Çakan’ın “Bartın” tespitleri
ÇAKAN: KENDİMİ, BANA VERİLEN YETKİDEN DAHA SORUMLU TUTTUM
Paneldeki anlamlı konuşmalardan birini Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan yaptı. 1991 yılında Bartın’ın il oluşunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatarak sözlerine başlayan Çakan, “O dönemde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, bütün yurda verdiğimiz hizmetlerin bir parçası olarak da Bartın iline önemli hizmetler verdiğimize inanıyorum. 1995 yılında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevimden istifa ederek, Bartın’dan milletvekili adayı oldum. Bartınlılar beni parlementer olarak görevlendirdiler ve Ankara’ya gönderdiler. Bu güne kadar aldığım veya bana verilen bütün görevlerde, kendimi bana verilen yetkiden fazla sorumlu tuttum. Bunu kendime şiar edindim. Bu düşünceyle, bana verilen görevi yerine getirebilmem için, yasama faaliyetlerinin yanı sıra, Bartın’ın öncelikli ihtiyaçları konusunda, yapılması gerekenleri gündeme getirmeye, yatırım programına aldırmaya, ihalesinin yapılmasını sağlamaya, yeterli ödeneklerin ayrılmasını temin etmeye, Kısacası yeni il olan Bartın’ın eksikliklerinin giderilmesi ve daha fazla hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürmeye başladık” dedi.

YOLLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Bartın’ın İç Anadolu’nun Karadeniz’e açılan en önemli penceresi olduğunu kaydederek sözlerini sürdüren Çakan, “Bir zamanlar, Karadeniz’de turizm denildiğinde akla ilk gelen Amasra ve Akçakoca’ydı. Acaba bu potansiyel geriliyor muydu? Yoksa ilerliyor muydu?
Buna bakmak lazımdı. Bu açıdan Bartın ve Amasra ele alınmalıydı. Diğer yandan Türkiye Taş Kömürüne bağlı, Amasra İşletmesinin önemli problemleri vardı. Bartın’da işsizlik artıyor muydu? Azalıyor muydu? Bartın’ın önemli ölçüde yol ve ulaşım sorunları vardı. Batı Karadeniz Sahil Yolu kapsamında Bartın, Amasra, Kurucaşile, Sinop arasında devlet yolu yapılabilirdi. Ulus kapalı bir havza gibiydi. Ulus Azdavay Yolu önemliydi.
Kozcağız Bartın yolu arasında hemen hemen her gün kaza oluyordu. Bu yol yeniden yapılmalıydı. Aynı şekilde Kozcağız Perşembe yolu önem arz ediyordu. 

SEL AFETLERİNE ÇÖZÜM BARAJ YAPILMASIYDI

Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bartın’da su baskınları, taşkınlar, seller oluyor, esnafın, tüccarın, kısacası Bartınlının ekonomik ve sosyal yönden çok büyük kayıpları ile, milli ekonomi zarar görüyordu. Bu konuya mutlaka çözüm getirecek adımların atılması lazımdı. Buda ancak Bartın’a bir barajın yapılması ve Bartın Irmağının, denize ulaştığı yerde gerekli çalışmaların başlaması ile mümkündü. Bartın Irmağı yatağında rahat akabilmeli ve denize problemsiz dökülebilmeliydi. Baraj yapıldığında enerjide üretilebilirdi. Bütün bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü’nün Bartın ilinde açılması gerekliydi.  O dönemde taşkınlardan etkilenen konut sayısı, Kumluca’da, Kozcağız’da, Kurucaşile’de ve Bartın Merkezde yaklaşık 300-350 dolayındaydı. Bu konutlar yapılmalı mağduriyet giderilmeliydi. Bartın Limanı Bartın’ın en önemli deniz kapısıydı. Fakat gümrük kapısı haline getirilip, ekonomik girdi sağlanmalıydı. Demir Yolları, Limanlar, Hava Meydanları Bölge Müdürlüğü’nün Bartın’da olmasının Bartın için önemi vardı.  Diğer yandan o dönemde sağlık açısından, Bartın’da büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Hastaneler yetersizdi, sağlık personeli yetersizdi. Devlet Hastanesinin temeli daha önce atılmış, inşaatı yavaş ilerliyordu.

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK

Sosyal Sigortalar Kurumu Hasta hanesi yapılmalıydı. Beldelerde sağlık ocaklarına ihtiyaç vardı. Hatta bu sağlık ocakları 4-5 katlı olabilirdi. 112 Acil Servisi bazı illerde kurulmuş, Bartın’da ise kurulmamıştı. Hasta taşıyacak ambulans dahi çok sınırlıydı. Küçük Sanayi Sitesi yetersizdi. Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi’ne ihtiyaç vardı ve inşaatına başlanmalıydı.  Bartın’da hayvancılık geliştirilmeli ve bu konu ile ilgili kooperatifler kurulmalıydı.  Amasra’da balıkçı barınağına önemli ölçüde ihtiyaç vardı. Bartın’da balıkçılık geliştirilmeliydi. Kısacası, 1995 yılında Bartın halkı, bize siyasi görev verdiğinde, biraz önce belirttiğim hususların dışında da hizmetle ilgili birçok konu gündemdeydi. 1995 ve 2002 yılları arasında Bartın’dan milletvekili olarak seçilmiş ve bu arada 57. Hükümette de görev almış bir hem şehriniz olarak, o dönemde önemli gördüğüm bazı hususları belirtmeye çalıştım. Siyasi görevimizin devam ettiği süre içerisinde, elimizden geldiğince biraz önce belirttiğim hususların, yerine getirilebilmesi için, takip esasını elden bırakmadan tüm gücümüzle çalıştık.

SİYASETTEN AYRILDIĞINIZDA NE YAPIP
NE YAPMADIĞINIZI DAHA İYİ GÖRÜYORSUNUZ

Bartın’a hizmetle ilgili bu işlerin bir bölümü tamamlandı, bir bölümü bizden sonra bitirildi, bir bölümü de devam ediyor. Bu gün siyasette bulunan değerli arkadaşlarımız da aynı şekilde bu hizmetlerin sürdürülmesi ve tamamlanabilmesi için çalışıyorlar.  Tabi ki, ülkemiz ve milletimiz için çalıştık. Bu bizim görevimizdi. Samimi itirafta bulunmak gerekirse, siyasette bize görev veren Bartın halkı ve Bartın için daha fazla çalışmaya özen gösterdik. Bu gün görevde bulunan başta Bartın’da siyaset yapan arkadaşlarımız olmak üzere, bölgemizde siyaset yapan ve hizmet etmek için çalışanlara başarılar diliyorum ve kendilerini kutluyorum. Bireysel olarak düşünüldüğünde siyasetten ayrıldıktan sonra, bence ne yapıp yapmadığınızı, faydalı olup olamadığınızı çok daha iyi görüyorsunuz. Her siyasetçi mutlaka bunu değerlendiriyordur. Bende değerlendiriyorum ve bir şeylerin yapılabilmesi için uğraş verdiğime inanıyorum.

PROJELERİN EN ÖNEMLİSİ ZONGULDAK-FİLYOS LİMAN PROJESİDİR

Müsaadelerinizle gelecekte yapılması planlanan bazı hususlara da değinmek istiyorum. Zonguldak ilinin önemli ilçeleri iken, il olan Bartın ve Karabük aslında çok önemli bir üçgeni oluşturmaktadır. Bu üç ilin aynı zamanda fiziksel bağımlılıktan öte, ekonomik, sosyal ve kültürel bağımlılıkları vardır. Bu illerin müşterek faydalanacağı çok önemli projeler mevcuttur. Bu projelerin en önemlisi Zonguldak-Filyos Liman Projesidir. Kanımca bu proje üzerinde, Zonguldak, Bartın, Karabük’te görev yapan tüm siyasilerin ve idarecilerin müşterek çalışma yapması gerekmektedir. Bölge için ülkemiz için bu proje çok önem arz etmektedir. Bu limanda yılda 25 milyon ton kapasite ön görülmüştür. Serbest bölge başta olmak üzere bu vadiye çok önemli yatırımlar yapılacak, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgi odağı olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi durumunda ben inanıyorum ki, ekonomik ve sosyal yönden en büyük faydayı Bartın görecektir. Coğrafya bunu gerektirmektedir.

BARTIN İÇİN ÜNİVERSİTE VE TURİZM ÇOK ÖNEMLİDİR

Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi, şuanda görevli siyasiler ve bürokratlar tarafından herhalde verilecektir veya verilmelidir. Şuana kadar bu projede emeği geçen siyasileri ve bürokratları kutluyorum. Bir diğer husus ise, Adapazarı-Karasu-Bartın Limanı demiryolu inşaatı konusudur.  Bu konuda Bartın ilimiz için son derece önemlidir. Bu proje çok sıkı takip edilmelidir.Bartın için üniversite çok önemlidir. Çok iyi değerlendirilmelidir. Herkesin üniversitenin bir an önce arzu edilen seviyeye gelmesi için elinden gelen çabayı göstermesi gerekmektedir. Hatta Bartın’a bir vakıf üniversitesi kurulması düşünülmelidir. Bölgeye yapılan enerji yatırımları çok iyi değerlendirilmeli, Turizm göz önünde bulundurulmalı, yanı sıra yatırımcıda kaçırılmamalıdır. Bu denge çok hassastır. Bartın’ın geleceği açısından bu konuya çok dikkat edilmelidir. Çevre yolu şehir içinde kalmıştır. Yeni bir çevre yoluna ihtiyaç vardır.

EN ÖNEMLİ YATIRIMIN İNSANA YAPILAN YATIRIM OLDUĞUNA İNANDIM

İmar planları Bartın’ın geliştiği istikametler dikkate alınarak, yeniden revize edilmelidir. Şehir sıkışıklıktan kurtarılmalıdır. Liman kapasitesinin artırılması yolları araştırılmalıdır ve projelendirilmelidir. Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yerleri İnşaatı önemli bir adımdır. Emeği geçenleri kutluyorum. İstanbul, Ereğli, Zonguldak yolu Filyos Liman inşaatı bitinceye kadar, yeni bir proje ile Zonguldak Filyos üzerinden Kokak Su ve Bartın Yoluna bağlanabilirse Sinop devlet yolu ile Doğu Karadeniz bağlantısına geçişi sağlar ki, Bartın için çok önemli ve yararlı olur. Organize Sanayi Bölgesi yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gözden geçirilmeli, yeni yatırımcılar için projeler oluşturulmalıdır. Kozcağız Barajı bir an önce yapılmalı ve Bartın’ın içme suyu konusu temelinden halledilmelidir. Kısacası, Bartın’ın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesi ve kalkınması için hizmette diğer iller ile yarışılmalıdır.  Bildiğiniz gibi siyaset uzun ince bir yoldur. Geçmişte siyaset yapan ve siyaset yolu ile hizmet etmeye çalışan her siyasetçi gibi, Bende siyasette Belediye Başkanlığı dahil belirli görevlerde bulundum. Bu görevlerimin gereğini fazlasıyla yerine getirmeye çalıştım. Bu görevlerim esnasında en önemli yatırımın insana yapılması gerektiğine inandım. Zira, insan faktörü olmadan hiçbir işin yapılması mümkün değildir. Önce “insan”, anlayışıyla hareket ettim. Bu davranışıma halden de devam ediyorum”

S.Bostancı

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.