156 çiftçiye sertifika

Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

2012 Yılı İstihdama Dayalı Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Budakdüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışma bölgesinde açılışlarını gerçekleştirdiğimiz 7 adet Hayvan Bakım Besleme Kursunu başarıyla tamamlayan 156 kursiyerimizin belgeleri 16 Haziran 2013 günü bayram şenliğinde gerçekleştirilen törenle dağıtıldı.

Toprak Bayramı Kutlamalarını da içeren törenimize Vali Yardımcımız Türker Öksüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzun, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Yardımcısı Muhsin Bayrak, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, Bartın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Bülent Soyöz, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Gül, Budakdüzü ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayri Parıldar ile tamamı kadın kursiyer yetiştiricilerimiz katıldılar.

Budakdüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayri Parıldar törene gelen tüm konukları selamlayarak hoş geldiniz dileklerini ilettikten sonra, Kursiyer kadın çiftçilerden Birtan Alagöz ile Sebahat Güzoğlu eğitimlerle ilgili söz alarak heyecan içerisinde duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Törenin açılış konuşmalarını yapmak üzere söz alan İl Müdürümüz Abdulsetter Bayram konuşmalarında “Konuşmamın başında 520 ortağından her gün ortalama 10 ton sütü toplayarak işlenmesine ve katma değer üretilmesine imkan sağlayan; böylelikle başarılı bir ekonomik model halini alan ve ilimizin kırsal kalkınmasına yadsınamayacak oranda katkı sağlayan Budakdüzü ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin çok değerli Başkanını, Yönetim Kurulu Üyelerini ve Yetiştiricilerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Değerli konuklar; Tarımsal faaliyet, aynı zamanda bir iktisadi faaliyettir ve bütün ekonomik faaliyetler gibi bu faaliyetin başarılı olması için bir takım girdilere ihtiyaç vardır. Bu girdilerin en önemlisi bilgi ve teknolojidir. Klasik girdilere -yani sermayeye, emeğe, toprağa- ilaveten bilgi ve teknoloji artık günümüz gıda, bitkisel ve hayvansal üretimde de en önemli girdilerdir. Hepimizin yaptığı işle ilgili hayat boyunca sürekli eğitime ihtiyacı vardır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın taşra birimleri olarak en önemli ve temel görevlerimizden birisi de eğitimdir. Eğitimlerle çiftçilerimiz bilinçlenecek ve bu bilinçle yapılacak tarımsal üretim faaliyetleri de verimli kılınacaktır. Çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve gerektiğinde bilgi alış-verişinde bulunmak amacıyla 2012 yılında İstihdama Yönelik Meslek Edindirme amaçlı 13 adet kurs açtık. Bu kurslarımıza 298 kadın çiftçimizin katılımı sağlanarak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce kursiyerlerimize 113.000 Lira katılım ücreti ödenmiştir. Bu kursların sonucunda 37 kadın çiftçimiz Antalya Tarım Fuarına götürülmüştür. Bu gün burada bu kadın çiftçilerimizden 156 kursiyerlerimiz sertifikalarını alacaklardır. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Katkılarından dolayı Çalışma ve İş Kurumu, İl/İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kurumum ve çiftçi kardeşlerim adına teşekkür ederim. İstihdama Dayalı Mesleki Eğitim kurslarımızın yanında İl Müdürlüğü olarak kadın çiftçilerimize yönelik eğitimler, toplantılar düzenleyerek/projeler uygulamaya koyarak, gıda, bitkisel ve hayvansal üretim ve tüketim açısından onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yine bu amaçla 2012 yılında BAKKA projeleri kapsamında “Kırsalda Bilinçli Kadın ve Sütte Kalite Seferberliği Projesi” gerçekleştirmiş, bu proje ile 40 kadın çiftçimize Kaliteli Süt Eldesi, Hayvan Bakım ve Besleme gibi konularda eğitim verilmiş ve katılımcılara 40 adet süt sağım makinası hediye edilmiştir. Eğitimin bilinçli üretimdeki öneminden dolayı 2013 yılında da “260 köye 260 eğitim” projemizle 260 köy ve 5 beldemizde eğitim seferberliği başlattık. Bu projemizin başladığı mart ayından bu güne kadar 83 Köyde 1.494 üreticimize eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerimizde hayvancılık, tarım aletlerinin kullanımı, yetiştiricilik, bitki hastalık ve zararlıları ve tarımsal desteklemeler gibi konularda eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerimize plan ve program dahilinde devam etmekteyiz. Ayrıca 2013 yılı içerisinde ilimiz genelinde kısa süreli (5 gün) kurslar olarakta 7 köyde 222 kişiye arıcılık kursu verilmiş ve halen bu kurslarımız 1 köyde 23 kişiyle devam etmektedir. Ayrıca 2 köy daha programa alınmış durumdadır. Verdiğimiz eğitimlerde ve açtığımız kurslarda; İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, İşsizlik sorununun azaltılmasına katkı sağlanması, Mesleki güncelliğin sağlanarak geliştirilmesi, İhtiyaç duyulan kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmış ve çiftçilerimizin bitkisel ve hayvansal üretim konularında bilinçlendirilmesi, yeni bilgi ve teknolojinin ulaştırılması hedeflenmiştir. Verilen eğitimlerle çiftçilerimiz bilgi, birikim ve tecrübelerini artırarak bilinçlenmekte ve bu bilinçle bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta, insana geçen hayvansal hastalıklardan korunmanın ve bunları kontrol altına almanın yollarını öğrenmekte, hayvancılıkta -özellikle süt sığırcılığında- yem bitkilerinin, meraların önemini kavramakta ve kaliteli süt elde etmenin bilgisini uygulamaya koyabilmektedirler. Bu bilinçle; sürdürülebilir tarım için, insan, bitki ve çevre sağlığı için, doğa ve biyolojik dengenin korunması için, doğru girdinin (gübre, zirai ilaç gibi), doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru bitkiye kullanımının gerekli olduğunun ve bu yönde katkı sağlayabilecek tedbirlerin alınması gerektiğinin farkına varabilmektedirler. Bizler, “Çiftçinin aklı gözü, ruhu kara toprağı ve sabanı olduğu” gerçeğinden hareketle sektördeki yeni bilgi ve teknolojileri köy ve beldelerimize kadar örgütlenmiş teşkilat yapımızla aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Şunu iyi biliyoruz ki; Nasıl boş kalmış tarla eğrelti, ısırgan ve dikene diz çöküp yozlaşıyorsa, bunun tam tersi bilgi ve teknolojiyle buluşturularak desteklenen çiftçi ve yatırımcılarımız Tarım Sektöründe; organik tarımı, iyi tarımı, kiviyi, çileği, seracılığı, hayvancılığı, tavukçuluğu, arıcılığı tekniğine uygun yaparak istihdamı sağlıyor, kaliteli ve sağlıklı gıda arzını gerçekleştiriyor. Bu da sektörümüze verilen desteklerin hiç boşa çıkmadığını göstermesi yanında Gıda, Tarım ve Hayvancılık teşkilatının mensupları olarak bizleri daha da motive ediyor, yeni projeler geliştirmemize olanak sağlıyor. İl Müdürlüğümüzce İlimize 2012 yılı sonu itibariyle %50 hibeli 12 adet et, süt işleme, soğuk hava deposu, bakliyat paketleme tesisleri kazandırılmış ve böylelikle 120 vatandaşımıza ilave istihdam olanağı sağlanmıştır. Yine %50 hibeli üreticilerimize daha rahat koşullarda üretim yapabilmeleri maksadıyla 1.545 adet makine-ekipman dağıtımı yapılmıştır. Budakdüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizce kurulan süt toplama merkezinde kullanılmak üzere 5 ton kapasiteli Süt Soğutma Ünitesine 16.525 TL hibe desteği verilmiştir. 2012 yılında tarımsal desteklemeler olarak ilimize 10.133.171 lira girişi olmuştur. Değerli konuklar, Ülkemiz son yıllarda Gayri Safi Tarımsal Üretim değeri olarak çok önemli atılımlar yapmıştır. Gayri Safi Tarımsal Üretim değeri açısından dünyada 11. sırada iken 7. Sıraya, Avrupa’da ise 4. Sırada iken 1. Sıraya gelmiş bulunuyoruz. Avrupa’da tüketilen her 4 Çupra ve Levrek balığının 1’i Türkiye’den gitmektedir. Bu başarıda başta yatırımcılarımızın ve üreticilerimizin olmak üzere hepimizin payının olması bizi mutlu etmektedir. Ama daha da ileriye gidebilmek için bilinçli, sürdürülebilir tarım yapmak ve modern tarım tekniklerini kullanmak durumundayız. Değerli konuklar; Bu günün ayrı bir özelliği olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet, bu gün “Toprak Bayramıdır.” Çünkü 4760 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü “Toprak Bayramı” olarak kutlanması kabul edilmiştir. Tarıma elverişli 1 cm kalınlığında bir toprak tabakası, ortalama olarak 100 ile 1000 yıl arasında oluşur. Elbette 1 cm kalınlığında bir toprak tabakasında tarım yapılması mümkün değildir. Yapılan araştırmalara göre 40–50 cm’lik bir toprak tabakasının oluşabilmesi için en az 20-25 bin yıllık bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Dolaysıyla toprak, yaşamımızın en önemli unsurudur ve kaybedilmesi durumunda tekrar yerine konulması mümkün görünmemektedir. Öyleyse toprağı çok iyi korumalı ve özenle kullanmalıyız. Bu vesile ile toprak bayramımızı kutlar, yoğun programlarına rağmen törenimize teşrifleriyle, vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta Sayın Valimize, Değerli konuklarımıza, Budakdüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim ve üyelerine, Eğitimlerde emeği geçen Müdürlüğümüz çalışanlarına, kursiyerlerimize, basın mensuplarımıza ve siz değerli yöre halkına saygı, şükran ve teşekkürlerimi arz ediyor, biraz sonra dağıtımlarını yapacağımız sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kadın çiftçilerimize belgeleri Sayın Vali Yardımcımız Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından dağıtılarak tören sona erdirildi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Kalkınma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.