327 Çiftçiye Ekipman Desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 Hibe Destekli Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Projesi 2013 yılı uygulamamız muhteşem bir tören organizasyonuyla gerçekleştirildi. Makine ve Ekipman Dağıtım Törenine Bartın Valimiz Sayın Ali ÇINAR, Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal AKIN, Ak Parti Bartın İl Başkanı Sayın Yaşar Aslan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çiftçi ve yatırımcılarımızla birlikte basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tören açılış konuşmalarını yapmak üzere söz alan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Abdülsettar BAYRAM konuşmalarında ‘’ Sayın Valim, değerli konuklar, Bakanlığımızca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Makina-Ekipman, Tarıma Dayalı Ekonomik yatırımlar ve Basınçlı Sulama Sistemleri” projeleri olmak üzere üç alanda %50 hibe destekleme uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalarla; Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makina alt yapısı yönünden güçlendirilmesi, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlanması, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerinin kolaylaştırılması ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslar arası düzeyde rekabet edebilir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yıl 327 üreticimize makina-ekipman dağıtımı yapılacaktır. Bu üreticilerimize törenden önce iş ve trafik kazalarına karşı tedbirli ve dikkatli davranmalarını sağlamak amacıyla personelimiz ve Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından makina-ekipmanların teknik kullanımı ve trafik eğitimi verilmiştir. Katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu yıl 34 türde uygulanan %50 hibe desteklemeli makina-ekipman programı çerçevesinde ödenecek hibe desteği 601.400 TL’dir. Uygulamanın başladığı 2007 yılından günümüze kadar ise toplamda 1.872 makina-ekipman dağıtımı ve bunun için 3.507.136 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Yine aynı program kapsamında bu yıl devam eden 2 adet soğuk hava deposu projemizle birlikte “Tarıma dayalı ekonomik yatırımlarında da” 14 proje uygulanmış ve son iki projenin tamamlanmasıyla bu projelere 1.892.027 TL hibe ödemesi yapılmış olacaktır. Bu alanda da iş adamlarımızı yatırım yapmaya davet ediyoruz. Her iki yatırım projelerine günümüze kadar ödenen hibe miktarı toplamı 5.399.163 TL’dir. Bu uygulamalar ve diğer tarımsal desteklemelerle birlikte İlimize yıllık 10 milyon TL’nin üzerinde destekleme ödemesi yapılmaktadır.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca değerli çiftçi ve yatırımcı kardeşlerimize sağlanan bu %50 Hibe Desteklemeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Hibe Programı Projeleri kardeşin kardeşe dahi verirken düşüneceği destekleme modelidir. Bu model, yatırımın sermayesine ortak olan, kâra ortak olmayan felsefi bir yaklaşım modelidir. Üreticilerimize bu uygulamalarımızla “%50’si bizden, %50’si sizden; hepsi sizin” diyoruz. Çünkü!, kırsal kalkınmanın başlangıç noktası ekonomik ve toplumsal rolü ile ülkemiz genelinde gelişime ve dönüşüme açık olan potansiyeliyle tarım ve tarıma dayalı sektörlerdir. Çiftçi ve yatırımcılarımıza düşen görev sermayeye verilen %50’lik katkıdan güç alarak daha çok proje üretme mecburiyedir. “İki günü bir olan ziyandadır” sözünde saklı olan zamanın ruhunu iyi algılayarak çiftçi ve yatırımcılarımızla birlikte ilimizin tarım ve kırsal kalkınma alanında yeniliklere, değişim ve gelişimine yönelik ortak bir çabanın içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Valim, değerli konuklar, tarımsal faaliyet, aynı zamanda iktisadi bir faaliyettir ve bütün ekonomik faaliyetler gibi bu faaliyetin başarılı olması için bir takım girdilere ihtiyaç vardır. Bu girdilerin en önemlisi bilgi ve teknolojidir. Klasik girdilere -yani sermayeye, emeğe, toprağa- ilaveten bilgi ve teknoloji artık günümüz gıda, bitkisel ve hayvansal üretimde de en önemli girdilerdir. Hepimizin yaptığı işle ilgili hayat boyunca sürekli eğitime ihtiyacı vardır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın taşra birimleri olarak en önemli ve temel görevlerimizden birisi de eğitimdir. Bizler, “Çiftçinin aklı gözü, ruhu kara toprağı ve sabanı olduğu” gerçeğinden hareketle sektördeki yeni bilgi ve teknolojileri köy ve beldelerimize kadar örgütlenmiş teşkilat yapımızla aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve gerektiğinde bilgi alış-verişinde bulunmak amacıyla 2012 yılında İstihdama Yönelik Meslek Edindirme amaçlı 13 adet kurs açtık. Bu kurslarımıza 298 kadın çiftçimizin katılımı sağlanarak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce kursiyerlerimize 113.000 TL katılım ücreti ödenmiştir. Bu kursların sonucunda 37 kadın çiftçimiz Antalya Tarım Fuarına götürülmüştür. Çiftçilerimize yönelik eğitimlerin yanında projeler üreterekte gıda, bitkisel ve hayvansal üretim ve tüketim açısından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Yine bu amaçla 2012 yılında BAKKA projeleri kapsamında “Kırsalda Bilinçli Kadın ve Sütte Kalite Seferberliği Projesi” gerçekleştirmiş, bu proje ile 40 kadın çiftçimize Kaliteli Süt Eldesi, Hayvan Bakım ve Besleme gibi konularda eğitim ve 40 adet süt sağım makinası verilmiştir. Yine BAKKA’dan personelimize yönelik iletişim amaçlı “İlettiklerimizle Üretkeniz” isimli sosyal içerikli bir projeyi 87 personelimize uyguladığımızı ve şu anda teknik bir projemizin BAKKA tarafından kabul edildiğini belirtmek isterim. Eğitimin bilinçli üretimdeki öneminden dolayı 2013 yılında da “260 köye 260 eğitim” projemizle 260 köy ve 5 beldemizde eğitim seferberliği başlattık. Bu projemizin başladığı mart ayından bu güne kadar 83 Köyde 1.494 üreticimize eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerimizde hayvancılık, tarım aletlerinin kullanımı, yetiştiricilik, bitki hastalık ve zararlıları ve tarımsal desteklemeler gibi konularda bilgi aktarılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelinde 5 günlük kısa süreli kurslar olarak 11 köyde 342 kişiye arıcılık kursu verilmiştir. Halen eğitimlerimiz ve kurslarımız devam etmektedir. Verdiğimiz eğitimlerde ve açtığımız kurslarda; İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, işsizlik sorununun azaltılmasına katkı sağlanması, mesleki güncelliğin sağlanarak geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmış ve çiftçilerimizin bitkisel ve hayvansal üretim konularında bilinçlendirilmesi, yeni bilgi ve teknolojinin ulaştırılması hedeflenmiştir. Verilen eğitimlerle çiftçilerimiz bilgi, birikim ve tecrübelerini artırarak bilinçlenmekte ve bu bilinçle çevre ve doğal denge faktörünü dikkate alarak modern ve sürdürülebilir tarım tekniklerini uygulamaya koymaya çalışmaktadırlar. Şunu iyi biliyoruz ki; Nasıl boş kalmış tarla eğrelti, ısırgan ve dikene diz çöküp yozlaşıyorsa, bunun tam tersi bilgi ve teknolojiyle buluşturularak desteklenen çiftçi ve yatırımcılarımız Tarım Sektöründe; organik tarımı, iyi tarımı, kiviyi, çileği, seracılığı, hayvancılığı, tavukçuluğu, arıcılığı tekniğine uygun yaparak istihdam sağlıyor, kaliteli ve sağlıklı gıda arzını gerçekleştiriyor. Bu da sektörümüze verilen desteklerin hiç boşa çıkmadığını göstermesi yanında Gıda, Tarım ve Hayvancılık teşkilatının mensupları olarak bizleri daha da motive ediyor, yeni projeler geliştirmemize olanak sağlıyor. Zamanın ruhunu yakalayarak yatırımlara verilen teşvik ve destekleri ıskalamazsak hepimizin ortak paydası “ilimizin” kırsal kalkınmasını sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Bartın’da –hem insan, hem de tarımsal açıdan- bir potansiyel mevcut. Çok güçlü yanlarımız var. En büyük gücümüz üretim kültürüne sahip %67’lik kırsal beşeri sermayemiz, sanayicilerimiz ve Bartın içindeki ve gurbetteki yatırımcılarımızdır. Bu potansiyeli harekete geçirmek hepimizin görevidir. Bartın’da sadece tarımı değil her hizmeti ileriye götürmek, insani boyutlara taşımak, kaliteli hale getirmek ve üretimi artırmak bizlere bağlı. Bunun için elimizden gelen gayreti, çabayı fazlasıyla göstermemiz gerekiyor. Sn. Valim, değerli konuklar, Ülkemiz son yıllarda Gayri Safi Tarımsal Üretim değeri olarak çok önemli atılımlar yapmıştır. Gayri Safi Tarımsal Üretim değeri açısından dünyada 11. sırada iken 7. Sıraya, Avrupa’da ise 4. Sırada iken 1. Sıraya, bal üretiminde de dünyada 2. Sıraya gelmiş bulunuyoruz. Avrupa’da tüketilen her 4 Çupra ve Levrek balığının 1’i Türkiye’den gitmektedir. Bu başarıda başta yatırımcılarımızın ve üreticilerimizin olmak üzere hepimizin payının olması bizi mutlu etmektedir. Ama daha da ileriye gidebilmek için bilinçli, sürdürülebilir tarım yapmak ve modern tarım tekniklerini kullanmak durumundayız. Sürdürülebilir bir tarım için toprağın doğru kullanılması ve iyi korunması son derece önem arz etmektedir. Çünkü, tarıma elverişli 1 cm kalınlığında bir toprak tabakası, ortalama olarak 100 ile 1000 yıl arasında oluşmaktadır. Elbette 1 cm kalınlığında bir toprak tabakasında tarım yapılması mümkün değildir. Yapılan araştırmalara göre 40–50 cm’lik bir toprak tabakasının oluşabilmesi için en az 20-25 bin yıllık bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Dolaysıyla toprak, yaşamımızın en önemli unsurudur ve kaybedilmesi durumunda tekrar yerine konulması mümkün görünmemektedir. Kısacası toprağı korumak ve özenle kullanmak hayati bir önem arz etmektedir. Ben dağıtımını yapacağımız ve çiftçilerimizi yeni teknolojilerle buluşturmaya, rekabet güçlerini artırmaya, üretimdeki maliyetlerini düşürmeye ve işlerini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak olan makina ve ekipmanların hayırlı ve bereketli ürünlere vesile olmalarını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. ’’ dedi.

327 üreticiye makine ve ekipman dağıtımı yapılan törende konuşan Vali Ali ÇINAR, “Çok değerli çiftçi kardeşlerim. Geçmiş yıllarda çiftçilerimiz çok kıt imkanlarla tarımsal faaliyetlerini yürütüyorlardı. Ama son yıllarda özellikle tarımsal destekleme ile çiftçilerimiz daha modern imkanlara kavuştular. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Ve Destekleme Programı çerçevesinde gerek tarımsal, gerek hayvansal, gerekse balık ve bal üretiminde verdiği desteklerin yanı sıra bu üretim faaliyetlerinde kullandıkları tarımsal alet ve makinelerin edinilmesi konusunda da hibe desteği sağlayarak, ülkemizde tarım ekipmanlarının daha modern hale gelmesini sağladı. Türkiye’de hangi ilimize gidersek gidelim, tarım ekipman ve makinelerini de çok büyük bir yenileşme olduğunu görürüz. Daha büyük kapasiteli, daha güçlü traktörlerin tarlalarda çalıştığını ve çiftçimizin elinde olduğunu görüyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız sadece makine ve ekipman vermiyor, birçok alanda da hizmet veriyor. Tarımsal üretimde sayılı ülkeler arasına geldik. Birçok tarımsal üretimi de ithal etmekten kurtulacağız. Sizin ürettikleriniz sayesinde ülkemiz bir zamanlar olduğu gibi tarımsal alanda da kendi kendine yeten bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Bunun yanı sıra ihracatımızı da geliştireceğiz. Çünkü tarım bir memleketin en önemli gelişme potansiyelidir. Atatürk’ün belirttiği gibi ‘Milli Ekonominin Temeli Tarımdır’. Özellikle çiftçilerimiz kazanmazsa, üretmezse, şehirde ticaret gelişemez. Şehirdeki ticaretin gelişmesi çiftçimizin üretimine bağlıdır. Burada tarımın ekonomide ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, bizim sağlıklı ve güvenilir ürünleri üretip tüketmemiz için belli standartlarda üretim yapma zorunluluğu getirdi. Bu hem kendi vatandaşlarımızın sağlıklı ürünleri tüketmesini, hem de dünyada rekabet yapma imkanımızı artırıyor. Dünyanın en iyi ülkeleriyle yarışmak istiyoruz. Bunun için kaliteli üretmek durumundayız. Bilimsel ve teknolojik olarak, çağımızın gerekleri ne ise ona uygun çalışalım. Bilgi ve teknolojiyi ihmal etmeden kullanalım. Çünkü bunlar bizim dünya çapında üretim yapmamıza, dünya çapında ticaret yapmamıza yardımcı olurlar. Büyük düşüneceğiz. Çünkü küçük düşünenlerin büyük başarı elde etmesi mümkün değildir. Her geçen gün daha fazla, daha kaliteli üretmeye, daha hesaplı ve fiyatlar açısından rekabet edebilir üretime ihtiyacımız var. Çünkü Bartın genç, dinamik, büyüyen ve gelişen bir il. Bu gençlik heyecanını hepimizin hissetmesi lazım. Eğer konu Bartın ise Bartın’ın ortak menfaatinde bir masanın etrafında birlikte hareket ederek bunu başaracağız. Yakın zamanda biz de İl Özel İdaremiz olarak sağlıklı ve güvenli gıda sunulmasını teminen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze bir gıda denetim aracı alıyoruz. Gıda denetim aracımız aynen Emniyet ve Jandarmamızın devriye araçları gibi şehrimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde gezecek. Sizler de bu aracı gördüğünüzde, artık gıdalarımız daha güvenli olacak, diyeceksiniz. Bundan sonra gıda üreten yerlerimiz daha dikkatli olacak. Biz bunu yaparken hiçbir üreticimize ceza uygulamak istemiyoruz. Bu araç şehirde şöyle bir dolaştığında gıda üreticilerimizin yüzde 50′si kendiliğinden kurallara uyuyor, diğer yüzde 50′sini de görevlilerimiz, şu şu hususlarda eksiklikleriniz var, bunları tamamlayın diyerek ikaz edecek. Bir daha geldiğimizde bakıyoruz ki eksiklikler tamamlanmış. Biz devlet olarak, vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için her türlü tedbiri almak zorundayız. Bu tarımsal alet ve makine desteğinden faydalanan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bu makineler sayesinde inşallah üretimlerini büyütecekler, geliştirecekler. Hem daha az enerji kullanacak, hem zamandan tasarruf edecekler. Tekrar bu makine ve ekipmanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

Daha sonra makine ve ekipman desteğinden yararlananlara belgeleri verilerek tören programı sona erdirildi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Ekipman Desteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Pranga-Zincir 5 yıl önce

bir duvara çöp sokmak lazim,
özel idare gida, tarima araç aliyor?
sağolun sayin vali, zinciri kiran ilk siz oldunuz.