Bartın'dan Siyonist İşgale Lanet

BARTIN’DAN SİYONİST İŞGALE LANET

Bugün Cuma namazına müteakip Bartın Arap Cami önünde, Bartın Filistin Halkıyla dayanışma platformu tarafından Filistin ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Yoğun bir katılımın gözlendiği eyleme Bartınlılar aileleri iştirak ettiler. Filistin’in Gazze tarafında İsrail işgal rejiminin yaptığı saldırıların anlatıldığı ve telin edildiği basın açıklaması metnini, Abdullah ERKAN okudu.

Basın açıklamasıyla birlikte, “Gazze’ye Kudüs’e direnişe bin selam!, Yaşasın küresel intifada!, Katil İsrail, Filistin’den Defol, Filistin Halkı yalnız değildir, Yaşasın Filistin Direnişimiz, Zulme, işgale, siyonizme hayır!” sloganları atıldı. Basın açıklaması metninin ardından Erkam KUŞÇU tarafından tüm İslam coğrafyasındaki mazlumlar için dua edildi.

Basın açıklaması ve dua metni şöyle:

BARTIN FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

Kalbi Filistin’le, Gazze’yle, Kudüs’le atan değerli kardeşlerimiz;

Yeryüzünün gördüğü en büyük ve organize terör örgütü olan işgalci İsrail devleti, günlerdir Gazzeli kardeşlerimizin üstüne bomba yağdırmaktadır. Bir ateşkes antlaşmasından bahsedildiği esnada, dün akşamdan itibaren Terörist işgal rejimi havadan, karadan ve denizden Gazze’ye acımasızca, fütursuzca ve hiçbir ayrım gözetmeksizin saldırmaktadır.

Siyonist rejim bu saldırıyı, özellikle Ramazan ayında yapmaktadır. Canlı Yayından takip ettiğimiz kadarıyla özellikle sabah namazı saatlerinde, Ezan okunurken bu saldırılar yoğunlaşmaktadır. Bu saldırılar İslam’a yapılan saldırılardır. Kundaktaki bebelerimiz, küçücük yavrularımız bu yoğun saldırı altında perişan durumdadırlar. Yaşamını yitiren kişi sayısı şimdiden yüzlerle ifade edilmektedir.

Bu katliamın, siyonistlerin mazlum Filistin halkına yönelik ilk saldırısı olmadığı herkesin malumudur. Şehir dahi denemeyecek kadar küçük bir alana bir buçuk milyon insanın mahkum edildiği Gazze şeridi, Siyonistlerce havadan, karadan ve denizden kuşatma altındadır. Bu haliyle dünyanın en büyük açık cezaevine dönüştürülmüştür. Siyonist ablukadan ötürü olağan hayatın dahi son derece ağır şartlarda sürdürüldüğü bölge, İsrail’in vahşice saldırılarına karşı savunmasız durumdadır.

Global aktörler Gazze’nin ahvalinden de, siyonistlerin zalim saldırılarından da haberdardır. Gazze’den gelen görüntüler, dünyanın dört bir yanına dağılarak vicdan sahiplerinin uykularını kaçırmıştır. Buna rağmen uluslararası güç odakları, siyonist zulmünü bir kenara bırakarak İsrail’e füze attığı bahanesiyle Hamas’ı kınamak için sıraya dizilmişlerdir.

Filistin’in uğradığı zulme karşı kınama bildirilerinden başka bir şey yapmayan BM gibi uluslar arası kuruluşlar çifte standart uygulamaktadır. Dolayısıyla zulme karşı Filistinli kardeşlerimizin sesi soluğu olmak vazifesi uluslararası topluma terk edilmemeli, tüm ümmetçe üstlenilmelidir.

Tüm dünya sessizliğini korurken, Ümmetle, Ümmetçe bu dava sırtlanılmalı, terörist, işgalci, Siyonist rejim durdurulmalıdır. Gazze’de haksız yere öldürülen her bebeğin, her çocuğun, her bireyin katilleri cezasız kalmamalıdır.

Zalimler pek yakında nasıl bir inkılapla devrileceğini elbette bileceklerdir. Alçak Siyonistler akıttıkları kanda pek yakında boğulacaklardır. Dünya zalimlerin yıkılıp gittikleri tarih sayfalarıyla doludur. Rabbimiz sebat eden, direnen Müslüman kullarına va’d ettiği güzel günleri bir gün verecektir.

‘’Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O onları gözlerin donup kalacağı bir güne ertelemektedir.’’ (İBRAHİM SURESİ 42)

Bizler zalimlerin yüzlerine zulümlerini haykırmak ve onların kirlettikleri beldelerimizde onlara karşı mücadele etmekle yükümlüyüz.

‘’Size ne oluyor da, Allah yolunda ve 'Ey Rabb'imiz! Halkı zalim olan şu kasabadan bizi çıkar; bize kendi katından bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder' diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar meyetve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?’’ (NİSA SURESİ 75)

Mısır’da darbecilerin, Suriye’de şebbihaların, Filistin’de siyonistlerin cürümlerine karşı yek vücut olmak ümmet bilincinin bir gereğidir. İşte bugün de bu bilinçle bir araya gelmiş olup Allah’tan katledilen kardeşlerimizin şehadetlerini kabul buyurmasını diliyor, zalimleri lanetliyor ve mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve olacağımızı, onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Ey Rahman, Ey Rahîm ve Şefkati Sonsuz Olan Rabbimiz!

Ey adaletin sahibi!

Ey yer yüzünün Rabbi!

Yer yüzünde her ne varsa hükmeden sensin! Senin ilmin sonsuzdur. Senin gücün erişilmezidir. Ya Rabbi bizim için seçtiğin ve bizi imtihan ettiğin bu mübarek oruç günlerinde sen Filistinli, Suriyeli Mısırlı Arakanlı Doğu Türkistanlı mazlum kardeşlerimize, biz Müslüman kullarına yardım eyle Ya Rab!

Rabbimiz ! Sen mümin kullarına yardım edensin. Yaptığı bütün işlerde seni vekil tutanları gücünle ihata edensin. Ya Rabbi! Bizim imtihanımızı ağır eyleme.. Geçmiş ümmetlerin başlarından geçen dayanılmaz acılardan bizi koru.. Ya Rabbi..! Mübarek günlerde senin için oruç tutan, senin için namaz kılan, senin için itikaflara giren, yalnızca sana yönelen ve yalnızca senden yardım dileyen Müslüman kullarına yardım eyle Ya Rab..

Ey el-Evvel, el-Ahir Olan Rabbimiz!

Girişeceğimiz her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemizi; bitireceğimiz her işi de rızana uygun olarak sona erdirmeyi nasip eyle!

Ey Kur’an’ı Ramazan’da İndirerek Bize Tenezzül Buyuran Rabbimiz!

Bize oruç tutmayı, kendimizi tutmayı, öfkemizi tutmayı, kibrimizi yutmayı öğret!

Rabbimiz! Ramazan vesilesiyle Kur’an ile bütünleşmeyi, Kur’an ile yürümeyi, Kur’an ile bakmayı, Kur’an ile düşünebilmeyi ve Kur’an ile yaşamayı bizlere nasip eyle!

Ey Asrın, Sabahın Akşamın, Gecenin Gündüzün, Ramazan’ın Şevval’in Rabbi!

Zamanı bize mübarek eyle! Ramazan’ı bizim için mübarek eyle! Kendimizi haramlara karşı oruçla tutmayı, gözümüzü gönlümüzü haramların işgalinden kurtarıp selim bir kalp ve arınmış bir yürekle huzuruna çıkmayı nasip eyle!

Ey Ramazanın ve Orucun Rabbi!

Bizi orucun onurunu koruyarak oruçla onurlananlardan eyle ve orucumuzu tamamlamak suretiyle şeytani güçlere karşı bize kutlu bir zafer nasip eyle!

Ey Bizi Hiçbir Zaman Terk Etmeyen Rabbimiz!

Ümmetimiz garip, öksüz, yetim ve sahipsiz... Sen bizim rabbimizsin, bize sahip çık! Ümmetimizi yeniden hakkın ve adaletin insanlığa şahidi olarak inşa ederken, bize bu duvarda bir tuğla koymayı nasip eyle..! Ey Muhacir’in ve Ensar’ın Rabbi!

Adaletin ve dengenin şahidi olması gerekirken, büyük bir çözülüş ve yıkım içinde olan ümmetimize yeniden diriliş imkânı vermeni diliyoruz. Sana kardeşliğin, dayanışmanın tarihteki ender numunelerinden birini ortaya koyan, mücahidlere kol kanat geren Ensar’ın diliyle yalvarıyoruz:

Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ve mü’minlerden hiçbirine karşı kalplerimizde kin, nefret, hamasi duygulara yer bırakma.

Ya Rabbi..! Sen Fil ordularını yerle bir edensin.. Sen Firavun ’un ordusunu denizlerde boğansın. Nice “güçlüyüm ve yeryüzünün sahibiyim” diyenleri kahredensin. Ya Rabbi! Sen, yıllarıdır yokluk içerisinde duvarlar arasına hapsedilmiş, bütün insani hakları kısıtlı hale getirilmiş, Gazzeli kardeşlerimize Nusretini indir. Onları şer güçlerin elinden kurtar. Şeytan ve dostlarına eman verme Ya Rab! Kafirlerle olan mücadelemizde bizlere sebat ve sabır ver Ey Rabbimiz.

Ya Rabbi bizi yeryüzünde ümmeti İslam olarak izzetten mahrum eyleme..! Ümmeti onuruyla ve kulluğuyla ayakları üzerine dirilmiş saadet günlerine kavuştur Ey Rabbimiz!
Ey Mekke’nin, Kudüs’ün, Bağdat’ın, Şam’ın, İstanbul’un Rabbi!

Yeryüzünde ekini ve nesli ifsat eden gözü dönmüş, insan kılıklı büyük ve küçük şeytanların dünyaya egemen olmasına izin verme! Bizi şeytanlardan, tağutlardan eman dilenenlerden değil, sabrederek direnenlerden eyle! İnançlarımızı ve ideallerimizi savunmak için bize güç ve şuur ver!

Rabbimiz! Kudüs’ün Bismillah boylu, Fatiha yürekli, zayıf ama izzetli, güçsüz ama hikmetli; kendileri küçük yürekleri büyük mücahidlerine üç bin beş bin melekle rahmetini ve inayetini inzal eyle! Kudüs’ün yalnız ve onurlu muhafızlarına yüreklerimizi uzatırken ellerimizi de uzatarak imkânlarımızı onlarla paylaşmayı bize sevdir! Dünyanın her yerinde mustaz’aflarla gönüllerimizde kurduğumuz köprüleri ve imkânları tahkim etmeyi, şehitlerimizin yetimlerine sahip çıkmayı, onların ellerinden ve yüreklerinden tutmayı bize sevdir!

Bütün Çağrıları En İnce Detaylarıyla Birlikte Duyan Rabbimiz!

Dualarımızı makbul eyle! Sana ellerini ve gönüllerini açan tüm mü’minlerin geçmiş günahlarını bağışla, hepimizi iki cihanda aziz eyle!

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinGazze
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.