Yıldırım: Terör belasından kurtulacağız
Haberin Foto Galerisi

YILDIRIM, “Terör belasından kurtulacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı Aynur Yıldırım, terörle mücadele konusunda taviz vermeyen tek partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu söyledi. Emniyet güçleri çalışanlarının haklarını her zaman savunduklarını ve bunun için yeni düzenlemelere de ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yıldırım, “Açılım” ve “Çözüm” söylemleri altında terörist oluşumları koruyanlardan hesap sorulacak” dedi.

MHP 1. Sıra Milletvekili adayı Aynur Yıldırım, her gün şehit haberleri ile Türkiye’nin göz yaşı ülkesi olduğunu söyledi. Partisinin ise terörle mücadele konusunda gösterdiği tavrın net olduğunu ifade eden Milletvekili adayı Yıldırım, vatan topraklarını canı pahasına savunan emniyet güçleri için yeni düzenlemeleri MHP’nin hayata geçireceğini kaydetti. Yıldırım açıklamasında, “Terörle müzakereye derhal son verilecek, etkili bir mücadele yöntemi ihdas edilecektir. Yürütülecek kararlı bir mücadele ile bölücü terör, uluslararası uzantıları dahil olmak üzere en kısa sürede kesin olarak bitirilecektir. Açılım ve çözüm söylemleri altında terörist oluşumları koruyan, bölücülüğü teşvik eden, devleti acz içine sokan siyasiler ve kamu görevlileri hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Terörle mücadele, güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, istismar edilen ve bu nedenle terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılmasına dönük olarak ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel etkenlerin ortadan kaldırılması temelinde yürütülecektir. Bu amaçla, geniş kapsamlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma programı, gerekli mali destek ve kaynaklarla uygulamaya konulacaktır” dedi.

EMNİYET GÜÇLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Güvenlik güçlerinin daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için MHP’nin yeni düzenlemeleri hayata geçireceğini de ifade eden Yıldırım, “Güvenlik güçlerinin kışla ve karakola hapsedilmesi uygulamasına son verilecektir. Güvenlik güçlerine terörle mücadele için gerekli yetki verilecek, uygulamadaki yetki karmaşası giderilecektir. Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan yönetici personelin ek göstergeleri yeniden düzenlenecek, üniversite veya yüksekokul mezunu emniyet mensuplarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecektir. Muhtaç asker ailelerine yapılan ödeme 250 liradan, 500 liraya çıkarılacaktır.  Askerlik süresi pirim ödemeksizin emeklilik hesabında doğrudan hizmetten sayılacaktır. Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek, aylık ücretleri standarda bağlanacak ve en düşük aylığın net asgari ücretin bir buçuk katından (2.100 TL) az olmaması sağlanacaktır. Kamuda asli güvenlik hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri kadroya geçirilecektir” dedi.

ÖNLEYİCİ KOLLUK HİZMETİNE ÖNEM VERİLECEK

Konuşmasında önleyici kolluk hizmetlerine ağırlık verileceğinin altını çizen MHP Milletvekili adayı Yıldırım, “Ülkemizin her yerinde toplumsal huzur ve güven ortamı sağlanacaktır. Devlet, yasalardan aldığı yetkiyi kollayıcı ve müşfik bir anlayış içinde kullanarak vatandaşını koruyacak ve onların güven içinde olduğunu hissetmesini temin edecek bir ortam tesis edecektir. Ülkemizin hiçbir alanında devlet otoritesinin dışında otorite tesis edilmesine müsamaha gösterilmeyecek, izin verilmeyecektir. Jandarmanın asli fonksiyonundan uzaklaştırılarak etkisizleştirilmesine ve siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına imkân veren düzenlemeler kaldırılacaktır. Asayişsizliğe zemin hazırlayan unsurlar ortadan kaldırılacaktır. Suçun teşebbüse dönüşmeden engellenmesi için istihbarat hizmetleri etkinleştirilecek, vatandaşlarımızın güvenlik güçlerine yardımcı olmasını sağlayacak yöntemler geliştirilecek, yardımcı olan vatandaşların güvenliği ve gizliliği teminat altına alınacaktır. Özellikle büyük kentlerde yaşanan asayiş olaylarını önlemek için önleyici kolluk hizmetine ağırlık verilecek, vatandaşın can ve mal güvenliğine ilişkin tehditleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, gece görev yapacak gerekli teknik donanıma sahip güvenlik görevlileri istihdam edilecek, güvenlik kamera sistemi yaygınlaştırılacak, özellikle büyük şehirlerde 24 saat süreyle denetim ve kontrol sağlanacaktır” dedi.

KAÇAKÇILIK VE GÖÇ NEDENİYLE OLUŞAN GÜVENLİK ZAAFI GİDERİLECEK

Yıldırım konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: “Kaçakçılık ve organize suç örgütleri konusunda sınırlardan itibaren mülki sınırlara tabi olmayan karma kolluk kuvveti uygulaması başlatılacaktır. Göç nedeniyle oluşan sağlıksız yapı ve kentleşmeden kaynaklanan güvenlik sorunları ortadan kaldırılacaktır. Bu çerçevede hırsızlık, kapkaç, şiddet, yaralama ve öldürme olayları ile madde bağımlıları, suç işlemeye eğilimli kişilerden kaynaklı asayişsizliklerin önlenmesi amacıyla “kent timleri” oluşturulacak, olay gerçekleşmeden engellenmesi sağlanacaktır. Suç işleyen ve suça meyilli çocukların varsa aileleriyle işbirliği yapılarak eğitilmeleri, meslek edindirilmeleri suretiyle, ailesi olmayanların ise korunmaya alınması ve rehabilite edilmesi suretiyle topluma kazandırılmaları sağlanacaktır. Türkiye; önemli sayıda sığınmacının ülkemizde bulunmasının oluşturduğu yüksek ekonomik maliyet yanında, kentlerde oluşan hırsızlık, soygun, isyan, dilencilik, salgın hastalıklardaki yayılma, uyuşturucu kullanımı, fuhuş, çocuk yaşta evlilik, yasa dışı işçilik, kontrolsüz kira artışı gibi önemli sosyal problemlerle de karşı karşıyadır. Bu durum bir yandan başta kadın ve çocuklar olmak üzere sığınmacıların sağlıksız şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaları sonucunu doğururken, diğer yandan Türk halkının ekonomik, sosyal ve psikolojik hayatını olumsuz etkileyen bir hale gelmiştir. MHP; hem sığınmacıların yaşadığı sıkıntıların azaltılması, hem de toplumsal tahribata yol açan bu yapının süratle onarılmasına dönük politikalar uygulamaya koyacaktır. Bu kapsamda öncelikle acil durum yönetimine ilişkin politikalar gözden geçirilecek, güvenlik ve sağlık tedbirleri artırılacak, yerel yönetimlerin ve odaların aktif şekilde devreye sokulması sağlanacak, diplomasinin imkânlar seferber edilecektir”

SINIR GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALINACAK

“Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi, ilave mülteci akınının durdurulması, ülkemize kabul edilenlerin öncelikle geldikleri ülkeye sınır olan alanlarda ikametleri sağlanacaktır. Yurt içine dağılımları kayıt altında ve belirlenen yerlere yapılabilecek, gittikleri yerlerde yeme içme barınma ve giyinmelerini sağlıklı şartlarda temin edecek mekanizmalar oluşturulacak, kendileri Türkiye’de kaldıkları süre içinde Türk milletinin misafirleri olarak ağırlanacaklardır. Öte yandan sığınmacılardan şartları uygun olanların süratle vatanlarına kavuşturulmaları sağlanacak, uygun şartların oluşmasını temin etmek üzere uluslararası girişimlere derhal başlanacaktır. Diğer taraftan yoksulluk başta olmak üzere zulüm ve baskı düzeninden kaynaklı uluslararası düzeyde kontrolsüz göç ve insan kaçakçılığının yarattığı insani dramların önüne geçmek için BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki girişimlere destek verilecek, ülkemizde ise etkili bir sınır güvenliği ile gerekli hukuki, idari ve güvenlik tedbirleri hayata geçirilecektir”

HÜKÜMET YETKİLİLERİ İTİRAF ETTİ

Bölücü terörle yürütülen müzakere süreci, ne PKK’nın dağdan inmesini ve silah bırakmasını ne de birlikte yaşama iradesinin güçlenmesini sağlamıştır. Sadece taviz ve teslimiyet döngüsünde ilerleyen bir hükümet icraatı ile birliğimiz zedelenmiş ve Türkiye zayıflatılmıştır. Terörle mücadelenin bırakıldığı “çözüm” adı altındaki ihanet sürecinde; terör unsurları silah, mühimmat ve patlayıcı yığınağı yapmak, alan hakimiyeti tesis etmek, dağ ve şehir kadrolarını güçlendirmek, bölge halkı üzerinde baskı kurmak suretiyle bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde tahkimat yapmışlardır. Terör örgütünün bu kazanımları, maalesef Cumhurbaşkanı ve hükûmet yetkilileri tarafından acı bir şekilde itiraf edilmiştir.

ÇÖZÜM REZALETİ

Milli bütünlüğümüzü hedef alan ve “çözüm” rezaleti altında yürütülen müzakereye son verilerek ihanet süreci tamamen bitirilecektir. Türkiye’nin her noktasında huzur ve güven yeniden ve kalıcı bir şekilde tesis edilecektir. Bu amaçla, öncelikle her türlü terörün kökü süratle kazınacak, ülkemize tehdit oluşturan içeride ve dışarıdaki terörist unsurlar etkisiz hale getirilecek, hainlerin mutlaka Türk yargısı önünde hesap vermeleri sağlanacaktır. Teröre ve teröriste yataklık eden, hamilik yapan, destekleyen, arka çıkan, göz yuman, açık ya da gizli işbirliği içinde olan, her türlü kaynak sağlayan, sempati besleyen bütün kişi, kurum, kuruluş, kesim, topluluk, cemaat ve benzeri unsurlar yargı önüne çıkarılacak ve ihanet sürecindeki payları ölçüsünde cezalarını göreceklerdir.

HESAP SORULACAK

“Açılım” ve “Çözüm” söylemleri altında terörist oluşumları koruyanlardan hesap sorulacak. Çözüm süreci zaafa uğramasın diyerek PKK’nın güçlenmesine, lojistik ve ikmal kanallarının çalışmasına izin veren, eli silahlı teröristlere müdahale etmeyen, silah, mühimmat ve militan yığınağı yapmasına seyirci kalan, terörle mücadeleyi ağırdan alan ihanet içindeki kamu görevlileri ve siyasiler hakkında hukuki işlemlerin başlatılması sağlanacaktır.

MİLLETİMİZ TERÖR BELASINDAN KURTULACAK

Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen ve amacına ulaşmak için bunları meşru gören anlayışı, Türkiye Cumhuriyetinin bekasına, milletimizin huzuruna, güvenliğine ve insanlığa ciddi bir tehdit olarak görmekteyiz. Terörü, insanımızın can ve mal güvenliğini, milli birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit eden en büyük tehlike olarak kabul eden Partimiz, terörle mücadeleyi hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken milli bir politika olarak ele alacaktır. Bu kapsamda terör belasından ülkemizi kurtarmak için etkili, sonuç alıcı ve çok boyutlu politikalar uygulanacaktır. Günlük siyasî kaygılardan arındırılmış uzun vadeli ve istikrarlı millî ve etkin bir terörle mücadele politikası geliştirilecek ve uygulanacaktır.

VATANDAŞLA TERÖRİST BİRBİBİRNDEN AYRILACAK

Terörle mücadele “top yekün mücadele” olarak ele alınacaktır. Terörle ve teröristlerle etkin bir şekilde mücadelede edilirken, vatandaşların can ve mal güvenliği öncelikle temin edilecek ve zarar görmelerine fırsat verilmeyecektir. Terörle mücadele sırasında haksızla haklı, suçsuzla suçlu ayırt edilecek ve mücadele hukuk devletinin yöntemleriyle kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Terörün bitirilmesi için devletin güvenlik güçleriyle meşru zeminlerde ve tüm ülke sathında etkili bir mücadele verilecektir. Terörle mücadelede teknolojik imkânlardan en ileri düzeyde yararlanılacak ve istihbarat ağının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Terörle mücadele, güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, istismar edilen ve bu nedenle terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılmasına dönük olarak ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel etkenlerin ortadan kaldırılması temelinde yürütülecektir. Bu amaçla, geniş kapsamlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma programı, gerekli mali destek ve kaynaklarla uygulamaya konulacaktır.
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
MHPAynur YıldırımTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oncd genel baskan secin 5 yıl önce

Neyle kurtaracaksin teror belasndan. Genel baskanin bi defa lanetlemedigi terorden mi kurtaraxaksin. Ak partiyi devirmek icin hdp ile ittifak yaparak mi ya. Mhp ne yapti bu ulkeye hele son on yildir sadece meclis sandalyelerini isgal ettiler.

Avatar
muhalif garip 5 yıl önce

İktidardan olmaktan,en önemlisi sorumluluktan kaçanlar ülkeyi terörfen kurtaracakmış...daha sivastan öteye geçemiyorsunuz.başka palavralar üretin.