Belediye'den Tunç'un Eleştirilerine Yanıt

Bartın Belediyesi, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un hafta sonu belediye bütçesine yaptığı eleştiriye yanıt verdi.

Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç’un; Belediyemiz bütçesi, çalışmaları, 3. Engelsiz Sanat Ödülleri’nde Yılın Belediye Başkanı olarak Bartın Belediye Başkanı’na ödül verilmesi ile ilgili, partisinin il başkanlığı danışma meclis toplantısında yaptığı ve yerel basında yer alan yanlış bilgiler içeren açıklamalarına istinaden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Belediyemizce Basın Açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

BÜTÇE İLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLER TAMAMEN ASILSIZDIR

Bartın Belediyesi 2016 yılı bütçesi 80 milyon TL. olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin 17 milyon 960 bin TL.si personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri, 34 milyon 550 bin TL.si mal ve hizmet alımları, 17 milyon 690 bin TL.si yatırım harcamaları, diğer kısmı ise cari transferler ve yedek ödeneklere ayrılmıştır.

30 Kasım 2016 tarihi itibariyle; yatırım harcamaları için ayrılan ödenek olan 17 milyon 690 bin TL.nin, 14 milyon 82 bin liralık kısmı yatırıma harcanmıştır. Belediyemiz iş gücü ile yapılan yatırımların Mal ve Hizmet Alımları Kaleminden de sağlandığı göz önüne alındığında Kasım sonu itibariyle yapılan yatırım harcaması 25 milyon lira dolayındadır. Yani 2016 yatırım bütçesinin yüzde 80’i Kasım ayı sonu itibariyle gerçekleşmiş, yılsonuna gerçekleşme oranı yüzde 95’lerde olması öngörülmektedir.

2017 yılı bütçemiz ise 80 milyon lira olarak Belediye Meclisimizce kabul edilmiş; bütçenin 18 milyon 974 bin lirası personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet pirimi giderleri, 31 milyon 156 bin lirası mal ve hizmet alımları, 20 milyon 770 bin TL.si yatırım harcamaları, diğer kısmı ise cari harcamalar ve yedek ödeneklere ayrılmıştır.

2016 yılında bütçemizin 22’si yatırıma ayrılmışken, 2017 bütçesinde yatırım oranı yüzde 26 düzeyine çıkartılmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü 2017 yılı bütçelerinde karşılaştırma yapan Sayın Tunç, Bartın Belediyesi’nde her birimin kendi yatırım bütçesi olduğundan bihaber şekilde bu beyanatı vermiştir.

Yatırım harcamalarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tek başına yapmamaktadır. Örneğin; Kent Müzesi ile ilgili yatırım ihalesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce, Park ve Sosyal Donatı Alanları ile ilgili yatırım ihaleleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, yol, kaldırım, inşaat yatırım ihaleleri Fen İşleri Müdürlüğü’nce, su şebeke ve su işleri yatırım ihaleleri Su İşleri Müdürlüğü’nce, araç-makine teçhizat yatırım ihaleleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmektedir.

Sayın Tunç’un “Temsil, ağırlama ve misafirlere yemek parası için 2 milyon 400 bin lira” diye adlandırdığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2017 yılı bütçesi 2 milyon 256 bin liradır. Bu bütçenin içinde temsil ağırlama ve tören gideri 400 bin lira olup, geri kalan kısmı ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak yardımları, amatör spor kulüplerine yardımlar, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi, kırtasiye, büro malzemesi, baskı cilt giderleri, tanıtma giderleri vb. oluşturmaktadır. Kısaca Sayın Tunç “misafirlere yemek parası diye” bütçede ayrılan miktarın 6 kat fazlasını söyleyerek yanlış bilgilendirme yapmıştır.

HİZMETİ GÖRMEYENLERE GÖSTERMEK LAZIM

Sayın Yılmaz Tunç’un “belediye bütçesi ile sadece personel maaşları ile ufak mahalle aralarında bazı geçiştirmeler yaptığı” ifadesindeki hizmetlerimiz de 2016 yılı için şunlardan ibarettir:

Sadece 11 ayda;

Karaçay Piknik Alanı 12 Mayıs 2016 tarihinde açılmıştır.

3000 Tonluk Su Deposu yapılmış ve İnkumu Su Şebekesi yenilenmiştir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan projemiz karşılığı temin edilen 1.650.000 TL.’ye ilaveten belediye bütçemizden de katkı sağlanmıştır)

Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı 29 Ekim 2016 tarihinde açılmıştır.

İnkumu Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve Derin Deniz Deşarjı tamamlanmıştır. Dallıca’da Bartın Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi bitirilmiş ve işletmeye alınmıştır. (Yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’u Belediyemiz bütçesinden yapılan bu yatırımlar için sadece 2016 yılında 1 milyon 362 bin 840 TL. Bartın Belediyesi bütçesinden harcanmıştır)

Belediyemiz araç-gereç parkına 1 cenaze aracı, 2 kamyonet, 1 kamyon, 1 motosiklet, 1 kazıcı-yükleyici, 1 450 KWA’lık jeneratör, İnkumu’nda cankurtaran hizmetleri için 1 zodyak bot ve 1 jet ski, 1 forklift alınmıştır. Belediyemizin 2016 yılında araç ve makine teçhizatlarına yatırımı yaklaşık 751 bin liradır.

22 bin 100 m2 beton parke kaldırım, 9.5 km.’si beton parke, 20 km.si sıcak asfalt, 15 km.si sathi kaplama asfalt olmak üzere 44,5 km. yol yapılmıştır.

İnkumu’nda bulunan 36 sokağın kanalizasyon, yağmur suyu, su şebekeleri yenilenmiş, beton parke ile yolları yeniden yapılmıştır. 2 umumi tuvalet, ana yolun kaldırımı ve sathi asfaltı gerçekleştirilmiştir.

10 adet yeni park yapılmış, 5 adet park revize edilmiştir.

Tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe miras olarak iletilmesi için Karaköy Mahallesi’nde Kozlar, Demirciler Mahallesi’nde Kuleyanı, Orduyeri Mahallesi’nde Orduyeri, Daristani ve Ilıca Çeşmeleri restore edilip çevre düzenlemeleri, Orduyeri’nde dibek taş düzenlemesi ile Kemerköprü ve Esentepe’de taş fırın yapılmıştır.

Yıl bitmeden;

17 Aralık tarihinde Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Teknik Atölyeleri,

Aralık sonu Yalı Camii’nin açılışı yapılacaktır.

2016 Yılında İhalesi Yapılıp Devam Eden Yatırımlarımız da var;

Bartın Kent Tarihi Müzesi, 65 Yaş Üstü İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti Verecek ve Paylaşım Merkezi Olarak Kullanılacak olan eski itfaiye binası düzenlemesi, Kavaklı Cadde İyileştirmesi, Çatmaca, Orduyeri, Karaköy, Kavallar bölgelerinde yeni yerleşim alanlarına 7,3 km. su şebekesi döşenmesi, Çatmaca’daki 125’lik ana hat borularının 225’lik borular ile büyütülmesi çalışmalarımız devam etmekte olup, 11 bin metrekarelik alanda Gazhane Kültür Parkı ihalesi de 14 Aralık’ta gerçekleştirilecektir.

DOĞALGAZ ÇALIŞMASINI BİLMEYEN KONUŞMAMALI

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin Danışma Meclis Toplantısı’nda yaptığı ve basına yansıyan konuşmasında Bartın’da 2010 yılında doğalgaz çalışması başladığını ve hala doğalgaz verilmeyen mahalleler olduğunu, kendi partisine mensup belediyeler olsaydı 2 yılda her tarafta doğalgaz kullanılır hale getirebileceklerini söylemiştir.

Sayın Vekile bir kez daha hatırlatmak vesilesiyle;

Bartın Belediyesi imar sınırlarında doğalgaz alt yapı çalışmaları 22/03/2012 tarih ve 267 sayılı EPDK kurul kararı doğrultusunda doğal gaz dağıtım lisansına sahip Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 28/06/2012 tarihinde başlamış ve 01/05/2013 tarihinde konutlarda doğalgaz kullanımına başlanmıştır. 2012 yılından 31/10/2016 tarihine kadar Bartın Belediyesi imar sınırları içinde 138 bin 171 metre polietilen dağıtım hattı, 20 bin 28 metre çelik dağıtım hattı, 55 bin 827 metre bina bağlantı servis hattı, 5 bin 85 binaya bağlantı hattı servis kutusu imalatı yapılmıştır. Halen yaklaşık 15 bin abone doğal gaz kullanmaktadır. Sadece bu yılın 10 ayında 11 bin 090 binaya bağlantı servis hattı yapılmıştır.

Sayın Vekil Yılmaz Tunç’un doğalgaz ile ilgili açıklama yapmadan önce yukarıdaki resmi verileri ve Bartın ile birlikte doğalgaz ihalesi yapılan diğer şehirlerdeki gerçekleşme verilerini iyi irdelemesi gerekmektedir.

YILMAZ TUNÇ GURUR DUYMALI

Önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarımızdan, Bartın ve Zonguldak’a uzun yıllar milletvekilliği yapmış, değerli ağabeyimiz Köksal Toptan’ın eşi, gerek Bartın’da gerekse ülkemizde engelliler için yıllarca vefakârca çalışmalar yapan Sayın Saime Toptan’ın teşvikleri ile engelleri sanatla aşan Yön Sanat Atölyesi’nin bu yıl 3. Kez gerçekleştirdiği Engelsiz Sanat Ödülleri’nde, Bartın, Elazığ ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanları yılın belediye başkanı olarak ödüle değer görülmüşlerdir.

Türkiye’deki 1397 belediye arasında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın bu ödüle değer görülen üç belediye başkanından biri olması, ilin vekili olarak Sayın Yılmaz Tunç’u gururlandırması gerekirken, Tunç “Engelliler Derneği yılın belediye başkanı seçmiş. Engelliler derneği yılın belediye başkanı nasıl seçer seni. Kaldırımda engelli değil sağlam insan yürüyemiyor ki işgalden” sözlerini sarf ederek birçok emeği küçümsediğini gözler önüne sermiştir.

Sayın Vekil Yılmaz Tunç bu sözleriyle; Bartın Belediyesi’nin engelli gençlere ritm grubu kurarak, onlara tiyatro eğitimleri vererek, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin faaliyetlerine Belediyenin iki sanat eğitmenini göndererek, engellilerin sanatla topluma kazandırılması çalışmasını küçümsemiştir.

Ve yine Sayın Vekil Yılmaz Tunç; yıllarını engelli, madde bağımlısı, toplum dışına itilmiş insanları sanatla topluma kazandırma gayreti gösteren Yön Sanat Atölyesi’nin Yılın Belediye Başkanı değerlendirmesindeki kararını küçümsemiştir.

1 Aralık 2016 gecesi Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Sayın Yılmaz Tunç bulunmuş olsaydı, oradaki gözleri ve yürekleri pırıl pırıl, engellerini sanatla aşmış onlarca insanın ve bu uğurda vefakârca hizmet edenlerin hatırına böyle cümleler kullanarak alınan ödülü hor görmezdi.

Sonuç olarak;

Türkiye’de yüzlerce belediye borç batağındayken; Bartın Belediyesi, 2009 yılından önceki borçlarını da ödüyor, sigorta, vergi carilerini de ödüyor, çalışanına alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını veriyor, yatırımlarını da yapıyor. Piyasalarda itibarı yüksek, gelir-gider dengesini koruyan, halkının hizmet beklentisine fazlası ile cevap veren, güler yüzlü bir belediye olan Bartın Belediyesi, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturuyla hareket etmeye devam edecektir.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Bartın Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gözümüzün gördüğüne yok mu diyelim 2 yıl önce

o ne dedi, bu ne dedi önemli değil. herkes birşeyler söyler. gördüğümüzü konuşalım. kaldırımlar işgal altında mı değil mi? evet işgal altında. trafik sıkışıklığı had safhada, kazalarda önemli bir artış var mı yok mu? evet var. doğal gaz geçen yerler yamadan, çukurdan geçilmez halde. kemerde, orduyerinde, özel idare kavşağında, çatmacada sabah akşam trafik sıkışıyor mu? hem de her gün sıkışıyor. cemal akın herhalde bu sayılanlara yok diyemez, işin tuhafı bu yetersizlikleri yılmaz tunç deyince cemal akın bir garip oluyor. abicim vatandaş her gün diyor, neden üzerine alınmıyorsun? belediyenin bütcesini sabahtan akşama kadar anlat dur, gördüğüme inanırım. park kaldırım haricinde 2 dönemlik belediye başkanlığında bir tane ana yol, köprü, alt yol, bağlantı yolu, istimlakla yol genişletme projesi yaptı mı belediye? eski itfaiye ile orduyeri köprüsü arasındaki yola duvar yapıyor hem de 2 aydır. gülsek mi ağlasak mı? i̇nsanlar artık köklü projeler bekliyor diyeceğim de gerçi artık beklemiyor.

Avatar
edu 2 yıl önce

sadece parkları yaparak hizmet olmaz yalıdaki ucube binaya ne demeli yollardaki çukurlara ne demeli gençler için sosyal aktivite olmayışına gençlerin göç etmesine ne demeli 2 senedir konser olmayışına ve benzeri aktivite hava kirliigine turizimin sadece denize girmekten ibaret olduğuna ne demeli sadece düğünlere nikahlara gitmekten ibaret belediye anlayışına ne demeli başkan yapamıyorsun calişmıyorsun bartına yazık ediyorsan bırak o koltuğu anla ** ** **

Misafir Avatar
murtaza 2 yıl önce @edu

termik santral konusunda dut yemiş bülbül gibi olan milletvekilinede bir kaç söz söyleseydin bari **

Beğenmedim! (2)
Avatar
Başkana 2 yıl önce

Kapatulmayan çukurlar bozuk yollar esnafın kaldırım işgali ve de yapılamayan imar planı. Allah rızası için cevap lütfen. ...

Avatar
mahsun oz 2 yıl önce

Bartin belediye baskani hayal dunyasinda yasiyor hehalde. Barinin tum sokaklari patates cukuru, her taraf copluk ve pislik icersinde, trafik berbat, kaldirimlar igrenc, esnaf heryeri isgal etmis durumda, baskanin 80 milyonu var , ustune birde yatirimi yuzde 26 ya cikarmis. Acaba bu,paralar nereye yatiriliyorda halk goremiyor.

Avatar
isyan 2 yıl önce

gider bartın halkı yine seçer cemal akını. bu halka az bile yapıyor. çünkü bartın halkı seçti onu. millete hizmet lazım değil. belediye işine gelen yerlere bakım yapıyo. kavallar caddesindeki sokaklar tarla gibi. hiç bakan yok. ama git kaynarca ve toki tarafa gidilmeyen yerler parke taş ve kaldırım. o yüzden işine gelene bakıyo gelmeyene bakmıyo. böyle gelmiş böyle gider.

Avatar
BAŞKAN 2 yıl önce

bi tek kaldırım işgaline cevap ver. ya da bir tek yamanmayan doğalgaz çukurlarına. ya da bi tek imar planına. cevap ama cevap. başka bişey istemiyorum.

Avatar
Bartınlı 2 yıl önce

rica ediyorum tekrar rica ediyorum bartın halki adına rica ediyorum sadece bu sayfadanın altındaki yorumlarının ciktisini alip belediye baskanına gosterin lütfen biri bu gercekleri kendisine anlatsın , bir danısmanı kendisine okusun buyuk harflerle yazsın bilgi verdin bir cozum bulunsun yeter artik gormuyormusun baskanım yolların halini yap su kopruye neyse cozun artik bu meseleyi bir an once alternatif cevre yolunu yapin imam hatipte ki isiklari kaldırıp alt gecit yapip dogrudan gecis olsun vatandas ustten devam etsin

en basiti bir aracla 3-4 adam gonder bartının mahalle sokak gezsin nerde yol bozuk onarsın devam etsin bu kadar zor degil yahu bu kadar zor degil milleti bıktırdın yeter artik.

Avatar
başkana sorular 2 yıl önce

sayın başkan köy duraklarının şehrin göbeğinde olması doğru mu değilse bu konuda çalışmanız var mı
artan araç sayısına göre yeni yol köprü vs. ihtiyaç mıdır. ihtiyaçsa bu konuda projeniz ne. bu sorun daha ne kadar ötelenebilir
esnafın yol işgaline bakışınız nedir sokağa çıktığınızda esnafın işgaline karşı işte benim bartınım böyle olmalı mı diyorsunuz. demiyorsanız görmüyor musunuz. görüyorsanız umursamıyor musunuz ya da gücünüz mü yetmiyor
toki köprüsü için sadece yasal mevzuatı halledin, yer gösterin, köprüyü tokide oturanlar yapmaya niyetliler, adamlar usanmışlar, sizden de umudu kesmişler
imam hatip-üniversite arasında yola yaptığınız kaldırımı kimse anlamlandıramadı, neden yaptığınızı öğrenciler de merak ediyor, kaldırımı kullanan yok, yer yer hayvanların kullandığı yolun daraltılması da cabası. yol daralmış başka faydası yok
her salı cuma şehir merkezinin sebze çöplüğü olması geleneği daha ne kadar sürecek, şehrin kenarında modern bir pazar yerini bartın haketmiyor mu..