İşgüvenliği Hizmetlerinin Başkenti
BATI KARADENİZ BÖLGESİ İŞGÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN BAŞKENTİ

Rasat OSGB Genel Müdürü Ramazan TÜRKMEN, Bartın Karabük Zonguldak illerinden hizmet verdiği 100’ü aşkın işverenle buluştuğu toplantıda “Bölgemiz işgüvenliği hizmetlerinin başkentidir” dedi.

Toplantıda hizmet sunulan firmalarla Rasatın; HİZMET POLİTİKALARI, FAALİYETLERİ, VE YENİ DÖNEM PLANLARINI içeren bir dosya sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilisi Ramazan TÜRKMEN, “İş Güvenliği Hizmetleri sunumuna sıradan bir ALIŞ-VERİŞ gibi bakmak mümkün değildir. Hizmat alan ile hizmet sunan bir bakıma kader birliği yapıyorlar. İşyerlarimizden en ufak bir iş kazası haberi geldiğinde İşveren kadar bizlerin de yürekleri titriyor. Dolayısıyla bu hizmetin kalitesini çok üst düzeyde tutmak gerekiyor. Bunun yolu da tarafların birbirini çok iyi tanımasından geçiyor. Firmalarımızın bizleri daha iyi tanımaları için bu tür organizasyonlara önem veriyor, hizmet politikamızı, faaliyetlerimizi ve geleceğe dönük planlarımızı onllarla paylaşmayı önemsiyoruz.” dedi.

Endüstri Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RASAT OSGB Genel Müdürü Ramazan TÜRKMEN'in açıklamaları:

RASAT OSGB

Rasat OSGB kuruluşundan bu güne attığı adımlarda Vizyonu paralelinde başarılı bir grafik çizmiştir.

1 Nisan 2013 te 3 personel ve birkaç müşteri ile çıktığı yolda bu gün;

23 Personel, 4 Araç ile 250 ye yakın firma ve 4.000 civarında çalışana hizmet sunar duruma gelmiştir.

Firmalarımızın teveccühü ile ortaya çıkan bu hızlı büyüme ivmesi Şubat 2014 itibariyle pazarlama faaliyetlerinde geriye çekilerek yavaşlatılmış ve bu tarih itibariyle mevcut müşteri portföyüne sunulan hizmetin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ön plana alınmıştır. Bu sistematik çalışma sayesinde Rasat bu günkü güçlü alt yapısı ve büyük müşteri profili ile sektöründe bögenin yıldızı olmuştur.

Batı Karadeniz Bölgesi Zonguldak ilinin madencilik geçmişinden kaynaklanan nedenle İSG uygulamaları konusunda PİLOT VE ÖNCÜ bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güne kadar Türkiye’de bulunan 3 meslek hastalıkları hastanesinden birinin Zonguldak’ta bulunması da bunu doğrulamaktadır. Katıldığımız bakanlık toplantısında çeşitli bölgelerden firmaların bölgelerinde hiç denetim olmadığından yakınırken bizim bölgemizde çok farklı sektörlerden küçük işletmelerin (tekstil, plastik doğramacı vb.) dahi denetlenmesi bakanlığın İSG alanında bölgeye bakışını göstermektedir.

Bölgenin Madencilik geçmişinden kaynaklanan ve sırf bu işten para kazanarak geçimini sağlayan çok sayıda avukatın da organize etmesiyle Çalışanlar arasında yaygınlaşan HAK ARAMA alışkanlığı bölge işverenlerin bu hususa daha da hassasiyet göstermesi zorunluluk haline gelmektedir.

İSG Kültürünün başkenti olan bölgemizde siz değerli firmalarımızın katkıları ile yakalayacağımız başarı grafiği RASAT OSGB Yİ BÖLGEMİZDE DOĞUP TÜM YURDA YAYILAN BİR MARKA HALİNE GETİRECEKTİR.

RASAT OSGB ÜZERİNE DÜŞEN SOSYAL SORUMLULUKLARI İHMAL ETMEMEKTEDİR.

- Rasat OSGB Kurulduğu gün İtibariyle sosyal sorumluluk anlamında değişik odalar, dernekler ve basın kanalıyla ISG Konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuştur.

- İşverenlerin mevzuat kaynakları sıkıntılarına çözüm üretebilmek için Ticaret Odaları Kanalıyla Bakanlığa iyileştirme önerileri sunmuştur.

- Sektörde kendini yetiştirmek isteyen 20 civarında İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimine Staj imkânı sunmuştur.

- Oluşturmuş olduğu sosyal medya sayfası vasıtasıyla takipçilerini İSG Mevzuatındaki güncel değişiklikler ve eğitici bilgiler ile en hızlı şekilde buluşturmaktadır. https://tr-tr.facebook.com/rasatosgb

- İSG Sektörüyle ilgili bakanlık toplantıları, fuarlara katılım sağlayarak gözlemlerini basın yoluyla iş dünyası ile paylaşmıştır.

İSG HİZMETLERİNİN CİDDİYETİ

İsg Hizmetlerine firmaların bakışının genelde aşağıdaki şekillerde olduğunu gözlemliyoruz.

1. Bakış Açısı: Bu işler hep devletin para tuzağı, küçük esnafı bitirme oyunu deyip komşusu yada kendisi bir kaza-ceza ile karşılaşana kadar bu işe uzak duran firmalar,

2. Bakış Açısı: Birinci bakış açısıyla aynı düşünmekle beraber ceza yememek için un ucuza hizmet alabileceği bir firma/kişi bulup “kardeşim aylık ödemeni al bize bulaşma, masraf çıkarma” düşüncesinde olan firmalar,

3. Bakış Açısı: “Tamam Anlaşalım, hizmet alalım, ama bizim işimiz yoğun, ne yapılacaksa sen orda yap bizi meşgul etme” diyen firmalar.

4. Bakış açısı: Sorumluluk üstlenen, denileni yapan, sorulana cevap veren firmalar.

5. Bakış açısı: Bizim bir adım önümüzde giden, daha neler yapabiliriz diye sorgulayan, personelimizden azami istifade etmeye çalışan firmalar.

Firmalarımızla aramızdaki ilişki temelde bir ALIŞ-VERİŞ olduğu kabul edilirse burada kaliteli bir hizmetin ortaya çıkmasının ancak iki tarafında katılımıyla mümkün olacağı bir gerçektir.

Biz ekibimizi Firmalarımıza FAYDA SAĞLAMA konusunda ne kadar motive etsek de alıcı tarafında sorun varsa kalite arzulanan seviyeye çıkmamaktadır. Rasat OSGB’nin Vizyonuna ulaşması ancak tüm müşterilerini 5. Bakış Açısına ulaştırmakla mümkün olacaktır.

Bu süreçte izleyeceğimiz adımlar Hizmeti Tabana Yayma Üçgeninde tanımladığımız Bilgilendirme, Kabullendirme, Sahiplenme (Özümseme) ve Katkı Sağlama aşamalarından oluşmaktadır. (işveren ve çalışanların bu konuyu özümseyip, sorgular, katkı sağlar hale gelmesini sağlama)

İşletme tarafından özümsenmemiş İş Güvenliği Yönetim Sistemi “Sıfır Kaza Sıfır Ceza” hedefinden çok uzaktır. Bunu başaramayacağımız anlaşılan firmalarımızla çalışmaya devam ederek katkı sağlamadan ücret almayı doğru bulmamaktayız.

Bize bu sorumluluğu YASA yüklemektedir. Yasa Koyucu piyasada olabilecek algıları ön gördüğünden; 6331 sayılı İSG Kanununda; “İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” (Madde 4/2) demektedir. Yani işverenin, aldığı hizmetin kalitesini, etkinliğini denetlemekle yükümlü olduğu vurgulanmıştır.

Özetle yeni iş kanunu ile İSG konusunda formalite algısına savaş açılmıştır. Hala bu mantıkla hizmet sunan meslektaşlarımız ve hizmet alan işverenlerin kendilerine ne büyük zarar verdiklerini anlamaları acı tecrübelerle olmaz dileriz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin başına gelen o kadar acı olay var ki İSG forumlarında anlatılan. İnsanlar ihmallerinin bedelini yıllardır tırnakları ile kazıyarak biriktirdiği servetini ödeyerek bile kurtulamadığı tazminatlara maruz kalıyorlar.

İşverenlerimizi hem bu ağır mali yükümlülüklerden uzak tutmak hem de olası kazalarla ortaya çıkabilecek yaralanma ve ölümlerde vicdani yükümlülüklerini azaltmak için RASAT OSGB personeli hizmet verdiği işyerine karşı şu sorumlulukları üstlenmiştir;

1. İşveren ve çalışanların İSG Algısında bir problem varsa onu değiştirmeye çalışmak. İkna etmek.

2. İş yerinde var olan veya ortaya çıkabilecek riskleri analiz etmek, riskleri yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye çekmek üçün işyerine kılavuzluk etmek.

3. Bir iş müfettişi gözüyle işyerini gözlem altında tutup olası yasal eksiklerle ilgili işvereni uyarmak, giderilmesini takip etmek.

4. İSG Konusunda güncel gelişmeleri işveren adına takip ederek işvereni ilgilendiren konularda bilgi paylaşmak.

5. İşyerinde koyulan İSG kurallarına uyma konusunda personel alışkanlığı ile mücadele, kurallara uyma, talimatları uygulatma konularında (hizmet süresi elverdiği ölçüde) işyeri yönetimine katkı sağlamak.

Takdir edersiniz ki; bu görevlerin kısıtlı süreler içerisinde %100 olarak ifası iyi bir işbirliği ve dirsek teması ile mümkün olacaktır.

KAZA ANALİZİ - 2014
Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar
 
 - Yaralanma ile sonuçlananlar,
13
 - Sürekli iş göremezliğe neden olanlar,
0
 - Ölümle sonuçlananlar,
2
 - Tedavi gerektirmeyenler,
6
Yaralanmanın cinsine göre kazalar
 
 - Kafa yaralanmaları,
1
 - İç organ yaralanmaları,
0
 - Ruhsal ve sinirsel tah. yapanlar, v.b.
2
 - Uzuv yaralanması
20
Cinsine göre kazalar
 
 - Düşme ve incinme,
7
 - Yanma,
3
 - Ezilme ve sıkışma,
8
 - Elektrik kazaları, v.b.
0

KAZA VE CEZA İSTATİSTİĞİ

Hizmete başladığımız 1 Nisan 2013 tarihinden bu güne kadar olan dönem Kaza-Ceza anlamında en riskli dönemi oluşturmaktadır. Çünkü birçok işletme yeni kanun kapsamına girmiş, İSG mevzuatıyla yeni tanışmıştır. Bu dönemde bizlerde hizmet sunduğumuz bir çok firmayı yeni tanımaya başlamışızdır.

Birbucuk yıla yakın dönemde hizmet verdiğimiz firmalarda meydana toplam 21 kazanın 2 tanesi ölümlü, 6 tanesi hafif, 13 tanesi yaralanmalı kazalardır. Çok şükür ki; kazalarla ilgili firmalarımızın mevzuatsal bir eksiği bulunmamaktadır. Ama iş kazalarında kanunun işverene yüklediği kusursuz sorumluluk hiçbir zaman unutulmamalıdır.

YAPACAKLARIMIZ:

1. MÜŞTERİLERİMİZLE HIZLI SİSTEMATİK BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN OSGB YÖNETİM YAZILIMI EDİNME

Sektörde olan gelişmeleri yakından takip eden firmamız; yenilikleri takip ve uygulamada arge süreçleri için mesaisinin %10 'unu ayırmıştır. Kadrosunun eğitimini devamlı yapılan eğitim ve brifinglerle yüksek tutmuştur.

Hizmet kalitemizi artırmak ve sistematik çalışmayı alışkanlık haline getirebilmek için bir hizmet yazılımı oluşturma çalışmalarımız sürmektedir.

Bu yazılım sayesinde tüm iş süreçlerimizi ve planlamalarımızı entegre bir şekilde yürütürken; Müşterilere kullanıcı adı şifre verilerek İş güvenliği ile ilgili bütün çalışmaları sistem üzerinden yapmaları sağlanır.

Böyle bir yazılım ile müşterilerimizin aşağıdaki faydaları edinmeleri beklenmektedir:

1. Kurumsal bir yazılım ile Hizmet almaları ve kağıt üstünde hizmet alımının terk edilmesi

2. OSGB’lerden hizmet günleri dışında da hizmet alımlarının devam etmesi (OSGB ler ayın her gününde hizmet verebilmekte.)

3. Personel Özlük Dosyalarının Sağlık Muayenelerinin online Takibi ve eksiliklerin ne olduğunun görülmesi

4. Yapılan Risk değerlendirmelerinin sadece kâğıt üstünde kalmadığı risk sürecinin yaşadığı bir sisteme sahip olabilmeleri

5. Oto kontrol ve uyarı sistemi ile yapılacak çalışmaların aksamaması

6. Müşteri Üst Yöneticilerinin hangi fabrikasında hangi tesisinde hangi biriminde ne tür hizmetler aldığını online olarak görebilmesi ve ayrıca sistem çalışmalarına katılabilmesi

7. İSG Kontrollerinin iş güvenliği uzmanı olmadığı zamanda kendi kendilerine yapabilmeleri ve bu şekilde İSG ile ilgili alınan önlemlerin takibini yapabilmeleri

8. Müşterilerin herhangi bir şikayeti önerisi ve memnuniyetini anında bildirebilmeleri

9. Müşterilerin herhangi bir kaza bildirimi, ramak kaldı ola bildirimini geç kalmadan ISG Uzmanlarına online iletiminin yapılması ve online olarak takip edilebilmesi

10. Müşterilerin kayıt sisteminin saklama koşulları saklama süreleri ve arşiv sistemini kullanabilmeleri

11. Müşteri kullanıcılarının kendi firma içerisindeki Düzeltici Önleyici ve Uygunsuzlukları takip edebilmeleri

12. Yapılan bütün faaliyetlerle ilgili riskler uygunsuzluklar düzeltici önleyici faaliyetler acil durumlar kazalar ramak kaldı olaylar vb faaliyetlerin istatistiksel raporlarına ulaşabilmeleri

13. İş güvenliği uygulamalarını hizmet aldıkları OSGB nin kaderine bırakmamakta yapılan bütün çalışmaları bütün açıklığı ile görebilme imkanlarına sahip olmaktadırlar ve müdahale edebilmektedirler.

OSGB YAZILIMINA GEÇİS SÜRECİNİN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.

2. İSG HİZMETLERİ TETKİKİ

Rasat OSGB olarak kuruluş vizyonumuza uygun bir şekilde İş sağlığı Güvenliği hizmetlerinde fiyatı sorgulanmayan bir marka olabilme yolunda projelerimize devam etmekteyiz.

Ülkemizde İSG Uygulamalarının hala yeni sayılması nedeniyle gerek bu hizmeti sunan kurumlar hizmeti hakkıyla sunamamakta, gerekse hizmet alan iş yerleri alacağı hizmetin niteliklerinin ve kalitesini sorgulamaktan uzak kalmışlardır.

Bölgemizde İSG uygulamaları konusunda öncü olan RASAT OSGB yönetimi, bir ilke daha imza atarak İSG Tetkik Sisteminin planlamıştır.

Yönetim Sistemleri Denetimi ve sistem kurma konusunda tecrübeli firmalardan olan YÖNDEM Danışmanlık firması ile ortak çalışma ile ortaya konan İSG Tetkik Sisteminin Ekim 2014 itibari ile hayata geçirilmesi planlanmıştır.

RASAT OSGB finansmanında Danışmanlık Firması tetkikçileri hizmet verdiğimiz firmaları İSG tetkikine tabii tutacaklardır. Bu tetkik sayesinde;

1- Hizmet verdiğimiz firmaların sahipleri ve üst düzey yöneticilerin isg hizmeti satın alma konusunda bilinçlendirilmesi,

2- Kuruluşun herhangi bir resmi denetim öncesi tetkikten geçirilerek İSG Çalışmaları düzeyinin raporlanması ve hangi seviyede olduğunun tespiti,

3- İşyerinize hizmet sunan İSG profesyonellerimizin hizmet kalite seviyesinin ölçülmesi ve bu yolla hizmetlerde daha özverili yaklaşımlarının temin edilmesi

4- Rasat OSGB’ nin ve çalışanlarının İSG hizmetlerindeki eksiklerini görerek hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

3. İSG DANIŞMANLIĞI

Firmamızdan sadece hekim hizmeti alan, yada İSG yükümlülüğünü kendi bünyesindeki uzmanlarla çözmeye çalışan firmalara yönelik zorunlu hizmetin dışında aylık belirli sürelerle danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Özellikle tam zamanla çalışan iş yerlerinde İSG Ekibi işletme körlüğü ile ortaya çıkabilecek risklerle karşı karşıyadır.
Danışmanlık hizmeti ve İSG TETKİK hizmeti ayrıca farklı firmalardan ve aldığı hizmetin düzeyini sorgulamak isteyen firmalara da sunulacaktır.

4. ŞUBELEŞME

RASAT OSGB İSG Hizmelerinin başkenti bölgemizde edindiği tecrübeleri ve sistemi yurdun farklı bölgelerine de taşıyarak BÖLGEMİZİN BAĞRINDAN ÇIKAN BİR ULUSAL MARKA OLMAK hedefindedir. Bu doğrultuda önümüzdeki bir yıllık dönemde öncelik İstanbul olmak üzere şubeleşme çalışmalarına da hız verilecektir.
Bu sayede farklı bölgelerde noktası olan firmalarımıza da topyekûn hizmet sunulabilmiş olacaktır.

5. FUARLAR, TOPLANTILAR ETKİNLİKLERE KATILIMLAR

Sektörün nabzını tutacak, sektöre yön verecek konferanslara, seminerler, toplantılara, fuarlara katılım sağlanarak gelişmelrde aktif rol oynanmaya devam edilecektir.
İŞVERENLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI

Hizmet verdiğimiz işyerindeki üst düzey yöneticilere SEVİYE 5 DÜZEYİNDE HİZMET SUNABİLMEK İÇİN özel eğitim programları düzenlenecektir.

6. HER YIL FAALİYET RAPORU AÇIKLAMA

RASAT OSGB müşterilerine karşı sorumluluğu gereği her yıl Hizmet Politikasını, Faaliyetlerini ve Planlarını içeren faaliyet raporu açıklayacaktır.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
RASATOSGB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.