Hangişi'den Öğretmenler Günü Mesajı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sezai Hangişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Hangişi yaptığı açıklamada şu an öğretmenlerin en büyük probleminin itibar kaybı olduğunu söyledi. Öğretmenlerin birçok probleminin itibar kaybına bağlı olarak yaşandığına dikkat çeken Hangişi, “Gerek MEB gerekse tüm kurumlar bu milli problem konusunda ortak davranmalıdır” dedi.

Hangişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün mübarek Cuma gününe denk geldiğini de söyleyerek, “Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 24 Kasım'da Yüce Dinimizde, milli kültürümüzde öğretmenlik mesleği konusunu işlemesi, itibar kaybının ülke geleceğiyle ilgili olduğunu vurgulaması yakışan bir tavır olacaktır” diye konuştu.

Hangişi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ Öğretmenlerin onlarca problemi olduğu hepimizin malumudur ancak şu an en büyük problem mesleğin itibar kaybına uğratılmış olduğudur. Birçok problem söz konusu itibar kaybına bağlı olarak yaşanmaktadır. Gerek MEB gerekse tüm kurumlar bu milli problem konusunda ortak davranmalıdır. Çünkü eğitim öğretimin en önemli enstrümanı olan öğretmenin eski itibarlı günlerine ulaşması, bir memleket meselesi olarak görülmelidir. Bu çözülmeden hiç bir eğitim sistemi bir anlam ifade etmeyecektir.

Öğretmenin itibar kaybının yanı sıra, sözleşmeli ve mülakatlı sistem, öğretmenin eğitim sisteminde kararlarda etkisi, liyakat ve kabiliyete bağlı, sağlam bir yönetici atama sistemi, aile birliği gibi problemler ile tüm ekonomik sosyal sıkıntılar bu 24 Kasım'da tartışılabilmelidir.”

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKETİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. Türk Eğitim-Sen’in internet sitesi de dahil olmak üzere 5 ayrı sitede yayınlanan anketimize 25 bin 732 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 84.5’i evli, yüzde 15.5’i bekâr. Katılımcıların yüzde 15.6’sı 22-29, yüzde 43.9’u 30-39, 28.5’i 40-49, yüzde 10.4’ü 50-59, yüzde 1.6’sı da 60 yaş ve üstündedir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLER TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE İMZA ATILAN MAAŞ ARTIŞ ORANLARINI “ÇOK KÖTÜ” OLARAK NİTELENDİRİYOR

Ankete katılanlardan toplu sözleşme görüşmelerine imza atılan maaş artış oranlarını değerlendirmelerini istedik. Buna göre; yüzde 80’i çok kötü, yüzde 14.8’i kötü, yüzde 3.9’u orta derken; yüzde 0.8’i iyi, yüzde 0.5’i çok iyi cevabını vermiştir. “Yetkili sendika toplu sözleşme görüşmelerinde iyi bir pazarlık yaptı” görüşüne katılıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların yüzde 78.7’si kesinlikle katılmıyorum, yüzde 16’sı katılmıyorum, yüzde 2’si kararsızım, yüzde 1.7’si katılıyorum, yüzde 1.6’sı ise kesinlikle katılıyorum seçeneğini işaretlemiştir.

ÖĞRETMENLER, DEVLETİN, KALKINMADA ÖNCELİKLİ YERLERDE ÖĞRETMEN AÇIĞINI GİDERMEK İÇİN EKONOMİK TEŞVİK GETİRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

“Devletin kalkınmada öncelikli yerlerde öğretmen açığını gidermek için en köklü çözümü ne olmalıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 85.8’i öğretmenlere ekonomik teşvik getirilmesi derken; yüzde 3.2’si sözleşmeli öğretmenlik, yüzde 0.9’u ücretli öğretmenlik cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı da yüzde 10.1’dir.

ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN KREDİ BORCU VAR.

Ankete katılanların yüzde 33’ünün 1, yüzde 27.5’inin 2, yüzde 14.6’sının da 3 tane kredi borcu bulunmaktadır. Kredi borcu olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 24.9’dur. Kredi borcu olanlara, borçlarının miktarını sorduk. Yüzde 20.6’sının 1.000-3.000 TL, yüzde 9.1’inin 3.001-5.000 TL, yüzde 2.8’inin 5.001-7.000 TL, yüzde 5.4’ünün 7.001-10.000 TL, yüzde 18’inin 10.001-30.000 TL, yüzde 14.5’inin 30.001-50.000 TL, yüzde 15.6’sının 50.001-100.000 TL, yüzde 14’ünün de 100.001 TL ve üzerinde kredi borcu bulunmaktadır.

ANKETE KATILANLARIN 60.7’Sİ MESLEĞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR. MESLEĞİNİ BIRAKMAYI DÜŞÜNENLERİN YÜZDE 40.7’Sİ BUNUN NEDENİ OLARAK ÖĞRETMENLERİN İTİBAR KAYBETMESİNİ GÖSTERİYOR

Ankete katılanların yüzde 60.7’si mesleğini bırakmayı düşündüğünü, yüzde 39.3’ü ise mesleğini bırakmayı düşünmediğini ifade etti. Mesleğini bırakmayı düşünenlere bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 40.7’si öğretmenlerin itibar kaybetmesi derken; yüzde 20.1’i torpil, yandaş kayırma v.b. uygulamalar, yüzde 15’i ekonomik olarak tatmin etmemesi, yüzde 9’u öğrenci/veli tutumları, yüzde 5.4’ü mesleki tükenmişlik, yüzde 3’ü idarecilerle/meslektaşlarımla yaşadığım sorunlar, yüzde 2.4’ü özür grubu tayinlerinde yaşanan sorunlar, yüzde 0.8’i bürokratik engellemeler cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı ise yüzde 3.6’dır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 97.4’Ü ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKATI DOĞRU BULMUYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 97.4’ü öğretmen atamalarında mülakat yöntemini yanlış bulmaktadır. Mülakat yöntemini doğru bulmayanlara bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 93’ü adil, objektif bir yöntem değildir; torpile, adam kayırmaya, haksızlıklara yol açar, yüzde 2.2’si mülakat komisyonlarında uygulama birliği yoktur, yüzde 2.1’i mülakatta sorulan soruların içeriğinin öğretmenlik mesleği ile ilgisi yok, yüzde 1.6’sı terör örgütü üyelerini tespit etmek için uygun bir yöntem değildir derken; yüzde 1.1’i de diğer cevabını vermiştir. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 42.7’si öğretmen atamalarının ihtiyaç oldukça, yüzde 29’u yılda 1, yüzde 24.9’u yılda 2, yüzde 3.4’ü de yılda 3 kez yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDATI BİLİMSEL, ÇAĞDAŞ BULMUYOR

Ankete katılanların yüzde 87.8’i yeni müfredatın, çağdaş, bilimsel, yeniliklere açık, çağın ve eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir müfredat olduğunu düşünmemektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63.2’Sİ MÜFREDATTA ATATÜRK İLE İLGİLİ KONULARIN DARALTILĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların yüzde 63.2’si yeni müfredatta Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığını düşünürken; 20.1’i Atatürk ile ilgili konuların daraltılmadığını, yüzde 16.7’si ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtti. Atatürk ile ilgili konuların daraltıldığını düşünenlere bu durumdan rahatsızlık duyup, duymadıklarını sorduk. Buna göre yüzde 93.4’ü Atatürk ile ilgili konuların daraltılması nedeniyle rahatsızlık duyduğunu söylüyor.

ANKETE KATILANLAR, EĞİTİMİN EN BÜYÜK SORUNUNUN EĞİTİM SİSTEMİNİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanlara göre eğitimin en büyük sorunu yüzde 57.9 ile eğitim sisteminin sürekli değişmesi. Bunu yüzde 11.2 ile okullarda ehliyetli, liyakatli yöneticilerin görev yapmaması, yüzde 9.6 ile MEB’in performans, rotasyon v.b. uygulamaların, özür tayinlerinde yaşanan sorunların eğitim çalışanları üzerinde olumsuz etki yaratması, yüzde 7.8’i öğretmen alım politikası ve öğretmen yetiştirme sisteminden kaynaklanan sorunlar, yüzde 5.4 ile eğitime ayrılan bütçenin az olması/ Okullara ayrılan ödeneklerin yetersizliği, yüzde 3.7’si eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması, yüzde 2.7’si öğretmen ve derslik açığı, yüzde 1.2’si ikili eğitim yapılması, dolayısıyla çocukların çok erken saatlerde derse girmesi ya da geç saatlerde dersten çıkması, yüzde 0.3’ü birleştirilmiş sınıf uygulaması, taşımalı eğitim, yüzde 0.2’si de okullaşma oranlarının düşük olması takip etmektedir.

ANKETE KATILANLAR ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNUNUN KADROLAŞMA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

“Ülkemizin en büyük sorunu nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 29’u kadrolaşma, adam kayırma, yüzde 25.7’si terör, yüzde 20.2’si ekonomik sorunlar/işsizlik, yüzde 17’si eğitim/sağlık alanında yaşanan sorunlar, yüzde 3.8’si yolsuzluk, yüzde 2.3’ü dış politikada yaşanan sorunlar derken; bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 2’dir.

Ankete katılanların yüzde 99’u eğitim sistemini istikrarlı bulmuyor.

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Sezai HANİŞİ şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü anketi öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları gözler önüne sermesi bakımından çok önemlidir. Özellikle ankete eğitim sisteminin sürekli değişmesi, performans değerlendirmesi, yandaş kayırma, liyakatsiz uygulamalar damgasını vurmuştur. Eğitimcilerin, öğretmen atamalarında mülakata karşı çıkması, müfredatı eleştirmesi, anketin diğer önemli sonuçlarındandır. Öğretmenlerin yüzde 17.7’sinin kredi borcu nedeniyle sicilinin bozulmuş olmasının da üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşanan bu tablo öğretmenlerimizi mutlu ve huzurlu kılamadığımız anlamına gelmektedir. Oysa insan yetiştirmek gibi çok ulvi bir görevi yürüten öğretmenler her şeyin en iyisine layıktır. Onlar bu ülkenin irfan ordusudur, bu ülkenin geleceğidir, en saygın meslek gruplarının başında gelmektedir. Dolayısıyla eğitimin, öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının problemlerini çözemediğimiz müddetçe eğitimde istediğimiz kaliteyi yakalamamız, önemli başarılar elde etmemiz, dünya ülkeleri ile rekabet etmemiz zaten mümkün değildir.

Türk Eğitim-Sen olarak onlarca sorunla boğuşan, buna karşın fedakârca görevlerinin başında olan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk’ün izinde olan Türk öğretmenleri hangi şartlarda olursa olsun görevlerinin başında olacaktır. Ancak bu ülkeyi yönetenler ve MEB de empati kurmalı, eğitim çalışanlarının problemlerini ortadan kaldırmak için gayret sarf etmelidir. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Köyler Öğretmensiz Olmuyor! 3 yıl önce

bütün köylerimiz yeniden öğretmenleriyle buluşmalıdır. zira köyler öğretmensiz olmuyor. öğretmenler gününüz kutlu olsun sayın başkan.