30 yıllık yasağı yok sayıyorlar
EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MURAT BİLGİN BARTIN’DA

Eğitim-Bir-Sen’in teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bilgin Bartın’da Eğitim-Bir-Sen Bartın Şubesi Başkanı Muhammet AKÇA ve Yönetim kurulu üyeleri, İlçe Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri ile birlikte Öğretmen evinde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

30 Yıllık Yasağı 18 Mart’tan İtibaren Fiilen Yok Sayıyoruz

Bilgin, “Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak kamuda kılık kıyafet özgürlüğü talebiyle yürüttüğümüz, “Özgürlük için 10 milyon imza” kampanyamızda topladığımız kamuda başörtüsü özgürlüğü talebini de içeren 12 Milyon 300 Bin imzayı 8 Mart Dünya Kadınlar gününde hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’e teslim ettik. Anayasal açıdan hiçbir meşrutiyeti olmayan, 30 yıldır binlerce insanın mağduriyetine neden olan darbe kalıntısı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ilişkin kılık kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması yolunda attığımız adımlarda kararlıyız. 30 Kasım’da meclis önünde, 10 Aralık İnsan Hakları gününde ülke genelinde yaptığımız basın açıklamalarını, 2 Ocak’ta bir günlük sivil itaatsizlikle ortaya koymuş devamında ise özgürlük için bir ayda 10 milyon imza kampanyası başlatmıştık. Kampanyamız Türkiye’de bir ilke imza atmaya vesile olmuştur. Bir ayda 12 Milyon 300 bin imza ile adeta rekor kırılmıştır. Millet gereğini yapmış ve iradesini göstermiştir. Şimdi ise sıra hükümetin iradesini göstermesindedir. Eğitim-Bir-Sen olarak irademizin arkasında duruyor, imzalarımıza sahip çıkıyor ve 18 Mart itibariyle eğitim kurumlarına serbest kıyafetle gidiyoruz. Örgütlü gücümüzle çağdışı yönetmeliği kaldırtmak için elimizden gelen gayreti esirgemeyeceğiz. Hükümetten beklentimiz, kamuda çalışmak için kadınlara başı açık olmayı dayatan, temel hak ve hürriyetler açısından düşünüldüğünde başörtülü bayanlara zulmeden ucube yönetmeliği, darbecilikle birlikte tarihin çöp sepetine atmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Duyarlı Bakandan, Tutarsız Yönetmeliği Revize Etmesini Bekliyoruz

Genel Başkan Yardımcısı Bilgin, “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gidere 2009 tarihli yönetmeliği ortadan kaldırmış ve yeni yönetmeliği yayınlamıştır. Yeni yönetmelik uygulama imkanı olmayan ama hatası bol olan bir yönetmelik olmuştur. Yöneticilerin müktesep haklarını korumayan, ehliyet, kariyer, liyakat gibi kriterlerin pratik karşılığını içermeyen, başarıyı değil hizmet puanını esas alan, aylıksız izinde bulunan yöneticileri mağdur eden ve kapatılan okullardaki yöneticilerin durumu gibi birçok konuda genelgeyle düzeltilmeyecek yasal boşluklar içeren yeni yönetmelik, doğal olarak “Bakanlığın kurumsal hafızası kayboldu mu” sorusunu akla getirmektedir. Paydaşların önerilerinden yeterli ölçüde yararlanmayan, ben bilirim havasında olan bürokratlar, sadece yönetmeliği değil kendilerini de tartışmaya açmışlardır. Sendika olarak ortaya çıkan tablodan rahatsızız. Bu yönetmeliği durdurun diye yargıya değil, yönetmeliği tamir edin diye şimdilik Bakan’a seslenmeyi tercih ediyoruz. Bu samimi çağrımızın karşılık bulmasını arz ediyoruz. Eğitimcileri ve eğitim sendikalarını Bakanlık uygulamaları ile yargı arasında git-gel ile yaşamaya mecbur etmenin Bakanlığa sağlayacağı hiçbir fayda yoktur. Bakanlığı da eğitimcileri de huzursuz eden, yeni memnuniyetsizliklere neden olan ve kargaşaya davetiye çıkaran yanlış yönetmelikler dönemi artık kapanmalıdır. İstişaresiz, özensiz uygulamadan kopuk düzenlemelerle eğitim çalışmalarının huzursuz edildiği günlerin geride kalmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın eğitimcilere bakışındaki duyarlılığını yansıtmayan, Bakanlıkça eski alışkanlıklarda ısrar görüntüsü veren yanlışlar zinciri olarak tabir edilecek yönetmeliğin bir an önce revize edilmesini ve tartışma alanından çıkarılması gerekmektedir” dedi.

Eğitim Çalışanlarının Gönlü Kazanılmalıdır

Bilgin, “Yapılan işin önemine bakıldığında “emsaliniz yok” denilen öğretmenlere 666 sayılı KHK’da emsalinizi bulamadık denilmiştir. Farklı kurumlarda aynı işi yapanların farklı ücret almasını gidermek için “Eşit iş eşit ücret” uygulaması kapsamında yapılan iyileştirmelerde öğretmen ve öğretim elemanlarının kapsam dışında tutulması sonrası maaş bordrolarında oluşan çarpıklık, öğretmenlerin görülmesini ve gönlünün alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bilimin ve insanlık mirasının mimarları, kültür ve medeniyet inşasının işçileri olan öğretmenler emeklerinin karşılığını ve mesleki itibarlarının iadesini beklemektedirler. 2012 yılı toplu sözleşme masasından alacaklı olarak ayrılan öğretmenler ve eğitim elemanları 2013’te yapılacak toplu sözleşmede mahsuplaşma beklemektedirler. Eğitim-Bir-Sen olarak hükümetten beklentimiz eğitimcilerin kırgınlığını tamir etmeleri ve gönlünü kazanmalarıdır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı KİK Kararları Biran Önce Uygulamalıdır

Murat Bilgin, “Milli Eğitim Bakanlığı 2009 yılından buyana her yıl imza altına aldığı ama gereğini yerine getirmediği KİK kararlarını uygulamaya koymasını bekliyoruz.

Meslek liselerindeki döner sermaye gelirlerinin paylaşımında adalet isteyen personele fazla çalışmaya karşılık herhangi bir ücret ödenmemesi, toplu sözleşme masasına taşıdığımız halde VHKİ kadrosundan şefliğe yükselenlerle memurluktan şefliğe geçenler arasındaki yan ödeme farkının giderilmemesi, memurlara VHKİ kadrolarının uzun zamandır verilmemesi, ek göstergeden faydalanmayan çalışanların sıkıntıları, devlet memurlarına tanınan yeşil pasaport hakkının bu çalışanlara tanınmaması, servis, öğle yemeği gibi birçok sorunu olan çalışanlar KİK kararlarının acilen uygulanmasını beklemektedirler.

Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için, öğretmenlerde olduğu gibi, atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması, fazla çalışma karşılığı mesai ücreti ödenmesi, merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerde bürolarda çalışan personelin aşırı sıcaklıktan olumsuz etkilenmemesi için odalara klima takılması, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanından memur ve yardımcı personelin çocuklarının da yararlandırılması, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince personelin çocuklarına yönelik kreş ve gündüz bakımevlerinin açılması konuları KİK kararı olarak durmaktadır. Bakanlıktan KİK kararlarına attığı imzanın gereğini yapmasını, bir sonraki KİK toplantısında aynı konuların görüşülmesi yerine eğitim çalışanlarını görüşülmeyi bekleyen diğer sorunların görüşülmesini istiyoruz” dedi.

EĞİTİM-BİR-SEN BARTIN ŞUBESİ BAŞKANI MUHAMMET AKÇA

Eğitim-Bir-Sen Bartın Şube Başkanı Muhammet Akça Genel Başkan Yardımcısının gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yıl 1992 de Merhum Mehmet Akif İNAN ve dava arkadaşlarının çıktıkları yol Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşu ve yıl 2013 Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye genelinde şahlanışı. Bizler Batı Karadeniz’in küçük ve şirin ili Bartın’da 2007 senesinde bu yolculuğa ortak olduk. 2007 yılından bugüne kadar birçok sıkıntılar çekmemize rağmen bu mücadelemizi bırakmadık 2011 yılında 412 üye sayısına ulaşarak şube olduk, 2013 yılı itibariyle toplam 574 üyeye ulaşmış bulunarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

12 Milyon 300 Bin İmzaya Sahip Çıkacak ve İşe Serbest Kıyafetle Gideceğiz

Kamu kurum ve kuruluşlarında 30 yıldır süren kılık ve kıyafet dayatması günümüz Türkiyesi’ne yakışmamaktadır. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan, kamuda başörtüsü yasağı dâhil kamu görevlilerinin saçı, bıyığı, ense tıraşı, kazağının yakası, pantolonunun kumaşı ve ayakkabı topuk boyuyla ilgilenen darbe ürünü yönetmeliğin acilen kaldırılmasını istiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kılık ve kıyafet özgürlüğü talebiyle yürüttüğümüz, “Özgürlük İçin 10 Milyon İmza” kampanyasında topladığımız 12 milyon 300 bin imzayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’e teslim etmiş ve gereğinin yapılmasını istemiş bulunuyoruz.

Anayasal açıdan hiçbir meşruiyeti olmayan, 1982’den bu yana binlerce insanın mağduriyetine neden olan darbe kalıntısı kılık ve kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması yolunda attığımız adımlarda kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. 30 Kasım’da Meclis önünde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde ülke genelinde yaptığımız basın açıklamalarını, 2 Ocak’ta bir günlük sivil itaatsizlikle ortaya koymuş, devamında ise bir ay süren ‘Özgürlük İçin 10 Milyon İmza’ kampanyası başlatmıştık. Kampanyamız, Türkiye’de bir ilke vesile olmuş ve bir ayda 12 milyon 300 bin imza ile adeta rekor kırılmıştır. Kampanyamıza Kamu-Sen ve KESK kurumsal olarak olmasa bile binlerce üyeleri destek vermiş ve milletin talebinin yanında olduklarını göstermişlerdir. Kampanyamızı, açılan imza stantlarında günlerce nöbet tutarak yürüten, mahallesinde, işyerinde elinde imza formları ile destek toplayan, teklifimize katılarak imza atan milyonlara yürekten teşekkür ediyoruz.

Yıllarca hayatları zindan edilen ve geleceği karartılanlar için, kamusal alan yalanıyla ötekileştirilen ve örselenenler için de özgürlük talebini içeren 10 milyon imza kampanyasında millet gereğini yapmış, 10 milyon imzanın da üstüne çıkarak 12 milyon 300 bin imzayla iradesini ortaya koymuştur. Sıra, milletin taleplerini dikkate alması için hükümetin iradesini ortaya koymasındadır.

Eğitim-Bir-Sen olarak milletin talebini yansıtan imzalara sahip çıkacak ve 18 Mart itibarıyla eğitim kurumlarına serbest kıyafetle gideceğiz. Memur-Sen, konfederasyona bağlı bütün sendikaların destek vereceği eyleme ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.

Eğitim-Bir-Sen olarak çağdışı yönetmeliği kaldırtmak için elimizden gelen hiçbir gayreti esirgemeyecek, örgütlü gücümüzü harekete geçireceğiz. Hükümetten beklentimiz; kamuda çalışmak için kadınlara başı açık olmayı dayatan, temel hak ve hürriyetler açısından düşünüldüğünde ise başörtülü bayanlara zulmeden ucube yönetmeliği, darbecilerle birlikte tarihin çöp sepetine atmasıdır.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Serbest Kıyafet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
okullarda serbest kıyafet elinizde patladı 8 yıl önce

kamuda serbest kıyafet patlamayacak mı sanıyorsunuz? kravata medeniyet yuları sanan, takım elbiseyi batı ürünü sayan zihniyet resmi dairelerde kim memur kim vatandaş nasıl ayıracaksın... okullarda denetleyemediğin kılık kıyafet serbestliğini kamuda nasıl denetleyeceksin... sen türbanın sakalın için yapıyorsun bunu ama mini etekle röfleli saçlarla askılı badilerle abartılı makyajlarla geleni nasıl denetleyeceksin... yapmayın, kaş yapayım derken sırf biz istiyoruz diyerek mevcut kuralların neden konduğunu bile derinlemesine araştırıp bilmeden kendi yaşam ve dünya görüşlerinize göre dengeleri bozmayın... yarın siz gidersini başkası gelir oda değiştirir... çocuk oyuncağı değil bu... ayrıca kamuda çalışan binlerce memurun sorunu kıyafet değil taşeronluk sistemi, yoksulluk sınırında alınan maaşlar ve düşük zamlar olmalı... bunlar için mücadele edin... şekilci olmayın gerçekçi olun... sendikaların görevi yaşam standartlarını yükselteecek şartlar için mücadele etmektir dış görünüş için değil..

Avatar
bASRİNİN sESİ 8 yıl önce

al sana cevap... http://www.ajanskamu.com/haber/-turk-egitim-sen-de-serbest-kiyafet-eylem-karari-aldi-10574.html taklitçi zihniyet, bak benim dualarim kabul oldu... özgürlükleri parayla kiyaslamak çok büyük terbiyesizliktir.. edepli olun...

Avatar
muhammed kara 8 yıl önce

Allah rızası icin sorarım neden bugunu beklediniz bu olay samimiyetten uzaktır

Avatar
ne mutlu türküm diyene. 8 yıl önce

muhammed akça,öğretmene ek ödeme namusumuzdur.eğer ek ödeme talebimiz kabul olmazsa istifa ederiz diyen eğitimbirsen liler şimdi neredeler...içinizde verdiğiniz sözlere karşı az bir rahatsızlık duyuyor olsanız gereğini yapardınız...ama öğretmenlerin durumu sizin hiç de umrunuzda değil.sizin için varsa yoksa türban,sakal v.s.ne kadar daha birilerinin gölgesine sığınmaya devam edeceksiniz...

Avatar
eğitim 8 yıl önce

önce üniversitede türbana özgürlük dediniz milleti okuma özgürlüğümüz kısıtlanıyor dediniz, üniversitede türban serbes oldu,şimdi devlet dairelerinde türban serbes olun diyorsunuz oda olmak üzere buda bitince ne isteyeceksiniz asıl hedefiniz ne...

Avatar
basri efendi @bASRİNİN sESİ 8 yıl önce

edebi senden öğrenecek değiliz, ekonomik özgürlüğü olmayanın kıyafet özgürlüğü olsa ne olur. ben sana eğitimbirsen memurların sorunları ile ilgili ne yapmış diyorum sen türk eğitimsenin kıyafet haberini veriyorsun... bana taşeron sistemine, 4-c ye memur zamlarına, atanamayan öğretmen atamalarına, kpps sorununa, torpil sorununa, ösym nin sorularının çalınması vb sorunlarına özlük hakları, promosyon ödemeleri vb sorunlara karşı eğitimbirsen ne yaptı onu söyle... yok özgürlükler parayla alınamazmışda falanda filanda... arkadaş ne oldu okullarda özgür kıyafet fos çıktı... bu da aynı olmayacak mı? şekille uğraşmayın öz sorunlarla uğraşın... kamuda yapılan usülsüz ihalelerle uğraşın, kalabalık sınıflarla, yetersiz ekipmanlarla, bozuk tabletlerle, bozuk sütlerle uğraşın... bunları görmezden gelip kıyafet serbestisi istiyoruz demek şaklabanlıktan asıl sorunlar için vatandaşın gözünde hedef saptırmaktan öteye gitmez... tüm bunlara ses çıkarmayıp bana ismalın ana kuralı kul hakkından bahsetme..

Avatar
EK ÖDEME MAĞDURU... 8 yıl önce

muhammet akça,siz önce namusumuz dediğiniz öğretmene ek ödeme konusunu halledin...sakal ve türban için 12 milyon imza topladiğinizla öğünene kadar namus meselesi gördüğünüz ek ödeme için de ayni çabayi gösterirsiniz umarim...(kurum amirleri kilik kiyafet yönetmeliğine muhalefet edenler için umarim gereğini yaparlar.nede olsa yönetmelik hala yürürlükte)

Avatar
Basri Gürpınar 8 yıl önce

aynı teranelere devam. kimin ve kimlerin hangi yorumları attığı belli. siz anca ulaşamadığınız ciğere murdar dersiniz. rabbi̇min izniyle attiğiniz çamurlar si̇zlere hidayet olarak geri döner ama siz ondanda anlamazsınız. çünkü sizler 28 şubatın beşli çetesinin ortaklarısınız. sizlerin bu dünyada maskeler ardında bir şeyler söyleyebilirsiniz ancak öbür dünyada verecek hesabınız var. tövbe edin, istiğfar edin de rabbim sizi affetsin. bırakın milletin özümillete dönsün. karanlığa küfredeceğine bırakda bir mum yak..