanılıyorsa, kilitleme yeri güvenli bir şekilde sağlamlaştırılmalı.

Ana kilit zorlamalara karşı sağlam yapılmalıdır.

Bu önlemlere ek olarak güvenlik tedbiri olması bakımından zincir ve emniyet kilidi de bulundurulmalıdır. Bu durumda, davetsiz misafirlerin zararına maruz kalınmadan kapı açıldığından görülecek kadar mesafe bırakılmış olur.

 
Güvenliği Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Kapınızın her iki kanadı için de güvenli olan sürgülü kilitleri giriş kapınıza taktırınız.

Aynı zamanda dikey kilitleme sürgüleri de tavsiye edilir. Önemli olan duvarların dolu olması, demirlenme işinin sağlam yapılmasıdır.

Daire kapısının monte edilmesine azami derecede özen gösterin. Menteşe vidalarını duvara takmadan önce mutlaka tutkala batırın. Bu eylem sonrasında vida üzerine bulaşan tutkal donacağından vidayı sıkacak ve menteşeler laçka olmayacaktır.

Daha yüksek etkili bir güvenliğin sağlanması için özel olarak yapılmış ve zorlamaya karşı çok dayanıklı kilitlerle donatılmış kapıların kullanılmasında yararlar vardır.

 
Kapıların zorlanmasına karşı diğer önlemler:

Kapların kaplanmasında kullanılacak olan materyal en az 3 mm olmalıdır.

Kapının iç bölümleri çelik saç ile ya da çelik çubuklarla güçlendirilmeli, ya da aynı zamanda katkı maddesi olmayan saf ağaç ile yapılmalıdır.

Özellikle kapı menteşelerinin sağlam olmasına önem verilmelidir.

Silindir ve menteşeler matkap ile delinmelere karşı sağlam olmalıdır.

Kapınıza mutlaka 170 derecelik göz merceği taktırınız.

Apartman içi ışıklar, ev içinden bir düğmeyle de yakılabilir olmalıdır.

 
TAVSİYELER

1.Seyyar satıcılık, dilencilik, yardım etmek bahanesiyle eşyanızı taşımak isteyen tanımadığınız kadın ve erkekleri evinize almayınız.

2. Telefonla sizi arayıp tehdit, şantaj yaparak istekte bulunan kişilerin taleplerini kabul etmeyin(  sıfatı ne olursa olsun ). Kontur gönder, para gönder, sana çekilişten şu çıktı gibi isteklere aldırış etmeyin, polisi arayın.

3. Kapınıza gelen çok ucuz sattığını tahmin ettiğiniz seyyar satıcılardan mal almayınız, polisi arayınız.

4. Mal satın almak, fiatını sormak, para bozdurmak, herhangi bir konuda bilgi almak, adres veya birini sormak maksadı ile işyerinize gelen özellikle karı koca görüntüsü veren yabancı uyruklu şahıslara dikkat ediniz.

5. Pazarlamacı adı altında mal almak veya satmak isteyen şahıslara dikkat edin, verdikleri paraları da incelemeden almayınız.

6. Evde olmadığınız zaman kapıyı hiç kimseye açmaması (tanıdık dahi olsa) konusunda çocuklarınızı uyarınız.

7. Komşunuz evde olmadığı zaman, özellikle geceleri dışarıdan gelen seslere karşı duyarlı ve dikkatli olunuz.

8. İkinci el mal alıp satanlar dikkatli olun, tanımadığınız şahıstan mümkünse mal almayın, alacaksanız da piyasa değerinin çok altında dahi satmak istiyorsa almayın polise bilgi verin, aldığınız ve sattığınız şahısların kimlik fotokopilerini adresleri ile birlikte almanız sizin yararınıza olacaktır.

9. Çocuklarınıza sahip çıkınız. Bartın ilimizde hırsızlık suçunu işleyenlerin çoğu çocuk yaşta, bu nedenle akşam eve geç gelen, uzun süre gözden kaybolan, sizin verdiğiniz paradan çok harcama yapan çocuklarınızı mutlaka takibe alın, arkadaşlarını tanıyın, sonunda pişman olmayın.

BARTIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON REHBERİ
Polis İmdat Hattı 155

Santral:
227 72 79
277 00 74
227 00 75

Asayiş Şube Müdürlüğü
505 318 74 45
Dahili: 5512

Faks
227 52 50

Kemer Polis Merkezi Amirliği
228 49 10
Dahili: 6040

Çocuk Şube Müdürlüğü
228 62 91

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.