İpler Geriliyor
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın platformu’nun kendisine yönelik eleştirilerine cevap vererek, “Siz kimsiniz? Yetkinizi nereden alıyorsunuz? Bartın halkının yüzde 54’ünün oyunu almış Milletvekiline eleştiri sınırını aşacak ifadeler kullanarak aslında mücadelenizin çevre mücadelesi olmadığını, marjinal ideolojiniz için mücadele ettiğinizi herkese göstermiş oluyorsunuz? Dedi.

“Bartın halkını temsil edecek yetkiniz yok”

“Bartın platformu” adı altında kendisine yönelik “goygoyculuk yapıyor” eleştirisini yapanların yürekleri varsa, kimse bunlar isimlerini basın bülteninin altına yazıp imza atarlar, biz de kim olduklarını anlarız diyen Milletvekili Tunç, “kendilerini gizleyerek, Bartın adına sanki yetkili imiş gibi izlenim uyandırarak açıklamalar yapmaları doğru değildir. “Bartın” ismini kullanmanız sizin Bartın’ı temsil ettiğiniz anlamına gelmez, seçimle mi geldiniz? Dernek misiniz, vakıf mısınız, kulüp müsünüz? Nesiniz? Diyeceksiniz ki, Kent konseyi bize yetki verdi? Hangi kent konseyi, Bartın’da Kent Konseyi oluşturulmadı ki, ilin seçilmiş milletvekillerinin de katıldığı yasal çerçevede oluşturulmuş bir kent konseyi de yok” şeklinde konuştu.

“Gezi olaylarında Cumhurbaşkanımıza ettiğiniz küfürleri unutmadık”

Milletvekili Tunç, “siz halktan kopuk, ideolojik hedeflerle biraraya gelmiş bir gruptan ibaretsiniz, sizin 2013 yılı mayıs ayında Gezi olayları sırasında Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle küfretme cüretini gösteren sözcülerinizle siz bir yere varamazsınız.” Dedi.

“Amasra halkına gidip, doğruları anlatmamdan rahatsız oldunuz”

Milletvekili Tunç, geçen hafta Amasra’da yaptığı konuşmada, termik santral konusunda kendilerine eleştiri yapanlara verdiği cevapta, Tarlaağzı köyü için termik santral ÇED süreci ile ilgili kurum görüşlerinin olumlu geldiğini ve ÇED olumlu kararının verildiğini açıkladığını, önceki yıllarda da Gömü köyü için ÇED başvurusunun reddedildiğinde de termik santralin yapılmayacağı yönünde açıklamaları olduğunu, gelinen noktada da  Tarlaağızı ÇED kararının yargıya taşındığını, yargının vereceği karara herkesin saygı göstereceğini, eğer yargı kararı ile  de Taralaağzı’na termik santrale onay çıkarsa, bu yatırımın Çevreye zarar vermeyen bir teknoloji ile yapılması, yerli kömürün kullanılması ve yerli istihdama öncelik verilmesi hususlarında hükümet olarak hassas olduklarını ve Bartın’a, Amasra’ya zarar verecek bir sınai faaliyetin söz konusu olamayacağını, kaldı ki, insan sağlığına zarar verecek bir faaliyete artık devletin müsaade etmediğini ifade ettiğini söyledi. 

“Amasra’ya dev yatırımlarla sahip çıktık, siz ise bu yatırımları karalamaya çalıştınız”

Amasra tünelinin Hema için yapıldığını bile iddia ederek, tünel yapıldıktan sonra Tarlaağzı’na değil, Amasra’ya çıktığını gördünüz, bir ara tüneldeki bozulan fan’a takıldınız, yolcu limanı Amasra’nın silüetini bozuyor diyerek karşı bile çıktınız, Bartın’a yapmakta olduğumuz 380 kv indirici trafo merkezi için inşa ettiğimiz Zonguldak-Bartın arasındaki yüksek gerilim hattı yapılırken de yine halkı yanıltmaya, ağaç katliamı yapılıyor yaygarası yapmaya çalıştınız diyen Milletvekili Tunç, yine aynı konuşmada, Amasra için yaptıkları yatırımları sıralayarak, Bartın-Amasra arasına tünel yaptıklarını, bağlantı yolları ile birlikte 75 milyon liralık yatırımı Amasra ilçesi için gerçekleştirdiklerini, yolcu limanı, Adalet Sarayı, Öğretmenevi, Kaleşah İlöğretim okulu, Amasra lisesi, Kapalı Spor Salonu, Futbol sahası, Tarihi köprülerin, tarihi camilerin ve Amasra müzesinin onarımlarını gerçekleştirdiklerini, Amasra’ya önemli çevre yatırımları yaptıklarını, Amasra ve Çakraz derin deniz deşarjlarının yapımlarını tamamladıklarını, Amasra ilçe merkezinde Belediye’ye verdikleri desteklerle ilçenin daha da güzelleştiğini, önümüzdeki günlerde de Amasra İlçe Hastanesinin ihalesini yapacaklarını belirttiğini, Amasra’ya bu kadar yatırımı kısa sürede yapabilen bir iktidar olarak Amasra’ya sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini söylediğini, Amasra’ya çivi çakmayanların, Amasra’yı sadece balık yemekten ibaret zannedenlerin Amasra için ahkam kesemeyeceklerini belirttiğini ifade etti.

“Kem söz sahibine aittir”

Bu sözleri üzerine “Bartın Platformu”  adı altında yetkisini nereden aldıkları belli olmayan, bir takım ideolojik saplantıları olan kişilerden oluşan grubun, kendisine “goygoyculuk” yapıyor şeklinde çirkin ifadeler kullandıklarını bu ifadeleri kendilerine iade ettiğini belirten Milletvekili Tunç, “kem söz sahibine aittir” dedi.

Milletvekili Tunç, Termik Santral konusu ile ilgili olarak ta şunları ifade etti:  

Milletvekili Tunç, ÇED olumlu kararı verilen termik santralin Amasra manzarasının resimleri kullanılarak, Amasra ilçe merkezine yapılıyormuş izlenimi uyandırıldığını, ÇED kararının Taralaağzı köyü için verildiğini hatırlatarak konu ile ilgili şunları söyledi. 

“Termik santral konusu AK Parti iktidarıyla gündeme gelmiş değildir. 1986 yılında TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) tarafından “Amasra Termik Santrali yapılabilirlik raporu” hazırlatılmıştır. (Raporda da bu konunun 14 yıl önce gündeme geldiği hatırlatılmaktadır. Bu da 1972 yılına kadar gitmektedir.) 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1988-1989-1990yılları yatırım programına alınan termik santralin etüd proje işleri ihale edilmiştir.

Şubat 1995 yılında da TTK bir inceleme kurulu raporu hazırlamıştır. İnceleme Raporuna baktığımızda; Kurul Başkanı da o dönemin SHP’Lİ Devlet Bakanı Önay Alpago’dur. Rapora göre, Amasra B maden ocağı işletme ve termik santral tesisi entegre projesinin TTK mevcut üretim kapasitesinin yüzde 50 artışını sağlayacak karlı bir proje olduğu ve enerji bakımından dışa bağımlı olan ülkemizin bu projenin gerçekleşmesinden yararı olacağı üzerinde durulmuştur.

Söz konusu firmayı Amasra’ya davet eden CHP’li Amasra Belediyesi’dir. Meclis Kararı ve 18 Mart 1999 tarihli protokolle TTK’nın kömür sahalarının işletme hakkı belediyeye devredilecek ve Belediye ile Hema ortak şirket kurarak kömür çıkaracaktır.

Nisan 2000 tarihinde de TTK,  “Amasra Termik Santrali Ön Fizibilite Projesi” hazırlatılmıştır.

TTK, 24 Ocak 2000 tarihinde dönemin enerji bakanı Cumhur Ersümer’in Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde imzalayacağı işbirliği protokolüne Amasra B sahasında 600 megavat gücünde termik santralin de eklenmesi için dönemin Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e başvuru yapmıştır. 

O tarihte İktidarda AK Parti yoktur. Kim vardır. DSP’nin içinde bulunduğu koalisyon hükümeti vardır. O dönemde firma bir gram kömür çıkarmamışken, bırakın kömür çıkarmayı, kömür çıkarmak için bir hazırlık bile yokken “termik santral yapılabilir raporu verilebilmiştir. 

Biz ne yaptık, AK Parti döneminde ne oldu:

Amasra Taşkömürü havzasında TTK’nın faaliyet gösterdiği A sahasının dışında, B Sahası dediğimiz -400 kotunun altında kömür üretimi için TTK 2005 yılında ihaleye çıkmış, söz konusu şirket ihaleyi kazanmıştır. 

İhale sonrası yapılan rodövans sözleşmesi gereğince de şirket taşkömürü üretimi için hazırlık çalışması yapmaktadır.

Rodövans sözleşmesine göre 20 yılda 56 milyon ton üretim taahhüt edilmiş, Hazırlık dönemi 3 yıl olarak belirlenmiş, takip eden yıllarda da yılda 2,5-3,5 milyon ton üretim taahhüt edilmiştir.

Özel şirket, ilk üç yılda hazırlık dönemini tamamlayarak üretime başlayamamıştır. Firma Hali hazırda 800 metre derinlikte 8 metre çapında üç tane kuyu açmış ve bu kuyuları birbirine bağlamak için yerin 400 metre altında 15 kilometre uzunluğunda tüneller galeriler açmış, 4 tane mekanize ayak üretime hazır hale getirilmiştir. Hazırlık sürecinde 1000’den fazla işçimize istihdam sağlanmış, şirket kendi öz kaynakları ile bölgeye 380 milyon dolar tutarında yatırım yapmıştır.

Şirket ürettiği kömürü ülke ekonomisine kazandırmak ve enerji üretmek için termik santral lisans başvurusunda bulunmuştur.

Lisans sonrası süreçte ÇED süreci başlatılmış, Tarlaağzıve Gömü köyleri için firmaya ÇED için format verilmemiş, Delikliburun mevkii için format verilmiştir.

Firma Delikliburun’un uygun yer olmadığı gerekçesi ile Tarlaağzı mevkiinde başka bir yer için başvuruda bulunmuş, bu yer için ÇED başvuru süreci değerlendirilmiş ve kurumların olumlu görüşleri sonrasında ÇED olumlu kararı verilmiştir.

ÇED olumlu kararına karşı, Bartın Platformu İdari yargıda dava açmıştır, hukuki süreci beklemek durumundayız. 

Burada şunu ifade etmek te büyük yarar var, ülkemizin cari açığı, enerji için dışarıya aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Geçen yıl 4,5 milyar liramız sadece kömür ithalatına gitti. Yerli kaynaklarımızı değerlendirmek zorundayız. Bunu yaparken elbette ki uygun yerde, çevreye zarar vermeyecek teknolojinin kullanılması önemlidir. 

Söz konusu santralin yapılması istenen yer Dünya harikası Amasra ilçemizin merkezinde değil Tarlaağzıköyünde yapılmak istense de Avrupa’nın şehir merkezlerinde bulunan termik santrallerde olduğu gibi çevreye zarar vermeyecek teknolojinin kullanılması, yerli kömürün kullanılması ve yerli istihdamın sağlanması hususunda hassasiyetimiz vardır. 

Amasra, bize Fatih’in emanetidir. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında fethederken “Lala, lala Çeşmi Cihan bu mu ola?” diye hayranlığını ifade ettiği doğa harikası bir yerdir. Karadeniz’in en güzel manzarasına sahip, 3 bin yıllık tarihi dokusuyla korunması gereken bir cennet köşesidir.

Amasra’yı korumaya devam edeceğiz, Amasra’yı gözden çıkarmamız söz konusu asla değildir.

Bunun en önemli göstergesi Amasra’ya yaptığımız büyük turizm yatırımlarıdır. 

Amasra ile Bartın arasındaki ulaşımı dağları delerek kolaylaştırdık. 1 kilometrelik tünel açarak, yarım saatlik yolu 5 dakikaya indirdik. Amasra’ya yerli ve yabancı turistin gelebilmesi için yolcu limanı yaptık, yat iskeleleri kazandırdık. Yıkılmaya yüz tutan tarihi köprülerini, tarihi camilerini onardık, en son 3 trilyon harcayarak 3000 yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Amasra müzesini yeni baştan ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde restore ettik. Amasra’da deniz kirliliğini önlemek için arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projesini hayata geçirdik. Bunun yanında, Amasra Adalet Sarayı, kapalı spor salonu, futbol sahası, öğretmenevi, yeni lise binası (şimdi yurdu da yapılıyor) İlk ve ortaöğretim binalarını inşa ettik, şehir içerisinde cadde ve çevre düzenlemeleri ile Amasra’yı daha da güzelleştirdik. Amasra’ya son 5 yılda yaptığımız turizm yatırımı tutarı 150 milyonu aşmışken Amasra gözden çıkarıldı denmesinin hakkaniyetle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır. Amasra ve Bartın’a sahip çıkmaya bundan sonra da devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bartınlı ümit 1 yıl önce

termik santral şüphe yok ki faydaları çok. lakin en yakın örneği yanımızda çatalağzı termik santrali. oraya bir gidin görün bakalım. avrupa daki termik santralleri örnek verenlere de türkiyede denetim denilen mekanizma çalışıyor mu? avrupa da en ufak bi̇r kül sızması olsa devlet üretimi anında durdurur. bizde ise doğa katledilmiş, insan ölmüş ne önemi var.

Avatar
Haluk 1 yıl önce

sayın vekilim,size gerçekten saygı duyarım.açiklamalariniz beni̇ hayal kirikliğina uğratti.bi̇r an şüpheye düştüm, si̇zi̇ taniyan bi̇ri̇ olarak, bu açiklamalari başkasi mi yapiyor di̇ye.böyle bi̇r konuda parti̇li̇ olmak,yanlişlari doğru göstermeye çalişmak,si̇ze kazandirmaz kaybetti̇ri̇r.i̇l,i̇lçe yöneti̇mi̇ni̇z bi̇le bartinlinin yaninda olurken,si̇z ni̇ye deği̇lsi̇ni̇z sayin veki̇li̇mi̇z.memleket meseleleri̇ her şeyi̇n önündedi̇r,bi̇zi̇m terbi̇yemi̇z böyle.si̇zi̇n de önceli̇ği̇ni̇z olmali.bartina sahi̇p çikan,aşağiladiğiniz bi̇r avuç ne i̇düğü beli̇rsi̇z i̇nsan deği̇l.bu konuda, aksi̇ne akp li̇ler de bartinda yaşayan herkes de memleketine sahip,termik santrale karşı.size olan saygımız kaybolmasın,amasramız da termiğin küllerinde kaybolmasın,gelin bir kez daha düşünün,vicdanlı olun zaten doğruyu bulacaksınız.

Avatar
Vatandaş 1 yıl önce

Amasraya termik santral yaptırmak mi amasraya yatırım sayın vekilim başka is kollarında yatırım getirin madem yatırım yapacaksiniz neden cocuklarimizi doğamızı suyumuzu kirletiyorsunuz çok yatırım yapmak istiyorsanız termik santral olarak ulukayaya yapin kendi köylümüze sahip çıkın bakalım orada yasayan insanlar siE ne cevap verecek bu demeç yakışmadı size sayın vekilim bİzi boyle temsil etmenizi istemiyorum memleketinize sahip çıkın biz evlatlarımıza, onurunuza sahip çıkın bizler sizi bizim yasam kalitemizi daha da arttiracaginizi düşünerek oy verdik sorunlarmizi cozun avukatsiniz size oy verdik lütfen bize saygı duyun ben bartın platformundan değilim ben sıradan insanım gönül isterki buraya dediğini gibi bende adımı yazarak yorum yapayım, artik o kadar korkar olduk ki düşüncelerimizi bile dile özgür yazamıyoruz,

Avatar
ahmet burak 1 yıl önce

hukukla alamadığınız çed onayını ohal yasası ile aldınız itirazlar buna.hani şu terörle mücadele için çıkarılan ohal ile....vatan hainliği yalnızca ülkeyi bölmeye çalışmakla olmaz.fabrikasının zehirli atıklarını kayserinin bakir toprağına gömüp o toprağı zehirlemekte vatan hainliğidir.çevre bakanının kendi memleketine yaptığı gibi....şimdi geçmişte söyledikleri 'bartına termik santral yapılmayacak' terranelerini çabuk unutmuşa benziyor yılmaz tunç. bartın platformunu marjinal olmakla suçluyor.neredeyse terörist ilan edecek! oysa kendisi meclis araştırma komisyonunda *******'ın rüşvet ile alınmış olan patek philippe kol saatinin alın teriyle alındığına ikna olmuş birisi....senin karşında hırsızlıktan gözaltına alınıp yüzlerini gizleyen bakan çocukları mı var efendiii ...sen kimi marjinallikle itham ediyorsun.ben de seni hırsız aklayıcısı olmakla itham ediyorum.hadi bakalım....

Avatar
Cesur 74 1 yıl önce

Madem ki hizmet diyonuz ozaman büyük üniversitelerin ek kampüs lerini getir dogamiza ve çevremize dokunmayı n

Avatar
tufan.. 1 yıl önce

hizmetlere kör güruh ve avanesi neden elektrik kullanır.mum ışığı çok bile onlara

Avatar
bartın lı 1 yıl önce

kim bunlar, hiç bir üretim yapmayan, dünya yansa umurlarında olmayan, kira ile geçinen yaşları 65 geçmiş, doktor raporu olmadan tapu işlemi bile yapamayan bir gurup, *****'u çözerseniz hepsini çözersiniz. (eski ödp yönetimi)

Avatar
tekin 1 yıl önce

sayın vekilim gelin bartında santral icin refarandum yapalım yüzde 54 evet diyecekmi??