Bartın Limanı Askeri Liman algısından çıkarılmalı

Bartın Aktif İşadamları Derneği (BAKİAD) Yönetim Kurulu, Bartın Liman Başkanı İhsan Yücesoy’u ziyaret etti. BAKİAD Başkanı Birol Dikyurt, İl Genel Meclisi Başkanı ve dernek yönetim kurulu üyesi Ali Kartal, Aynur Yıldırım, Cihat Çakır, Mehmet Mescier, Yaşar Bahçıvan, Salih Günay ve Hasan Önder’den oluşan BAKİAD heyetini makamında kabul eden Liman Başkanı İhsan Yücesoy limanla ilgili bilgiler verdi.
Bartın Limanı’nın kuru yük ve konteyner gemileri ve 7 metre su çekimi kapasitesindeki gemilerin yanaştığı bir liman olduğunu ifade eden Liman Başkanı İhsan Yücesoy, limanın büyütme çalışmalarının olduğunu ancak mevzuata dayalı, tesisat, yerleşim yeri gibi bazı sorunların bulunduğunu söyledi.

Bartın Limanı’nın konteyner taşımacılığına açıldığını ancak gemilerin yükleme, boşaltmayı kendi vinçleriyle yaptığını dile getiren Yücesoy, “Türkiye’de son 10 yılda tüm limanlarda yüzde 30-40 oranında kapasite artışı olmuştur. Bartın Limanı’nda kapasite artışı ve ilerlemeyi bırak, son 10 yılda malasef geriye gitmiş. Benim kişisel görüşüm, bu koşullar altında devam etmesinin yanında daha da geriye gider. Bartın Limanı önemli gibi gözüküyor ama bu ortamda limanı işletmek pek rantabl değil. Para kazanmak için para yatırmak gerekiyor. Belli standartları sağlayamazsanız rekabet edemezsiniz, edemezsen de talep gelmez talep de gelmezse kendiliğinden kapanmayla karşı karşıya gelinir. Denizcilik sektörü gereği limanın 365 gün günün 24 saatinde hizmet verecek şekilde yapılanması ve faaliyetlerini sürdürmesi gerekir”dedi.

ASKERİ LİMAN ALGISI ORTADAN KALKMALI

Bartın Limanı’nın ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi kapsamında bulunması yüzünden limana yanaşan yabancı ticari gemilerin askeri mercilerden de izin alma zorunluluğunun bulunduğunu dile getiren Liman Başkanı İhsan Yücesoy, “Uluslararası ticaret yapan yabancı gemilerin askeri mercilerden de izin alması işlemi askeri liman algısını ortaya çıkarıyor. Uluslararası ticari bir liman olan Bartın Limanı askeri liman algısından kurtulamıyor. Limanın gelişebilmesi için yasada değişiklik yapılması lazım. Çevredeki limanlar gelişirken Bartın Limanı da rekabet edebilir hale getirilmeli Askeriye iznine gerek duymadan yabancı gemiler limana yanaşabilmeli. Bu devirde böyle şey olmaz. Kanun teklifi yapılarak bir maddelik değişiklikle Bartın Limanı askeri liman algısından kurtulmuş olur. Bu yapılmadıkça yabancı gemiler Bartın Limanı’na gelmek istemezler. Bunun için Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 13. Maddesine ek fıkra eklenerek kanun teklifiyle maddede değişiklik yapılmasıyla Bartın Limanı ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi kapsamından çıkarılmış olur. İlgili kanunun 13. Maddesinde ‘h’ bendinden sonra gelmek üzere ‘ı’ bendi eklenebilir. ‘I’ bendi teklifi ise şöyle yapılmalıdır. “İkinci derece askeri yasak saha bölgeleri içerisinde yer alan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından işletme izni alan ve uluslararası deniz ticaretine açılmış liman tesislerine Türk ve yabancı bayraklı ticari gemilerin giriş, çıkış ve ticari faaliyetleri 618 sayılı Limanlar Kanunu, liman tesislerinin ilave kıyı tesisi yapılaşmaları ise 618 sayılı Liman lamanlar Kanunu ile 3621 sayılı kıyı kanunu hükümlerine tabidir. Bu madde bendinde belirtilen uygulamalara bu kanun hükümleri uygulanmaz”

BARTIN LİMANI KONTEYNER TAŞIMA MERKEZİ HALİNE GELMELİ

Bartın Liman sahasının genişletilmesi için sahanın içinin boşaltılması gerektiğini ifade eden Liman Başkanı İhsan Yücesoy liman sahasına genişlemeye katkıda bulunmak için önce kendilerinden başlamaya hazır olduklarını söyledi. Yer gösterilmesi durumunda Liman Başkanlığı hizmet binasını boşaltarak ilk teşebbüsü kendilerinin başlatacağını dile getiren Yücesoy, “ Limanda depo ve antrepoların oluşması için öncelikle sahanın tamamen boşaltılması gerekir. Liman Başkanlığı olarak kendimiz ve acenteleri de liman sahası dışına çıkararak yer kazanılabilinir. Samsun’dan başlayıp İstanbul’a kadarki alanda konteyner taşımacılığı yapan tek liman olan Bartın Limanı konteyner taşımacılığının merkezi haline getirilmesi gerekir. Limanın konteyner taşımacılığı merkezi haline gelebilmesi için seferber olmak lazım, gelen gemilere yükleme ve boşaltmada toleranslı davranılabilir. Kısacası yükleme boşaltmada gemilerin vincine muhtaç olunmaması gerekir. Liman işletmecisi yükleme boşaltmayı kendisi yapması lazım. Limanın gelişmesi için yatırıma ve paraya ihtiyaç var. Liman tüm alt yapısıyla standartlara uygun hale getirilmeli. Bartın’ın liman yapacak başka uygun kıyısı yok. Amatörlükten çıkıp profesyonelliğe geçilmeli. Mesele limanı kim işletsin meselesi değildir, limanın gelişmesi, büyümesi ve getirisi önemlidir. Neresi gelişmişse orada liman vardır. Ayrıca her limana bir demiryolu bağlantısı olması lazım. Ayrıca liman yolu da köy yolu gibi bu konuda da çalışmalar yapılmalı”dedi.

KARTAL: LİMANIN GELİŞMESİ BARTIN’IN BÜYÜMESİDİR

Uluslararası taşımacılıkta belli standartları bulunduramaması, rekabet edecek düzeyde olamaması durumunda Bartın’ın çok önemli bir fırsatı konumundaki limanın elden kaçırılacağına dikkat çeken İl Genel Meclisi Başkanı ve BAKİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kartal limanın büyütülmesinin Bartın gelişmesi anlamına geldiğini söyledi. Liman işletmecisi olan Bartın Belediyesi’nin liman gelirleri ile Bartın’a hizmet ettiğini bunun da çok güzel bir iş olduğunu dile getiren Kartal, “Uluslararası taşımacılıkta Bartın’ın dünyaya açılan penceresi konumundaki limanımız uluslararası ticarete yönelik belli standartları sağlayamazsa liman kendiliğinde özelleşir. Bölgedeki limanlarla rekabet edebilmemiz, elimizdeki fırsatı kaybetmememiz için güç birliği yapmalıyız. Şimdi böyle konuşunca yanlış anlaşılıyor. Liman elimizden alınıyor algısı ortaya çıkıyor. Halbuki bizim kastettiğimiz bugün liman elimizde, yarın elimizde olmayabilir, her an elimizden gidebilir diyoruz. Belediye limandan aldığını Bartın’a hizmet olarak veriyor ancak limana yatırım yapılmazsa ileride karşılık alınamayabilir. ‘Bizi limana ortak edin, gelin limanı büyütelim’, ama bu şu anlama da gelmesin, ‘illa biz limana ortak olmak istiyoruz’ anlamı da taşımasın. İl Özel İdaresi marifetiyle yapmak istemiyoruz denilirse de buna karşı çıkmıyoruz. Limanın büyümesini Bartın’ın büyümesi olarak algılıyoruz, liman büyüsün, Bartın büyüsün istiyoruz. Bartın Limanı istenilen düzeye gelsin, kentin elinde bulunan fırsatı elinden kaçırmamasını istiyoruz. Sanayicilerin‘3 gün 5 gün bekledim zarar ettim’ serzenişinde bulunmamasını istiyoruz. Bunun için el birliği güç birliği yapalım diyoruz. Liman yolu için duble yol projesi programımızda vardı ancak bu bölge doğal sit alanı içinde olduğundan projemizi hayata geçiremiyoruz.” dedi.

MESCİER: 7/24 ESASINA DAYANAN BİR LİMAN İSTİYORUZ

Bartın Limanı’ndan konteyner taşımacılığı yapan tek sanayici ve ihracatçı olduklarını dile getiren Mescier Demir Çelik yetkilisi Mehmet Mescier de yaptığı konuşmada limandaki ekipman yetersizliği nedeniyle operasyon maliyetlerinin yüksek olduğunu bu nedenden dolayı çok büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Limanın 7 gün 24 saat esasına göre çalışmasını arzu ettiklerini ifade eden Mescier, “Liman Başkanı İhsan Yücesoy sanayiciler olarak yaşadığımız sıkıntıları tespit edip dile getirdi. İhracatçılar Bartın Limanı’nı tercih etsin istiyoruz. Limanda konteyner taşımacılığı yapan tek sanayiciyiz fakat bazı sıkıntılarımız var. Yükleme ve boşaltmada , gemi vincine mahkum olma, mazotlu vinçleri kullanma operasyonel anlamda maliyetleri arttırıyor. Konteyner taşımacılığına devam konusunda Mayıs ayında bir karar verme durumundayız” dedi.

DİKYURT: ‘KAZANAN BARTIN OLSUN’ HEDEFİNE ODAKLANMALI

Bartın Limanı’nın aktivitesinin ve ekonomiye katkısının artması için hep birlikte neler yapılabileceğine kafa yorulması gerektiğini ifade eden BAKİAD Başkanı Birol Dikyurt, “Vali İsa Küçük başkanlığında limanla ilgili çeşitli toplantılar yapılmış yapılması gerekenler masaya yatırılmıştı. Bartın için çok önem arz eden Bartın Limanı özellikle gündemde tutulmalı belli standartlar sağlanıncaya kadar mesele ele alınmalıdır.
İthalat ve ihracat kapasitesinin daha iyi kullanılması, tespit edilen karşılaşılan sorunlar giderilmeli, bugünkü kapasitesinin daha iyi kullanılması için alınması gereken tedbirlerin alınarak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bartın Limanımız boşaltma ve yükleme kapasitesi olarak yılda yaklaşık 2 milyon tona cevap verecekken, şu an bu kapasite yaklaşık 1 milyon tondur. İlimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından Bartın Limanı çok önemlidir. Sanayicilerimizin, işadamlarımızın liman konusunda yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulabilmeliyiz. Konteyner taşımacılığı gibi önemli bir hakkı elde etmiş Bartın Limanı’nın uluslararası ticarete cevap verebilmesi adına hiçbir kurum ve kişiyi hedef almadan güç birliği içinde ‘kazananın Bartın olması’ ortak hedefinde birleşilmesi kanaatini taşımaktayız. Liman Başkanı İhsan Yücesoy’un da dile getirdiği limanın askeri liman algısından kurtulması için BAKİAD olarak girişimlerde bulunacağız. Siyasilerimiz de gereken kanun değişikliğini yaparak yabancı gemileri askeri izin işleminden kurtarmalı. Limandaki gümrükleme işlemleri hızlandırılmalı, liman ekipmanları standarta uygun bir şekilde yapılanmalı, gemilerin gümrüklenmesi açıktan yapılmalı. Tekrar söylüyorum tüm bu ve benzeri yaptırımlarda kazanan Bartın olacaktır diyoruz. Uluslararası ticarete hizmet eden Bartın Limanı’nın gelişmesi için, ‘kazanan Bartın olsun’ hedefine ulaşmak adına başta valimiz olmak üzere belediye başkanımız diğer kamu kurumları ve kentimizde bulunan STK’larla liman konusunda güç birliği yapılmasından yanayız.

H.Önder

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İskenderun'da yaşayan Bartınlı 9 yıl önce

Bartın Limanı altın yumurtlayan tavuk veya süt veren inek konumunda gibi gözüküyor ancak bu tavuk ve ineği yemlemezseniz süt ve yumurta kesildiği gibi sonunda onlarda kesilir düşüncesinden yola çıkarak Bartın Limanı'nın genişletilmesi önemlidir. Bana göre geçmiş dönemlerde Bartın'a büyük haksızlıklar yapılmışa benziyor. Onlar kendini biliyor. İskenderun'da yaşayan bir Bartınlı olarak iki liman arasındaki farkları anlatmaya kalksam buraya sığdıramam. Liman başkanını tebrik etmek, açıkça sorunları dile getirmiş.

Avatar
Gemici 9 yıl önce

Bartın Limanıyla ilgili olarak şimdiye kadar ifade edilen şeylerin en yükseği bence bu haberin içinde saklı ancak önemli ifadeler satır aralarında kalmış. Liman Başkanının sözleri limanda işlerin süt liman olmadığını gözler önüne sermiş. Ne demek liman geri gitmiş kapanır bunlar acı şeyler. Cemal Başkan ne yapsın diyorum şimdi. borçlu bir belediye devraldı böyle olmasa durum farklı olabilirdi ancak Rıza yalçınkayalı, oğuz pirli dönemlerin bartın için kayıp yıllar olduğu ortaya çıkıyor. Liman gerçekten kötü durumda. bir şeyler yapmalı. özelleştirmek mantıklı mıdır bartına getirisi yansıması ne olur bilmiyorum. bartının canlanması gelişmesi nasıl olacaksa buna göre hareket etmeli diye düşünüyorum. Bakiadın bu konuyu yapıcı bir şekilde dile getirmesi çok güzel. bu liman başkanı bartına yeni mi geldi şimdiye kadar neredeydi onu anlamadım, ancak başkan çok açık konuşmuş kibarca tehlikenin farkında mısnız demiş, Ali kartal bey de siyaset yapmadan yapıcı konuşmuş inşallah önlem alınır...