Ahilik Haftası Kutlanıyor
foto galeri

Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda Vali Yardımcıları Şefik Aydın ve Sibel Tursun, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Sabri Tutum, TSO Başkanı Cihat Çakır, Emniyet Müdürü Mehmet Altınok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Milli Eğitim Müdürü İsa Şeker ile çeşitli kurum, siyasi parti ve meslek odaları temsilcileri ve esnaflar hazır bulundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cemal Akın Ahiliğin önemine değinerek tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik haftasını kutladı.
Akın yaptığı konuşmada “Ahilik bizler için çok önemlidir. Ahilik dürüstlük çalışkanlık sevgi ve saygı demektir. Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olan, Anadolu'da bin yıldan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışı ve Ahilik geleneğinin asıl amacının toplumsal dayanışmayı yardımlaşmayı ortaya çıkarmak, bu anlayışla meslek erbapları yetiştirmektir. Bundan sonrada Ahilik geleneğini esas alan esnaf ve sanatkârlarımızın yetişmesi dileğiyle, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyor ahilik haftasını tebrik ediyorum” dedi.
ahilik nasihatı

MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ'TAN AHİLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI


AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Yılmaz Tunç, Ahilik kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yapılan Ahilik Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Tunç mesajında; "Ahiliğin yaklaşık bin yıllık geçmişiyle kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan; ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat felsefesi olduğunu belirterek tüm ahileri ve ustaları rahmet ve şükranla anıyor, bu yola emeği geçen herkese, özellikle esnaf ve sanatkârlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. Milletvekili Tunç mesajında şunları söyledi; "Özündeki güzel ahlak, dürüstlük, kardeşlik, paylaşma ve kanaat gibi değerleri yitirmeden günümüze kadar getiren Ahiliği, yaşayan ve yaşatan değerli esnaf ve sanatkârlarımızın ocağı tüttükçe, ülkemiz şüphesiz çok daha büyüyecek, çocuklarımız geleceğe güvenle bakacaktır. Geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görerek kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin devamı için çıraklar, kalfalar ve ustalar yetiştirerek ahilik kültürümüzü diri tutmanın gayreti içerisinde olmak hepimizin vazifesidir. Anadolu Ahiliği'nin kurucusu gönül adamı Ahi Evran başta olmak üzere, Ahirete intikal eden tüm ahileri ve ustaları rahmet ve şükranla anıyor, bu yola emeği geçen herkese, özellikle esnaf ve sanatkârlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

BELEDİYE BAŞKANI CEMAL AKIN'IN AHİLİK HAFTASI MESAJI


Belediye Başkanı Cemal Akın Ahilik Haftası münasebeti ile bir mesaj yayınladı. Başkan Akın Ahilik Haftası kutlama mesajında "Ahilik haftası, tarihimizin geleceğimize ışık tutan miraslarından bir tanesini kutladığımız önemli bir haftadır. Ahilik felsefesi ticarette ve sosyal hayatta doğruluğu, kaliteli üretimi, tüketiciye saygıyı ve iyi ahlakı ilke edinir. Ahi Teşkilatı ise Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olan, Anadolu'da bin yıldan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışı ve Ahilik geleneğinin asıl amacının toplumsal dayanışmayı yardımlaşmayı ortaya çıkarmak, bu anlayışla meslek erbapları yetiştirmektir. Doğruluktan dürüstlükten ödün vermeden, iş ve meslek hayatında saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü Ahilik geleneğini esas alan esnaf ve sanatkârlarımızın yetişmesi dileğiyle, başta tüm esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm Bartın halkının Ahilik Haftasını kutlarım" dedi.

MECLİS BAŞKANI ALİ KARTAL'DAN AHİLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI


23-28 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 'Ahilik Haftası' nedeniyle Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Ali Kartal, bir kutlama mesajı yayınladı. 'Ahi' kelimesinin kardeş, cömert ve yiğit manasına geldiğini söyleyen Meclis Başkanı Kartal, "Ahilik, Türkçedeki cömert, eli açık anlamını taşıyan "Akı" ile Arapçadaki kardeşim demek olan "Ahi" kelimelerinin bir arada ifade edildiği anlamda kullanılır. Bu nedenle Ahi, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan, yerine ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Güzel ahlakı, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, akli selimi, herkesin kendi sanatı ile yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütleyen, Ahilik Teşkilatının Kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin düşünceleri ve Ahilik geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir" dedi. Ahilik'in 13'üncü yüzyıldan 21'inci yüzyıla kadar Anadolu'daki esnaf ve sanatkâr birliklerine verilen bir isim olduğunu belirten Kartal, "Kısacası Ahilik, köylere kadar ulaşan örgütlenme yapısıyla, milli birliği ve bütünlüğü, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı temel ilke olarak benimseyen, toplumsal ahlak kurallarına bağlı, bir toplum kurmayı amaçlayan, ülke ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli, en ucuz biçimde üretmeyi öngören bir teşkilatlanma biçimidir. Ahilikteki iş ilişkileri İslamiyet'e ve kadim geleneklerimize dayanmaktadır. Bu yapı, ekonomik hayatla ilgili olan iş ahlakını ve ekonomik faaliyetlere katılan insanların işlerini hakkı ile nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları da belirlemiştir. Bu yapısı ile Ahilik; 13'üncü yüzyılda Anadolu'da, Balkanlar'da, Kırım'da Türkler tarafından kurulan esnaf, sanatkar ve üretici (sanayi) birlikleri ile bu birliklerin uyguladıkları ahlaki, siyasi, iktisadi, felsefi duygu ve prensipler anlamına da gelir" diye konuştu. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmakta olduğunu söyleyen Kartal, "Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı'ya aktaran birikim, Ahilik kültürüdür. Ahilik, insana yönelik öğüt ve yaptırımları da bulunmakla birlikte esas itibariyle 'bireysel' değil, 'toplumsal'dır. Çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak, cömert, şefkatli ve merhametli olmak herkese iyilik yapmak ve iyiliklerini istemek gibi onlarca prensip, esasta bireysel olmaktan çok toplumsal, yani toplum hayatını düzene sokucu içerikte ilkelerdir" diye konuştu. Türk Toplumunun iş ahlakı konusunda Ahilik kurumu ile başlayan, çok köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirten Meclis Başkanı Kartal, "Öyle inanıyorum ki; Aziz Milletimiz bu değerlere sahip çıkacak ve diğer toplumlara örnek olacak bir düzeye yükselecektir. Bu duygularla; Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle, minnetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum" dedi.

AK PARTİ BARTIN İL BAŞKANI YAŞAR ARSLAN'DAN AHİLİK HAFTASI KUTLAMA  MESAJI

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar ARSLAN, 23-28 Eylül 2013 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak ta benimsenmiştir. Bugün uygar dünya ülkelerinin, toplumlarında uygulamaya çalıştıkları bu değerler, 13'ncü yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından "Ahilerin Vizyonu" olarak uygulanmış ve böylece diğer ülkelere de örnek olunmuştur. Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk, önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Kelime olarak "AHİ", "kardeş, cömert, yiğit" manasına gelmektedir. Ahi birlikleri, tarihe karışmış bir kurum olmasına rağmen, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde onların izini hala görmekteyiz. Eğitim, istihdam ve üretim üçlüsünü en mükemmel şekilde kurmuş Ahi Birlikleri, eğitimi hayat boyu süren bir faaliyet olarak düşünmüş ve mesleki eğitim ile genel eğitimi birbirini tamamlayan unsurlar olarak uygulamıştır. Ahilik kültür ve prensiplerinin yaşatılması ve geleceğe taşınması, yalnız bizim için değil, bütün insanlık için faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu düşüncelerle ilimiz esnafı ve meslek kuruluşları ile tüm Bartın' lı halkımızın Ahilik Haftasını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.

MHP İL BAŞKANI SEZAİ BİLGİN AHİLİK HAFTASI'NI KUTLADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın İl Başkanı Sezai Bilgin, Ahilik haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.  Bilgin mesajında "Türk insanının kişiliğini, mesleğini, marifetlerini, mertlik ve cömertlik anlayışıyla bütünleştiren Ahilik kültürü, asırlar boyu milli birlik, toplumsal dirlik ve düzenin güç kaynağı olmuştur. Bu güçle, yeryüzünde sevgi ve hoşgörünün medeniyetini kuran ecdadımız, karşılıksız hizmet erleri olan ahilerle, teşebbüs hürriyetini ve adaletli rekabet anlayışını, fikir ve inanç özgürlüğünü kurumlaştırıp, Anadolu'yu, ilmin ve yüksek insanlık medeniyetinin beşiği yapmıştır. Ahilik Haftası kutlamalarının, aynı zamanda Türk ekonomisinin belkemiğini, sanayileşmemizin ve kalkınmamızın çekirdeğini oluşturan esnaf ve sanatlarımızın sorunlarını ele almak için de bir fırsat teşkil etmesini umuyorum. Bütün Anadolu'nun kalkınması ve yaşanan işsizliğin azaltılması için bölgesel ve yöresel kalkınma heyecanının başarılı üretime dönüşmesine öncülük eden esnafın, küçük ve orta boy sanayicilerin, çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesi için gerekli desteği sağlamanın, iktidarın birinci önceliği olması gerekiyor. Tüm olumsuzluklara rağmen ahi geleneğinin yaşatılmaya çalışılmasından da memnuniyet duyduğumu ifade ederek esnaf ve sanatkârımızın bu önemli gününü kutluyorum" dedi.

MHP KADIN KOLLARI BAŞKANI'NIN AHİLİK HAFTASI MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Akmaz mesajında, " Güzel İş ahlak ile mesleki işbirliği sağlayan ahi geleneği, her zaman toplum yararlarını gözeterek, insanlık için önemli bir dayanışma modeli oluşturmuştur. Türk ulusunun sahip olduğu sevgi, hoşgörü ve dayanışma nitelikleriyle kurumlaşan ahilik geleneğinin toplumsal yaşamımızla bütünleştirilmesi, iş etiği ve çalışma disiplininin özümsenmesi açısından da etkili olmuştur. Esnaf ve sanatkârlarımız, ülkemizin hemen her bölgesinde kurdukları mesleki örgütlerle günümüzde de Ahilik geleneğinin olgun ilkelerini yaşatmaktadırlar. Bu düşüncelerle dayanışma, sevgi ve hoşgörüye dayalı yapılanmaların ekonomik gelişmemizin yanı sıra toplumsal barışımıza da önemli katkıda bulunduğu inancı ile tüm esnaf ve sanatkârlarımızın ahilik haftasını kutluyorum" dedi.

MHP MERKEZ İLÇE BAŞKANI AVNİ KABASAKAL'IN AHİLİK HAFTASI MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın Merkez İlçe Başkanı Avni Kabasakal Ahilik Haftası Münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kabasakal Mesajında "Ahilik, İslam inancı ile Türk örf adetlerini kaynaştıran bir düşünce sistemidir. Ahilikte insan, sistemin ortasına oturtulmuş olup her şey insanın dünya ve ahiret mutluluğu esas alınarak şekillendirilmiştir. Hiçbir şeye "eşrefi mahlûkat " kabul edilen insandan daha fazla değer verilmez. Ahiliğin temelinde böyle bir insan anlayışı vardır. Ahilik insani bir bütün olarak ele almakta ve onu bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple Ahilik insanın sadece uhrevi hayatı değil; ekonomik, kültürel ve sosyal hayatını kapsayacak biçimde dünyevi hayatını da düzenlemektedir. Ahilik, insanların dıştan zorlamalarla kaidelere uygun hareket etmelerini sağlama yerine, nefis terbiyesi ile onların beklenilen tutum ve davranışları kendiliklerinden göstermeleri temeline dayanır. Bu tercihleri sebebi ile ahiler kaideleri belirlemekle yetinmeyip, eğitime büyük önem vermişlerdir. Bu düşünce ve duygular içerisinde, para değil insan kazanmayı ve sadece insana fayda sağlamayı amaç edinen Ahilik kültürümüzün daima yaşaması temennisiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası'nı haftasını kutluyorum "dedi.
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Ahilik Haftası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahilik nedir? 5 yıl önce

uygulanan nedir? mevcut kapitalist sistemde ahiliği kutlamak saçma bir şekilcilikten öteye gitmez. serbest piyasa ekonomisini, gümrük birliğini ülkeye sokanların bugün ahilik haftasını kutlaması yanlıştır. vergi kaçakçılığında üst sıralarda yer alacaksın, küçük esnafı birleş market ol yoksa ölürsün diyerek ortadan kaldıracaksın, herşeyde tekelciliğin önünü açacaksın, rakipleri ortadana kaldırmak için her türlü alavera dalavera maliye vergi vs her yola başvuracaksın... sonra daha haram yemeyen, kul hakkı yemeyen, yalan söylemeyecen vergi kaçırmayan bir kültürün teşkilatı ahiliği kutlayacaksın... biz buna iki yüzlülük diyoruz türkçede...