Meclis'in 2017 Mesaisi Başladı
02/01/2017 Pazartesi günü  saat 15:000 ‘da  Özel İdare Meclis Toplantı Salonunda 12 gündem maddesi ile  İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun Başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi ilk günkü birleşimini gerçekleştirdi.

Meclis üyelerinin de eksiksiz olarak katıldığı toplantı öncesi konuşma yapan Başkan Dursun,  2017 yılının ilk toplantısını  gerçekleştirmiş olmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine  ve dünya mazlumlarına barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum dedi.

Başkan Dursun yine bu dönemde yaşadığımız coğrafyadan kaynaklanan nedenlerle ülkemizin ve milletimizin  üzerinde yürütülen her türlü hain planların gün yüzüne çıkmış olması, millet olarak bir kez daha silkinerek yaşadığımız bu coğrafyaya sahip çıkma zorunluluğumuzu ortaya koymuştur diyerek "asırlar boyu bu coğrafyanın en ağır bedellerini ödeyen Türk milletinin yine aynı bedelleri ödemekten de hiç bir zaman çekinmediğini  ve bu sahiplenmenin de tüm Dünya'ya gösterildiğini bu uğurda vatan savunmasında hayatını kaybeden güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere  ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.

Acısıyla tatlısıyla koca bir yılın her şeye rağmen geride kaldığını söyleyen Dursun, Mahalli İdareler Seçimleri ile 2014 yılının Nisan ayında göreve gelen 6. dönem meclisinin geride bıraktığı 33 aylık süreyi de değerlendirerek şunları ifade etti. Bu sürenin her bir gününün elbette güllük gülistanlık olmadığını, bu konuda bazen siyasi bazen de idari zorlukların yaşanmasının işin doğası gereği olduğunun bilincinde olduklarını ama bu konuda ortak paydanın her zaman Bartın’ın gelişmesini ön planda tuttuklarını,  o nedenle büyük bir gayret ve samimiyetle yürütülen çalışmalarla 2015 ve 2016 yılı bütçelerinde denk bütçe başarısını ortaya koyduklarını sadece bu iki yılın bütçe dağılımları değerlendirildiğinde her iki yılın bütçeleri içerisinde yatırımlara ayrılan ödeneklerin  % 44 gibi büyük bir oranla gerçekleştirildiğini, buna mukabil yine geriye dönük hiç bir kurum ya da kuruluşa borcu olmayan bir yapının muhafaza edildiğini söyledi. O nedenle 33 aylık sürenin yatırım ve  başarılarla dolu  bir dönem olarak hafızalarda yerini aldığını, bu dönemi gayretli çalışmalarıyla taçlandırarak unutulmaz kılan tüm meclis üyelerine ve idaremizin tüm çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum dedi.

2016 yılının Kasım ayında 20 gün süren meclis çalışmalarıyla 39 milyon olarak belirlenen 2017 mali yılı bütçesinin de 2015 - 2016 yıllarını kapsayan başarılı çalışmalar ışığında yürütüldüğünü, o nedenle aynı anlayışla hazırlanan bu bütçenin de yatırım eksenli olduğunu söyleyen Dursun, 01/01/2017 tarihi itibarıyla Sayın Valimiz Nusret DİRİM’in de onayıyla yürürlüğe giren 2017 yılı bütçesi ve buna bağlı çalışma programlarıyla yine toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, yılın ilk toplantı dönemine de  13 gündem maddesiyle başladıklarını söyledi. Ocak ayı içerisinde 5 gün sürecek toplantılarda Kasım ayı meclis toplantıları ile Aralık ayı Olağanüstü meclis toplantılarında görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilen 7 adet dosya üzerinde komisyon raporlarının da  dikkate alınarak karara bağlanacağını belirtti. Her gündem dosyasının önemli olduğunu ama en önemli dosyaların Olağanüstü meclis toplantısının  gündeminde yer alan 12 -13 Ağustos tarihlerinde İlimizde aşırı yağışlardan dolayı Kurucaşile  ve Amasra ilçelerinde meydana gelen sel afetinin hasarlarını ve yaralarının sarılması amacıyla Maliye Bakanlığınca gönderilen 5.250.000,00 TL ödeneğin gider bütçesini ihtiva eden her iki ilçenin köylerine ulaşımı sağlayan  Göçkün, Şenyurt, Çakrazova, Aydoğmuş Çayaltı 2 ve Alapınar Köylerini kapsayan 7 adet köprülerin zemin etütleri ile Şenyurt ve Çayaltı köprülerinin İnşaatının Yapımını içeren  yine bölge köylerinden Karaman, Meydan, Çayaltı, Aydoğmuş, Dizlermezeci, Sarıderesi ve Başköy Köylerini içerisine alan 15 adet köprü niteliğindeki menfezlerin yapımlarının da yer aldığı 3.000.000.00 TL gider bütçesinin onaylanacağını, o nedenle bu konudaki karar sürecini hızlandırmak adına Aralık ayında Olağanüstü Meclis toplantısı yapıldığını, selden zarar görerek yıkılan Çayaltı ve Şenyurt köprülerinin 6 Ocak tarihinde ihale ederek yapım süreçlerini de tarihe bağlayacağını belirtti. Ayrıca Dursun, İdaremizce zemin etütleri hazırlanan diğer 5 adet köprülerinde Devlet Su İşlerince yürütülen çalışmayla 23 Ocak’ta  ihale edilerek aynı sürecin de bu köprüler için başlayacağını söyledi.

Geriye kalan 2.250.000.00 TL ile de bölge köylerinin içme suyu tesislerinin hasarlarının  kapsamlı olarak yenileneceğini, yine grup yollarında meydana gelen heyelanların bertarafı ve tekrar etmemesi için istinat çalışmalarının da planlı bir şekilde yürütüleceğini söyleyen Dursun, bu kapsamdaki ödenek taleplerimizi büyük bir gayretle Bakanlık boyutunda takip ederek kaynağın idaremize  aktarılmasını sağlayan Milletvekilimiz Sayın Yılmaz TUNÇ ile yine Bürokratik süreçlerin hızlandırılmasına önemli desteği olan Sayın Valimiz Nusret DİRİM’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Gündemin 4. Maddesinde yer alan Hatice TOP’a  ait Tarımsal Amaçlı İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonun önerileri doğrultusunda görüşülerek yapılacak olan Tarımsal Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanacağını söyledi.

Gündemin 5 maddesinde yer alan Mikro Kredi Yönetmeliğinin Güncellenmesiyle ilgili dosya  hakkında  yaptığı açıklamasında,  özel idarelerin kanunla kendilerine verilmiş olan görevlerden birisinin de yoksullara mikro kredisinin verilmesi olduğunu söyleyen Dursun, bu alanda özel idarenin her yıl kanunda belirtilen şartları oluşturan birçok kişi veya kişilerin bu kredi imkanlarından faydalandırıldığını, krediyi kullanan gruplar içerisinde yapılan incelemelerde özellikle ev hanımlarının çok daha başarılı olduğunun görüldüğünü söyleyerek  özellikle başarılı olan bu gurubun yönetmelikte yapılacak bazı değişikliklerle geri dönüşlerinin kurum ve kullanıcılar açısından çok daha işlevsel hale getirileceğini bu konuda da komisyon raporlarını dikkate alarak karar vereceklerini belirtti.

Gündemin 6. Maddesinde yer alan Amasra Futbol Sahası 200 Kişilik Tribün Yapım İşinin eski projesinin iptal edilerek yine aynı alanda soyunma odalarını ve hakem odalarını da içerisine alan çok daha modern yeni tribün projesinin de ek çalışma ve yatırım programına alınmasının komisyon raporları çerçevesinde görüşüleceğini belirterek buradaki amacın tribündeki futbol seyircisinin çok daha konforlu ortamda maçları takip etmelerini sağlamaya dönük kalıcı ve bir o kadarda önemli bir çalışma olarak gördüklerini söyledi.

Bunun yanında mecliste görüşülmek üzere 5 adet yeni gündemin olduğunu söyleyen Dursun, bunlardan 3 nün İmar Planı ile ilgili ancak birinin İmar Planı Değişikliği gerektiren dosya olduğunu belirterek Meclisteki görüşmelerden sonra ilgili komisyonlara havale edileceğini ifade etti.

Öncelikle ‘Arıt Köyü İmar Planı Değişikliği’ ile ilgili de geniş açıklamalarda bulundu. İl Genel Meclisinin 2015 yılında 70 sayılı kararıyla onaylamış olduğu Arıt Köyü Revize İmar Planında 469 parsel de kayıtlı 6656 metrekare hazineye kayıtlı tarla vasfındaki  alanın açık spor alanı olarak plana işlendiğini, açık spor alanı olarak belirlenmiş  alanın Kapalı Spor Alanı Yapılması amacıyla plan değişikliği zorunluluğu doğması nedeniyle İmar Planı tadilatı olarak hazırlanan dosya Meclisimize sunulmuştur.  Dedi. Konunun imar ve bayındırlık  komisyonunda her yönüyle değerlendirilmesinin yasa gereği zorunlu olduğunu söyleyerek dosyanın komisyon görüşmelerine müteakip Şubat Meclisi toplantılarında tekrar gündeme alınarak nihai kararın verileceğini söyledi.

Bir başka önemli gündem maddesi olan ve gündemin 10.maddesinde yer alan Denetim Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili dosya hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, özel  idarelerin iç ve dış denetim adı altında iki türlü denetime tabi olduğunu,  bu kapsamda özel idare kanunu gereği her yıl  Ocak ayı meclis toplantıları döneminde il genel meclis üyeleri arasından seçilen 5 üye ile oluşturulan  komisyon marifetiyle bir önceki yılın gelir ve giderlerinin incelendiğini, komisyonun çalışma süresinin ise Ocak ayı meclis toplantılarının bitimiyle başlayıp  Şubat ayının son gününe kadar sürdüğünü bu süre içerisinde komisyonca  hazırlanacak  olan raporun da 15 Mart’a kadar Meclis Başkanlığına ulaştırılacağını, ilgili raporunda Nisan ayı toplantılarında meclisin bilgisine sunulacağını  belirterek kanun gereği yukarıda ifade edilen denetim çalışmalarını yürütmek üzere  5 meclis üyesinden oluşacak olan denetim komisyonunun  seçimlerinin yapılacağını söyledi.

Gündemin 13 maddesinde de 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Plan Güncellenmesinin yer aldığını söyleyen Dursun, 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından 6. Dönem Meclisince belirlenen 5 yıllık hedeflerin halen yürürlükte olduğunu, geçmiş 3 yıllık bütçe çalışmalarının da bu plana bağlı kalınarak yürütüldüğünü, ancak son dönemdeki Valiler Kararnamesiyle Vali değişiminin yaşanması ile birlikte özel idarenin 5 yıllık hedeflerini ortaya koyan planda da revizyon gereği oluştuğunu, o nedenle gerekli güncelleme çalışmalarının da kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

 Dursun, 5302 sayılı yasanın getirdiği bu yeniliğin her ne kadar özel idareleri kapsıyor gibi görülse de özel idarelerin kamu kurumları içerisinde bulunan paydaş kurumları ile bu hedeflere  birlikte  ulaşacak olmasının asıl başarıyı getirecek en önemli  unsur olacağını söyleyerek yine  tüm kamu kurumları ile koordine içerisinde yeni hedeflerimizi de ortaya koyarak Bartın’ı geleceğe taşımaya hep birlikte devam edeceklerini söyledi.

Sözlerinin sonunda Ocak ayı Meclis toplantılarında alınacak olan kararların şimdiden Bartın’ımıza ve özel idaremize hayırlı olmasını diliyor,  komisyon ve meclis çalışmalarına katkı veren tüm meclis üyelerimize ve idaremiz çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.