Tunç'tan Meclis'te Yoğun Mesai
“ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ, ONLARI KORUMAK  ASLİ GÖREVİMİZ”

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,   MHP’nin erken yaştaki evliliklerin önlenmesiyle ilgili grup önerisi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda AK Parti’nin hassas olduğunu belirterek, kız çocuklarımızı okutalım, çocuklarımızı koruyalım ve onları geleceğe hazırlayalım” dedi.

Milletvekili Tunç, erken yaşta evlilik konusu’nun bir çocuk hakları konusu olduğunu belirterek, “Çocuk haklarıyla ilgili, özellikle son yıllarda AK PARTİ iktidarında çok önemli düzenlemeler yapıldı. Çocuklar bizim geleceğimiz, onları korumamız lazım, onlar toplumda tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. Geleceğimizi güvence altına alabilmemiz için elbette ki çocukları koruyucu tedbirleri aileler almalı; sadece ailelere bırakmamalıyız, devletin de bu konuda çocukları istismara karşı koruması lazım. Özellikle cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar ve çocukların ihmaliyle ilgili alınması gereken tedbirleri alması lazım.

Bununla alakalı, Mecliste, geçen yasama döneminde bir komisyon kuruldu. O komisyonda her beraber çalıştık, ben o komisyonunun Başkanı olarak görev yaptım. 21 Nisan 2016'da çalışmalara başladık ve dört aylık çalışma süresinin sonunda rapor yazımı için iki ay bir çalışmamız oldu ve sonunda taslak raporumuzu hazırladık. Burada, bu çalışmayı yaparken muhalefet milletvekillerinin katkısını almaya çalıştık, onların önermiş olduğu uzmanları mutlaka davet ettik; hepsi değil ama 3 uzman çağırmışsak 1'i iktidar partisi milletvekillerinden, 2'si muhalefet partisi milletvekillerinden. Adli tıpçıları çağırdık, hukukçuları çağırdık, eğitimcileri, rehberlik uzmanlarını, konunun tüm uzmanlarını çağırdık. Üniversitelerimizin bu alanda çalışan çocuk hakları merkezlerinden raporlar istedik, barolarımızın çocuk hakları merkezlerinden raporlar istedik.

Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin, Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcilerinin hatta dışarıda bu alanda uzman olanların da Komisyonumuzda İnternet ortamıyla görüntülü olarak görüşlerini aldık. Çalışma ziyaretleri yaptık Karaman'a. Ankara Çocuk İzlem Merkezini ziyaret ettik.  Çocuk izlem merkezleri, cinsel suç mağduru çocukların ifadelerinin alındığı, onların örselenmeden muayenelerinin de orada yapıldığı bir merkez ve bu merkez 2011'de o dönemki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle kuruldu.  Çocuklar konusunda bu kadar hassas çalışmalar gerçekleştirdik ve üniversitelerimizden 52 tane rapor geldi. Araştırma Komisyonu raporumuzu Meclis Başkanlığımıza sunduk. Evet, bu rapor 480 sayfa değerli milletvekilleri. Bu 480 sayfayı biz taslak hâlindeyken muhalefet milletvekillerimize gönderdik, katkılarınızı bekliyoruz dedik, çocuklar çok önemli dedik. Muhalefet milletvekillerinden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 3 sayfa eleştiri gönderdi, içinde 1 tane somut öneri yok; 5 milletvekili altına imza atıyor, 3 sayfa. HDP'ye teşekkür ediyorum, Filiz Kerestecioğlu'na; gönderdi 35 sayfa. Sayın Deniz Depboylu'ya teşekkür ediyorum MHP adına; gerçekten katkılarını sundu. Her iki arkadaşımızın da bu rapora somut öneriler bağlamında katkılarını aldık ve HDP Milletvekili Sayın Kerestecioğlu "Bu görüşlerimizi aldığınız için çok teşekkür ediyoruz." diye muhalefet görüşünde var.” Dedi.

Milletvekili Tunç Meclis Araştırma Komisyonunun  88 tane somut öneri tespit ettiğini belirterek, Bu öneriler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daimi bir  Çocuk Hakları İhtisas Komisyonu kurulmasından,  Çocuklara yönelik bir koordinasyon merkezi kurulmasına kadar, Tüm bakanlıkların ayrı ayrı çocuk hizmetleri var, tüm bunları tek bir çatı altında koordine edecek bir yapının oluşturulmasından yurtların, pansiyonların, öğrenci barındıran yerlerin ruhsatlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi ve denetlenmesinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesine kadar. Ki biraz sonra görüşeceğimiz Millî Eğitim Kanunu Tasarısı'nda o madde de var. Tüm bu önerilerimiz -raporumuz şu anda baskıda, sizlere dağıtılacak- eğer bu rapordaki somut öneriler gerek yasal mevzuat gerekse idari tedbirler gerekse uygulamaya yönelik tedbirler hayata geçirildiğinde, çocuklarımız için gerçekten çok güzel şeyler yapmış olacağız.” Dedi.
Milletvekili Tunç, “Ben 3 çocuk babasıyım. Gerçekten çocuk sevgisini çok iyi hepimiz idrak ediyoruz. İnşallah, şu raporun, çocuk koruması konusunda, çocuk istismarının önlenmesi konusunda Türkiye'de en önemli bir kaynak ve uygulayıcılara ışık tutacak en önemli kaynak olduğunu ifade edebilirim.” Dedi.

Milletvekili Tunç, Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinin tarihçesine baktığımız zaman, 2004 öncesi yani AK PARTİ'den önce çocuk istismarı suçuna verilen ceza beş yıldan başlıyordu. Biz ne yaptık yeni Ceza Kanunu'nu getirirken? Yeni Ceza Kanunu'nda 2004'te değişiklik yaparken sekiz yıldan başlattık, 2014 değişikliğinde de on altı yıldan başlattık ve en son yaptığımız düzenlemede de 12 yaşın altındaysa on sekiz yıldan başlatıyoruz. Burada "12 yaş kriteri geldi, rıza yaşı 12'ye düştü." diye Meclisin kapısında kadınlarımız protesto yapıyorlar. Yanlış anlatıyorlar. Rıza yaşı 12 yaşa falan düşmedi. Rıza yaşı yine aynı şekilde devam ediyor, o cezalar aynı şekilde devam ediyor çünkü 2014'te onları daha da artırdık.  Şimdi diyoruz ki 12 yaşından küçük olanlar için de -Anayasa Mahkemesi "Yaş kriterini göze alın." dedi- ne diyoruz? Cezası on altı değil, on sekizden başlasın. O nedenle, konuları çarpıtmayalım. Bu çarpıtmaların çocuklarımıza bir faydası yoktur. Komisyonda -gerek Aile Bütünlüğünde gerekse Çocuklara Yönelik İstismar Konularının Araştırılması Komisyonunda- CHP'li ve HDP'li arkadaşlarımız, "Eğer gençler, bunlar akransa, birlikte yaşıyorlarsa, flört yapıyorlarsa bunlar cezalandırılmasın ama resmî evliliğe dönüşüyorsa bunlar cezalandırılsın." diyorlar. Bu bir çelişki değil midir? Çelişkidir. Biz hadım öneriyoruz; hatta biz, cinsel istismarcılara, tecavüzcülere idam tartışıyoruz, bir idam. Hadım konusunda itiraz eden sizdiniz, sizin Komisyon üyeleri... "Ömür boyu hadım olsun." diyoruz. İnfaz süresi içerisinde hadımı getirdik biz 2014 değişikliğiyle İnfaz Kanunu'muza ama infaz süresinde geçerli. "Pedofililer ömür boyu hadım edilsin." önerimize Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri "Hayır." dedi. Şimdi, bunların hepsi bir çelişki. Milletin gözünün önünde konuyu çarpıtıyorsunuz. Bu, çocuklar üzerinden bir siyasi istismardır. Çocuklar hepimizin, çocuklarımızı korumamız lazım.” Şeklinde konuştu.

MECLİS İKİ ÖNEMLİ YASA TASARISI İÇİN MESAİ YAPACAK

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK PARTİ grup önerisinin lehinde yaptığı konuşmada, TBMM’nin gündeminde yer alan kanun tasarıları ile ilgili bilgi verdi. Tunç konuşmasında, Mecliste 5 Aralık tarihinde 2017 yılı bütçe görüşmelerine başlanacağını, bütçe görüşmelerinden önce MEB teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik tasarısı ile Sınai Mülkiyet Kanun tasarısının görüşmelerini tamamlayacaklarını söyledi.

Milletvekili Tunç, konuşmasında,   AK PARTİ grup önerisi’nin Meclisin çalışma gün ve saatleriyle ilgili bir öneri olduğunu belirterek; “5 Aralık tarihinde 2017 bütçesinin görüşmelerine başlayacağız ancak bütçe görüşmeleri başlamadan önce gündemimizde, yasalaştırmak istediğimiz iki önemli kanun tasarısı var. Bunun birisi, 12'nci maddesine kadar görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz, bugün de devam etmeyi planladığımız Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. Bu tasarı Millî Eğitim Bakanlığımızın görev, yetki, denetim konularında önemli düzenlemeler içeren bir tasarı. Bu tasarının içerisinde, aynı zamanda, dün çocukların korunmasıyla ilgili konuştuğumuz, özellikle öğrencilere barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, misafirhane, hangi ad altında olursa olsun, bunlar ister belediyeler ister özel sektör tarafından işletilsin, bu, yurt ve benzeri yerlerin, öğrencilere barınma hizmeti veren yerlerin ruhsatlarının tek elden, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi ve denetimlerinin de yine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmasını içeren çok önemli bir kanun maddesi de var. Bu konuda, çocukların korunması anlamında, özellikle çocuk istismarının önlenmesi anlamında hepimiz hassasız. Bu maddeyi de içeren bu Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bir an önce, bugün, bitimine kadar yasalaştırılmasında fayda var. Burada, muhalefetten, sizlerden bu anlamda destek bekliyoruz.” Dedi.

Milletvekili Tunç, Mecliste görüşmeyi planladığımız, 2'nci önemli tasarının da Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı olduğunu belirterek, “Bu tasarı da 200 madde. Bütçe görüşmelerine kadar bunu da yasalaştırmamız lazım çünkü uzun yıllardır Meclisin gündeminde bekleyen bir tasarı. Sınai mülkiyet bir mülkiyet hakkı, temel hak; bu temel hakkın korunması lazım. Ülkemizin bilim ve sanayide ileri noktalara gelmesini istiyorsak marka, patent, bunların çoğalması ve bunların korunması lazım. Bunları koruyan, çok önemli düzenlemeler içeren Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'nı da bütçeden önce, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren her gün bitimine kadar çalışarak hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda muhalefet partilerimizin özverili bir çalışma sergileyeceklerini, sadece muhalefet yapmak için, bu tasarıları engellemek için muhalefet yapmak yerine, bu tasarıları tamamlayıp milletimiz için, ülkemiz için faydalı olacak bu tasarıları hayata geçirip ondan sonra muhalefet yapmak için zaten yeterli zamanımız olacaktır. İkinci yolu tercih etmelerini ben özellikle onlardan istirham ediyorum.” Şeklinde konuştu.
 
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜNÜ KUTLADI

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü kutladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü TBMM Kürsüsünden kutlayan Milletvekili Tunç,  Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi anlamında yapılan yasal düzenlemeler sayesinde son yıllarda gerçekten çok önemli tedbirler alındığını söyledi.

Milletvekili Tunç yaptığı konuşmada “2012 yılında kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili, ailenin korunmasıyla ilgili önemli bir kanun çıkardık. Bu kanunda mülki idare amirlerine acele hâllerde kadınlarımızı koruyucu tedbirleri almasıyla ilgili önemli düzenlemeler yaptık. Yine, hâkim kararıyla alınacak tedbirlerle alakalı önemli düzenlemeler yaptık. İşte, İstanbul Sözleşmesi yine bu dönemde imzalandı. Uygulamada da kadın konukevleri, şiddet önleme merkezleri hep AK Parti iktidarı döneminde hayata geçti. Türkiye'de 8 tane kadın konukevi varken bugün ülkemizde 100'ü aşkın kadın konukevi var, çoğaltmaya da devam ediyoruz.” dedi.
 
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik Şiddet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.