Aykan SAĞ
Aykan SAĞ
Yazarın Makaleleri
Hasta
Yaşlandukça hastalıkla da çovalıya. Oram ağrıya buram ağrıya derken gına geldi. Yaş olmuş atmış. Bundan sora yaşaduklarımızı kar sayıyoz deyerekden bu yiyamı yavlı etleri, acı biberleri. Oluya mı hasta. Hadi gene doktora. Doktor bi...
Gaçpara Vecdi
Çok esgiden yani galla navışlarını gaz lambalasınıy ışığında öreken, adamla tütününü kavıda saraken ki zamandan bahsediyon. O zamanla ne elektrük ne de televizyon varmış. Yimekle ataşda bişe, gıyafetle eskise bile yama yapılıp gene...
Hayırtı
Bu ağşam gitmey bizde yatıvarıy dedile. Olmaz dedük, herkes kendi evinde ırahat ede. Biz rahatsuz etmellim dedük. Bizi yabancı yerine mi sayıyosuyuz dedile. Bu lafıy üzerine misafir olarak bi arkadaşıy evinde yatıya galduk. Gece geç sahatlere...
Uzaydan bi habar
Gavur artu uzaya, evi gibi gidip gelme başladı. Adam abrasına bine gibi uçağana atlaya, uzaydan daş toplaya, ollada hoplaya zıplaya geri geliya. Bizim ağnayamaduğumuz aletlenen, araşduryala, bişeyle yapıyala işde. Kendilerini gameraya alıyala...
Her gonuşulan diğnenmez
Iramazanıy sonuna geldük sayılu. Bugünle de gelip geçivedi. Bi ilk ağşam oruca galkduğumu bide şindiki zamana bakıyon. Ne gada çabuk geçdi demi. Zaten ramazanıy ilk onbeş günü geçdimi gerisi gelüverü delle Bu arada herkes birbirini iftara...
SİHİR
Şimdi ki nesilleri ağnamak ne gada zor. Nasıl yetişiyala nerden görüp üğreniyala bilmeyon ki ben. Ağşam olunca ney yapılıya. Yimek yiyip televizyona bakılıya demi. Her evde böle. İsmi ilazım değil bi aile de herkesiy yaptuğu gibi ovul uşak...
Gap ve gaç
Ne insanla va dur durak demeden, garınca gibi, arı gibi çalışıyala. Hiç yorulmaz mısıyız gardeşim siz. Eccük diğnenseyiza dedim. Merak etme biz hafta sonu İstanbul'a gezme gidiyoz dedile. Hakkat mi dedim. İki gün ollada gezecez tozacaz,...
Alkol var mı?
Acele etmeden git bakan. Yolla buz, arabaya gaya bide. Yuvallanıvoruz baş aşa doğru. Ende gün Kepçe Gulak Ali'niy başına ney geldi. Arabayı Amasra rampasında akdardıla. Bunna açılışa gidiyalardın, bide arabanıy arkasında çelenk koymuşla....
Kokuya
Misafillive gidip eccük yarenlik edelim bakan. Habar ve, geliyoz çayı demleyiy de. Bu zivde sıçıradı yanımdan, hemen arayon dedi. O da sevindi tabi. Aloovvv… Garşı tarafdan ses geliya, ney oldu deya. Şindi bişey deycedim.Ney decediy deya. La...
Danimarka, hayallerim ve ben
Gökyüzüne ara sıra bakarın. Bazı bulutları, bazı da guşları seyrederin. Bide ne zaman başımı galdusam mutlaka bi uçak geçiya. Burası galba otobosla nası bi yoldan gidiyosa, bunna da öğle bişey herhalde. Rota da Bartın'dan geçmek...
Herkesiy derdi va
Hastaneye gidiyon ben. Soruyala neçün gidiyosuy, geçmiş olsun bişey mi oldu deyi. Saçım ağrıya deyince de anlamsuz vaziyette yüzüme bakıyala. Angasden ediyon be. Hiç insanıy saçı ağrır mı? Hasta ziyaretine gidiyon bi arkadaşa. Haa iyi....