Çocuk İstismarını önlemek  için 88 somut öneri
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç TBMM'de Konuştu: Çocuk haklarının korunması ile ilgili önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, HDP’nin Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Mecliste Çocuk Hakları Komisyonu Kurulması ile ilgili verdiği araştırma önergesi hakkında yaptığı konuşmada, Çalışmalarını tamamlayan Meclis Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonunun raporunda 88 adet somut öneri tespit ettiklerini belirterek, bu önerilerin tamamının uygulamaya geçmesi için çalışacaklarını söyledi.

Milletvekili Tunç konuşmasında, “Başta cinsel istismar olmak üzere, çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Mecliste, geçen yıl bir araştırma komisyonu kurmuştuk ve çalışmalar yapmıştık. 21 Nisanda başlayan çalışmalarımız, 2016'nın 21 Nisanında başlayan çalışmalarımız dört aylık yasal süreden sonra rapor yazımı olarak devam etti ve raporumuz da 442 sıra sayılı Komisyon Raporu olarak milletvekillerine dağıtıldı. Raporumuzda Çocuk istismarının önlenmesine dair 88 adet somut önerimiz var, bunların bir kısmının şimdiden hayata geçtiğini görmekten mutlu olduk, tamamının hayata geçmesi ve çocuk istismarlarının önlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocukların Korunması Devletin asli görevi

Milletvekili Tunç TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle, raporumuzdaki önerilere gelmeden önce ve komisyon çalışmalarıyla ilgili detaylara değinmeden önce şunu ifade etmek istiyorum: Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Evet, bunu klişe olarak kullanmamak lazım. Ancak çocuklarımızı, geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü tehlikeye karşı korumak başta anne babaların görevi ancak devletin de asli görevi, Anayasa'dan ve uluslararası sözleşmeden kaynaklanan görevi. Çünkü çocuklarımız çevresindeki tehlikelere karşı en savunmamız kişiler. Bu tehlikelerden korunmaları için başta kendilerini eğitmek gerektiği gibi, anne babaları da eğitmek gerekiyor. Devletin de okullarda, ilgili kurumlarda gerekli tedbirleri alması ve çocukları koruması gerekiyor.” Dedi.

Çocuk Hakları İle İlgili Mevzuat AK Parti iktidarları döneminde yapıldı

Devletin bugüne kadar attığı çok sayıda adım var diyen Milletvekili Tunç; “hükûmetlerin yapmış olduğu çalışmalar var. Tabii, bunların birçoğunun son on beş yıla yoğunlaştığını da inkâr etmemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzalamıştık ama Çocuk Koruma Kanunu yine AK PARTİ iktidarlarına denk geliyor, 2005'te yürürlüğe girdi. Yine, yeni Türk Ceza Kanunu'muz yapılırken çocukların cinsel istismarıyla ilgili bölüm ayrı bir bölüm olarak düzenlendi ve bu cezalar yetmedi, 2014 yılında 6545 sayılı Yasa'yla daha da artırıldı ve en son yaptığımız değişiklikle de çocukların cinsel istismarıyla ilgili suçların nitelikli hâlde, on sekiz yıldan başlatılmasına yönelik yasal değişikliği burada hep birlikte yaptık. Avrupa ülkeleriyle birlikte kıyasladığımız zaman orada nitelikli hâl sekiz yıldan başlarken Türkiye'de cezaların nitelikli hâlinin on sekiz yıldan başladığını görüyoruz. “ dedi.

Çocuk Hakları Anayasamıza 2010 yılında girdi

Gerek Mevzuatın yapılması, gerekse uluslararası sözleşmeler noktasında da Türkiye’nin başarılı olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “2007 yılında çocukların cinsel istismar ve sömürüye karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni, Lanzarote Sözleşmesi'ni imzalayan bir ülkeyiz. Yine, 2010 yılında çocuk hakları ilk kez Anayasa'mıza girdi 2010 Anayasa değişikliğiyle ve devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler almasına yönelik ifadeler Anayasa'mızda yerini aldı. 2004'ten bu yana da Mecliste çok sayıda çocuklarla ilgili araştırma komisyonları kuruldu.” Dedi.

Komisyonun yoğun çalışmaları

Milletvekili Tunç konuşmasında; “Tüm bunlara rağmen, üzücü haberler, işte, dün iddia edilen Haymana'daki mesele, daha önceki, farklı illerimizdeki olaylar... Hepimizi derinden üzen, sarsan bu olayların meydana gelmemesi için daha neler yapılabilir? Bu konuda geçen yıl bu Mecliste oluşan iradeyle, tüm siyasi partilerimizin ortak önerisiyle kurulan araştırma komisyonu da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Burada muhalefet partisi üyelerimizin katkıları oldu çünkü şunu düşündük, dedik ki: Çocuklarımız her türlü politik tartışmanın üstünde tutulmalıdır çünkü onlar önemlidir, onlar geleceğimizdir. O zaman hep beraber muhalefetin görüşlerine de önem verdik. Onların komisyonda dinlenmesini istediği uzmanları komisyona çağırdık ve dinledik. Bu bir bilimsel konu… Cinsel istismar, özellikle başta en çok incelediğimiz konu oydu. Fiziksel istismar, çocukların ihmali, duygusal istismar; hepsi çocuk istismarı kapsamında değerlendiriliyor ama Meclisin bize verdiği görev "Cinsel istismarı biraz daha ağırlıklı inceleyin."di ve bu konuda uzmanları dinledik. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları var, bunların temsilcilerini dinledik. Yurt dışında akademisyenler var bu alanda, görüntülü olarak, teknolojiyi de kullanarak komisyonumuzda bunları dinledik. UNICEF'in temsilcilerini, Uluslararası Çalışma Örgütünün temsilcilerini, Dünya Sağlık Örgütünün temsilcilerini ve ülkemizdeki üniversitelerin, baroların, çocuk hakları merkezlerinin tamamından raporlar istedik ve komisyona davet ederek bunları dinledik ve raporumuzda önerilerimiz mevcut.” Dedi.

Çocuğun Üstün Yararı

Komisyonun çalışmalarında Çocuğun üstün yararını gözetmeye çalıştıklarını belirten Milletvekili Tunç; “Raporumuza baktığımız zaman, tabii ki 500 sayfaya yakın bir rapor. Çocuk istismarı konusunda, çocuk istismarının önlenmesiyle alakalı olarak şu anda Türkiye'de en önemli kaynak Türkiye Büyük Millet Meclisinin araştırma komisyonunun raporudur. Geniş bir şekilde, hem uygulamaya yer veren hem teoriye yer veren, kamu kurumlarının bugüne kadar yaptıkları çalışmaları, hangi alanlarda eksik kalındığını, tüm bunları ortaya koyan ve 88 adet de somut öneri, acil alınması gereken tedbirlerle ilgili -gerek mevzuat açısından gerekse idari yönden alınması gereken tedbirlerle ilgili 88 tane önerimiz var. Hepsi birbirinden değerli öneriler. Çocuk koruma koordinasyon merkezinin kurulması çok önemli. Çünkü, çocukla ilgilenen değişik bakanlıklar var. Bunların tek çatı altında, tek elden denetiminin yapılması ve koordinasyonunun sağlanması gerekiyor ve komisyonumuzun ilk tespit ettiği, ulusal çocuk politikasının belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili çalışmaları koordine edecek bir yapının, bir merkezin oluşturulmasına ihtiyaç var. Evet, Mecliste çocuk hakları komisyonu, daimî bir komisyon kurulması önerimiz var. Bu konuda muhalefet partilerinin kanun teklifleri var, bizim de var iktidar partisi milletvekilleri olarak, biz de hazırladık ve çocuk haklarıyla ilgili daimî bir komisyon Meclisimizde olsun ve çocuk haklarının geliştirilmesi, çocuk haklarıyla ilgili sorunların Meclis gündeminde yer alması ve Mecliste yasama süreçlerinde çocuğun üstün yararının gözetilmesi açısından çok önemli bir komisyon olur diye düşünüyoruz ve bu komisyonun mutlaka kurulması noktasında çalışmalarımız devam edecek.” Dedi.

Komisyon raporundaki öneriler hayata geçiyor

Komisyon raporunda bir başka önerinin çocuk izleme merkezleri olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “ÇİM’ler 2010 yılında Başbakanlık genelgesiyle yürürlüğe girmiş ve faaliyete geçmişti. 27 ilde şu anda çalışma yapıyor bu merkezler. Suç mağduru çocukların, orada örselenmeden ifadelerinin alınmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunların tüm illere yaygınlaştırılması ve bunun yasal mevzuata kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimiz var. Sağlık Bakanlığı bu çalışmayı -şu anda yönetmelik çalışmasında- başlattı ve bu merkezlerin artırılmasıyla ilgili çalışmaları da başlattı. Komisyon önerilerimiz kâğıt üstünde kalmasın, raporumuz rafta kalmasın istiyoruz. Adalet Bakanlığımıza da bununla ilgili teşekkür ediyoruz. Adliyelerde, çocuklarımızın büyüklerin yanında ifadelerinin alınması çok sakıncalı; o nedenle, çocuk görüşme odalarının yaygınlaştırılması lazım ve birçok adliyemizde bunlar hazırlandı, 3 Nisan 2017 tarihi itibarıyla adliyelerde çocuk görüşme odaları faaliyete geçecek.” Dedi.

Komisyon raporumuzdaki bu somut önerilerin tek tek hayata geçmiş olması ve geçiyor olması elbette ki milletvekilleri olarak bizleri mutlu ediyor diyen Milletvekili Tunç; “Uzmanlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda, tabii ki her olayın olduğu yere gitmek belli sakıncalar... Çünkü, iddia edilen bir yere gittiğiniz zaman, bu sefer Meclis araştırma komisyonunun henüz daha yargılamanın sonuçlanmadığı bir yerde, orada bir çalışma yapıyor olması o yurtta kalan öğrencileri ya da velilerini rencide edeceği yönünde birtakım endişeler dile getirildi ama gittik; Karaman'a gittik, ilgilileri dinledik; çocuk cezaevinde çocuklarımızla görüştük; Çocuk İzlem Merkezindeki işleyişi gördük yani dışarıda da yapılması gereken çalışmaları yaptık.” Dedi.

Çocuk İstismarı Suçunda istatistikler yanlış aktarılıyor

Milletvekili Tunç konuşmasında, şunu ifade etmek lazım: "AK PARTİ iktidarları döneminde çocuk istismarı suçları arttı." demek doğru değil arkadaşlar. Bakın, bu neden kaynaklanıyor? Türk Ceza Kanunu'muzda -2005 yılında yapılan yeni Ceza Kanunu'muzda- çocuk istismarı suçunu "Çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış." diye tanımladık. Dolayısıyla, eskiden cinsel taciz, cinsel saldırı olarak istatistiklere geçen suç sayıları artık çocuk istismarı kapsamında değerlendirildiği için burada bir artış var gibi gözüküyor.

UYAP Sistemindeki değişiklikten kaynaklanıyor

Bir de en önemli husus şu, bu da çok önemli: Özellikle 2002-2008 yılları arasında, istatistikler tutulurken en ağır suç neyse dosya bazında değerlendirme yapılıyordu ancak 2008'den sonra, o dosyada en ağır suç hangisiyse değil, dosyadaki tüm suçlar istatistiğe giriyor. Dolayısıyla, 2002'de açılan dava sayısına bakıyoruz, 4.592; 2008'de daha az, 4.061. Yani, 2002'yi 2015'le kıyaslamamamız gerekiyor yoksa hatalı bir sonuca varırız, 2002'yi 2008'le kıyaslamamız gerekiyor ve 2009'la da 2015'i kıyaslamamız gerekiyor. Burada, 2009'da açılan dava sayısı 12.635, 2015'te de 16.957'ye çıkıyor yani öyle yüzde 700 artışlar, yüzde 400 artışlar yok, bunlar doğru rakamlar değil. İstatistiklere baktığımız zaman, Adalet Bakanlığının Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün bu suçlarla ilgili sayfasına girdiğinizde, bu artışın UYAP sistemindeki dosya bazındaki değerlendirmeden, dosyanın içerisindeki her suçun ayrı ayrı değerlendirilmesinden kaynaklandığını ve 3-4 kat artışın bundan kaynaklanmış olabileceğini hepiniz görebilirsiniz.”  Dedi.

Mecliste Daimi Çocuk Hakları Komisyonu kurulması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocuklarla ilgili daimî bir çocuk hakları komisyonu kurulması yönünde iktidar milletvekilleri olarak bir kanun teklifimiz var diyen Milletvekili Tunç, “bunu grubumuza verdik. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor ve yapılması gerekir çünkü yasalar Mecliste görüşülürken çocuk hakları açısından da, çocuk gözüyle de, çocuğun üstün yararı açısından da incelenmesi gerekir ve çocuk haklarının uygulanmasıyla alakalı konularda da, Meclisin bu komisyon marifetiyle bir denetim yetkisini kullanması yönünde görüş birliği var. Zaten Meclis araştırma komisyonumuzun öneriler kısmının birinci maddesi, bu komisyonun kurulmasına yönelik bir öneridir.” Dedi.
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.