Yalçınkaya'dan İbadethane Tepkisi
CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya, Hükümetin eğitimi dinselleştirmeye yönelik girişimlerini Meclis gündemine taşıdı. Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya, orta eğitim kurumlarına ibadethane açılmasına ve imam hatiplerde din adamlarının derse girmesine olanak sağlayan yönetmeliği anımsatarak, “Daha sonra yapılacak yeni bir değişiklikle mahalle mektebi ve medreselerin yeniden açılıp açılmayacağı merak konusudur” dedi. Yalçınkaya, okul bahçelerine cami yapılıp yapılmayacağını sordu.
Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanı Avcı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının sancılı başladığını belirterek, “TEOG yerleştirmelerinin ardından tercih etmediği halde imam hatip liselerine kaydedilen 40 bin öğrenci ile ilgili sıkıntı sürerken, Orta Öğrenim Kurumlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, velilerin ve öğrencilerin “eğitimin dinselleştirilmesine” yönelik endişelenmesine neden olmaktadır” dedi. Yalçınkaya, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yönetmeliğin 99. Maddesinde yer alan “Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” ifadesinin, “Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekân ayrılır” şeklinde değiştirildiğini anımsatarak, “Bu değişiklikle ortaöğrenim kurumlarına ibadethane zorunluluğu getirilmektedir. Henüz birçok okulda fen laboratuvarı, spor salonu, revir dahi bulunmamaktadır. Okulların fiziki durumları ortadayken önceliğin ibadethaneye verilmesini anlamak mümkün değildir. Eğitimde çağdaş ülkeleri yakalama hedefi olan ülkemizde, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiden yararlanmalarını sağlayacak yatırımlar yapmak gerekirken, bunun yerine eğitimi dinselleştirecek bir takım girişimlerde bulunulması geleceğimiz açısından kaygı vericidir” dedi.

Yalçınkaya Milli Eğitim Bakanı Avcı’nın “İbadet etmek zorunlu değil” şeklinde açıklama yapmasına rağmen, okullarda açılacak ibadethanenin öğrencilere yönelik bir mahalle baskısını da beraberinde getireceğini ve eğitimin dinselleştirilmesine ve öğrencilere dini yönlendirme yapılmasına da kapı aralayacağını ifade etti.

Aynı yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, din adamları ile cemaat ve tarikat önderlerinin Anadolu imam hatip ve imam hatip liselerinde derse girmesine olanak sağlandığını belirten Yalçınkaya, “Bakanlığınızın atadığı din bilgisi öğretmenleri varken, din adamlarının derse girmesine neden ihtiyaç duyulmaktadır? Geçmişte Manisa ve İzmir başta olmak üzere bazı kentlerde din adamları ile değişik tarikat ve cemaatlerin önderlerinin, dini kıyafetleriyle derslere girmesine izin verilmiş ancak bu durum tepkilerle karşılanmıştır. Anlaşılan odur ki, yapılan bu değişiklikle, geçmişte fiili olarak hayata geçirilmek istenen bu uygulama, yasal zemine oturtulmak istenmektedir. Daha sonra yapılacak yeni bir değişiklikle mahalle mektebi ve medreselerin yeniden açılıp açılmayacağı merak konusudur” diye konuştu. Yalçınkaya, yapılan bu yönetmelik değişikliğinin Anayasa’ya ve Atatürk ilkelerinden biri olan laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, “Eğitim bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik dini ve siyasi yönlendirmeler yapılması, asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu durum öğrencilerimizi, eğitim camiasını ve öğrenci velilerini tedirgin etmekte, tepkilere neden olmaktadır. Okullara mescit açılması, bir süre sonra öğrenciler arasında ibadet eden-etmeyen ayrımına neden olacaktır. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

Yalçınkaya önergesinde Bakan Avcı’ya “ Okullara açılması planlanan ibadethanelerin mescitlerle sınırlı olması mı planlanmaktadır? Her hangi bir ortaöğrenim kurumu yöneticisi veya bir bağışçı, okulun bahçesine cami yaptırmak isterse buna izin verilecek midir? İbadethane açılan okullarda, ders saatleri namaz saatlerine göre ayarlanacak mıdır? Okullara açılacak ibadethanelere imam ataması yapılacak mıdır? Okullara ibadethane açılmasının ardından, öğrencilere ibadet yapmaları konusunda her hangi bir baskı oluşturulmaması için hangi önlemleri almayı planlıyorsunuz?” sorularına yer verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim.

M. Rıza YALÇINKAYA
CHP Bartın Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

16 milyon 400 bin öğrenci ve 873 bin öğretmen, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına sancılı başlamıştır. TEOG yerleştirmelerinin ardından tercih etmediği halde imam hatip liselerine kaydedilen 40 bin öğrenci ile ilgili sıkıntı sürerken, Orta Öğrenim Kurumlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, velilerin ve öğrencilerin “eğitimin dinselleştirilmesine” yönelik endişelenmesine neden olmaktadır.

7 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yönetmeliğin 99. Maddesinde yer alan “Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” ifadesi, “Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekân ayrılır” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle ortaöğrenim kurumlarına ibadethane zorunluluğu getirilmektedir. Henüz birçok okulda fen laboratuvarı, spor salonu, revir dahi bulunmamaktadır. Okulların fiziki durumları ortadayken önceliğin ibadethaneye verilmesini anlamak mümkün değildir. Eğitimde çağdaş ülkeleri yakalama hedefi olan ülkemizde, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiden yararlanmalarını sağlayacak yatırımlar yapmak gerekirken, bunun yerine eğitimi dinselleştirecek bir takım girişimlerde bulunulması geleceğimiz açısından kaygı vericidir.

Her ne kadar “İbadet etmek zorunlu değil” şeklinde açıklama yapılsa da, bu uygulamanın öğrencilere yönelik bir mahalle baskısını da beraberinde getireceği bilinmektedir. Okullara ibadethane açılması, eğitimin dinselleştirilmesine ve öğrencilere dini yönlendirme yapılmasına da kapı aralayacaktır.

Aynı yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, Anadolu imam hatip ve imam hatip liselerinde okul yöneticilerine “sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenleme ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma” yetkisi verilmektedir. Bu düzenleme, imamların, tarikat ve cemaat liderlerinin de derse girerek öğretmenlik yapmasına olanak sağlayacaktır. Bakanlığınızın atadığı din bilgisi öğretmenleri varken, din adamlarının derse girmesine neden ihtiyaç duyulmaktadır? Geçmişte Manisa ve İzmir başta olmak üzere bazı kentlerde din adamları ile değişik tarikat ve cemaatlerin önderlerinin, dini kıyafetleriyle derslere girmesine izin verilmiş ancak bu durum tepkilerle karşılanmıştır. Anlaşılan odur ki, yapılan bu değişiklikle, geçmişte fiili olarak hayata geçirilmek istenen bu uygulama, yasal zemine oturtulmak istenmektedir. Daha sonra yapılacak yeni bir değişiklikle mahalle mektebi ve medreselerin yeniden açılıp açılmayacağı merak konusudur.

Anayasanın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42’inci maddesinde, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” denmektedir. Okullara ibadethane açılması ve din adamlarının derslere girmesi, Anayasa’ya ve Atatürk ilkelerinden biri olan laiklik ilkesine aykırıdır.

Eğitim bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik dini ve siyasi yönlendirmeler yapılması, asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu durum öğrencilerimizi, eğitim camiasını ve öğrenci velilerini tedirgin etmekte, tepkilere neden olmaktadır. Okullara mescit açılması, bir süre sonra öğrenciler arasında ibadet eden-etmeyen ayrımına neden olacaktır. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Okullara açılması planlanan ibadethanelerin mescitlerle sınırlı olması mı planlanmaktadır? Her hangi bir ortaöğrenim kurumu yöneticisi veya bir bağışçı, okulun bahçesine cami yaptırmak isterse buna izin verilecek midir?

2. İbadethane açılan okullarda, ders saatleri namaz saatlerine göre ayarlanacak mıdır?

3. Okullara açılacak ibadethanelere imam ataması yapılacak mıdır?

4. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı ibadethane açılması planlanmakta mıdır?

5. Okullara ibadethane açılmasının ardından, öğrencilere ibadet yapmaları konusunda her hangi bir baskı oluşturulmaması için hangi önlemleri almayı planlıyorsunuz?

6. Diğer inanç grupları için de okullara ibadethane yapılması düşünülmekte midir?

7. Türkiye’de laboratuvar, spor salonu ve revir bulunan okul sayısı ne kadardır?

8. Türkiye’de bu güne kadar kaç okulda ibadethane açılmıştır?

9. Anadolu imam hatip ve imam hatip liselerinde, yeterince din bilgisi öğretmeni varken din adamlarının derslere girmesine neden ihtiyaç duyulmaktadır?

10. Okulda ibadethane açılması ve din adamlarının derslere girmesi laik, bilimsel ve demokratik eğitim ilkelerine, Anayasanın 24. ve 42. maddelerine aykırı bir uygulama değil midir?

11. Türkiye genelinde kaç okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde imamlar ve diğer cami görevlileri eğitim vermektedir?
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 6 yıl önce

sayin yalçinkaya lafa geldi̇ği̇nde müslüman olduğunu i̇dda edersi̇n ama yaptiklarin müslümanlik i̇le bağdaşmiyor hi̇ç

Avatar
GARİP 6 yıl önce

ayip sayin veki̇l sayin i̇smet i̇nönüde şöyle demi̇şti̇ ben "şeri̇ata karşi deği̇li̇m ama şeri̇atcilara karşiyim"demi̇şti̇

Avatar
ULUSLU 6 yıl önce

li̇monu kaynatsan olurmu şeker ci̇nsi̇ kurusun ci̇nsi̇ne çeker sayin veki̇l %99 müslüman olan bi̇r ülkede di̇n duşmanliği yapan si̇yasetci̇ demekki̇ i̇kti̇dar olmamak i̇çi̇n çabaliyor

Avatar
vatanndaş 6 yıl önce

böyle millete tepeden bakmaya devam edin. son günleriniz tadını çıkarın

Avatar
Murat Karadayı 6 yıl önce

tek keli̇meyle yaziklar olsun.
bazi yorum yapan arkadaşlar da i̇si̇mleri̇ni̇ gi̇zleyi̇p si̇yasi̇ menfaat peşi̇nde koşmasinlar.meseleye sami̇mi̇yetle eği̇lsi̇nler.

Avatar
Gurbetci 6 yıl önce

Bu yüzden Bartın halkı seni secmedi. ** *****.din düşmanları. İslamiyetten rahatsız olan var ise, gelsin almanya ya. Burda ne ezan var ne okullarda mescit var. ** *****

Avatar
Murat Karadayı 6 yıl önce

meseleye samimiyetle eğilsinler.ayrıca,konuşması gereken büyükbaşlar(!) da bir zahmet ağızlarını açsınlar.

Avatar
ah chp ah 6 yıl önce

sayın vekil neden her kandil millete mesajlar gönderiyorsun? namazla mescitle din dersi ile uğraşmak sana mı kaldı yazıııık