Meclis Çok Önemli Kararlara İmza Attı

Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, 02-06 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarını değerlendirdi.

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, 02-06 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının genel değerlendirmesini yaparak açıklamasında; “İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarında 17 gündem maddesini görüştüğünü,  görüşülen maddelerin 10 ‘unun meclisin oy birliği ile karara bağladıklarını karara bağlanan maddelerin üçünün ise organ seçimlerini ihtiva ettiğini belirtti.

Dosyalar hakkında  sırasıyla hatırlatmalarda bulunan Başkan, 2 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yılın ilk toplantısında her zaman olduğu gibi tüm meclis üyelerimizin katılımıyla Bartın’ın büyümesi ve gelişmesi adına yine önemli kararlara imza attıklarını söyleyerek  2017 yılının ilk toplantısında gündemin 1. maddesinde yer alan Sel Afetinden  Zarar Gören Kurucaşile Karaman İlkokulu , Amasra Köksal Toptan İlkokulu ve Şehit Ahmet Telli İlkokullarını kapsayan onarımların yapım işlerinin 2017 yılı yatırım programına alındığını açıklayarak 2 ilçemizde meydana gelen sel afetinin eğitim-öğretime vermiş olduğu hasarın izlerinin bu çalışmayla ortadan kaldırılacağını söyledi.

MİKRO KREDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR.

Toplantıların  2. birleşiminde İdarenin hazırlamış olduğu yeni Mikro Kredi Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonunda  değerlendirildiğini, kredi  kullananlara getireceği yeniliklerin yine  meclisin önceliği olduğunu söyleyen Dursun, komisyondan değişerek yeni haliyle meclisten vize alan Yönetmelikle Mikro Kredi Uygulamasında, kişilerin kredilerini almış oldukları tarihten  itibaren geri ödemelerini  2 aydan 6 aya çıkarırken 1 yıl içerisinde ödeme zorunluluğunun devam edeceğini, bir başka yeniliğin  ise Yönetmeliğin 17. maddesinin 7 fıkrasında ifade edilen ‘Borçlu süresi içerisinde borcunu ödemiş olsa da bir sonraki kredi uygulamasından  faydalanamaz.’’ hükmünün Yönetmelikten çıkartıldığını,  yeni yönetmelikle kredi borcunu süresi içerisinde ödeyen katılımcıların bir sonraki yılda yeniden faydalandırılacak olmasının da yönetmeliğe getirilen önemli bir yenilik olduğunu ve krediyi kullananlara  da büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, yeni Yönetmeliğin yürürlük tarihinin ise Sayıştay onayıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

SOSYAL YARDIM KOMİSYONU İLE  KUDEP ÜYE SEÇİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

Başkan Dursun Komisyon seçimleri ile ilgili açıklamasında, 1 yıl süreyle komisyonlarda görev yapmak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri arasından Sosyal Yardım Komisyonuna Ulus İlçemizden İrfan Ekmekçi,  KUDEP Komisyonuna Amasra İlçemizden Hikmet Özdilkural Meclisin oy birliği ile seçilmiştir dedi. Devamında KUDEP eliyle yürütülen çalışmalarla ilimizdeki taşınmaz kültür varlıklarının onarımlarına katkı ve destek olan başta Sayın Valimiz Nusret DİRİM’e ve tüm belediyelerimize teşekkür ediyor yine komisyonlarda görev alan her iki meclis üyelerimize de yürütecekleri çalışmalarda kolaylık ve başarılar diliyorum dedi.

AMASRA’MIZA YAPILACAK OLAN 200 KİŞİLİK MODERN TRİBÜN PROJESİ EK PROGRAMA ALINDI.

Gündemin 6. maddesinde yer alan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün Proje İptali ve Ek Yatırım Program Teklifi konulu dosyayı da değerlendiren  Dursun: “Amasra sahası 200 kişilik tribün projesinin 2016 yılı başında 180 bin TL ödenekle programa alındığını, fakat ihalesinin ardından yapım süreçlerinin de yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı idarece işin sonlandırıldığını, dolayısıyla projenin iptal edildiğini bunun yanında yine aynı alana uygulanmak üzere çok daha modern tribün ile soyunma ve hakem odalarının da içerisinde yer aldığı yeni bir tribün yapım projesinin 2017 yılı ek programına meclisin oy birliği ile yeniden programa alındığını söyleyerek bu kararla çok daha modern Tribünü Amasra’ya kazandıracaklarını ifade etti.

ÖNEMLİ PROJELER YATIRIM PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ.

Birçok projenin yatırım programına alındığını söyleyen Dursun: “Meclisin 3. oturumunda gündemin 7. maddesinde yer alan 2016 Yılı Ek Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programına Alınması gereken projelerle ilgili komisyon raporlarının ışığında yapılan görüşmelerde İl Özel İdaresi Güvenlik Sistemi, Jandarma Hizmet Binaları Onarımı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Konteynır Alımı, Doğal Afet Bölgelerine Yapılacak Beton Yol Yapımı, Asfalt Bakım Onarımı, Kurucaşile İlçesi İçme Suyu Tesis Geliştirme, Boru Alımı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Konteynır Alımlarının hizmetlerin aksatılmaması adına ek yatırım programına yine meclisin oy birliği ile dahil edildiğini söyledi .

SEL BÖLGESİNDE YARALARI SARIYORUZ.

Ek gider bütçesi ile sel bölgelerinde yaraların sarılacağını belirten Dursun: “Gündemin 8.maddesinde yer alan 2016 Mali Yılı Ek Gider Bütçesi ile ilgili Komisyon Raporunun oy birliğiyle kabul edildiğini söyleyerek alınan karar ile 12-13 Ağustos’ta Amasra ve Kurucaşile ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yıkılan 7 köprü, 15 menfez ve içme suyu şebekelerini  içerisine alan ek gider bütçesinin oluşturulduğunu ifade etti. Oluşturulan bu bütçe ile Amasra ve Kurucaşile’de sel nedeniyle oluşan yaraların sarılacağını söyleyerek özel idare eliyle yürütülen çalışmaların hızlandırıldığını,  6 Ocak’ta 2 adet köprülerin ihalesinin yapıldığını, menfezlerinde en kısa süre içerisinde ihale edileceğini yine diğer 5 adet köprülerin ihalesinde DSİ tarafından 23 Ocak’ta yapılacağını söyledi. Bölgenin yeniden normale dönmesi için karayolları DSİ ve özel idarenin ilk günden bu güne büyük bir gayretle ve eş güdüm içerisinde çalıştığını söyleyen Dursun yürütülen çalışmalara maddi manevi katkısı olan başta Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere yine Sayın Valimiz Nusret Dirim’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.

ARIT KÖYÜ İMAR PLANINDA  DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Arıt Köyü imar planında yapılacak olan değişiklikle ilgilide açıklama yapan Dursun, Arıt Belediyesi döneminde yapılan müracaat ile İller Bankasının hazırladığı Arıt Revize İmar Planının 2012 yılında Arıt Belediyesinin kapanmasıyla birlikte planın da askıya alındığını,  dolayısıyla yeni bir durumun oluşmasıyla bölgenin her şeyiyle birlikte özel idareye devredildiğini, ilk etapta belediyenin ekonomik nedenlerden dolayı yapamadığı yolları meclisin gündemine aldıklarını ve 2 yıl gibi kısa bir sürede merkez mahallelerde 20 kilometreyi bulan asfalt ve kilitli parke ile yol çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bunun yanında atıl kalmış olan Arıt Revize İmar Planının da gündeme getirerek yarım kalan planın il genel meclisinin 70 sayılı kararıyla da onayladıklarını söyledi. Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'un Hasankadı ve Arıt’a Kapalı Spor Salonu yapılması için İçişleri Bakanlığı'nda 3.000.000,00 TL kaynak aktardıklarını ifade etmeleriyle birlikte ödeneğin il özel idaresinin hesaplarına aktarıldığını söyledi. Devamında Dursun, Arıt Revize İmar Planı'nda 468 parselde 6.500 metre kare alanın Açık Spor Alanı olarak görüldüğünü, bu alan için yapılacak İmar Değişikliği ile de açık spor alanı olarak belirlenen bu alanın kapalı spor alanı olarak değiştirileceğini söyledi. Yasa gereği konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmesinin zorunlu olması nedeniyle ilgili komisyona havalesinin yapıldığını açıkladı. Yine aynı ödenek içerisinde turizm yolu niteliğinde yer alan Mugada Hatipler yeni Sahil Bağlantı Yolu ile Doğa turizmine hizmet eden Düzköy, Ağaköy yolunun standardının yükseltileceğini söyleyerek hayata geçirilecek olan projelerle Arıt ve Hasankadı da yaşayan çocuklarımızın modern kapalı spor salonlarına kavuşacağını aynı şekilde turizm yollarının iyileşmesiyle her iki bölgeye hareketlilik kazandırılacağını söyledi. Bu vesile ile ilimize bu ödeneklerin aktarılmasına katkı sağlayan Milletvekilimiz Yılmaz Tunç’a şahsım meclisimiz ve halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz dedi.

DENETİM KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili dosya hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, özel  idarelerin iç ve dış denetim adı altında iki türlü denetime tabi olduğunu,  bu kapsamda özel idare kanunu gereği her yıl  Ocak ayı meclis toplantıları döneminde il genel meclis üyeleri arasından seçilen 5 üye ile oluşturulan  komisyon marifetiyle bir önceki yılın gelir ve giderlerinin incelendiğini, komisyonun çalışma süresinin ise Ocak ayı meclis toplantılarının bitimiyle başlayıp  Şubat ayının son gününe kadar sürdüğünü bu süre içerisinde komisyonca  hazırlanacak  olan raporun da 15 Mart’a kadar Meclis Başkanlığına ulaştırılacağını, ilgili raporunda Nisan ayı toplantılarında meclisin bilgisine sunulacağını  belirtti. Kanun gereği ilgili mevzuatlarla ifade edilen denetim çalışmalarını yürütmek üzere  5 meclis üyesinin mecliste gerçekleştirilen gizli oylama sonucunda Kenan Dursun, Yusuf Ziya Aldatmaz, Recep Regaip Bayraktar, Mustafa Güney ve Savaş Buyurman denetim çalışmalarını yürüteceklerdir.

2014-2018 YILLARINI KAPSAYAN 5 YILLIK STRATEJİK PLAN GÜNCELLENİYOR

Gündemin 13’üncü maddesinde de 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Plan Güncellenmesinin yer aldığını söyleyen Dursun, 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından 6. Dönem Meclisince belirlenen 5 yıllık hedeflerin halen yürürlükte olduğunu, geçmiş 3 yıllık bütçe çalışmalarının da bu plana bağlı kalınarak yürütüldüğünü, ancak son dönemdeki Valiler Kararnamesiyle Vali değişiminin yaşanması ile birlikte özel idarenin 5 yıllık hedeflerini ortaya koyan planda da revizyon gereği oluştuğunu, o nedenle gerekli güncelleme çalışmalarının da kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Dursun, 5302 sayılı yasanın getirdiği bu yeniliğin her ne kadar özel idareleri kapsıyor gibi görülse de özel idarelerin kamu kurumları içerisinde bulunan paydaş kurumları ile bu hedeflere  birlikte  ulaşacak olmasının asıl başarıyı getirecek en önemli  unsur olacağını söyleyerek  meclisteki ilk görüşmeleri tamamlanan Stratejik Planın komisyonlardaki görüşmelerine ilgili kamu kurumlarını da dahil edilerek koordine içerisinde yürütüleceğini ayrıca yapılacak çalışmalarla yeni hedefleri de  ortaya koyarak Bartın’ı geleceğe taşımaya hep birlikte devam edeceklerini belirtti.
Geri kalan gündem maddelerinin de  ilgili  komisyonlara havalesinin yapılarak  Şubat ayı toplantılarında komisyonlardan gelecek dosyalar üzerinde de kararlar verileceğini söyledi.
Ayrıca Başkan Dursun,  kış mevsimi nedeniyle yoğun kar yağışına maruz kalan kırsal kesimde karla mücadele yapan tüm özel idare çalışanlarına başarı ve kolaylık dilediğini ifade etmesinin ardından 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017 Mali Yılı Bütçesi ile Ocak ayı Meclis toplantılarında alınan tüm kararların Bartın’ımıza ve idaremize hayırlı olmasını diliyor Meclis çalışmalarına katkı veren tüm meclis üyelerine ve idaremiz çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
Kenan Dursun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.