Yöre halkının tepkisi nedeniyle toplantısı yapılmayan ÇED onaylandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Bartın Valiliği internet sitesinde yer alan açıklamada; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Bartın İli, Ulus İlçesi, Kumluca Beldesi sınırları içerisinde, Değirmen Deresi ve Uludere üzerinde BSS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş. tarafından yapımı planlanan “Karataş I-II Reg. Ve HES- 2,10 MWm / 2.04 MWe” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından ÇED Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş, söz konusu Rapor nihai kabul edilmiş ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NİHAİ ÇED RAPORU'nun BÖLÜM IX: HALKIN KATILIMI başlığı altında verilen bilgiler:

(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması)

17.06.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği”nin 9. Maddesi gereğince, yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak zorunlu kılınmıştır. Bu konuda Bakanlığın tarih belirlemesinden sonra, Bartın İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçilerek toplantının yeri ve saati konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Toplantının konusunu, yerini ve saatini belirleyen bir ilan hazırlanarak toplantıdan en az 10 gün önce ulusal düzeyde yayımlanan bir gazetede ile yerel bir gazetede ilan edilmiştir.

Ayrıca projenin etkilendiği bölgelerdeki yöre halkının kolayca katılımının sağlanabilmesi için halkın katılım toplantısı öncesinde köy muhtarlarına duyuru metinleri gönderilerek ve bu duyuru metinleri halkın görebileceği yerlerde ilan edilmesi sağlanmıştır.

Proje ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereği proje hakkında yöre halkını bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacı ile 20.09.2010 tarihinde, saat 14:00’de Bartın İli İli, Kumluca Beldesi, Zafer Köyü içerisinde “Zafer ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifi Toplantı Salonu”nda “Halkın Katılımı Toplantısı” organizasyonu yapılmıştır.

Organizasyon kapsamında ayrıca; projeyi tanıtıcı sunular, el ilanları hazırlanmış, fakat halkın tepkisi nedeniyle toplantı gerçekleştirilememiştir. Yöre halkı ile yapılan sözlü diyaloglarda; projenin yapımı düşünülen Kumluca Çayı ve kollarında yaz aylarında sulama yapdığı, proje ile yaz aylarında dere yatağında hiç su kalmayacağı ve bu nedenle yaz aylarında sulama yapamayacakları ifade edilmiştir. Ayrıca yöre halkı proje ile birlikte içme ve kullanma suyu amaçlı kullandıkları yer altı su kuyularında da suyun azalacağı yönünde endişelerini dile getirmişlerdir. Konu ile ilgili, sulama yapılan aylarda tarımsal sulama için gerekli olacak suyun regülatör ansabına bırakılacağını bu anlamda yöre halkının mağdur edilmeyeceğini ve içmesuyu kuyuları için de gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etmişlerdir. Projenin inşaat ve işletme aşamalarındaki çevresel etkileri ve bununla ilgili olarak alınacak önlemler (halk tarafından alınması istenen önlemler) rapor içerisinde ilgili bölümlerde taahhüt edilmiştir.

Proje kapsamında Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından proje etki alanı içerinde kalan Zafer Köyü, Akörensöküler Köyü, Hisar Köyü, Ceyüpler Köyü, Ulu Köyü ve Kıyıklar Köyü muhtarları ile yapılan değerlendirme 24.01.2012 tarih ve 903 sayılı yazı ekinde verilen tutanakla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmiştir.

17 Ekim 2011 tarihli haber:
“Toplantı yapıldı“ mı?

Önceki yıl Eylül ayında Kumluca Beldesi’ne kurulması planlanan Hidroelektrik Santrali halkın katılımı toplantısı, köy halkının tepkisi nedeniyle yapılamamıştı. Toplantının yapılacağı salon önünde toplanan halk, salona girmemiş ve kurulması planlanan santrale tepki göstermiş ve aynı gün “Toplantının yapılamadığına dair” tutanak imzalanmıştı. Bartın Manşet Gazetesi’de “Köy halkı salonu terk etti” başlığı ile haberi manşetten vermiş ve toplantının yapılamadığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak, proje ile ilgili ÇED Raporu Valilik sitesinden halkın görüşüne açıldı ve raporda toplantının yapıldığı bilgisine yer verildi.

TUTANAK ALTINA ALINMIŞTI

Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi sınırları içerisinde BSS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali ile ilgili önceki yıl Eylül ayında halkın katılımı toplantısı düzenlenmiş ancak toplantı halkın tepkisi nedeniyle yapılamamıştı. 2.1 MW kurulu gücündeki santralle ilgili ÇED sürecinde halkı faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla şirket yetkililerinin Zafer Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi salonunda düzenlenmesi planlanan toplantı köy halkının salonu terk etmesi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Şirket yetkililerinin yanı sıra ÇED raporunu hazırlayan MGS Proje Mühendislik Firması yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantı için ilk olarak köy halkı, toplantının yapılacağı bina önünde toplanmış hidroelektrik santralini bölgelerinde istemediklerini ve toplantıyı da yaptırmayacaklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine salonda bakanlık temsilcileri, firma yetkilileri ve il müdürleri salona kimsenin girmemesinin ardından toplantının yapılmadığını tutanak altına almıştı. Zafer Köyü sınırları içerisine kurulması planlanan ancak bununla birlikte Akören, Ceyüpler, Kıyıklar, Hisar ve Yılanlı köylerinin de projeden etkilenmesi beklenen proje için 6 köy muhtarı ve vatandaşlar imza kampanyası sürdürüyordu.

ÇED RAPORU HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Ancak yaklaşık 1 yıl önce yaşanan bu gelişmenin ardından Bartın İli, Ulus ilçesi Sınırları içerisinde, Kumluca Beldesi, Uludere Dere, Değirmen Dere ye Kumluca Çayı üzerinde BSS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Karataş Reg ve HES" (Karataş I-II Reg ve HES), (2,10 MWm/2,04 MWe) Projesi Bakanlık tarafından ÇED Yönetmeliği'nin 11. Maddesi doğrultusunda incelendi. ÇED Raporu Özel Formatına uygun bulunan, ÇED Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığı bildirildi. Bartın Valiliği internet sitesinde de yayınlanan raporda Kumluca’daki toplantının yapıldığı da kaydedildi. ÇED Raporundaki açıklama şöyle: 17.06.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği”nin 9. Maddesi gereğince, yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak zorunlu kılınmıştır. Bu konuda Bakanlığın tarih belirlemesinden sonra, Bartın İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçilerek toplantının yeri ve saati konusunda çalışmalar yapılmıştır. Toplantının konusunu, yerini ve saatini belirleyen bir ilan hazırlanarak toplantıdan en az 10 gün önce ulusal düzeyde yayımlanan bir gazetede ile yerel bir gazetede ilan edilmiştir. Ayrıca projenin etkilendiği bölgelerdeki yöre halkının kolayca katılımının sağlanabilmesi için halkın katılım toplantısı öncesinde köy muhtarlarına duyuru metinleri gönderilerek ve bu duyuru metinleri halkın görebileceği yerlerde ilan edilmesi sağlanmıştır.

“HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILMIŞTIR” DENİLDİ

Proje ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek amacı ile ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereği proje hakkında yöre halkını bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacı ile 20.09.2010 tarihinde, saat 14:00’de Bartın İli İli, Kumluca Beldesi, Zafer Köyü içerisinde “Zafer ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifi Toplantı Salonu”nda, İl Çevre ve Orman Müdürü başkanlığında “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılmıştır. Halkın Katılımı Toplantısında planlanan faaliyet ile ilgili olarak; proje kapsamında yapılacak çalışmalar, projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilmiştir. Yapılan toplantıda projeyi tanıtıcı sunular yapılmış, hazırlanan el ilanları dağıtılmış, sonrasında yöre halkının görüş ve önerileri dinlenmiştir. Yöre halkı, yaz aylarında Kumluca Çayı ve kollarında sulama yaptıklarını, proje ile yaz aylarında dere yatağında hiç su kalmayacağını ve bu nedenle yaz aylarında sulama yapamayacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca yöre halkı proje ile birlikte içme ve kullanma suyu amaçlı kullandıkları yer altı su kuyularında da suyun azalacağı yönde endişelerini dile getirmişlerdir. Konu ile ilgili, sulama yapılan aylarda tarımsal sulama için gerekli olacak suyun regülatör mansabına bırakılacağını bu anlamda yöre halkının mağdur edilmeyeceğini ve içmesuyu kuyuları için de gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etmişlerdir. Toplantıya katılan vatandaşların düşünceleri, soruları ve sorulara verilen cevaplar halkın katılımı Toplantısı Tutanağına işlenmiştir. Projenin inşaat ve işletme aşamalarındaki çevresel etkileri ve bununla ilgili olarak alınacak önlemler (halk tarafından alınması istenen önlemler) rapor içerisinde ilgili bölümlerde taahhüt edilmiştir. Toplantıda proje hakkında genel bilgi verildikten sonra yöre halkının sorularına cevap verilerek, halkı bilgilendirmeye gidilmiştir.


Kabul edilen ÇED raporu:
http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/Karatas_NihaiCEDRaporu.pdf
http://www.csb.gov.tr/iller/bartin/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=5313

İlgili haberimiz:
http://www.bartin.info/cevre/toplanti-yapildi-mi-h2716.html

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.