Karapınar Bartın'a bağlanmak istiyor, ama...

Bartın İl Genel Meclisinin Mayıs ayı toplantıları başkan Kenan Dursun başkanlığında başladı

Mayıs ayı toplantılarının ilki bugün saat 15:00'te Özel İdare meclis toplantı salonunda il genel meclis üyeleri Hikmet Özdilkural, İrfan Ekmekçi, Mustafa Güney, Yusuf Ziya Aldatmaz, Recep Regaip Bayraktar, Savaş Buyurman,  Hasan Karakurt, Ercan Uyan ve Orhan Çaça’ nın da katılımıyla İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında gerçekleştirildi.

8 gündem maddesiyle başlayan Mayıs ayı toplantıları öncesi 16 Nisan referandum sonuçlarını da değerlendiren  Başkan Dursun şunları ifade etti:

16 Nisan’da milletimiz kendisine sorulan anayasa değişikliği ile ilgili tercihini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana kullanarak 94 yıllık parlamenter sistemi 2019 yılında yapılacak olan ilk genel seçimde yürürlüğe gireceğini ve bunun sonucunda millet hem milletvekillerini hem de Cumhurbaşkanını doğrudan aracısız bir şekilde seçme şansına kavuşacağını söyledi. 94 yıllık parlamenter sistemin en büyük handikabı olan koalisyonlar döneminin artık ülkenin gündeminden kalkacağını dolayısıyla yeni sistemin 5 yıllığına göreve gelen hükümetlerle istikrarlı bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Acısıyla tatlısıyla milletin 94 yıl tahammül ettiği parlamenter sistemin yapısı gereği zaman zaman ürettiği istikrarsız dönemlerle anarşinin ülkeye hakim olduğunu bunun sonucunda da her 10 yılda bir darbelerle demokrasinin kesintiye uğradığını dolayısıyla her darbenin ülkeyi 20 yıl geriye götürdüğünü ve geri kalmışlığın faturasını da her defasında milletin ödediğini söyledi. Şimdi 1961 ve 1982 anayasalarında yer alan sıkı yönetim maddesinin kökünden kaldırılmasının yanında yine askerin tüm işlemleri ilk kez devlet denetleme kurullarının denetimine açılacak olması bundan sonra darbelerle anılan ülkemizin artık darbelerle anılmayacağını yeni sistemin istikrarla birlikte aynı zamanda demokrasi üreten bir sistem olacağını, bununda ülkemizin gelişmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. O nedenle 18 madde ile 72 maddesinde değişiklik yapılacak vesayetten arınmış yeni sivil anayasamızın ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum dedi. Yasa gereği her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen ihtisas komisyonları ile Daimi Encümen seçimlerinin seçimlerini geçen ayki toplantı döneminde meclisin oy birliği ile yasaya ve mevzuatlara  uygun olarak gerçekleştirdiklerini ve bu vesileyle de  yeni bir dönemi başlattıklarını söyledi.O nedenle ihtisas komisyonları ile il daimi encümeninde bir yıl süreyle görev yapacak olan arkadaşlarımıza yeni görevlerinde tekrar başarılar diliyorum.

8 gündemle ilk günkü birleşime başladıklarını söyleyen Dursun yine Mayıs ayı toplantılarında çok önemli gündemlerin olduğunu gündemin 1.maddesinde yer alan çocuk evleri sitesinin bir diğer adı ile sevgi evlerinin aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönderilen 1.853.885,15  TL ile yapılması planlanan çevre düzenleme işlerinin 2017 yılı ek çalışma ve yatırım programına alınması ile ilgili komisyon raporlarının karara bağlanacağını, gündemin 2.maddesinde yer alan 1.250.000,00 TL ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen Amasra İlçesi Ahatlar Köyü'nü kapsayan kanalizasyon yapım işinin 2017 yılı ek çalışma ve yatırım programına alınmasıyla ilgili komisyon raporlarının görüşüleceğini, gündemin 3.maddesiyle Ulus İlçe Özel İdare Hizmet Binası Satışını konu alan komisyon raporlarının  görüşülerek karara bağlanacağını, gündemin 4.maddesinde yer alan Zonguldak iline bağlı Karapınar Beldesinin Bartın iline bağlanma talebinin il genel meclisinde görüşüleceğini, Karapınar Beldesinin Bartın’a bağlanma talebinin Zonguldak'ta önemli yankılara sebep olduğunu bildiklerini ama her şeye rağmen il genel meclisinde görüşüleceğini, geçmişte Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu Köyü'nün de Bartın’a bağlanma talebinin Bartın İl Genel Meclisinden onay almış olmasına rağmen Zonguldak İl Genel Meclisinin olumsuz kararı sonucu Bartın’a başlanamadığını söyleyen Dursun Karapınar beldesinin bu talebinin hem belde hem de Bartın açısında neler getireceği ya da neler götüreceğinin her yönüyle değerlendirildikten sonra bu konuda  meclisin en doğru kararı vereceğine yürekten inandığını, konuyla ilgili alınacak olan kararında şimdiden her iki taraf için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Gündemin 5.maddesinde yer alan 2016 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili dosyanın görüşüleceğini yine gündemin 6.maddesiyle de 2016 Yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşüleceğini, gündemin 7. maddesiyle  2017 yılı ek çalışma ve yatırım programına alınması gereken ilave dosyaların görüşüleceğini söyleyen Dursun Mayıs ayı toplantılarının bir başka  önemli gündeminin bir önceki yılın yani 2016 yılı kesin hesabının olduğunu  bu kapsamda 34 milyon olarak belirledikleri 2016 yılı bütçesinin gerçekleşme oranının %98 olarak gerçekleştiğini, bunun yanında dış kaynaklı bakanlıklardan gelen ilave ödeneklerle toplamda 64.489.325,77  TL lik harcamaların ilgili komisyonlarda yapılacak son denetiminin ardından Haziran ayı meclis toplantılarında karara bağlanacağını söyledi.

Ardında özel idarenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yürütülen çalışmaları her dönem hakkaniyetle doğru bir şekilde planlamaya büyük bir özen gösterdiklerini belirten Dursun uzun süren komisyon ve meclis çalışmaları ile de bu  çalışmaların programlara yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 2016 yılı kesin hesabına konu olan 2016 yılı bütçesi ile yapılan çalışmaları da hatırlatan Dursun şunları ifade etti. 34 milyon olarak belirledikleri 2016 yılı bütçesinin yıl sonu itibarıyla açık vermediğini gerçekleşme oranının da % 98 olarak gerçekleştiğini, programlarda önemli bir sapmanın da yaşanmadığını bu oranlarla  51 özel idare arasında yatırımlarını borçlanmadan istikrarla sürdürebilen sayılı özel  idarelerin arasına girdiklerini ortaya çıkan bu tablonun da 6. Dönem meclisinin gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Her dönem olduğu gibi 2016 yılını kapsayan bütçeyle her kesimin yüzünü güldürecek şekilde planladıklarını  bu kapsamda özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın 1.derecede ihtiyacı olan yol ve ulaşım hizmetlerine ayrılan 8.571,257,00 TL ödenek ile 25.5 kilometre 1.kat sathi kaplama asfalt,  19 kilometre sıcak asfalt, 14 kilometre beton yol 32 kilometre yeni yol açılması 21 kilometre de filleri stabilize bakımı olmak üzere yine 1.300.000 TL ile de mevcut asfaltların bakım ve onarımlarının yapıldığını söyleyen Dursun  yürütülen çalışmalarla  kırsalda yaşayan hemşerilerimizin konforlu bir şekilde köylerine ulaşımlarını sağlamaya çalıştıklarını bu kapsamda 1950 km lik yol ağının 1700 kilometresinin standardının yükseltildiğini şimdi 2017 yılı içerisinde  özel idare programlarıyla da 31 km 1.kat asfalt 18 km sıcak asfalt 20 km de beton yol uygulamalarını gerçekleştirerek bu alandaki standart yükseltme çalışmalarının hız kesmeden  devam edeceğini söyledi.

İçme suyu projeleri ile de geçmiş yıllara göre farklı bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini bu kapsamda çok sayıdaki köylerin içme suyu tesislerinin ve şebekelerinin yenilendiğini yine bütçe imkanları dahilinde projeleri hazırlanmış olan köylerin kanalizasyon işlerinin de başlatıldığını  dile getirdi.

2016 yılı eğitim yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulunan  Dursun, Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’unda destekleriyle 2016 yılına kadar Bartın’a 36 adet modern eğitim yuvalarının yapıldığını bu yatırımlara  meclis olarak yerelden de destek verilmesini son derece önemsediklerini, belirterek geçmiş yıllarda özel idare bütçesi içerisinden eğitime ayrılan ödenekler ile merkezde Fen Lisesi  ve yurdu  başta olmak üzere yine Atatürk  İlkokulu ile Ağdacı İlkokulu  gibi modern eğitim yuvalarını Bartın’a kazandırdıklarını yine aynı yıl içerisinde Çaydüzü Ortaokulu yapım işini de kısa bir sürede tamamlayarak modern okullar kervanına böylesine güzel okulları kazandırmış olmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

2016 yılı bütçesiyle ayrılmış olan 4.917.000,00 TL ile Hasankadı İmam Hatip Ortaokulunun yapımının gerçekleştirdiklerini bunun yanında merkezdeki okulların doğal gaz dönüşümlerini tamamlayarak okulların temiz yakıta kavuşmasını sağladıklarını yine onarım  gerektiren  okulların da onarılarak günümüz şartlarına uygun hale getirildiğini söyledi. Yine temel eğitim okullarının bahçelerinde bulunan uygun alanlarına modern görünümlü spor alanı düzenleme projelerinin bütçe imkanları ölçüsünde de devam ettiğini söyleyen Dursun geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın modern eğitim yuvalarında eğitimlerini sürdürmelerinde önemli ölçüde katkısı olan başta  Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere Valimiz Sayın Nusret Dirim’e  özel idaremize ve il genel meclisimize  bu anlamda teşekkür ediyorum dedi.

2016 yılında tarım, turizm ve sağlık hizmetleri alanında da önemli çalışmaların yapıldığını söyleyen  Dursun; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz için ayrılan ödenekler ile tarımsal alanda desteklerin yapıldığını,  bunun yanında köylerimizdeki içme suyu depolarının modernize çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığını söyledi. 2009-2016 yılları arasında (8 yıl) İl Genel Meclis Kararları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Yıllara sari toplam 170 adet çocuk oyun parkı ve  195 adet  te yolcu bekleme duraklarının köylere kurulduğunu, 2017 yılı programlarla 30 adet çocuk parkı 150 adet te yolcu bekleme duraklarının program dahilinde kurulumlarının yıl içerisinde yapılacağını sonuç itibarıyla il genelinde 2017 yılı sonunda sayısal olarak çocuk parklarında 200'e  yolcu bekleme duraklarında da 345'e ulaşılacağını söyledi.

Diğer bir hizmet alanımız  olan Sağlık İşleri Müdürlüğümüz için 2016 yılı içerisinde  sağlık alanındaki  hizmetlere ilaveten yaz döneminde deniz sahillerimizde denize giren vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak adına cankurtaran hizmetlerini  profesyonel bir yapı içerisinde modern jet siki  ve jet botlarla donanımlı hale getirerek bu alandaki hizmetlerin de kalitesini artırdıklarını söyledi.

Bu alanda başlatılan  modern teçhizat alımlarının yapıldığını ve yürütülen çalışmaların hayat kurtarma açısından büyük ölçüde olumlu sonuçları ortaya çıkardığını söyleyen Dursun bu alandaki çalışmaların modernize ye devam edeceklerini söyledi. Yine İl Genel Meclisimizce de önemli bir sorun olarak gördüğümüz kumsallarımızın temiz tutulması için gerekli olan kum temizleme makinelerini de  özel idareye kazandırdıklarını bu sayede deniz sahillerini çok daha temiz ve güvenli bir hale kavuşturduklarını çöp toplama hizmetlerinin de hızlı  ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeni bir çöp toplama aracının Bütçe imkanlarıyla yıl içerisinde alındığını yine Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından da 2 adet çöp taşıma aracının özel idare ye kazandırıldığını bunun yanında çöp konteynırının ihtiyaç duyulan bölgelere konularak köylerin daha yaşanabilir hale getirdiklerini söyleyerek 2017 bütçesiyle de bu alandaki çalışmaları desteklediklerini söyleyen Dursun yine ihtiyaç duyulan köylere konteynırın alımlarının yapılacağını bu alandaki sorunların azaltılmasına dönük çalışmaların büyük bir gayretle de devam edeceğini söyledi.

Yine İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzün 2016 yılında kırsal kesimdeki geniş bir alanda yapmış olduğu köy yerleşik alan çalışmaları başta olmak üzere sahil kesimindeki Büyükkızılkum köyünde 15 hektarlık alandaki 1 /1000 ve 1/5000 lik planların meclis te onaylandığını yine Arıt  Bölgesi Revize İmar Planının onaylandığını en önemlisi Mugada sahilinde başlatılan ilk etap çalışmasıyla 6 hektarlık bir alanın 18 Uygulaması ile tüm parsellerin gerekli olan terklerinin yapılmasının sağlandığını buna bağlı peyzaj düzenleme çalışmalarının da gerçekleştirildiğini, ardından projenin 2. Etabı olan 27 hektarlık yeni bir alanın 18 uygulamasını da aynı şekilde tamamlayarak yapılan başarılı çalışmalarla dar bir alana sıkışmış olan Mugadaya yeni  gelişme alanı kazandırdıklarını söyledi. Yeni genişleme alanı içerisinde başlatmış oldukları Batı Karadeniz Bölgesinde de bir ilk olacak olan Karavan Park Projesinin de bitirildiğini  projenin bitimiyle birlikte Mugada sahilinin gıptayla bakılan bir bölge haline geldiğini söyledi. Yine yapılan genişleme çalışmalarına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan Hatipler Sahili ile Mugada Sahilinin 960 metrelik sahil yolunun kabaca açılma işleminin tamamlandığını şimdi 2017 programlarıyla modern bir şekilde yapılarak ulaşıma açılacağını bu sayede Mugada Plajının sıkışıklığı Hatipler planıyla entegre hale getirilerek çözüleceğini söyledi. Mugada sahilinde başlatılan bu örnek çalışmaları diğer sahil köylerinde de sürdüreceklerini söyleyen Dursun Bartın’ın gerdanlığı olarak nitelendirilen sahillerini gelecek nesillere planlı bir şekilde bırakmayı önemsediklerini belirterek yapılan tüm çalışmalarla 2016 yılının başarılarla dolu bir yıl olarak artık geride kaldığını şimdi çok daha büyük bir gayretle  yine görev ve sorumluluk alanlarımız içerisinde 39 milyon olarak belirlemiş olduğumuz 2017 yılı bütçesiyle Bartın’ın büyümesine ve de gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.  2017 yılı bütçesinin 1/1/ 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini de sözlerine ekleyen Dursun her şeyden önce belirlenmiş olan bütçe çerçevesinde yapılacak tüm çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyor bugün başlayan Mayıs ayı toplantıları döneminde  alınacak olan tüm kararlarında Bartın’ımıza ve özel idaremize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Yapmış olduğu açıklamaların ardında gündemin 1. maddesi ile 2. maddesi görüşüldü ve meclisin oybirliği ile karara bağlandı. Bir sonraki Meclisin 03 Mayıs Çarşamba günü saat 15:00 da toplanmak üzere birleşime son verdi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.