Yazarın Makaleleri
TERMİK SANTRAL BİLİNMEYENLERİ
Uzun süredir Bartın gündemini meşgul eden, insanların psikolojilerini bozan, endişeye sevk eden termik santral tehlikesi şimdilik rafa kalktı. Bartın halkı tarafından yaptırılmayan iki adet Halkın Katılımı Toplantısından sonra Ankara'da...
Buruk Bayram
Ülken artık bağımsız olmayıp, Küresel egemen güç ABD'nin gözetim, güdüm ve talimatları altındaysa… 87 yedi yıllık kamu kurumları, malları ve donanımları ile iç ve dış şirketlere haraç mezat satılmışsa… İlkokuldan üniversiteye...
BARTIN TURU… (1.bölüm)
Geçtiğimiz hafta içinde Hasan kadı'dan, Kurucaşile'ye… Boğaz'dan Ulus'a, Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye; bir Bartın turu yapalım, izleyelim, görelim dinleyelim dedim. Pastırma yazının ısıtan güneşi de bize cömert...
PROTOKOL NÜANSLARI…
Savlara göre "protokol" dilimize eski Latince ve Yunancadan geçme bir sözcüktür. Daha doğrusu "proto" ve "kolos" sözcüklerinin birleşmesinden türeme bir deyim olduğu söyleniyor. Lügat anlamıyla "proto" birinci, önde gelen demekmiş. 'Kolos”...
BENİM MEMURUM SİCİLİNİ BİLİR…
Bilindiği gibi artık devlet memurları bilgi edinme kanunu çerçevesinde kendilerine amirleri tarafından verilen sicilleri ve şahsiyet değerlendirmelerini isterse 20 yıllık memur olsun, yıl yıl öğrenebilmektedirler. Bununla beraber sicil raporunun...
AKADEMİK ETİK VE ÜCRETE MUKABİL RAPORLAR…
Son zamanlarda toplumu çıkarları çerçevesinde yönlendirmek için siyasetçilerin yalan dolan beyanatlarının yanında, diziler yolu ile televizyonun ve de boyalı medyanın kullanıldığını zaten biliyorduk. Şimdi bunlara etikten nasibini alamamış...
ÇÖPE GİDEN VE GİTMEYE MAHKUM PROJELER
Ankara'da yaptırılıp gelen eğrelti proje ve uygulama skandalları saymakla tükenmez. Ve maalesef taşrada bunları sorgulayacak bilgi birikimi ve reaksiyonlar gelişmemiştir. Mobil santral ve Amasra termik gibi basının sevdiği büyük sansasyonel...
TÜRKÜSÜZ KENT
Yarım aylı gecesine bir Urfa türküsü Elerken yoğun bir üzüncü Türküsüz kent olmanın acısını duyarak Gecelerde kahrolur Zonguldak Bir yaradır kanar yüz yıldan eskil Uzun Mehmet çarmıhta İsa gibidir Bir ikilemdir sevgiden anıt, kinden...