Aykan SAĞ
Aykan SAĞ
Yazarın Makaleleri
Güler yüz datlı dil
Bayramla insanları buluşturya. Dargunları baruşdurya. Ne güzel demi. Sarılıp gucaklaşıyosuy. Uzakda olanla hasret giderya. Bayram da olmasa kimse kimseyi göremecek. Ovul uşak birbirini görüya, hısım akraba biliya. Bu halay, bu dayıy deyi tanıtıyosuy....
Alma’ya elma Armut’a ermut
Okulla açıldı. Öğrencile sıraları doldudu. Anala bubala uşaklarını okula bırakma gidiya. Ahh o ilk gün vaya. Herkesiy agılında mutlaka galmışdu. Okuluy ilk günü göz yaşlarımız akmuşdu. Ana yok, buba yok. Yabancı bi yer. Örtmen va...
Herhavzun Dibiaynı!
Sava bakıyon yabancı plaka, sola bakıyon yabancı araba.Çarşula doldu daştı, mıkır mıkır araba. Şadırvandan garşısı gaç adım? Daş çatlasa 15 adım. Geçemeyon anam. Araba galabalığı. 10 araba geçese 6sı yabancı.Bunlarıy hepsi Almancı,...
Yavla ericek
Ah anam ne ıscak va bee. Adamıy başı bişiya. Yola yımırta gırsay bişiya delle ya işde öğle bi sıcak. Bu ıscakla da fazla gezmey. Bazı gölgeye geçesiy de ırahatlasıy hani. Oh be dersiy serinlik va. Sora bu sıcak ney buncam dersiy. Sa da...
Hapırama
Mehelleniy yaşlısı gene hastalandı. Doktora eledecez. Kimi kimsesi yok. Nipacaz, sıra alalım da doktor bi baksın neyi va neyi yok. İlaç yaza da ağrıyan yerine iyi gelü. Irahat ede. Gece ağrısı çok oluyomuş. Gündüz gezeken bişeyi yok da....
Nesbetsüz
Yimeğyi o gadarı çok yirsey olacağ bu. Hadi çorba neyse ney, eteki yemekleri gaşuklayıp gaşuplayıp atdıy ağzıya. Öğnüyden mi aldıla. Yoo. Gıtlıkdan çıkmış gibi yidiy bitüdüy, sildiy süpürdüy sofrayı. Bide yüzsüzlük edip ikinci...
ISPUT
Mehelleniy sosyetesi pazara gidiya. Ağşam işletmeniy müdürü garsıynan gelecekmiş de. Taze marıl, organik domatesnen salata yapan deyi düşünmüş. Yemekde, 'Salatamız organik Çağla Hanım” deyerekden hava bile atarın deyi düşünmüş....
Fazla Yimek Zarar
Havala soğuk emme bizim havala iyi. İnce çalgıynan gidiyoz . Arabanıy içi gümbüdü gümbüdü ediya. Curcuna o biçim, insanıy köçek olası geliya. Nası olsa yoldayuz, avazımız çıktuğu gada bavıryoz. Şu gırnatayı çalan adamıy ağzını...
Deniziy dibini boylayıy emi
Bazı gençle pek bilemez. O zaman hemen devreye ailele girelle. Falancanıy oğlu falancanıy gızı va deyi. Neyse bu gençleri iki baş edelle. Gençle birbirini tanır, gezelle tozalla. Vakıtlarını beraber yaşalla. Böyükleriy vasıtasıynan tanışan...
Ne haber yavrum üfff…
Bu güne de çarşu deligannıdan geçilmeya. Gızla da az deyil hani. Kimisi yangun olma geliya, kimisi yangununu görme geliya. Esgiden yangunla birbirini görmek içün bi ay bile beklellemiş. Şindi öle mi ya. Cepden çek bi mesaj yarım sahat sora...
Mahne bulma
Kendi aralarında ağnaşmışla. Hem yarenlik ediyala hem de birikim yapıyala. Siziy ağnacayız gün deyi bişey ediyala. Yani her ay parala sıraynan birisinde toplanıya. Herkes işini görüya. El billik garnca gararınca bişeyle yapılıya. Kısaca...
Gülmek olsun da
İnsanıy gafası meşgul olunca bazı şeyleri ağnayamaya. Haa deyip geçirverya. Yoğun bi iş telaşasında olanla ta iyi bilü. Bi oraya bi buraya goşturuken bazı gün bile yetmeya insana. Bu vakıtlarıy içinde insan eccük de eylanmak isdeya demi....
En büyük kim?
Dünyaya gelen böyüya. Anası bubası bi yandan böyükanası dedesi bi yandan uşaklara bişeyle üğrediya. Buba Beşiktaşlı olduğu içün, en büyük Beşiktaş başga büyük yok deya. Oğluna aynen bu şekilde üğrediya. Uşak her yerde en büyük...
Paraynan saadet olmaz
Hadi bakan eccük yardım et. Şunları eledelim ağşam oluya bak. Bi iyilik yap denize at deniz demişle, sen de şu iyiliği ba yapasay başgası da sa iyilik ede. Bu işle böle nipacay. Eliye mi yapışacak dutsaya şunuy acundan, hadiiii… 'Belimi...
Bu ney yavrum?
Güccük uşakla pek datlı görünüya. Çok sevimlisi, bide çok yaramazı oluya. Emme seviliyala. Bizde evelden seviliyoduk. Şimdi gocaman olduk. Güccücek elle, barmakla, burun. Bakışları file ne gada gözel. İnsanıy sevdükçe sevesi geliya. Hatta...
Yağnış oldu
Bi hafta sonu şöle hep beraber film seyredelim demi. Şöle duygusal film olsun. Arkadaşlara da haber verelim. Epeyden beri böle bişey yapmaduk. Nerde bizim şu eski grup. Hep beraber gezdüğümüz tozduğumuz insanla. Hadi bakan, golları sıvamalı,...