Akça, memurların kazanımları ile ilgi açıklama yaptı

Eğitimciler Birliği Sendikası olarak genel merkezimizin eğitim çalışanlarının sosyal hakları bağlamında hükmet nezdinde yaptığı çalışmalar sürmektedir. Sendikamız şu alanlarda kazanımları sağlamıştır.

Yeni Öğretmen Ataması İçin Yasal Altyapı Tamamlandı

Sendikamızın yürüttüğü ve her safhasında kamuoyuna bilgi vererek sonuca yaklaştırdığı süreci kamuoyuna duyurmakta görevimizdir. İş yapan ile gürültü yapan arasındaki farkı atanamayan öğretmenlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Atanamayan öğretmen adaylarının sesini dikkate alarak yürüttüğümüz mücadele sonuç veriyor.  Çabalarımız Sonucu önce Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Nisan 2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.  “Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilir”hükmü ile yeni öğretmen alımı için kapı aralandı.  12 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. Maddesi 24.745 öğretmen kadrosu için kapıyı sonuna kadar aralamış oldu.

Çabalarımız Sonucu Yeni Öğretmen Alımı İçin Kapı Aralandı.2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edilmeden önce atanacak durumdayken, sınavın iptal edilmesiyle atanamayacak bir sıraya düşen öğretmen adaylarının çığlıklarını Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan’a taşımıştık. 2011 KPSS öncesi öğretmen ataması yapılması konusundaki ısrarımız sonuç veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımı konusunda engel olan yasal mevzuatta değişikliğe gitti.

Sayemizde 4/C’li Personel de Toplu Sözleşme Primi Alacak

Toplu Görüşme Masasında Memur Sen tarafından sendikalı personele 3’er aylık periyotlarda 45 TL Toplu Sözleşme Primi verilmesi imza altına alınmıştı. Torba Kanun ile yasalaşan 45 TL Toplu Sözleşme Primini 4/C’li personelin alıp alamayacağı konusunda yaşanan kafa karışıklığını artıran Milli Eğitim Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 28.03.2011 tarih ve 01258 sayılı yazısı görüşmemiz üzerine yenilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 07.04.2011 tarih ve 01412 sayılı yeni yazıda “657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde çalışan personelden kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık ve ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen geçici personele toplu sözleşme priminin ödenmesi gerekmektedir” denildi

Sözleşmeli Öğretmenlere Kadro Mücadelemize Yeşil Işık

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile görüşerek, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasını, Temmuz’da yapılacak KPSS öncesi öğretmen atanmasını ve 40 yaş mağduru usta öğreticilerin sorununun çözümünü istedi.
 
Ziyaretten sonra Bakanlık önünde bir açıklama yapan Başkanımız Ahmet Gündoğdu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi sürecinin mücadeleleriyle olgunlaştığını, çok kısa bir zaman içinde konuyla ilgili müjdeli bir açıklama beklediklerini kaydetti.

Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarının sesi ve en etkili gücü olduğu gibi atanamayan öğretmenlerin, sözleşmeli olup kadroya geçmeyi bekleyen öğretmenlerin ve de 40 yaş mağdurlarının sesi olmaya devam edecektir. En kısa sürede sözleşmelilerin kadroya geçişi ile ilgili aldığımız mesafede kamuoyuna yansıyacaktır.


Toplu Sözleşme Hakkını Elde Ettik

Kamu çalışanları adına en önemli kazanım olan toplu sözleşme hakkının Memur-Sen’in gayretleri ile elde edildi. “Memur-Sen olarak, bir çalıştay düzenlemesini sağladık ve memur örgütleri içinde sadece biz bu çalıştaya katıldık. Sağımızdaki ve solumuzdaki konfederasyonlar, memurun iş güvenliğinin tartışılacağı beklentisiyle bu çalıştaya katılmadılar. Ancak, bu çalıştayda toplu sözleşmeye giden yolun ilk resmi adımları atıldı.
Anayasa değişiklik sürecinden sonra evet oyunun çıkması sebebiyle Torba Kanun düzenlemesiyle Toplu sözleşme Hakkını elde ettik.

 Yönetmelik ve Yönergeler Torba Kanun Doğrultusunda Değiştirilmelidir
Torba Kanun’dan sonra oluşan kanun-yönetmelik-yönerge uyuşmazlıklarının ivedilikle giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.
 
 Mezkûr düzenlemelerle, 657 sayılı Kanun’un 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır” hükmü kaldırılmış, toplu müracaat ve şikâyet disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır. Yine aynı kanunun, “Yükselebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme” başlıklı 37. maddesi yeniden düzenlenerek “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir"  şeklinde değiştirilmiştir.
 
Söz konusu kanunun eğitim çalışanlarını yakından ilgilendiren, “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinde, “Hastalık ve Refakat İzni” başlıklı 105. maddesinde, “Aylıksız İzin” başlıklı 108. maddesinde, “Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası” başlıklı 109. maddesinde, “Sicil” başlıklı 110, 118, 119, 120 ve 121. maddelerinde, “Ödül” başlıklı 122 ve 123. maddelerinde düzenlemeye gidilmiştir.
 
Bu düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli yönetmelik (Yönetici Atama, Sicil, Disiplin) ve yönergelerini (İzin, Aylıkla Ödül) doğrudan etkilemektedir.
 
Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, eğitim çalışanlarının, yürürlükte olan yönetmelik ve yönerge hükümlerinden dolayı mağduriyete uğramamaları, uygulamada karışıklık yaşanmaması için değişikliklerden etkilenen yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesini ve eğitim kurumlarının bilgilendirilmesini istedik.
Eğitim-Bir-Sen olarak, konuya ilişkin takibimiz sürüyor.


Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmelerde Düzenleme Yapılmasını İstedik
Haziran 2010’da ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlatılmaları iki ay ertelendiği için, 2011 Ağustos özür durumuna bağlı yer değişikliğine başvurmaları yönetmeliğin yürürlükte olan haliyle mümkün görünmemektedir.  Göreve iki ay geç başlatılmaları, öğretmenlerimizi mali yönden mağdur ettiği gibi, özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurmalarını da engellemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Haziran 2010’da ilk atama kapsamında atanan ve 2010 Eylül ayında göreve başlatılan öğretmenlerin, 2011 yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi için gereken düzenlemenin yapılmasını istedik.

Bakanlıktan, Hizmetli ve Memurların Yer Değişikliği Yönetmeliği Talebimize Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum İdari Kurulu’nda ve 2010 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nde yer alan kararlar gereği Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik ile görev tanımlarının yapılması konusunda düzenleme yapılması taleplerini içeren yazımızı cevapladı.
 
 Bakanlıktan gelen cevabi yazıda şöyle denildi:
“İlgi yazının incelenmesinden, talep ve isteklerin iki farklı alanda düzenleme yapılmasına yönelik olduğu görülmüştür.

YGS’de Şifreleme İddialarını Kaygıyla Takip Ediyoruz
Yükseköğretime Giriş Sınavı’nda (YGS) basına ve kamuoyuna yansıyan cevaplarda şifreleme iddiaları ile ilgili yaşananları dikkatle takip ediyoruz.
 İkinci sınava girecek olan adayların motivasyonunu bozan, aileler dâhil herkesi kaygılandıran şifreleme iddialarıyla ilgili oluşan kafa karışıklığını gidermeye yönelik ÖSYM’nin süratli bir şekilde tüm kitapçıkları elektronik ortamda incelemeye fırsat vermesi ve bunu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş olması, son derece isabetli bir adımdır.
Bizler Eğitim Bir Sen olarak konunun sağlıklı bir şekilde savcılıkla çözüme kavuşturulmasını ve medyanın sınava giren çocuklarımız üzerinde baskı oluşturmamalarını temenni ediyoruz.
 
Her Zaman Söyleyecek Sözü Olanların Sendikasıyız

Sendikacılık,  üyelerinin menfaatini koruma mücadelesini vermektir. Eğitim Bir Sen olarak bu bilinçle hareket  ediyor, bunun gereğini her platformda yapıyoruz. Türkiye’nin, gündemi son derece hızlı değişen bir ülke, “Daha dün darbelerle ilgili serzenişlerde bulunurken, bugün daha demokratik bir ülkenin temellerini atmanın gayretini gütmekteyiz. Eğitim-Bir Sen ailesi olarak ülkemizin gündemine asla yabancı değiliz. Bizler, dün de, bugün de, yarın da ülkemiz adına söyleyecek sözü olanların sendikasıyız. Bizler, devletin ve milletin kaynaşmasını ve demokrasinin bütün organlarımızda yer etmesini istiyoruz. Ülkemiz büyük bir değişim ve dönüşüm sürecindedir. Yeni Anayasa sürecinde ülkemizin ve halkımızın daha özgür, daha demokratik bir ülke olması, çalışanlarımızın daha iyi ortamlarda hizmet üretmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için öncü sendika olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Sürecin içerisinde yer alan emekçi arkadaşlarımıza teşekkür  ediyor, çalışmalarında başarılar diyoruz.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erdoğan 8 yıl önce

üniversite çalışanlarına görevde yükselme sözü, hizmetli çalışanlarına sınavsız kadro sözü, köylerde görev yapan öğretmenlere görevlendirme sözü vererek almış aldığınız bu yolda akp nin gücü ile hareket eden size sormak isterim. KUL HAKKINA İNANIRMISINIZ? veya KUL HAKKI NEDİR BİLİRMİSİNİZ?, bu arada Milli Eğitim Müdürlüğü nde çalışan yöneticileri ve ar-ge yi eğitim bir sen li yöneticiler ile doldurmak hangi mantığa ve vicdana sığar. ÜNİVERSİTEYE memur kadrosundaki bir yöneticinizi ŞUBE MÜDÜRÜ olarak geçirmek hangi vicdana sığar

Avatar
Realist 8 yıl önce

Hadi ordan seçim yatırımlarını kazanımmış gibi göstermek adilik ve basitlikten başka ne olabilir?

Avatar
mehmet 8 yıl önce

insanları tehdit ve baskı ile üye yaparken, millli eğitim müdürünün kapısında özel kalem olarak BEKÇİ 'lik yapıp, müdürüne derdini anlatmaya gelenlere neye imza attığını bile sorgulatmadan sendika üyeliğine imza attırılırken, herkes milli eğitim müdürüyle korkutulurken senin KUL HAKKINDAN haberin yokmuydu? Kul hakkı yeni mi icat oldu sanki. çok dürüstsen o zaman neden sesin çıkmıyordu?

Avatar
as 8 yıl önce

(Editör Notu: sanırım siz de okumuş cahil takımındansınız...)

Avatar
akca 8 yıl önce

Üstad Yahya Kemal der ki:"İnsan bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar." demekki sizin gerçekleriniz anca her faniye yakışan ve onu iiyice terbiye eden ecelle başlarrr...

Avatar
Mücahit 8 yıl önce

Anlaşılan YGS'den sizde tatmin olmuşsunuz. Doğru Başbakanın Bakanların tatmin olduğu yerde sizinde tatmin olmanız normal. Ama Allah şaşırtmasın ÖSYM Başkanı bu gün çıktı şifreyi itiraf etti. Böylece ÖSYM ye arka çıkan açıklamalarınız havada kalmış oldu. Siz bir zamanlar halktan yanaydınız, ezilenlerden mağdurlardan yanaydınız. Sizinde safınız değişmiş anlaşılan, sizde magdur eden tarafa güçlü olan tarafa geçmişsiniz.

Avatar
Ahmet 8 yıl önce

siz değilmiydiniz son şurada eğitim çalışanlarını yüz üstü bırakan? eğitim çalışanlarının sözleşmeli olması için el kaldırmadınız mı? ermenice ve kürtçe isimlerin iadesi için imza kampanyası yapmadınız mı?

Avatar
MEHMET BEKÇİ 8 yıl önce

aslına bakarsanız cevap yazıp yazmamayı çok düşündüm ama bu seviyesizce ve basitce yazıyı satıra döken arkadaşa ve onun kör zihniyetine cevap vermek isterim.
SUSKUNLUĞUM ASALETİMDENDİR
HER LAFA VERECEK CEVABIM VAR
AMA BİR LAFA BAKARIM LAF MI DİYE
BİR DE SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DİYE,
size tavsiyem günü yaşamaya devam edin çünkü sizin hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar