Tarihi ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkılıyor

Bartın Belediyesi son yıllarda yaptığı restorasyon çalışmaları ile kentte bulunan tarihi ve kültürel değeri olan eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

İlgili Foto Galeriye Git

Türkiye’deki 445 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin 7 Belediye Başkanından oluşan Encümen Üyesi’nden biri olan ve bu görevini 2014 yılından bu yana sürdüren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın’daki kültürel ve tarihsel eserlere ayrı bir önem gösteriyor.

Kentin var olan kültür zenginliğini gelecek nesillere taşımak, gelenek ve göreneklerini sürdürmek için projeler üreten Başkan Akın “Kültürümüze her zaman sahip çıkacağız. Zamanla unutulmaya yüz tutmuş, yıllardır el değmemiş eserlerimizi, restore edip hem geleceğe taşıyoruz, hem de kentimizin turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz” dedi.

BARTIN BELEDİYESİ 8 YILDA NELER YAPTI?

2011 yılında Ebu’d Derda Türbesi’ni restore eden Bartın Belediyesi, çevre il ve ilçelerden inanç turizmi için gelen turistlere çevre düzenlemesi ile temiz, bakımlı, güvenli bir mekân haline getirdiği türbeyi ziyaret olanağı sundu.

1887 yılında Bolu Mutasarrıfı İsmail Kemal Bey önderliğinde halkın yardımları ile yapılan Orduyeri Köprüsü’nde 2011 yılında düzenleme yapıldı. Köprünün korkulukları ve payandaları ahşap ile düzenlenirken, köprü aydınlatıldı.

1872 yılında Çalıkoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılan Kemerköprü aydınlatıldı. Bartın Belediyesi ayrıca köprünün korkuluklarını değiştirerek, kitabesini yerleştirdi.

8 Temmuz 2011 tarihinde Bartın Belediyesi Yöresel Yemek Evi açıldı. Yalı Bölgesi’nde tarihi Rum Evi Tarzı’nda iki katlı bina inşa eden Bartın Belediyesi, bu binada Bartın’ın yöresel yemeklerinin yer aldığı bir işletme açtı.

1932 yılında Kırtepe Mezarlığı’nın kaldırılması ile buradaki mezarların Halatçıyaması’na taşınması sırasında sahipsiz kabirlerin tek bir yerde toplanarak anısına anıt olarak yapılan Dikilitaş, restore edildi. 2012 yılında hem Dikilitaş restorasyonu hem de çevre düzenlemesi tamamlandı. Zamanın içinde kaybolup gitmeye yüz tutmuş, yeni nesillerin ne olduğunu bilmediği bir eser, Bartın’a tekrar kazandırılmış oldu.

2012 yılında Fatih Sultan Mehmet’in heykelini yaptıran Bartın Belediyesi, 1460 yılında Amasra’yı fethe giderken ordularını konaklattığı Orduyeri Mahallesi’ne, bu heykeli yerleştirdi. Amasra’nın fethinin 580. yılına denk gelen bu çalışma ile Fatih Sultan Mehmet ve Amasra’nın fethi gelecek nesillere aktarılmaya başlandı. Ardından heykelin bulunduğu ve Amasra istikametine giden caddenin adı da Fatih Sultan Mehmet Caddesi olarak değiştirildi.

50-60 yıl öncesine kadar Tersane Caddesi’nde yapılan Bartın Çektirmesi ve gemilerin mandalar ile çekilerek Bartın Irmağı’na indirilişini sembolize eden Manda Heykeli de Yalı Bölgesi’ne yerleştirildi.

Somut kültürel miras kadar, somut olmayan kültürel mirasa da sahip çıkan Bartın Belediyesi, mahallelerde taş fırınların yapımına başladı. Yufka, baklava, börek, ekmek vb. yiyeceklerin imece usulü hazırlandığı taş fırınları Bartın’da tekrar canlandıran Bartın Belediyesi 7 adet taş fırın yaptı.

Bartın Belediyesi Hıdrellez geleneği de 40 yıl sonra başlatarak şenlikler düzenlenmeye başlandı.

Bartın Yöresi Halk Oyunları Ekibini oluşturan Belediye, kız-erkek topluluğu ile karma Bartın Yöresi halk oyunlarını hem öğretmeye, hem de sergilemeye başladı. 

Tarihi Su Terazisi de restorasyon çalışmalarından nasibini aldı. 1887 yılında yaptırılan Su Terazisi, 2012 yılında restore edildi. Yıllar önce üzerine yapılan eklenti kaldırılan, üzerindeki taban tuğla taş kaplaması sökülerek ilk yapıldığı kesme taş görünümüne kazandırılan, aydınlatılan Su Terazisi, Bartın’ın kent kimliğinde yerini yeniden aldı.

1747 yılında Bartın Voyvodası Çalıkoğlu tarafından yaptırılan Şehir Hamamı’nın 1. Etap Restorasyon Projesi’ni hazırlayan Bartın Belediyesi, restorasyonu tamamlayarak 2015 yılında Şehir Hamamı’nı en orijinal hali ile kente kazandırdı.

İlk defa 1929 yılında tanzim edilen kent içindeki Belediye Bahçesi, 2015 yılında yeniden düzenlendi. Bahçenin yeni düzenlemesinde tarihi Bartın fotoğraflarının yer aldığı panolar da bulunuyor.

Mahallelerdeki tarihi çeşmelerin restorasyonuna başlayan Bartın Belediyesi; 1787 yılında yapılmış Karaköy Kozlar, 1870’de yapılmış Demirciler Kuleyanı, 1878’de yapılmış Orduyeri, 1800’lü yıllarda yapılmış Orduyeri Daristani, Tuna Mahallesi Hendekyanı Çeşmeleri ile Orduyeri Ilıca’yı restore etti. Orduyeri’nde ayrıca atıl bir alanda Dibek Taş düzenlemesi yapıldı.

Kent merkezindeki elektrik trafolarının görüntü kirliliği oluşturmaması için trafolara tarihi Bartın Evleri tarzında girdirme yapıldı.

Kavaklı-Orduyeri arasında bulunan Kavaklı Caddesi’nde “Cadde İyileştirmesi” projesi uygulandı. Tarihi evlerin bulunduğu caddede evlerin bahçe duvarları yenilendi, kaldırım ve yollar antik parke ile yeniden yapıldı. Bahçe duvarlarının üzerinden aydınlatma yapıldı.

Doğalgaz, elektrik, telefon, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı gibi altyapıları yapılan Hükümet Caddesi yenilendi. Antik parke ile yol çalışması yapılan caddeye, geleneksel esnaflığı yansıtan Ağdacı Heykeli, Bakırcı Heykeli ve Simitçi Heykeli yerleştirildi.

1885 yılında Rüştiye Mektebi olarak açılan, 1924-1947 yılları arasında Cumhuriyet Mektebi, 1953-2008 yılları arasında ise Bartın Belediyesi olarak hizmet veren tarihi taş binanın Kent Tarihi Müzesi olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlandı. 2016 yılında ihalesi yapılan çalışmalar kapsamında binanın dış cephe tadilatı esnasında sonradan yapılmış olan sıva kısımları sökülerek taş yapı meydana çıkarıldı. Dış cephe tadilatının yanı sıra iç tasarım çalışmaları devam eden Kent Tarihi Müzesi 2017 yılı içinde hizmete açılacak.

Gazhane Parkı’nı Kültür Parkı’na dönüştürmek için çalışma başlatan Bartın Belediyesi, park düzenlemesinin içinde yer alacak 12 mt.lik tarihi Bartın Çektirmesi Gemisi yaptırdı. Bartın’ın tarihi evleri, tarihi eserlerinin de maketlerinin yer alacağı Gazhane Kültür Parkı Ağustos sonunda açılacak.
 
BARTIN BELEDİYESİ “GELENEKTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ”

Yılların ihmali ile yok olmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin yaşatılması için çalışmalarını sürdüren Bartın Belediyesi Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme Projesi başlattı. Proje sonunda Bartın Geleneksel El Sanatları Derneği kuruldu. Belediyenin önderliğinde çalışmalarını 160 üyesi ile devam eden dernek, üç ayrı noktada ev hanımlarının yapmış olduğu geleneksel el sanatlarını satarak aile ekonomilerine destek oluyor. Geleneksel desenler, modern tasarımlar ile birleştirilerek başta Bartın Telkırması, Telsarma vb. Bartın’ın geleneksel el sanatları geleceğe taşınıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ile Ebru, Camaltı Boyama, Naht, Çini gibi Türk Süsleme Sanatları her yaştan kişiye ulaşıyor ve öğretiliyor.

Bartın’ın tarihi geleceğe taşınırken, yazılı eser halinde kalması için çalışmalar da yapılıyor. Bartın Belediyesi Kültür Yayını olarak; Çetin Asma ile Tarihe Yolculuk (Çetin Asma), Bartın’da Yerel Basın 1924-2012 (Çetin Asma), Kurtuluş Savaşında Bartın (Erkan Aşcıoğlu), Kalemin Aydınlığında Bir Ömür (Çetin Asma-Güngör Yavuzaslan), Bartın Çakırömerağa Köyü’nde Bir Ailenin 365 Günü (Prof. Dr. İbrahim Sarıçam), Bartın Ebu’d Derda Türbesi ve Haziresi (Çetin Asma-Mehmet Akman) yayınlandı.

Geleneksel sanatların yanı sıra Resim Atölyesi, Maket Atölyesi bulunan Bartın Belediyesi 2016 yılında da çok değerli ressamların katılımı ile Bartın Belediyesi 1. Resim ve Sanat Müzesi Çalıştayı gerçekleştirdi.

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI CEMAL AKIN “TARİHİMİZİ UNUTMADAN GELECEĞE YÖN VERECEĞİZ”

Bartın Belediyesi’nin çalışmalarında tarihe, geleneklere önem veren ve bu doğrultuda Proje Ekibi ve Ar-Ge ile çalışmalar yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamalarda ise en ufak bir nüvenin bile değerlendirilerek Bartın’a kazandırılması için titizlik gösterdiklerini söyledi. 2009 Yılında Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra aradan geçen 8 yıllık süreçte bu anlamda iyi çalışmalar sergilendiğini belirten Akın “Belediye hizmetlerini alt-üst yapı vb. klasik anlayıştan çıkardık. Her alanda halkımıza hizmet sunuyoruz. Bartın’ın tarihini, örf ve adetlerini, geleneklerini de geleceğe taşımayı asli görevimiz addettik” dedi.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NE TEŞEKKÜR

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin çalışmalarından çok faydalandığını belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Tarihi Kentler Birliği’nin tüm ülkedeki üye belediyeler açısından bir kazanç olduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana Encümen Üyeliği görevini sürdürdüğü Tarihi Kentler Birliği’nde, Prof. Dr. Metin Sözen öncülüğünde, TKB Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tüm yönetim ve üye belediye başkanları ile güzel bir birliktelik oluşturulduğunu ifade eden Cemal Akın “Tarihi Kentler Birliği’nin her ay düzenlenen encümen, bölge toplantıları ve seminerlerine mümkün olduğunca katılıyorum. Bu birliğin çalışmalarından feyz alıyoruz. Tarihsel mirasın geleceğe taşınmasında yapılacak çalışmalar konusunda ufkumuzu açıyor” dedi. Tarihi Kentler Birliği’ne gönül vererek 17 yıldır tüm çalışmaların içinde olan Prof. Dr. Metin Sözen’e, bugüne kadar başkanlık yapmış tüm belediye başkanlarına da teşekkür eden Başkan Akın “Tarihi Kentler Birliği, bizim için bir okuldur” dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Bartın Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
metehan 3 yıl önce

kültürümüzün bir parçası olan geleneksel türk okçuluğu için talimhane talep etmekteyiz başkanım

Avatar
Bartınlı 3 yıl önce

Geçen sene ve busene önce yanan,sonrada otopark olan ahşap ev sayısı nedir?Bu konuda Bartın belediyesinin aldığı tedbirler nelerdir?Mesela ahşap ev yandıktan sonra oraya otopark yapmak serbest mi?