Biz Halkız !

Bartın Platformu ile Ak Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç arasında başlayan tartışmada, Bartın Platformu "Biz Halkız" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İşte  o açıklama:

Biz kim miyiz?
 
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç”a nezaketten yoksun “Siz kimsiniz?” sorusunu iade ediyor ve yanıtlıyoruz. Nisan 2010’dan bu yana kim olduğumuzu anlamak istemeyişini de artık anlayışla karşılayamayacağımızı ifade ediyoruz.


İlgili Foto Galeriye Git
 
2010 yılı Temmuz ayında basın ve kamuoyu ile paylaştığımız açıklamamızda aynen şöyle ifade etmiştik;
 
“Bartın PLATFORMU 9 Nisan 2010 tarihinde 120 yi aşkın kurumsal temsiliyet ile kurulmuş, deklerasyonunda da belirtiği üzere “Amasra'ya' yapılacak bir termik santralin çevreye, insan sağlığına ve Bartın ekonomisine zararlı olacağını düşünen kurum ve kişileri bir araya getiren” kurumsal bir yapıdır. Platformun eş sözcüleri Bartın ve Amasra Belediye başkanlarıdır.”

Bartın PLATFORMU bugün için sadece termik santral ile mücadele ediyor görünse de, bölgemizin havasını, suyunu, yaşam alanlarını tehdit edecek her girişim için ses verecek bir yapı sergilemektedir. Doktor, mimar-mühendis, eğitmen, hukukçu, esnaf vb. farklı meslek gruplarından oluşan yapı gündemdeki termik santral konusunu öncelikli bir konu olarak değerlendirmekte, açıklamalarını da bu doğrultuda yapmaktadır.

Kamu kurumu niteliğinde birçok sivil inisiyatifi barındıran Platform termik santral karşıtı duruşunu hukuk ve nezaket kuralları içerisinde sürdürmekte, bu yapısı ile de ülkemizin birçok bölgesinde yürüyen çevre ve yaşama sahip çıkma direnişlerine örnek teşkil etmektedir. Kamu kurumu temsilcileri, bakanlık yetkilileri, basın ve kamuoyu ile paylaşılan her bilgi somut ve bilimsel gerçeklere dayandırılmakta, mücadele topyekün Bartın halkı ile birlikte yürütülmektedir. Bartın Platformu Bartın halkının kendisidir. Nitekim Bartın Platformu bileşenlerinin son olarak 17 Temmuz 2010 tarihinde bakan ile Bartın  İl Özel İdaresinde Vali için ayrılmış odada yaptıkları görüşmede Amasra’ya Termik Santralin neden uygun olmadığı görüşleri iletilmiştir. Görüşme sırasında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun, basına da yansıdığı ve aynı gün Valilikte basına yaptığı açıklamalar doğrultusunda belirttiği 6 kriter, platform bileşenlerine de hatırlatılmış, Tarlaağzı bölgesinin termik santral için “çanak biçiminde olması nedeniyle” uygun olmadığı bildirilmiştir.  Bartın Platformu, Çevre ve Orman Bakanının sunmuş olduğu 6 kriterin hiçbirinin Bartın sınırları içinde uygun olmadığını, bakanın deyimiyle “ilmi” açıdan uygun görmemektedir.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun belirttiği uygun yer konusunda Bartın sınırları içinde kıyı kesiminde gerek 1/ 100 000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni planı, plan hükümleri, gerekse stratejik planlar öngörüsüne dayanarak, iklim ve bitki örtüsü ile ekolojik özellikler de dikkate alındığında düşünülen kapasitede bir yatırım için uygun yer yoktur. Bu bölgede alternatiflerin önerilmesi dahi mümkün gözükmemektedir. Estetik termik santral yoktur, olamaz. Günde 22 500 ton kömür yakacak bir termik santralin, kül barajları ile doğal ekosistemleri yok edecek bir yatırımın estetik olacağını beklemek abesle iştigal olur.

Bartın PLATFORMU asıl olarak bakanlığın taşra teşkilatı ile birlikte yapması gereken bölgenin çevre ve doğasını tahrip edecek yatırıma hayır duruşunu başından bu yana sergilemektedir. Bu görev bakanlığın görevidir. Bartın Platformu ne yazık ki bakan ile 10 dakikalık kısa görüşmesinde umduğu ilgiyi görememiştir. Aksine aynı bakanlık yetkileri Bartın ve Amasra’da kıyı tahribi, biyolojik çeşitlilik kaybı, insan sağlığı tehdit unsuru olan bir özel şirket yetkilileri ile 20 dakikadan fazla görüşme yapmıştır. Bu bakanlığın çalışma ilkeleri ve de varlığıyla ters düşmektedir. Bakanlığın şirket ile görüşmesinde önerilen bir başka yeri kabul etmeyen tutumu, bakanlık yetkililerinin firma yetkilisiymiş gibi sürekli yer önermeleri, yatırımın halka rağmen desteklenmesi Türk hukuk sistemini zorlamakta, halkın huzurunu kaçırmaktadır.

Unutulmaması gereken bir başka kriter de bakanlığın yönetmelikleriyle çok iyi tanımladığı fakat uygulamada sınıfta kaldığı “halkın katılımı” ilkesidir. Halk bakanlığın görüşlerine, Amasra özelinde katılmamaktadır. Bartın halkı dün termik santrali istememiştir, bugün ve yarın da istemeyecektir.

Bartın Platformu olarak başta Çevre ve Orman Bakanı olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Kültür ve Turizm bakanlığını göreve çağırıyoruz. Bakanlık web sayfasında ÇED Sürecinin başlangıcı bile belli olmayan bir yatırım için Bartın halkının huzurunun kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. Bakanlık, başta Bartın Milletvekili, Bartın ve Amasra Belediye başkanları olmak üzere 127 tüzel kişiliği temsil eden Bartın Platformu’nun önermelerini ciddiye almalıdır.

Siyaset yapmanın halkın isteklerini göz önüne almak olduğunu ve anayasa gereği sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımız olması nedeniyle, siyasi kararların da asıl böyle günlerde alınması gerektiğini hatırlatıyoruz.  Bakanlık sadece ve sadece kendi menfaatini düşünen bir firmaya yer göstermek durumunda, enerji bakanlığıymış gibi davranmak durumunda değildir.
 
Bartın ve Amasra halkı Bartın’da termik santrale HAYIR demektedir. Firma ve bakanlık bu niyetlerinde direndikleri sürece Bartın PLATFORMU olarak bizler de mücadeleyi yurt çapında yaygınlaştıracak, firma termik santral sevdasından vazgeçinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 
Biz halkız

Termik santral için ÇED olumlu kararı verilmesi sürecinde ve daha sonra bu kapsamda değiştirilen Çevre Düzeni Planları hakkında bütün diyalog çabalarımıza rağmen, Bartın Platformu’nun görüşme isteklerini geri çeviren, kamuoyuna bu konuda bir açıklama dahi yapmayan Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ancak üç ay sonra Amasra’ya yapılmak istenen termik santrale destek çıkmak için “Enerjiye ihtiyacımız var, Amasra’ya çivi çakmayanlar Amasralılara ahkam kesmesin” gibi her yöne çekilebilecek laflar söylemesi üzerine kendisini milletvekili olarak laf kalabalığıyla konuyu geçiştirmek yerine daha sorumlu davranmaya çağırmıştık. Kendisi halkın %54’ünün oyunu almış milletvekiline eleştiri sınırını aşacak ifadeler kullandığımızı iddia ediyor. Sayın vekil, biz size oy verenlere hatta Bartın’da yaşayan bütün halka karşı sorumlu olduğunuz için seslendik zaten. Yoksa Avukat Yılmaz Tunç’a bir şey söylememize gerek yoktu. Biz size; “halkı yanıltmayın, bir milletvekilinin görevi halka doğruları söylemektir, laf kalabalığı (goygoy) yapmak değildir” dedik. Bu söylemde eleştiri sınırını aşacak bir şey olduğunu sanmıyoruz. Kaldı ki bize verdiğiniz cevapta laf kalabalığına devam edip ilgisiz bir çok bilgiyi araya sıkıştırmışsınız. Böylece sizi laf kalabalığı yapmak konusunda eleştiren bizleri bir kez daha haklı çıkarmışsınız.
 
Sayın Tunç size sorduğumuz hiçbir soruya cevap vermemişsiniz. Mugada’ya geçen yıl Alpler Enerji tarafından yapılmak istenen termik santralin çok zararlı olduğunu iddia ederek bu termik santrali yaptırmamak için çaba göstermiştiniz ( http://www.bartin.info/siyaset/tunc-mugadaya-santral-olmaz-endiseye-gerek-yok-h18663.html ). Biz de size; 

-Termik santral Mugada’da zararlı da, Amasra’da değil mi?

-Mugada turizm bölgesi de, Amasra değil mi?

-Mugada Karadeniz’in cennet köyü de, Amasra cennet ilçesi değil mi? diye sormuştuk. Ayrıca şu soruları da cevaplamanızı istemiştik;

-İl başkanınız termik santralin yeri uygun değil diyor. Bu durumda Hüseyin Manav mı ahkam kesiyor, yoksa siz mi?

-Kavşak suyunu Hattat’a peşkeş çekecek misiniz?
 
Siz bu sorularımızın hiçbirine cevap vermediğiniz gibi, üst perdeden Bartın Platformu olarak kim olduğumuzu, Bartın adını kullanamayacağımızı, açıklamamızın altına cesaret edemediğimiz için kendi imzamızı değil de Bartın Platformu imzasını attığımızı iddia etmişsiniz. Sayın Tunç, Bartın Platformu Amasra’ya yapılmak istenen termik santrali engellemek için 9 Nisan 2010’da Bartın ilindeki belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti yöneticileri, belediye meclisi üyeleri ve hatta ve hatta dönemin AKP İl Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı ve AKP’li Belediye Meclis üyelerinin de katılımı ile kuruldu. Tarih ve kayıtlar kimseyi yanıltmaz.

Bundan 6 yıl önce kuruluşunda da açıkça ifade edildiği üzere Bartın Platformu milletvekilin sandığı gibi marjinal bir grup,  termik santral üzerinden siyaset yapan ve bundan nemalanan, tuzu kuru birkaç tipten oluşan bir yapı değildir.

Bartın Platformu siyasetçilerin tepiştiği veya birbirine seçim arifelerinde termik santral üzerinden mesaj verdiği bir yer de değildir.

Sayın Tunç’a aradan geçen 6 yıl ardından tekrar hatırlatıyoruz. Kent Konseyi vb üzerinden siyasetçilere vermek istediğiniz mesajları başka yerlerde veriniz. Kaldı ki Bartın Platformuna destek veren ve sizin yüzde 54 diye ifade ettiğiniz seçmenlerinizin de Bartın ve Amasra’da sağlıklı yaşamak için mücadelemizin içinde yer aldığını hatırlayınız. İşinize gelsin ya da gelmesin bizler farklı meslek alanlarından memleketin havasına ve suyuna sahip çıkmak için sizin gibi yanlış ve yanlı politikaları körü körüne savunup halkın sosyal barışını bozmak isteyen şirketlerin sözcülüğüne hiç soyunmadık. Termik santralin Tarlaağzı’na değil de Gömü köyüne yapılmak istendiğini de artık öğrenmenizde fayda görüyoruz. Anlaşılan şirket sizden habersiz yaptığı onlarca hukukun arkasından dolanma işlerine yenilerini ekleyip termik santralin yeri konusunda bile sizi yanıltmaya devam ediyor. Bir kere de bizlerle diyaloğa girmenizi ve çağrılarımıza kulak vermenizi temenni ediyoruz.

Size Bartın’da yaşayanlar olarak son önerimiz, çağrımıza kulak verip, artık “termik santral istemediğinizi” her alanda söylemenizdir.

Biz kim miyiz?

2019 Davacı, 10 bin termiksiz yaşam mitingi katılanı, 42 bin itiraz dilekçesi sahipleriyiz.

Biz halkız Sayın Tunç, Bartın’da yaşayan, Bartın’da yaşayacak olan halkız.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
AmasraHemaTermikÇEDHattat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
haşmet 4 yıl önce

ne halkı, çapulcusunuz çapulcu

Avatar
mehmet tekçi 4 yıl önce

sayın tunç itirazında haklıdır. o seçilmiş milletvekilidir ve bartın halkının meşru temsilcisi olarak şahsına saygı gösterilmesi gerekir. platform gezici zihniyetle hareket ediyor kaş yapalım derken iki gözü birden kör ediyor.