Yeni Sistem Siyasi İstikrarı Sağlayacak

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Kurucaşile İlçesinde konuştu: “Yeni Sistem Türkiye'de Siyasi İstikrarı Sağlayacaktır”

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, Kurucaşile Mahalle ve köy muhtarların katıldığı kahvaltılı toplantıda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile koalisyonların tarihe karışacağını, milletin doğrudan hükümeti seçeceğini ve seçilen hükümetin 5 yıllığına icraat yapacağını, millet isterse bir dönem daha seçtiği Cumhurbaşkanı ile Türkiye’de siyasi istikrarı sağlayan, kalkınmayı hızlandıran bir hükümet sistemine Evet diyeceklerini söyledi.

AK Parti Kurucaşile İlçe Başkanlığının düzenlediği kahvaltılı toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, İl başkan yardımcıları ve Cihat Bilgin, Murat Yıldırım, AK Parti Kurucaşile İlçe Başkanı Necati Erkal,  İl Genel Meclis Üyesi Murat Erfındık, Belediye Meclisi üyeleri, teşkilat mensupları, muhtarlar ve Kurucaşile Stk temsilcileri katıldı. İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın’ın konuşmalarının ardından Milletvekili Tunç, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu

 “Hayır”cılar çarpıtmalarına bu millet kanmaz

Anayasa değişikliğinin getirdikleri ile ilgili olarak CHP ve HDP’nin başını çektiği “Hayır”cı cephenin Anayasa değişikliğinin maddeleri ile ilgisi olmayan konuşmalarla çarpıtmalarda bulunduklarını belirten Milletvekili Tunç, “gerçeği milletimiz görüyor, kampanya süresince bunların çarpıtmalarını çürüttükçe EVET oranı çok çok yükseklere çıkacak ve çocuklarımızın geleceği için ülkemiz yeni bir döneme adım atacak” dedi.

 “Rejim değişikliği değil, Hükümet Sistemi değişikliği”

Milletvekili Tunç, “Anayasa değişikliği ile, hükümet sistemimizde değişiklik yapılıyor. Yürütme iki başlı olmaktan kurtarılıyor. Bu durum bazı kesimler tarafından rejim değişikliği gibi sunulmaya çalışılıyor. Rejim dediğimiz zaman Devletin Şekli anlaşılmaktadır. Devletin şekli CUMHURİYET, Anayasanın değişmez maddeleri arasında yer alan devletin şekli ile ilgili bir tartışma yok. Demokratik ülkelerde geçerli olan hükümet sistemleri belli. Bu sistemlerden birini tercih etmek, o ülkenin kanun koyucusunun takdirinde. Hükümet sistemleri, devlet organlarının birbirleri ile olan ilişkilerine göre tasnif ediliyor, Yasama-Yürütme-Yargı kuvvetlerinin birbirinden ayrı olup olmamasına göre tasnif ediliyor. Yargı hepsinde ayrı, ancak Yasama ve Yürütme’nin zayıf ya da kuvvetli ayrılmasına göre sistemler, Parlamenter, Yarı Başkanlık, Başkanlık şeklinde kendini gösteriyor.” Dedi.

Halk, ülkeyi yönetecek hükümeti doğrudan belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ülkemize özgü şartlar dikkate alınarak, dünyadaki hükümet sistemlerinin uygulamasından elde edilen tecrübeler de göz önünde bulundurularak hazırlandığını belirten Milletvekili Tunç, halkın doğrudan sandıkta kendisini yönetecek hükümeti belirlemesi, icraatını beğenirse bir dönem daha seçebilmesi, ve aynı anda Milletvekillerini de seçerek, Meclisin hükümeti denetlemesini sağlaması Cumhuriyet rejimine en uygun, en demokratik bir hükümet sistemidir şeklinde konuştu.

Diktatörlük iddiaları içi boş iddialar

Anayasa değişikliği ile tüm yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığı yönündeki eleştirilerin hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını belirten Milletvekili Tunç; “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında evet doğru. Başbakanlık olmayacak, yerine devletin başı olan Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin de başı olacak. Bakanlarını parlamento dışından kendisi belirleyecek. Yasama yetkisi TBMM’de. TBMM bu yetkisini bizzat kullanacak, hükümetten bütçe haricinde tasarı gelmeyecek, yasama daha da güçlendirilmiş olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanuna aykırı olamayacak, kanun üstünlüğü esas, Cumhurbaşkanının tüm karar ve işlemleri yargı denetimine tabi, Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı da teklifle daha da güçlendiriliyor.” Dedi.  

Hükümete Güvenoyunu Millet verecek

Güvenoyu meselesi hep eleştiri konusu yapılıyor diyen Milletvekili Tunç, “Milletvekili seçimleri ile birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı güvenoyunu zaten Milletten alacak, Milletin Güvenoyu verdiği bir Cumhurbaşkanı zaten sistem gereği görevine başlamış olacak, milletin kararı üzerinde bir karar verilmesini istemek demokratik bir tutum mudur” şeklinde konuştu.

Meclisin denetim yetkisi  

Şu anda Meclis denetim yetkisini, gensoru, meclis soruşturması, meclis araştırması ve soru önergesi ile kullandığını belirten Milletvekili Tunç, “Anayasa değişikliği ile, sadece gensoru müessesi kaldırılıyor, çünkü sistem artık değişiyor, yasamanın içinden çıkan bir hükümet yok, milletin doğrudan iş başına getirdiği Cumhurbaşkanının başkanlığında bir hükümet var. Mevcut sistemimizde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor. Getirilen sistemde ise artık yürütmenin başı olacağı için Bakanlar ile birlikte Meclis Soruşturması usulü ile Meclisin denetimine tabi olacak. Meclis soruşturması açılabilmesi için gerekli nisaplar konusunda eleştiri yapıldı. Değerli arkadaşlar. TBMM’de 600 milletvekili olacak, 301 milletvekili ile soruşturma açılabilecek, gensoru müessesinin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gensoruların artık bir grup önerisinden bir farkı kalmadı. “Meclis soruşturması” sonuçları itibariyle çok ciddi bir iştir. Yüce Divan iddiası ile yola çıkıldığında iddiaların tutarlı ve temeli olması ve somut delillere dayanması gerekir. Meclisin salt çoğunluğu ile bu sürecin başlatılması yeterli olmalıdır. Aksi takdirde, günümüzdeki gensoru müessesesi gibi bu da dejenere edilerek, amacından saptırılabilir, Cumhurbaşkanı ve Bakanlarının yıpratılması için bir araç olarak kullanılabilir. Teklifle, mevcut sistemde Sorumsuz olan Cumhurbaşkanı’na yeni sistemle Meclis denetimi getirildiği halde, meclisin denetim yetkisi kaldırılıyor eleştirilerinin bir dayanağı yoktur. Diğer denetim müesseseleri Meclis Araştırması ve Soru önergeleri de aynen devam ediyor.” Dedi.

Cumhurbaşkanına Kararname çıkarma yetkisi

Milletvekili Tunç konuşmasında; “Cumhurbaşkanı yeni sistemde Yürütmenin başı, hükümetin ve devletin başı. Mevcut sistemimizde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi var. Kanun Hükmünde Kararname Kanunla eşdeğer. Yeni sistemde KHK kaldırılıyor, yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi getiriliyor. Kanunla eşdeğer mi? Hayır kanunla düzenlenen hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecek. Aynı konuda kanun varsa, kanuna üstünlük tanınacak, temel hak ve özgürlükler, siyasi haklar kararname ile düzenlenemeyecek, kararnamelere karşı yargı yolu açık, Cumhurbaşkanının idari tasarruflarına karşı yargı yolu açık. Kanun teklif etme yetkisi Mecliste, Meclis daha da güçlendiriliyor. Bütçe teklif etme yetkisi Cumhurbaşkanında ama bu da Meclisin kabulüne bağlı. Kanun teklif edemeyen, Bütçe konusunda Meclis bağlı olan, seçimle gelip seçimle giden, Meclis Soruşturma komisyonu ile yasama denetimine tabi bir kişinin diktatör olacağı yönündeki propagandalara kimseyi inandıramazsınız.” Dedi.

Yargı ile ilgili yapılan düzenlemeler

Milletvekili Tunç, yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da getirmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi: “HSYK’nın yapısında 2010’da değişiklik yapmıştık, bizim niyetimiz ne idi. HSYK üyelerinin yarısı İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılar tarafından seçilsin. Her seçmen bir adaya oy vererek, HSYK’da çoğulcu bir yapı oluşsun. Kanun koyucunun iradesi bu yönde idi. Ancak CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu ve Anayasa mahkemesi seçim usulünde bir iptale gitti ve liste usulü seçimler gerçekleşti. Ve HSYK bir grubun eline geçmiş oldu.  Anayasa mahkemesinin kararı ile HSYK çoğunlukçu bir yapıya büründü. HSYK seçimleri yargıda gruplaşmalara neden oldu. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyecek bir noktaya geldi. Bu sorunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Teklifle bu sorun ortadan kaldırılıyor. Üye sayısı 22’den 13’e düşürülüyor. Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kurulun doğal üyesi olmaya devam edecek, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı Hukukçular arasından belirleyecek, 7 üyeyi ise TBMM, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçecek, bu seçimde de nitelikli çoğunluk aranacağından iktidar partisinin çoğunluğu yetmeyeceği için iktidar ile muhalefet uzlaşarak seçecek, Adliyelerdeki seçimler hakimler arasındaki gruplaşmalar ve FETÖ benzeri yapılanmalara yol açtığı için artık kaldırılıyor” dedi.

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi ile ilgili olarak askeri yargının kaldırılması nedeniyle iki asker kökenli üye düşecek üye sayısı 17 değil, 15 olacak diyen Milletvekili Tunç; “15 üyenin seçimi ile ilgili bir değişiklik yok, aynı şekilde  3 üye TBMM Sayıştay ve Baroların seçtiği adaylar arasından, 12 üye 3’ü Yargıtay, 2’si Danıştay, 3’ü YÖK’ten seçilerek gelen 4’ü de Cumhurbaşkanının 1.sınıf hakim ve savcılar ve üst kademe yöneticileri arasından belirleyeceği üyelerden oluşmaya devam edecek, Anayasa mahkemesi üyeleri 12 yıllığına seçiliyor, Cumhurbaşkanı ise 5 yıllığına seçiliyor, dolayısı ile Cumhurbaşkanı kendi görev süresi içerisinde 1 ya da 2 üye ancak seçebilir o da kendisine önerilenler arasından olduğu için Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanını kontrolüne geçtiği yönündeki eleştirilerin hiçbir geçerliliği yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetki yok, birlikte seçime gitme ilkesi var

Cumhurbaşkanının istediği zaman Meclisi feshedeceğine yönelik eleştirilere de değinen Milletvekili Tunç, bunun üzerinden tek adamlık vurgusu  yapılıyor gerçek bu değil, “Bu yetki birlikte seçime gitme şeklinde uygulanabilecek. Cumhurbaşkanı, sistem tıkandığında, Milletvekili Seçimlerinin yenilenmesine gidebilecek ancak bu halde kendi görevi de sona erecek, böyle bir yetkiyi hiçbir Cumhurbaşkanı kolay kolay kullanmak istemeyecektir, ne  zaman kullanabilecektir, artık sistem kilitlenmiş ve kamuoyu bu kilitlenmenin sebebini de biliyor, bu durumda seçimler yenilenebilecektir. Cumhurbaşkanının haklı gerekçeler olmadan seçimi yenilemesi durumunda yeniden seçilmesinin zorlaşacağını da unutmamak gerekir. Parlamentonun da yine haklı gerekçelerle bu yolu gitmesi gerekir, aksi takdirde her şey yolunda giderken Cumhurbaşkanının görevini sonlandırmak için bu yola giderse, yapılacak seçimlerde, o Cumhurbaşkanı daha büyük bir çoğunlukla gelecek, parlamento ise büyük ölçüde değişecektir. O nedenle seçimi yenileme yetkisini tek taraflı imiş gibi göstermek tamamen bir algı yönetiminden ibarettir dedi,

Darbeler Tarihe Karışsın diyorsak EVET demek zorundayız

Milletvekili Tunç, Anayasa değişikliğinin 18 maddesinin de birbirinden değerli ve gerekli olduğunu belirttiği konuşmasında “bu değişiklikle artık Sıkıyönetimin kaldırılıyor, OHAL yetkisi yeniden düzenleniyor, OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Mecliste görüşülmesi zorunluluğu getiriliyor, Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulunun kapsamına alınıyor, milli güvenlik kurulunun yapısındaki değişiklikler, seçilme yaşının 18’e düşürülmesi, Milletvekili sayısının artırılması, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile yüksek askeri şura kararlarına yargı yolunun açılması, Anayasamızı sivil ve demokratik bir anayasa özelliğine kavuşturacak önemli düzenlemelerdir. Bu değişikliklerle artık Türkiye’de darbeler de tarihi karışacak” dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatansever 2 yıl önce

Vatan için evet, ülke için evet, devlet için evet, Türklük için, Türklüğün bekası için evet... Ülkümüz millet, tercihiniz evet.. Biz milliyetçi ülkücüler partimizin kararının arkasındayız.. Kimse bize oyun etmeye kalkmasın...

Avatar
ülkücü 2 yıl önce

mhp li siyasetçilerimizden de benzer çalışmaları görmek isteriz. yoksa bartında mhp teşkilatı genel merkeze muhalefet mi ediyor? ülkücüler olarak yaşanıanları not alıyoruz, bugün genel merkeze destek olmayan herkes vakti geldiğinde bedelini öder. evet, evet, evet..

Avatar
Halim 2 yıl önce

Takdir ediyorum sizi bartininfo, yılmaz beyin her adımını eksiksiz ve ağzından her çıkanı da haber niteliği taşırmiscasina bizlere ulastirdiginiz için...

Avatar
HAKAN 2 yıl önce

akepe 15 yildir iktirardi demekki kendilerinde de istıkrar yoktu. bu zamana kadar partıye destek verdık ama sımdı tek kısıye destek vermeyecez. artık bu kadarıda fazla