Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020

Yurt dışından Türkiye’ye 340 bin 845 kişi göç ederken, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 420 bin 463 kişi oldu.

Yurt dışından Bartın iline 668 kişi göç ederken, Bartın’dan yurt dışına 220 kişi göç etti.

Uluslararası Göç İstatistikleri, 2021

Yurt dışından Türkiye’ye 739 bin 364 kişi göç ederken, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 287 bin 651 kişi oldu.

Yurt dışından Bartın iline 1282 kişi göç ederken, Bartın’dan yurt dışına 311 kişi göç etti.

Konut Satış İstatistikleri, Mart 2023

Türkiye genelinde Mart ayında 72 bin 577’si ikinci el satış olmak üzere 105 bin 476 konut satıldı.

Bartın’da 2023 yılı Mart ayında 95’i ikinci el satış olmak üzere 184 konut satıldı.

İstatistiklerle Çocuk, 2022

Türkiye nüfusunun %26,5'ini çocuk nüfus oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 oldu. 2022 yılsonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu.

Bartın’da çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı %19,0 olurken, çocuk nüfus 38 bin 563 kişi oldu.

Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2023

Türkiye'de Mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Mart ayı itibarıyla 14 milyon 475 bin 191’i otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 937 bin 791 olarak gerçekleşti.

Bartın’da 2023 yılı Mart ayında 292 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Mart ayı itibarıyla 31 bin 339’u otomobil olmak üzere 56 bin 313 oldu.

Hayat Tabloları, 2018-2020

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl oldu. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde kadınlarda 81,1, erkeklerde ise 75,6 yıl oldu.

Bartın’da doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu. Bartın’da doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde kadınlarda 81,4, erkeklerde ise 75,7 yıl oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2023

Ülkemizde Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Mart ayında 2022 yılının aynı ayına göre %4,4 artarak 23,6 milyar dolar, ithalat %3,4 artarak 31,9 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde %69,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,0'a geriledi.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Mart ayında 2022 yılının aynı ayına göre %35,4 artarak 3,7 milyon dolar, ithalat %38,7 azalarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Yılı Aralık Ayı Haber Bülteni Özeti

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2021

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,4 ile İstanbul aldı.

Bartın, 53 bin 324 TL’lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 52.sırada yer aldı. Zonguldak, 71 bin 185 TL’lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 27.sırada yer aldı. Karabük, 69 bin 466 TL’lik kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile 30.sırada yer aldı.

Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2022

Türkiye genelinde Kasım ayında 117 bin 806 konut satıldı.

Bartın’da 2022 yılı Kasım ayında 180 konut satıldı.

Zonguldak’ta 2022 yılı Kasım ayında 514 konut satıldı.

Karabük’te 2022 yılı Kasım ayında 242 konut satıldı.

Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021

Ülkemizde hanehalklarının %47,5'inin 4 odalı (salon dâhil), %38,6’sının 3 odalı (salon dâhil) konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Bartın’da, hanehalklarının %41,1'inin 4 odalı (salon dâhil), %45,6’sının 3 odalı (salon dâhil) konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Zonguldak’ta, hanehalklarının %51,2'sinin 4 odalı (salon dâhil), %37,4’ünün 3 odalı (salon dâhil) konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Karabük’te, hanehalklarının %50,1'inin 4 odalı (salon dâhil), %37’sinin 3 odalı (salon dâhil) konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Nüfus ve Konut Sayımı, 2021

Ülkemizde idari kayıtlar temel alınarak 2021 Nüfus ve Konut Sayımı gerçekleştirildi. Türkiye nüfusu 2021 yılı için 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Bartın nüfusu 2021 yılı için 201 bin 711 kişi oldu.

Zonguldak nüfusu 2021 yılı için 589 bin 684 kişi oldu.

Karabük nüfusu 2021 yılı için 249 bin 287 kişi oldu.

Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2022

Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 55 bin 436 oldu.Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 166 bin 298 oldu. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 69 bin 539 oldu.

İç Göç İstatistikleri, 2021

Ülkemizde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi. Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Eğitim nedeniyle göçler 686 bin 973 ile ilk sırada yer aldı.

Bartın ilinin 2021 yılında aldığı iç göç 10 bin 907 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 4 bin 723 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 8 bin 794 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 2 bin 561 ile ilk sırada yer aldı.Zonguldak ilinin 2021 yılında aldığı iç göç 20 bin 883 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 8 bin 527 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 21 bin 991 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 6 bin 480 ile ilk sırada yer aldı. Karabük ilinin 2021 yılında aldığı iç göç 16 bin 168 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 8 bin 532 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 11 bin 598 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 2 bin 984 ile ilk sırada yer aldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2022

Ülkemizde Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına göre %2,1 artarak 21,9 milyar dolar, ithalat %14 artarak 30,7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında %78,3 iken, 2022 Kasım ayında %70,9'a geriledi.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına göre %88,9 azalarak 3,5 milyon dolar, ithalat %136,2 artarak 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına göre %63,4 azalarak 41,6 milyon dolar, ithalat %67 azalarak 49,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına göre %7,4 azalarak 23,9 milyon dolar, ithalat %60,3 azalarak 48,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri, 2021

Kültür harcamaları 2020 yılına göre %31,8 arttı. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında %1,1 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı.

Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2021

Eğitim harcamaları 2020 yılına göre %27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu. Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2020 yılında %5,4 iken, 2021 yılında %4,8 oldu.

Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2021

Toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2020 yılında %5,0 iken, 2021 yılında %4,9 oldu.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Kasım 2022

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Dış Ticaret Endeksleri, Ekim 2022

İhracat birim değer endeksi %1,8 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi, Ekim, 2022

İnşaat Maliyet Endeksi yıllık %117,07, aylık %3,44 arttı.

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ciro Endeksleri, Ekim 2022

Toplam ciro yıllık %124,8 arttı.

Perakende Satış Endeksleri, Ekim 2022

Perakende satış hacmi yıllık %9,5 arttı.

Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2022

Sanayi üretimi yıllık %2,5 arttı.

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ekim 2022

Tavuk eti üretimi 201 bin 203 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,77 milyar adet olarak gerçekleşti.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ekim 2022

Ticari süt işletmelerince 725 bin 868 ton inek sütü toplandı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %169,45, aylık %7,00 arttı.

Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ekim 2022

Ücretli çalışan sayısı yıllık %7,4 arttı.

Satınalma Gücü Paritesi, 2021

SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 63 oldu.

Girişimcilik ve İş Demografisi, 2021

Girişimlerin 2021 yılında doğum oranı %16,0 oldu.

Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2022

Tüketici Güven Endeksi 75,6 oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %83,66, aylık %2,28 arttı.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Ekim 2022

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık %134,76, aylık %2,68 arttı.

Sosyal Koruma İstatistikleri, 2021

Sosyal korumaya 785 milyar 662 milyon TL harcandı. Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında %10,8 oldu.

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Aralık 2022 Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2021

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 568 bin girişim KOBİ sınıfına girmektedir.

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2022

Ekonomik Güven Endeksi 97,6 oldu.

Katı Yakıtlar, Ekim 2022

Linyit üretimi Ekim ayında 7 milyon 462 bin 682 ton olarak gerçekleşti.

Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2022

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile meyveler bir önceki yıla göre arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %98,82, aylık %0,25 arttı.