MHP'den İstanbul’un Fethi Günü mesajı

MHP Bartın Milletvekili adayı Sezai BİLGİN ''Türk Milleti, İstanbul'un fethi ile, İslam'ın Yüce Peygamberinin övgü ve müjdesine mahzar olurken; insanlığın karanlıklardan kurtuluşuna da vesile olmuştur'' dedi.

BİLGİN, 558 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han ve atalarımızın azim ve gayretleri sonucu alınan İstanbul'un Türkler tarafından fethinin yeni bir çağın başlangıcı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bundan tam 558 yıl önce aklın, cesaretin ve adaletin tecellisi sonucu başta Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han ve ecdadımızın azim ve gayretleri sonucu alınan İstanbul’un Türkler tarafından fethi yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. İstanbul’un fethi ve Türk milleti ile buluşması bütün dünya için çok önemli anlamlar taşımaktadır. İstanbul’un fethinin yeni bir çağı beraberinde getirmesi sadece fetihle alakalı değildir. Türk milletinin Batı ile İstanbul üzerinden başlayan sürekli ve yoğun teması ile birlikte Batı’nın kendisini sorgulayıp Ortaçağ’ın karalıklarından ve engizisyon cenderesi içindeki din, bilim, fikir, sanat ve düşünce hayatının özgürleşip gelişmesinin ilk ve en önemli adımları da atılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’a ilk girdiği andan itibaren şehirde yaşamakta olan bütün inançların temsilcileri ve önderlerine, inançlarının gereği ne ise o şekilde yaşamaya devam etmelerini istemiş; gerek İstanbul’da gerekse imparatorluk içinde yaşayan herkesin inandıkları gibi yaşayabilmeleri için devlet olarak bütün imkanları seferber etmekten geri durmamıştır.

Dolayısıyla, 29 Mayıs 1453’ten itibaren İstanbul, küresel değerlerin hepsini içinde toplayan, hoşgörünün, barışın, aklın, bilimin, özgürlüğün merkezi haline gelmiş; bu iklimin İstanbul’dan bütün dünyaya dalga dalga yayılmıştır. Fetihle birlikte, dünyanın en eski kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olan İstanbul Türk ve İslam kültür ve medeniyeti ile tanışmış; yüzyıllar boyu birbirinden kıymetli eserlerle adeta yeniden tezyin edilmiştir. İstanbul, sadece coğrafi olarak iki kıtayı birleştirmemektedir. Fetihden beri dünyanın bir yarısından diğer yarısına büyük bir kültür ve medeniyeti de taşımaya devam etmektedir. Bugün, Türkiye ile ilişkilerinde çok büyük bir medeniyetin sahipleriyle değil de, köksüz, çapsız ve ufuksuz bir bir ülke ile muhatap olduklarını düşünenler gerçekten çok ciddi bir yanılgı içindedirler. Ancak, hiç şüphe yok ki, bu yanılgıyı besleyen, sürdürülmesine yardımcı olan anlayışlar da ne yazık ki ülkemiz içinden üretilmektedir.

Türk Milleti, İstanbul’un fethi ile, İslam'ın yüce peygamberinin övgü  ve müjdesine mahzar olurken; insanlığın karanlıklardan kurtu-luşuna da vesile olmuştur. Fetih’den beri İstanbul, Türk Milleti’nin bütün gücü ve imkanlarını seferber ederek mamur hale getirdiği; binlerce abide eserle donattığı bir şehirdir.” Dedi.

Sezai BİLGİN
MHP Bartın Milletvekili Adayı
* * *

MHP Bartın İl Başkanı Ercüment ÖZÇELİK İstanbul’un Fethi ile ilgili yapmış olduğu açıklama da; Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan Istanbul'un Türkler tarafından fethinin 558. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz. 1453 tarihinden sonraki dönemde milletimiz, küresel dengeleri değiştiren muazzam bir kudret olarak tarihteki yerini almış, gönüllerde taşınan cihan hakimiyeti ülküsü bu olayla uygulanma imkanını bulmuştur.

Bu tarihten itibaren insanlık, hem Türklerin adalet ruhu ile karşılaşmış, hem de fethi kutlu peygamberimiz tarafından müjdelenen bu kentle birlikte inançlarımızın huzur verici mesajıyla doğrudan tanışmıştır.

Ecdadımız, fethettiği bu kenti medeniyetin ve küresel yönetimin de başkenti yapmış, sahiplenmiş, her yanını Türk-İslam eserleriyle donatma başarısını göstermiştir.

İstanbul'un fethi ile birlikte, "Osmanlı Barışı" olarak tanımlanan hakkaniyet ve insaniyete saygı esasına dayanan birlikte yaşama projesi de gerçekleşme imkanı bulmuştur. Türklerin yönetiminde ve Türk devletinin hakemliğinde, karşılıklı tahammül, işbirliği ve saygıya dayalı bu beşeri düzen, yüzyıllar boyu Türkleri bir kurtarıcı olarak gören üç kıtadaki mazlumların da özlemi olmuştur.

Bu kentin Türklerce sahiplenilmesi aynı zamanda, Büyük Türk Hakanı ikinci Mehmet'i "Fatih" yapan tarihi bir ülkünün ve milli şuurun da ifadesi ve sonucudur. Ancak, unutmamak lazımdır ki, bizim için aziz hatıraların ve kutlu tarihin adı olan fetih günü Haçlı zihniyeti için asla unutamadıkları bir sarsıntı ve kaybın da başlangıç noktasıdır.
Ertuğrul Gazi'den başlayarak şekillenen bin yıllık tarih içerisinde, uğruna verdiğimiz şehitlerimizle Anadolu toprakları her geçen yıl vatanlaşmıştır. Bu itibarla fetih, yüzyıllardır Türksüz bir Anadolu arayışındaki Batı zihniyetine karşı en kesin cevap olmuştur.

Bugün karşımıza çıkan küresel tuzakların ve oyunların başlangıcı  ve tarihi husumetin dayanağı da bu nedenle 1453 yılında Istanbul'un Türkler tarafından fethi ile başlayan süreçle yakından ilgilidir. Bu tarihten sonra Avrupa'da Türk ve İslam düşmanlığı dalga dalga yükselmiş, Türkleri önce İstanbul'dan, sonra Anadolu'dan atabilmek için asırlardır süren mücadele günümüze kadar devam etmiştir.

Fethinden 558 yıl sonra, Türk-İslam izlerini örterek İstanbul'u Konstantiniye, vatanımız Anadolu'yu Bizans toprağı yapmaya çalışanların; ecdadımızı katil olmakla suçlayanların varlığı, Sevr'de yarım kalmış bu emellerin yaşadığının işaretidir. Fetihle birlikte hür insanlık idealini şekillendiren; din ve vicdan hürriyetinin en köklü örneklerini veren bu millet, bugün adeta kuşatılmakta; iç ve dış mihraklarca haksız, ölçüsüz ve gerçek dışı iftiralarla suçlanmak istenmektedir.

Fetih ruhu, bugün tahribine çalışılan milli birlik ve beraberliğimizin devamında hepimiz için vazgeçilmez ilham kaynağı olmalıdır. Gaflet içindeki mihraklarca milli hassasiyetlerimizin kırılgan hale geldiği günümüzde, bu tarihi mirastan çıkaracağımız en önemli ders budur.         

Bilge Kağan'dan, Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih'e, Kanuni'den Atatürk'e kadar bağını ve ülküsünü kopmadan gelen muhteşem nesillerin kılavuzluğu büyük Türk milletini tarihte olduğu gibi yine hak ettiği yere mutlaka yükseltecektir.

Bu vesile ile bir çağı değiştiren bu çok anlamlı günde büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta büyük ceddimiz Fatih Sultan Mehmet olmak üzere kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyor hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.” Dedi.      

Ercüment ÖZÇELİK
MHP Bartın İl Başkanı

* * *

MHP Bartın Kadın Kolları adına İstanbul’un Fethi Günü  ile ilgili yapmış olduğu açıklamada;”Türk ve Dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Istanbul’un Türkler tarafından fethinin bir yıldönümünü daha gururla kutluyoruz.

Fetih hareketiyle, büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet’in başarısı  yalnızca çok önemli bir kenti ele geçirmekten ibaret değildir. 1453’ten sonra küresel çapta değişime yol açacak ve yankıları günümüzü de şekillendirecek stratejik bir dönüm noktasıdır.

Yaklaşık beş asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisi Roma’nın uzantısı olan bir devletin ele geçirilmesi ve başkenti olan İstanbul’un fethi ile Türkler artık dönemin küresel güç dengeleri arasında yerini almış, cihan imparatorluğuna adım atmışlardır.

İstanbul’un fethi Avrupalı halkların ve gayr-i müslimlerin, Türklerin şefkat, bağışlama, adil yönetim ve kucaklama gibi hasletleri ile tanışmaya başladığı yılları da ifade etmektedir. İstanbul’un fethi ile müteakip yıllarda “Osmanlı Barışı” adı ile tanımlanacak olan hakkaniyet ve insaniyete saygı esasına dayanan bir birlikte yaşama projesi gerçekleşme imkânı bulmuştur.

Çok güçlü bir devlet kudretinin hakemliğinde, karşılıklı tahammül, işbirliği ve saygıya dayalı böylesi bir kamu düzeni, yüzyıllar boyu Türkleri bir kurtarıcı olarak gören, kardeşlik ve barışın, birlikte yaşamanın temsilcisi kabul eden Avrupa, Asya ve Afrika halklarının da özlemi olmuştur.

Ecdadımızın yaklaşık bir asır önce çekildiği bu coğrafyalarda bugün yaşanan kargaşa, iç savaş ve gerilim, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile zirveye ulaşan kudretli ancak bir o kadar da merhametli ve koruyucu yönetimin önemini bir kez daha göstermektedir.

Türkiye’miz bugün de küresel güç dengeleri arasında yerini almak istiyorsa, ecdadının yüzyıllar boyu bir yönetim prensibi olarak kullandığı “kardeşlik ve birlikte yaşamanın cazibesi artırılmalı”, onurlu, huzurlu ve saygın bir gelecek için Türkiye Cumhuriyeti övünçle yaşanabilir bir çekim merkezi yapılmalıdır. Türk milletinin kaabiliyeti bunu başaracak güçtedir.

Yüce peygamberimizin övgüsüne de yüzyıllar öncesinden mazhar olan fetih hareketi ile İstanbul, diğer inançlara hürmet esasıyla çok sayıda Türk-İslam eseri ile taçlandırılmıştır. İstanbul uzun yıllar İmparatorluk coğrafyasının beşeri, kültürel ve ticari bir kaynaşma merkezi olmuştur. Ancak, bugün geldiğimiz aşamada tarihi güzelliğinden ve anlamından maalesef çok uzaktır. Sürekli ve istikrarsız artan nüfusu, bu nüfusun doğal ve tarihi zenginliğe yaptığı tahribat, yaşam seviyeleri arasındaki derin farklılıklar ve artan asayişsizlik onu bir kültür başkenti olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır.

Bu nedenle bugün, Fatih Sultan Mehmet’in 558 yıl önce gerçekleştirdiği gibi İstanbul’un sağduyulu, nitelikli, kültürlü, kararlı ve milli tarihimize saygılı yönetimler tarafından adeta yeniden fethi gerekmektedir. Bu, Türk ve İslam dünyasının sembolü olan önemli bir dünya merkezi halini almış İstanbul’un hakettiği güzellikleri yeniden kazanabilmesi için zorunlu görünmektedir.

Bu muhteşem kenti bir Türk toprağı haline getirerek tarihe damgasını  vurmuş olan başta büyük hakan Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fütuhatta yer alan ecdadımıza ve tüm şehitlerimize  Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.  

Nuran AKMAZ
MHP Bartın Kadın Kolları

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.