DİKKAT ET EY ADEMOĞLU ! GEÇİCİ DÜNYA HAYATINA ALDANMA !

Allah (c.c) “Ey insanlar! Eğer öldükten (ve toprak olduktan) sonra dirilme hususunda şüphede iseniz (bilin ki, tekrar diriltebileceğimizin delilini) size açıklamak için; Biz sizi nutfeden, sonra (nutfenin kana dönüşmesi ile) kan pıhtısından, sonra yaratılışı belli belirsiz bir et parçasından yarattık”. “Havva'yı da Adem(a.s)ın sol emirgen eğri kemiğinden yarattık. İnsanoğlunu bir birine şahit tutaraktan babalarının bellerine zürriyetlerine yerleştirdik”.

Allah'ü Teala:” Ey insanlar doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki bir birinizi kolayca tanıyasınız”. “Şüphesiz ki Allah katında en kıymetliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır”. “İnsanlar kibirlenmesinler diye iğrenç bir damla meniden yarattık”. “Sanmasınlar ki biz insanı başı boş yarattık. Bir gaye bir maksat için yarattık. Beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattık”. “Ölümle hayatı yarattık ki: Ölümle hayat arasında nasıl bir amel işleyeceksiniz? O kafirler derler ki kim ahirete gitmiş gelmiş Ey Rasulüm deki: Onlara, nasıl ki kuru ağaçları yeşerttikse,  gündüzü de gecenin içine nasıl sakladıksa o insanları da öldürdükten sonra tekrar dirilteceğiz”. O kafirler dirildiği zaman mahşeri gördükleri zaman, bize mahşer vardı diyorlardı. Biz ise inkar ediyorduk. Keşke biz toprak olsaydık, keşke biz hayvan olsaydık ta dirilmeseydik diyecekler. Biz bütün insanları hesaba çekeceğiz. Hani siz bir zamanlar cehennemi inkar ediyordunuz. O inkar ettiğiniz cehenneme giriniz ve oradaki azabı ebediyen tadınız.

“O kafirler derler ki; Allah yoktur. Doğa kendi kendine meydana gelmiş derler. Doğa yaratandır diyenlere şu misal verilir; Dağ başında bir mağara gördük kapısı damı takılı, elektriği ve halısı döşeli, kabı kaşığı bütün malzemesi hazır. Tabiat beni yaratmıştır diyenlere soralım. Akılsız ve şuursuz olan tabiat böyle bir evi nasıl yaratabilir? Tabiat yarattı diyene söyleyelim. Tabiat bu evi ne kadar güzel yaratmış. Oda derki; Bu evi yapan bir usta vardır. Bu evi yapan bir usta varsa İnsanı harikulade bir şekilde yaratan bir usta yok mu? Yerde gökte bütün kainatta her ne varsa hepsini Allah yarattı. Ufacık şu gözlerimizle ufacık aklımızı göremiyoruz ve esen rüzgarın vücudunu göremiyoruz. Fakat gücünü kuvvetini görüyoruz. Bu demek değildir ki görmediğimiz Allah’ı inkar edeceğiz. Düşünen insanlar için yaratılan her şey bir olan Allah'ın varlığına delildir.

Allah'a ibadet edin ve ona hiç bir şeyi ortak koşmayın. Sonra anne-babaya iyilik edin,akrabaya da, öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizin altındakilere de iyilik edin. “Allah gururlu ve böbürlenen kimseleri sevmez”.

“Kafirler için; Allah katında, yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü muhakkak ki küfre varanlardır. Artık onlar iman etmezler”.

Allah-ü Teala buyuruyor ki; “Allah katında en makbul din İslam’dır. Kim ki İslamiyetken başka bir din ararsa ondan kabul edilmez. O kişi ahirette zarara uğrayanlardandır”. İslam'ın gereği Allah'tan gelen bütün peygamberlere ve kitaplara iman etmektir. Son din, Hz. Muhammed’in getirdiği İslam dinidir. Ondan önceki peygamberlerin getirmiş olduğu dinleri Allah'ü Teala geçersiz kıldı.

Allah (c.c) buyuruyor: “Kim ki namazını kılıp zekatını verirse ağaçlar altından ırmaklar akan cennete koyacağız”. Peygamber (s.a.v) “Kim ki sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girer”. “Kim ki 5 vakit namazına dikkat ederse 5 mükafat verilecek 1- Dünya'da rızkı kolay olacak 2- Kabir azabı çekmeyecek 3- Hesabı kolay olacak 4- Sıratı geçecek cennete girecek”. “Kafirle Müslüman’ı ayıran şey namazdır”. Namazın üzerimizdeki hakkı namazı kılıp, başkasının da kılmasını teşvik etmek. Kim ki bir kişinin bir vakit namaz kılmasına sebep olursa, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Peygamber efendimiz (s.a.v) “Cennetin anahtarı namazdır”. “Kıyamet gününde kişinin ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı tamam bulunursa hem namazı ve hem de diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazın da noksanlığı var ise , namazı da, diğer amelleri de reddedilir”. Allah'ü Teala “Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik, derler”.

Peygamber efendimiz buyuruyor: “Kadın, erkek her Müslüman üzerine ilim (İslam) tahsil etmek farzdır”. “Dinde bir mesele öğrenmek, 1000 rekat nafile namazdan efdaldir. Kuran'dan bir ayet öğrenmek 100 rekat nafile namazdan eftaldir”. Dünya için çok paralar harcıyoruz. Dünya ve ahiret saadetimizi kazanmak için  Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim, Hadis ve Fıkıh kitaplarını alıp evimizde okuyalım. Allahın sevmediği meleklerinde lanet ettiği fuhuş kokan aşk dizilerini seyredeceğimize bir kaç ayet, bir kaç hadis öğrensek hakikaten bizim için daha iyi olur. Öğrendiğimizi de ailemize ve başka insanlara öğretmenin fazileti, bir kelime öğretmenin karşılığında bir senelik ibadet sevabı vardır. Şeytan diyor ki; “Bütün insanları kandırdım, Alimleri müstesna”. Kendimizi ve çocuklarımızı alim yetiştirelim, yetiştirmeye gayret edelim. Peygamberimiz buyuruyor ki: “Ümmetime ulaştırmak üzere sünnetimden 40 hadis ezberleyene kıyamet günü  şahit ve şefaatçi olurum. Hz. Ali(r.a): “Bir alim, gündüzleri oruçlu olduğu halde harp eden geceleri de ibadetle geçiren mücahit abitten daha üstündür. Bir alimin ölümü ile islam aleminde açılan boşluğu onun gibi yetişecek bir alimden başkası dolduramaz”.

Mü'minlerin ölümü esnasında  melekler gelip müjdelerler. Mahsun olmayın, üzülmeyin vaad olunduğunuz cennetle neşelenin. “En son cennete girene 1000 yıllık mesafede cennet verilecektir”. “En son cennete girenin makamı 10 tane dünya büyüklüğünde olacaktır”. Cennette hastalık, ihtiyarlık ölüm yoktur. Cennet ehli Yusuf(a.s) güzelliğinde, Adem(a.s) boyunda, İsa(a.s) yaşında(32-33 yaşlarında), Davut(a.s) sesinde olacaktır. Altın'dan yapılmış köşkler, yakuttan yapılmış saraylar vardır. Huriler parmağını gösterse gökyüzüne güneşin ziyası kararır onun güzelliğinden. Cennet ehli kadınlara da hurilerden 1000 kat daha güzellik verilecek. Dünyada gözlerin görmediği, kulakların duymadığı sayısız nimetler vardır. Cennetin en büyük zevki Allah’ı görmektir. Cennette erkeklere 100 erkeklik gücü verilecektir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) buyuruyor ki: “O kafirlerin bir uyluk dişi cehennemde uhud dağı  kadar büyüktür”.Derileri 70 metredir. Allah(c.c) buyuruyor: “Derilerini yakacağım. Tekrar deri vereceğim azabı tatsınlar diye”. O kafirler cehennemde yanarken 500 yıl Allah’ı çağıracaklar. 500 yıl Allah onlara cevap vermeyecek. 500 yıl sonra; ne istiyorsunuz denildiğinde Kafirler; “Ya Rabbi bizi buradan daha hafif cehenneme at diyecekler. Allah(c.c) onları soğuk cehenneme atacak. Öyle soğuk bir cehennem ki; orada etleri donarak dökülecek. 500 sene daha Allah'ı çağıracaklar. 500 yıl sonra;   Ne istiyorsunuz ey kafirler! Diyecek. Kafirler; Ya Rabbi “bizi iki cehennem arasına at. Ne sıcak olsun ne, soğuk olsun” diyecekler. Düz bir araziye atılacaklar. Orada deve boynu kalınlığında yılanlar, katır büyüklüğünde akrepler olacak. Onların üstüne üşüşecekler, paramparça edecekler. 500 yıl daha Allah’ı çağıracaklar. 500 yıl sonra sizin sesinizi artık duymak istemiyorum deyip onları ğaye denen dereye atılacaklar. Sesleri duyulmayacak, orada ebedi yanacaklar.

Erkeklerin diz kapağı ve göbek arasındaki vücudun en ufak bir yerinin görülmesi ile spor yapılması ve gezilmesi ve diğer insanların da onları özellikle seyretmeleri İslam dininde haramdır. Peygamber efendimiz(s.a.v) buyuruyor ki: “İnsan suretinin (fotoğraflarının) bulunduğu yere melekler girmez”. Çıplak resim bulunan kağıt ve gazeteleri satın alıp okunak, bakmak veya müstehcenlik içeren videoları izlemek İslam dininde haramdır.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki: “Cennet annelerin ayaklarının altındadır”. Kadının vazifesi Allah'ın emirlerini yapmak ve evin içindeki işleri yapmaktır. Erkeğin vazifesi Allah'ın emirlerini yapmak ve ailesinin rızkını kazanıp eve getirmektir. Allah(c.c) buyuruyor: “Ey Rasulüm deki! İman eden kadınlara başlarından aşağıya kadar cilbabla örtsünler”. Cilbabın manası: vücut hatlarının belli etmeyecek çok bol bir elbise. Örtünmelerinden maksat ise onların iffetli tanınmalarına ve eza edilmemelerine bir vesiledir. Allah'ın emrine uygun giyinmelerinin misali; Etrafı surlarla çevrilmiş bir bahçeye benzer ki kötülüklerden ve dış saldırılardan korunmuş olur. Örtünmeye utananlar mahşer günü Allah'ın ve mahşer ehlinin huzuruna çıkmaktan utanmazlar mı? Muhakkak hakimlerin hakimi olan “sizi her şeyden hesaba çekeceğim” diyen Allahın huzurunda rezil rüsva olacaktır. Allahın emrine uygun örtünmeyenlerin misali; Etrafı açık bir bahçeye benzer ki gelip geçenler o bahçenin meyvelerinden ve çiçeklerinden faydalanırlar. Kısa zamanda o bahçe helak olmaya mahkumdur. Bir kadının vücut hatlarını yabancı erkeklere göstermesi fıtrata aykırıdır. İslam dininde haramdır. Bir kadın cehenneme girdiği vakit kendisine örtünmeyi emretmemiş ve İslamiyet’i öğretmemiş olan 4 erkeği cehenneme götürecektir. 1- Babası, 2- Erkek kardeşi, 3- Kocası, 4- Erkek evladı

Peygamber efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Kimki hangi kavme benzerse o kavimdendir”. Giyim kuşam ve yaşantılarıyla başka kavimlerin modasına uygun yaşamak bir müslüman’a uygun değildir. Düğün salonlarında kadın ve erkeklerle beraber toplanmaları ve beraber oynayıp eğlenmeleri Müslümanlara yakışmaz İslam dininde bu şekilde düğün yapmak haramdır. Müslümanların düğünü kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde birbirlerini görmeden İslam’ın  kuralları dikkate alınarak yapılan eğlencelerle yapılır. Ateşle barutun yan yana durmadığı gibi nikahı bir birine düşen  kadın ve erkeklerin bir arada bulunarak oynayıp zıplamaları doğru bir hareket değildir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) buyuruyor: “ Kim ki unutulmuş bir sünnetimi ihya ederse(uygular ve başkasına haber verirse) 100 şehid sevabı vardır”. Misal: Peygamber efendimizin 24 saatlik hayatında bütün yaşantısı sünnettir. Kim ki bir sünneti hafife alırsa, alaya alırsa kafir olur.

Allah(c.c) buyuruyor ki: “Ey Rasulüm deki işte benim yolum(vazifem) budur. Allahın dinine davettir”. “Ben Allah'a bir görüş ve anlayış üzere insanları davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz Allah’ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim ve müşriklerden değilim”. İslam’ı hakkıyla yaşayıp, başkalarının da İslam’ın nuruyla nurlanmalarına ve yaşamalarına vesile olmak tüm Müslümanların görevidir. Allah'ın emridir vesselam.

#İslam dinini kendimize uydurmayalım, İslam’a kendimiz uyalım kurtulalım#
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
son osmanlı 2 yıl önce

maşaAllah yine güzel yazmışsınız aydın bey