Saygıdeğer takipçilerim ve Polis Aday Adayları;

Bugün ki yazımda sizlere polis okullarından biri olan, lise mezunu düzeyinde  alım yapan PMYO'yu tanıtacağım.

Öncelikle şunları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum;
 
Türkiye'de polis alımında halen aktif rol üstlenen okullar:
            
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu)

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)

PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi)
 
(Ek Bilgi: Bu okullar arasında yer alan  Polis Kolejleri kapatılmıştır.)

PMYO'YA KİMLER BAŞVURABİLİR? 
 
PMYO'ya başvuracak adaylarda aranan nitelikler;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (270,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının puan türlerinin herhangi birinden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2016) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1991 – 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak), 

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 

1. Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),

2. Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),

3. Aday Sağlık Bilgilendirme Formu (indirmek için tıklayınız),

4. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.

5. Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)

6. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

7. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi

8. Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup onaylı fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından ayrılan veya sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

BAZI DİPNOTLAR:

-Lise ve önlisans mezunu adaylar başvurabilir.

-Boy şartı olarak bayan adaylarda 1.62; erkek adaylarda 1.67 şartı aranır.

-Boyun kiloya oranı ise; yani boy kilo endeksi 18.00-27.00 arasında olması gerekir.
Örneğin boyun kiloya oranı 18.00 altında olan elenebilir. (istisnai durumlar olmadıkça)
27.00 üzeri olan aday elenebilir.Kısacası 18.00 ve 27.00 arasında boy ve kilo endeksine sahip olmanız gerekir.
(Boy ve Kilo endeksinizi http://vucut-kitle-endeksi.hesaplama.net adlı siteden hesaplayabilirsiniz)
 
-Y.G.S (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) puanı ile başvurulur.Ham 250-280 arasında puan istenir.Yıldan yıla bu başvuru sayısına göre değişim gösterir.Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malulü çocuklarında bu puan ...

-Eğitim süresi 2 yıldır.Bu sürede adaya özel günlerde tatil ve bayram izni verilir. Sömestır tatili vardır.

-Evi polis okuluna yakın olan adaylara haftasonu evci izni verilebilir.Polis Okulu müdürünün onayına bağlıdır.

-Yakın zamanlarda alımları 2.500-3.000 civarında Polis Akademisinin ihtiyacına  göre olur.

-Renk Körlüğü olan adaylar elenir.

-Yazlık üniforma giyildiğinde açıkta kalan kol,bacak,yüz kısmında 5 metreden bakıldığında farkedilen 5 cm'den büyük olan izi olan aday elenebilir. Eşkal belirleyici falçata izi jilet izi ameliyat izi (çok belirgin) olmaması gerekir.

-Sivilce izi, yara izi (çok büyük değilse) olan adaylar elenmez.

-Adli sicil kaydı ve arşiv araştırması temiz olması gerekir.Mahkeme şahitliği veya ifade vermiş olan adaylar elenmez.

-Hakkında yüz kızartıcı suçlar ve bazı suçlardan kesinleşmiş ceza kararı olan adaylar okulda dahi olsa soruşturma safhasında elenir.

-HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı olan adaylar suçun niteliğine göre değerlendirilir.

-Ailede yüz kızartıcı suç olmaması gerekir. Devlet büyüklerine hakaret suçu, terör sempatizanlığı ve propagandası ve de siyasi suçlar engel teşkil edebilir.

-PMYO'dan mezun olan aday, ''polis memuru'' olarak göreve başlar.İstediği takdirde meslek içi kurslara katılarak rütbe olarak yükselebilir.Kurs açılması takdirde bayan ve erkek aday ''Özel Harekat Polisi''  dahi olabilir.

-İaşe ve ibateleri tüm ihtiyaçları devletçe karşılanır. Bir miktar ücret verilir.
                        
PMYO ALIMLARI NE ZAMAN OLUR?

Her yıl YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonrası Polis Akademisi Başkanlığı'nca ilan edilen duyuru ile alım yapılır.
                                                                           
HAFTAYA; POMEM (POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ) KPSS sonucuna göre üniversite Lisans mezunu alan polis okulları hakkında bilgilendirme yapacağım. Takipte kalın.

Emrah SAĞIM
(Pomemrah)
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
osman 3 yıl önce

Ben lise 1 öğrencisiyim liseden sonra 2 yıl pmyo okuyup eğer polis olursam 2 yıl daha açıktan okusam paem beni kabul eder mi

Misafir Avatar
EMRAH SAĞIM 3 yıl önce @osman

pmyo için lise mezunu olmanız şart.pmyo kazanırsanız sonra paem sınavlarına tekrar girmeniz gerek.sınavsız alım olmaz

Beğenmedim! (0)