Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2021

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %21,31, aylık %3,51 arttı.

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %24,49, aylık %4,49 arttı.

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2020

Ülkemizde Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %30,1 ile İstanbul aldı. Ülkemizde Kişi Başına GSYH değeri 2020 yılında 60 bin 525 TL olarak gerçekleşti. İstanbul, kişi başına GSYH'de 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı.

Bartın ilinin 2020 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan aldığı pay %0,15 oldu. Bartın kişi başı GSYH büyüklüğünde 38 bin 670 TL’lik değer ile tüm iller içinde 53.sırada yer aldı.

Konut Satış İstatistikleri, Kasım 2021

Türkiye’de 2021 Kasım ayında 123 bin 108 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 178 bin 814 konut satıldı.

Bartın’da 2021 Kasım ayında 203 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 326 konut satıldı.

Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020

Türkiye’de 2020 yılında su kaynaklarından toplamda 18,2 milyar m3 su çekildi. Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1 389 belediyenin 1 387'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,5 milyar m3 su çekildi. Ülkemizdeki 1 389 belediyede 714 içme ve kullanma suyu arıtma tesisi, 1068 atık su arıtma tesisi bulunmaktadır.

Bartın’da belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 7,2 milyon m3 su çekildi. Bartın ilindeki 8 belediyede 6 içme ve kullanma suyu arıtma tesisi, 4 atık su arıtma tesisi bulunmaktadır.
 
Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2021

Ülkemizde Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 13 676 615 adedi otomobil olmak üzere toplamda 25 188 967 adet olarak gerçekleşti.

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla 30 667 adedi otomobil olmak üzere 54 247 adet oldu.

Atık İstatistikleri, 2020

Oluşan atık miktarı 104,8 milyon ton olarak hesaplandı. Ülkemizde imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB), sağlık kuruluşları ve hanehalklarında 2020 yılında 30,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 104,8 milyon ton atık oluştu. Toplam 1 389 belediyenin 1 387'sinde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerde 32,3 milyon ton atık toplandı. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 kg olarak hesaplandı.

Bartın’da 8 belediyenin tamamında atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerde 77,5 milyon ton atık toplandı. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 2,06 kg olarak hesaplandı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2021

Ülkemizde Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Kasım ayında 2020 yılının aynı ayına göre %33,7 artarak 21,5 milyar dolar, ithalat %27,3 artarak 26,9 milyar dolar oldu. 2021 yılı Ocak- Kasım döneminde ülkemizin toplam ihracatı içinde ilk sırayı Almanya, ikinci sırayı ABD alırken; ithalatta ilk sırayı Çin, ikinci sırayı Rusya aldı.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Kasım ayında 2020 yılının aynı ayına göre %22,6 artarak 2,6 milyon dolar, ithalat %58,3 artarak 0,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2020

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı %8,5 azaldı. Bartın'da 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 586 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,89, aylık %2,39 arttı.Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %21,62, aylık %2,97 arttı.

Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2021

Ekim ayında 95 bin 487 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 137 bin 401 konut satıldı. Bartın’da 2021 Ekim ayında 171 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 244 konut satıldı.

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Eylül, 2021

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %36,4 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %1,3 azaldı.Bartın’da 2021 Ocak-Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1051, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 602 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2021

Ekim ayında 85 bin 691 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla 30 632 adedi otomobil olmak üzere 54 214 adet oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2021

Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %20,1, ithalat %12,8 arttı. Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre %11,0 azalarak 2,3 milyon dolar, ithalat %93,2 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstatistiklerle Yaşlılar, 2019

Türkiye’de  yaşlı nüfus son beş yılda %21,9 arttı, 18/03/20

Bartın’da yaşlı nüfus son beş yılda %19 arttı.

Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2020

Türkiye’de 2020 Şubat ayında 118 753 konut satıldı, 16/03/20

Bartın’da 2020 Şubat ayında 237 konut satıldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2020

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı, 03/03/20

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %11,44, aylık %0,27 arttı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2020

Ülkemizde ihracat 2020 yılı Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre %6,4 artarak 14,8 milyar dolar, ithalat %18,8 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, 28/02/20

Bartın'da ihracat 2020 yılı Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre %79,2 artarak 2,8 milyon dolar, ithalat %40,1 azalarak 0,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2019

Ülkemizde  evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424 oldu, 26/02/20

Bartın’da evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 1143 oldu.

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık, 2019

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %52,4 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %14,5 azaldı, 24/02/20

Bartın’da 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 622, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı1777’dir.

Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2020

Türkiye’de  2020 Ocak ayında 113 615 konut satıldı, 14/02/20

Bartın’da 2020 Ocak ayında 211 konut satıldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2019

Ülkemizde 2019 yılında ihracat %2,1 arttı, ithalat %9,1 azaldı ,  31/01/20

Bartın'da ihracat 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre %10,2 artarak 2,2 milyon dolar, ithalat %23,2 azalarak 0,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2019

Türkiye’de  2019 Ekim ayında 142 810 konut satıldı, 18/11/19

Bartın’da 2019 yılı Ekim ayında 323 konut satıldı.

Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2019

Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 132 670 oldu, 05/11/19

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 51 689 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2019

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı, 04/11/19

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,01 arttı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2019

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Eylül ayında 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14,4 milyar dolar, ithalat %1 artarak 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti, 31/10/19

Bartın'da ihracat 2019 yılı Eylül ayında 2018 yılının aynı ayına göre %44,9 azalarak 2 milyon dolar, ithalat %26,2 azalarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Belediye Atıksu İstatistikleri, 2018

Ülkemizde belediyeler tarafından 4,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi, 18/10/19

Bartın’da 2018 yılında belediyeler tarafından 5,5 milyon m3 atıksu deşarj edildi.

Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2019

Türkiye’de  2019 Eylül ayında 146 903 konut satıldı, 16/10/19

Bartın’da 2019 yılı Eylül ayında 346 konut satıldı.

Belediye Su İstatistikleri, 2018

Ülkemizde belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar m3 su çekildi, 08/10/19

Bartın’da belediyeler tarafından toplam çekilen su miktarı 6,9 milyon m3 olmuştur.

Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2019

Ülkemizde  trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 086 900 oldu, 04/09/19

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 51 591 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2019

Ülkemizde  trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 113 030 oldu, 04/10/19

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 51 630 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2019

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı, 03/10/19

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,39 arttı.

Belediye Atık İstatistikleri, 2018

Ülkemizde belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandı, 01/10/19

Bartın’da belediyelerde toplanan atık miktarı 70 582 olmuştur.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2019

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre %1,6 artarak 12,5 milyar dolar, ithalat %1,5 artarak 15,0 milyar dolar olarak gerçekleşti, 30/09/19

Bartın'da ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre %46,6 azalarak 1,3 milyon dolar, ithalat %20,7 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kültürel Miras, 2018

Türkiye'de müze sayısı 2018 yılında %3 artarak 451 oldu, 26/09/19

Bartın’da müze sayısı 2018 yılında 3 oldu.

Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2019

Türkiye’de 2019 yılı Ağustos ayında 110 538 konut satıldı, 18/09/19

Bartın’da 2019 yılı Ağustos ayında 305 konut satıldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2019

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı, 03/09/19

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,59 arttı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2019

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 15,2 milyar dolar, ithalat %8,5 azalarak 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, 29/08/19

Bartın'da ihracat 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılının aynı ayına göre %15,2 azalarak 2,4 milyon dolar, ithalat %23,0 azalarak 0,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak- Haziran, 2019

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %60,1 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %2,8 arttı, 21/08/19

Bartın’da 2019 yılının ilk altı ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 194’dür.

Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2019

Türkiye’de 2019 Temmuz ayında 102 236 konut satıldı, 20/08/19

Bartın’da 2019 Temmuz ayında 222 konut satıldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2019

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı, 05/08/19

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %1,76 arttı.

Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2019

Ülkemizde  trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 044 761 oldu, 02/08/19

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 51 555 oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2019

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına göre %14,3 azalarak 11,1 milyar dolar, ithalat %22,7 azalarak 14,3 milyar dolar olarak gerçekleşti, 31/07/19

Bartın'da ihracat 2019 yılı Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına göre %24,0 azalarak 1,9 milyon dolar, ithalat %83,4 azalarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası Göç İstatistikleri, 2018

Yurt dışından Türkiye’ye 577 bin 457 kişi göç etti, 23/07/19

Yurt dışından Bartın iline 721 kişi göç etti.

Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2019

Türkiye’de  2019 Haziran ayında 61 355 konut satıldı, 17/07/19

Bartın’da 2019 Haziran ayında 146 konut satıldı.

Kütüphane İstatistikleri, 2018

Ülkemizde 2018 yılı itibariyle toplam 31 bin 451 kütüphane mevcuttur, 11/07/19

Türkiye’de Halk Kütüphanelerinde 19 966 573 kitap bulunurken,

Bartın ilinde bu rakam 112 604’dür.

Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2019

Ülkemizde  trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 039 551 oldu, 04/07/19

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 51 601 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2019

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı, 03/07/19

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,02 azaldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2019

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre %12,1 artarak 16,0 milyar dolar, ithalat %19,3 azalarak 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti, 28/06/19

Bartın'da ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat %50,8 azalarak 0,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2018

Türkiye’de sinema salonlarının sayısı %6,2 arttı, 26/06/19

Bartın’da sinema salonu sayısı 4 iken, tiyatro salonu sayısı 3’dür.

Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2019

Türkiye’de  2019 Mayıs ayında 82 252 konut satıldı,17/06/19

Bartın’da 2019 Mayıs ayında 153 konut satıldı.

Ölüm İstatistikleri, 2018

Ülkemizde 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu, 11/06/19

Bartın’da 2018 yılında ölen kişi sayısı 1 606 oldu.

2018 yılında ölen 1606 kişinin 893'ü erkek, 713'ü kadın.

2017 yılında ise ölen 1626 kişiden 865'i erken 761'i ise kadın.

2018 yılında Türkiye'de kaba ölüm hızı ortalaması binde 5.2 iken, Bartın'da bu oran binde 8.2

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019

Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı, 03/06/19

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,56 arttı.

Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2019

Ülkemizde  trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 008 927 oldu, 31/05/19

Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 51 570 oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2019

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 14,5 milyar dolar, ithalat %15,1 azalarak 17,5 milyar dolar olarak gerçekleşti, 31/05/19

Bartın'da ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre %33,9 artarak 3,5 milyon dolar, ithalat %8,7 artarak 0,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2018

Ülkemizde 186 bin 532 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi, 30/05/19

Bartın ilinde 546 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Mart, 2019

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %37,7 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %29,4 arttı, 21/05/19

Bartın’da 2019 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 164’dür.

Doğum İstatistikleri, 2018

Ülkemizde  canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 oldu, 17/05/19

Bartın’da 2018 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 951 oldu.

Konut Satış İstatistikleri, Nisan 2019

Türkiye’de  2019 Nisan ayında 84 403 konut satıldı,16/05/19

Bartın’da 2019 Nisan ayında 162 konut satıldı.

İstatistiklerle Gençlik, 2018

Türkiye nüfusunun %15,8’ini genç nüfus oluşturdu,16/05/19

Bartın nüfusunun %14,8’ini genç nüfus oluşturdu.

İstatistiklerle Aile, 2018

Ülkemizde ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 oldu, 08/05/19

Bartın’da ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,1 oldu.

İstatistiklerle Çocuk, 2018

Türkiye nüfusunun %28’ini çocuk nüfus oluşturdu, 18/04/19

Bartın’da nüfusun %20,6'sını çocuk nüfus oluşturdu.


Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme