5 Nisan Avukatlar Günü
AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ AV.YILMAZ TUNÇ'TAN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Avukatlık mesleği adaletin tecellisinde önemli rolü olan, iddia, savunma ve karardan oluşan yargının üç sacayağından biridir. Avukatlarımız, görevlerini yaparken hakkın ortaya çıkarılması adına çok önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedirler. O nedenle savunmanın olmadığı bir yargı düşünülemez.

Ülkemiz Adalet sisteminde son yıllarda çağımıza uygun çok önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilerek, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, fiziki mekanların daha uygun hale getirilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesine çalışılmıştır. Adliyelerimiz ilk kez daktilolardan kurtulmuş, bilgisayarlarla ve internetle tanışmıştır. UYAP sistemiyle Avukatlarımızın bürolarından Adliye hizmetlerine ulaşabilir hale gelmesi için önemli adımlar atılmıştır.

Ceza sistemiz çağa uygun hale getirilmiş, Yeni Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemesi Kanunumuz, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Kanunumuz yürürlüğe girmiştir.  Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunları başta olmak üzere önemli temel kanunlarımız TBMM'de yasalaşmış, anadilde savunma hakkının verilmesiyle yargılamanın ve savunmanın daha etkin yapılmasının önü açılmış böylelikle Ceza sistemimizin yanı sıra Hukuk alanında da mevzuatımızın günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmesi sağlanmıştır.

12 Eylül 2010 halkoylaması ile yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini güçlendiren çok önemli Anayasa değişikliği gerçekleştirilmiş, bu değişikliklerle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesinin yapısı ve işlevi demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirilmiştir. Yargıtay ve Danıştay'daki daire ve üye sayısı artırılmış, yüksek yargıdaki yoğun iş yükünün azaltılmasına ve yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Ülkemizin gelişme ve kalkınması daha fazla demokrasi ve daha fazla adaletle olacaktır. Adalet mülkün temelidir. Bu nedenle Adaletin ortaya çıkarılmasında önemli katkı sağlayan Avukatlarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve mesleklerini yaparken de gerek Barolarımızın gerekse ilgili kuruluşlarımızın en uygun ortamı sağlamaları gerekmektedir.

Yasama, yürütme ve yargıyı oluşturan kuvvetlerin bir birinden ayrı ancak birbiriyle ahenk içerisinde görevlerini yapması gerekmektedir. Ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz ve Cumhuriyetimizin tam anlamıyla demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olması herkesin ve kurumun birlik ve beraberlik içerisinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ile mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yargı sistemimizin en önemli unsurlarından olan ve Adaletin tecellisi için kutsal bir mesleği yerine getiren Avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyor, tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar, sağlık ve esenlikler diliyorum.


Milletvekili Yalçınkaya, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Muhammet Rıza Yalçınkaya, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Atatürk'ün hedef olarak koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilen bir devlet olmak için demokrasinin, adaletin ve hukuk devleti ilkelerinin eksiksiz ve en iyi şekilde yerine getirilmesi gerektiğin ifade eden Milletvekili Yalçınkaya, mesajında; "Ülkemizde maalesef, demokrasinin ve hukuk devletinin temel unsurlarını gerçekleştirmek yerine, demokrasiyi zafiyete uğratmak ve çelişkiler yaratmak üzere politikalar inşa edildiğini hep birlikte görmekteyiz. Bu nedenle, içerisinde bulunduğumuz dönemde, yargıyı yıpratan, yargının yetkilerini daraltan ve onu işlevsiz hale getiren tüm girişimlere karşı dik durmalıyız. Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez şartlarından biri, yargı gücünün, yürütme ve yasama gücünden bağımsız olmasıdır. Fakat işsizliğe, gelir adaletsizliğine, esnafımızın, köylünün, çiftçinin sorunlarına, terör olaylarına, eğitimde, sağlıkta yaşanan kargaşalara ve ekonomiye karşı hiçbir çözüm üretemeyen hükümet, yargı üzerinde baskılarını sürdürmeye devam etmektedir. Yürütmenin yargı üzerindeki baskıcı tutumunun bir an önce son bulmasını ümit ediyor, savunma hakkının temsilcileri, değerli avukatlarımızın '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANI CEMAL AKIN AVUKATLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Belediye Başkanı Cemal Akın, Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Cemal Akın Avukat’ların, hakların korunması ve adaletin sağlanması konusunda çok etkin ve önemli bir vazifeyi ifa ettiğini vurguladığı mesajında tüm avukatların avukatlar gününü kutladı. Akın, "Birey ve toplumu hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, hakların korunmasında ve hayata geçirilmesinde yardımcı olan avukatlarımız, adaletin sağlanmasında etkin ve önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Bu vazifelerini, temel hak ve özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde sorumluluk anlayışı ile gerçekleştiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.

MECLİS BAŞKANI ALİ KARTAL'DAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Ali Kartal, 5 Nisan Avukatlar Günü olması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Ali Kartal, vatandaşların savunma hakkı gibi kutsal bir görevin yerine getirilmesinde en önemli unsur olan, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmesinde çok önemli görev ifa eden avukatların sorumluluklarının bilinciyle mesleklerini icra ettiğini söyledi. Avukatların, yargılamanın asli unsuru olduğu gibi, Türkiyede hukuk devleti ilkesinin en önemli aktörleri arasında yer aldığına işaret eden Kartal, şunları belirtti. "Mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, gururla, vicdanıyla ülkemizin her yerinde görev yapan değerli meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukların önüne geçilebilmesi amacıyla hükümetlerimiz döneminde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle eski adliyelerdeki fiziki imkanların kısıtlılığı ve sağlıksız çalışma ortamlarının düzeltilmesi için yapılan adalet saraylarımızla değerli meslektaşlarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeleri sağlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan onur duyduğum avukatlık mesleğinin mensubu olan değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım." Dedi.

Amasra Belediye Başkanı M.Emin Timur'un 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı


M.Emin Timur ''Adalet ve demokratik laik sisteminin temel taşlarından olan yargı ile yargı içindeki önemli unsurlarından biri olan savunma hakkının uygulayıcısı,çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz öğesi olan avukatlık demokrasinin yaşamasında ve gelişmesinde avukatlık önemli bir konuma sahiptir.Bireyleri hakları konusunda bilgilendiren,yönlendiren,haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan savunma makamının temsilcisi avukatlar, meslek etiğine ve kanunlara bağlı olarak toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi ile adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda yürüttükleri görev ve sorumluluk toplumumuzca takdir edilmektedir.Hukukun üstünlüğüne,hukuk devletine,kişilerin savunma haklarının kutsallığına inanmış ve bunu meslek edinmiş avukatlarımız,hayatın tüm alanlarında eşitliği,özgürlüğü birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gösterirler.Bu duygularla görev yapan kamu vicdanının ve adaletin yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenen tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim.''dedi

SEZAİ BİLGİN'İN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Sezai Bilgin, Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.  Bilgin mesajında "İnsanların haklarının korunması ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmak gibi önemli vazifeleri üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içersinde ifa etmeye çalışan avukatlarımızın bu anlamlı günlerini kutlar çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilerim" dedi.

AKMAZ "AVUKATLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz Avukatlar Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Akmaz mesajında"Avukatlar birey ve toplumların haklarının korunması ve adaletin sağlanması gibi çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedirler. Ülkemizin her bir köşesinde görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içersinde yerine getirmekte olan avukatlarımızın bu anlamlı ve önemli günlerini kutlar çalışmalarında başarılar dilerim"dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet ALTINOK’un Mesajı

Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır. Avukatlar yargılamanın üçlü sacayağından biri ve vazgeçilmez unsuru olan bağımsız savunmayı temsil etmektedir. Temel hakların öncelikli olanlarından olan savunma hakkını kullanan avukatlarımız adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşünceler ile hukuk sisteminin ayrılmaz parçası olan tüm Avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü şahsım ve teşkilatım adına kutlar, Saygı ve sevgilerimi sunarım.
   
ARSLAN'DAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Avukatlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı. Arslan mesajında,"Savunma Hakkı adaletin tesis edilmesinde yargının temel ögelerinden biridir. Yargı önünde herkesin hak arama ve savunma hakkını kullanabilmesi gerekmektedir. Vatandaşların adalete duydukları güveni arttırmak, vatandaş-devlet ilişkilerini güçlendirmek, hızlı ve adil bir yargı işleyişiyle mümkündür. Avukatlarımız, üstlendikleri görevleri sebebiyle vatandaşların savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadırlar. Hukukun temel organlarından olan savunma hakkını yerine getiren avukatlarımızın, insanları bilgilendirip, yönlendirerek hakların korunmasına ve kullanılmasına yardımcı olmalarından ötürü, kutsal bir görev yerine getirdikleri kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle; adaletin tecelli etmesinde büyük pay sahibi olan tüm avukatlarımızın "Avukatlar Günü"nü kutluyor, huzurlu ve esenlikli günler diliyorum."
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
Avukatlar Günü5 Nisan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.