Yalçınkaya Hema'nın hukuk dışı uygulamalarına dikkat çekti

Toplantıda söz alıp konuşma yapan Milletvekili Rıza Yalçınkaya, TTK’nın; Bartın, Zonguldak ve Karabük illeri için taşıdığı önemden bahsetti. Yöre insanı için aş, iş ve umut kapısı olan TTK’ya yatırımlar açısından gerekli destek ve katkı verilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Yalçınkaya, özellikle üretim işçi eksikliğinin tamamlanıp üretimin artırılması konusunda çalışma yapılması talebinde bulundu.

Rödovans bedeli karşılığında Amasra B Sahası’nın işletme hakkını alan HEMA’nın 2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla sözleşmede belirtilen hedefleri gerçekleştiremediğini belirten CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, sözleşmede 3 yıl olarak belirtilen üretim aşamasına ise 8 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala ulaşılamadığını bildirdi.

TTK; YÖRENİN İŞ, AŞ VE UMUT KAPISIDIR

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda, TTK ve müesseselerinin 2009-2010 yıllarına ait bilanço ve kesin hesaplarının görüşüldüğü toplantıya katılarak TTK’nın; Bartın, Zonguldak ve Karabük illeri için büyük önem arz eden bir kurum olduğunu söyledi. Komisyon Başkanı ve komisyon üyeleri ile TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan İnan’ın da hazır bulunduğu toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Yalçınkaya, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yöre insanı için aş, iş ve umut kapısı olduğunu belirtti. “TTK’nın zarar eden bir kurum değil kar eden bir kurum haline gelmesi, yöre insanının daha çok aş, daha çok iş ve daha çok umut kapısı olacaktır” diyen Rıza Yalçınkaya “Bu anlamda biz TTK’ya gereken önemin verilmesini arzu ediyoruz. TTK’ya bağlı 5 müessese müdürlüğüne de yatırımlar açısından gerekli destek ve katkıların bir an önce verilmesini, özellikle üretim işçi eksikliğinin acilen tamamlanarak işçi alımıyla üretimin artırılması konusunda çalışmaların başlatılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu. Yöre için hayati önem taşıyan TTK’nın, Bartın’ı da yakından ilgilendirdiğini belirten CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı 5 müessese müdürlüğü olduğunu bunlardan bir tanesinin de Amasra Müessese Müdürlüğü olduğunu belirtti. Amasra Müessese Müdürlüğü hakkında da bilgiler veren Milletvekili Yalçınkaya “Amasra Müessese Müdürlüğü, 1960’lı yıllardan bu yana kömür çıkarmaya devam eden bir kurum. Burada, devlet; 1980’li yıllarda yaklaşık 4000-4500 kişiyle üretim yaparken, bugün ise 1000 civarında işçiyle A Sahası’nda kömür çıkarmaya devam etmektedir” dedi.

HEMA, 7-8 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN 1 KİLO KÖMÜR ÇIKARMADI

Konuşmasına, Amasra B Sahası’nın dışında kalan B Sahası’nın rödovans karşılığı 20 yıl süreyle işletme hakkını alan HEMA Şirketi’yle ilgili yapmış olduğu açıklamalarla devam eden CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya “Bu şirket, sözleşmeye göre üretim çalışmaları için kendisine üç sene hazırlık izni verilmiştir. Üç sene sonunda da; birinci sene hazırlık, ikinci sene hazırlık, üçüncü sene sonunda da 500 bin ton kömür üretimini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Devam eden dördüncü, beşinci ve altıncı yıllarda 2,5 milyon ton, yedinci ve sekizinci yıllarda da 3 milyon ton kömür çıkarması gerekiyordu. Yıl 2012 oldu. Bu süre içerisinde; sözleşme gereği taahhüdünü yerine getirmesi gereken firma maalesef üretimine hala başlamamış, sözleşme tarihinden bu yana 7-8 yıl geçmesine rağmen hala 1 kilo kömür çıkarmamıştır” diye konuştu. HEMA’nın sürekli talep ettiği süre uzatımlarına da değinen Milletvekili Rıza Yalçınkaya “HEMA Şirketi, sözleşme gereği taahhütlerini yerine getireceğine her seferinde kendisinden kaynaklanmayan sorunlar olduğunu ileri sürerek süre uzatım taleplerinde bulunmuştur. Bu ek süre talepleri TTK Genel Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonca incelenerek yapılan değerlendirmeler neticesinde HEMA’ya iki kez 17 ay 5 gün, bir kez de 9 ay 16 gün olmak üzere üç kez ek süre verilmiş, HEMA’nın üretim tarihi 21 Ocak 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Yani önümüzdeki 21 Ocak’ta yaklaşık dört senelik ek süre uzatımı da bitmek üzeredir” dedi. Yalçınkaya, sonuç olarak; şirketin, sözleşme gereği taahhüt ettiği üretim karşılığı alan rödovans bedellerini ödemeyerek, devlete milyonlarca lira zarar verdiğini ifade etti.

HEMA; YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ, DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATTI

Şirketin sözleşme ile tespit olunan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sözleşmenin yürütülmesinde her seferinde bir bahane bularak sözleşme hükümlerine riayet etmediğini belirten CHP Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya “Durum bu kadar açık ve net iken sanki şirket birileri tarafından korunmaya alınmış, ileri sürmüş olduğu kendinden kaynaklanmayan mazeretler TTK Genel Müdürlüğü’nce uygun görülmüştür” diyerek firmanın birileri tarafından kollandığını söyledi. 2008 yılı içerisinde vaat ettiği kömürü çıkarıp 500 bin ton üzerinde kuruma rödovans bedeli ödemesi gereken bu şirketin geçen bu süre zarfında yaklaşık 10 milyon ton kömür çıkarması gerektiğini söyleyen Milletvekili Yalçınkaya “Maalesef 10 milyon ton kömür çıkarılmamış, kurum rödovans bedeli açısından zarara uğratılmıştır. Aynı zamanda da çıkarılacak ton başına devletin alacağı KDV bedelinden de bir zararı vardır” dedi. Bu gerçekleri sürekli dile getirip devletin zarara uğratıldığını, firmanın hukuk dışı yollarla korunduğuna dikkat çekmek amacıyla konuyla ilgili birçok kez soru önergesi ve meclis araştırma önergesi verdiğini belirten CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya “Gerek bakanlık, gerekse TTK Genel Müdürlüğü bu önergelerimizi dikkat almayarak, devletin milyonlarca lira zarara uğratılmasına göz yumdu. Firmanın sözleşmesini tek taraflı olarak iptal edeceğine onu himayesi altına alarak korudu” diyerek bu süre uzatımlarının neye dayanarak verildiğini ve firmanın neden korunup kollandığını sordu.

TTK’NIN ESKİ GENEL MÜDÜRÜ RIFAT DAĞDELEN,
HEMA’NIN ENERJİDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Gelinen noktada devletin zarara uğratılarak HEMA AŞ’nin koruma altına alınmasının nedeninin su yüzüne çıktığını dile getiren CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya “1 Ocak 2011 tarihinde TTK’dan emekli olan eski genel müdür Rıfat Dağdelen, Hattat Holding’in enerjiden sorumlu genel koordinatörü olmuştur. Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi 5 müessese müdürlüğü olan, 10 bin işçi çalıştıran ve yöre için büyük önem arz eden bu kurumun başında bulunan, devlet adına oturup HEMA A.Ş ile TTK Genel Müdürlüğü’ne bağlı Amasra B Sahası’nın rödevans karşılığı kömür çıkartmasına yönelik sözleşmeye imza atan bu genel müdürün karşılıklı iş akdi imzaladığı bu şirkette görev alması, bu firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirmemesine rağmen her seferinde korunup, birileri tarafından nasıl himaye altına alındığının göstergesidir. Taahhütlerini yerine getirmeyen firmaya kimlerin destek çıktığını, kimlerin devletin zarara uğratılmasına neden olduğunu, ikili ilişkilerin ne şekilde yürütüldüğünü, taahhüdünü yerine getirmeyen bir firmanın cezalandırılması ve sözleşmesinin feshedilmesi gerekirken mükâfatlandırılmasının kimler tarafından projelendirildiğini, devleti zarara uğratan bu firmaya TTK yönetim kurulu kararıyla 3’üncü kez ilave hazırlık süresinin verilmesi sürecindeki ikili ilişkileri gözler önüne seren bir gelişmedir. TTK üzerinde oynanan oyunların doğruluğunu ve TTK’nın neden zarar ettirildiğini kanıtlayan bir nedendir” diye konuştu. TTK Genel Müdürü Burhan İnan’a, “Şirket adına Amasra’daki iş yerlerindeki denetleme yetkisi nasıl emekli olmuş bir genel müdür tarafından yerine getirilmektedir ve sizin bu konuda haberiniz var mıdır” diye soran Milletvekili Rıza Yalçınkaya “Kamu görevinden 1 yıl önce emekli olmuş bir genel müdürün, kurumuyla milyonlarca liralık iş anlaşması yapan, iş ilişkileri olan bir şirkette görev alarak işe başlaması etik olarak doğru mudur? Bu durum ne kadar hukuki, ne kadar ahlakidir? Bunun değerlendirmesini elinizi vicdanınıza koyarak yapmanızı rica ediyorum” diye konuştu.

TTK; 5 MÜESSESEDE 10 BİN İŞÇİ İLE YILDA 1 MİYON 750 BİN TON KÖMÜR ÇIKARTIRKEN, HEMA SADECE AMASRA’DA NASIL YILDA 3 MİLYON TON KÖMÜR ÇIKARTACAK?

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun, 5 müessese müdürlüğünde çalışan 10 bin işçiyle tüvanan olarak 2011 yılı üretim miktarının 1 milyon 750 bin ton olduğunu söyleyen CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya “Amasra’daki rödovans usulü verdiğiniz sahada, HEMA’nın taahhüt gereği yerine getirilmesi gereken üretim miktarı ise en son yıl itibarıyla yıllık 3 milyon ton. TTK; 10 bin işçiyle, Amasra’dan Karadeniz Ereğli’sine kadar olan bir havzada 1 milyon 750 bin ton kömür çıkarırken, bu şirket nasıl olacak da sadece Amasra’da yılda 3 milyon ton, yirmi senede de toplam 50 milyon ton kömürü nasıl çıkartacaktır? Bunu birde sizin ağzınızdan duymak istiyorum” dedi. Bunun kafalarda soru işaretleri yarattığını söyleyen Milletvekili Yalçınkaya “Koskoca TTK yıllık 1 milyon 750 bin ton kömür üretirken, bir özel şirket 3 milyon ton kömür vaadiyle geliyor ve yirmi yılda 50 milyon ton kömür çıkartacağım diyor. Aradan sekiz sene geçmesine rağmen daha bir kilo kömür çıkmadı. Bu üretim ne zaman başlayacak, gerçekten büyük bir merak içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

TTK, DEMİR ÇELİK FABRİKALARININ KÖMÜR İHTİYACINI %50-%60 ORANINDA KARŞILARKEN ŞİMDİ BU ORAN %10’LARA 15’LERE DÜŞÜRDÜ

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun havzasında yerin altından çıkan ‘Karaelmas’ denilen o cevhere bağlı olarak demir çelik endüstrisinin gelişmesi amacıyla Karabük Demir Çelik ve Ereğli Demir Çelik Tesisleri gibi fabrikaların kurulduğunu, TTK’nın da bu kurumların kömür taleplerini karşıladığını belirten CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya “Söz konusu fabrikaların geçmişte %50 ve %60 oranında kömür talebini karşılayan TTK’nın şu anda maalesef bu fabrikalara vermiş olduğu kömür oranı %10’lara 15’lere düşmüştür. Bunun sebebi nedir” diye sordu. TTK ocaklarında, bu kurumlara lazım olan kömürü çıkarıp taleplerini karşılamak yerine enerji santrallerinin kömür talebini karşılayan bir görev anlayışı içerisinde hareket edildiğini belirten Milletvekili Yalçınkaya, konunun önemine değinerek bilgi verilmesi talebinde bulundu. Kömür havzalarının geleceğine ilişkin en yetkili ağızlardan, beş kamu ve beş özel sektörle birlikte TTK Genel Müdürlüğü olarak havzada 10 milyon ton üretim gerçekleştirileceğinin söylendiğini belirten Milletvekili Yalçınkaya “Beş kamu, beş özel sektörle birlikte böyle bir projeksiyonu kamuoyuna sunuyorsunuz. 10 milyon ton kömür üretimi yapılacağını söylüyorsunuz. Bu rakam teorik olarak belki doğrudur ama bunun uygulanabilirlik yolu en azından temin itibariyle imkânsızdır. Dolayısıyla bu konuda da, bu projeksiyonun gerçekten doğru mu yoksa hayali bir projeksiyon olup olmadığı yönünde komisyon huzurunda bizlere bilgi verilmesini rica ediyorum” dedi.

TTK’NIN GÜÇLÜ BİR KURUM OLMASI, İŞÇİLERİN HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ANLAYIŞI İÇİNDE ALMALARI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR

Milletvekili Yalçınkaya konuşmasının sonda ise Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yöre insanı için büyük önem taşıdığını bir kez daha ifade ederek “TTK ile birlikte başta siz değerli yöneticilerimiz olmak üzere TTK’da çalışan işçi kardeşlerimiz, teknik elemanlarımız, mühendislerimiz, teknikerlerimiz ve sivil memurlarımız hepsi bizim için çok önemlidir. Onların daha güçlü bir kurumda çalışması ve hak ettikleri ücretleri, eşit işe eşit ücret anlayışı içerisinde almaları da en büyük temennimizdir. Yöremiz için verdiğiniz katkı ve desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyor, Türkiye ekonomisi için yerin altındaki bu ‘karaelmas’ denilen cevheri ülke ekonomisine kazandırmak için binlerce metre derinlikten çıkartırken hayatlarını kaybeden, şehit olan işçi arkadaşlarımıza da minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İşçi 8 yıl önce

Sayın Vekilim bu açıklamalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu Ülkenin sizin gibi objektif bakan insanlara ihtiyacı var.Saygılar..