Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 167.Yıldönümü Kutlandı

Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 167. Yıldönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanında yapılan törende bir konuşma yapan Vali İsa KÜÇÜK “Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 167. Yıldönümünü kutladığımız bu mutlu günde sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Emniyet ve asayişin, huzur ve güvenin tesis ve devamı için gece – gündüz demeden gün 24 saat vatandaşımızın hizmetinde bulunan siz değerli emniyet mensuplarımızın bayramını kutluyorum. Devletin ve kamu yönetiminin görevi, bireyin ve toplumun ekonomik yönden gönenç, sosyal yönden barış ve huzur içinde yaşamasını sağlayacak, varlığını devam ettirecek tedbirleri alarak uygulanmasını, anayasal güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerin her türlü saldırıya karşı korunmasını sağlamaktır. Emniyet güçlerimin bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde gün 24 saat görev başındadır. Amacımız vatandaşlarımızın il sınırlarımız içerisinde nerde bulunursa bulunsunlar kendilerini tam bir güven ortamı içinde hissetmeleridir. Saygıdeğer Bartınlılar, Emniyet güçlerimiz huzur ve güvenin bozulmaması için çalışırken önce kanunlardan sonra da siz değerli Bartınlıların işbirliğinden destek alır. Emniyet güçlerimiz kanunların kendisine verdiği yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirirken herkese eşit davranmaya, hukukun üstünlüğü prensibine uymaya, insan haklarına ve temel hak ve hürriyetlerin korunmasına azami gayret göstermektedir. Emniyet Müdürlüğümüzün Değerli Mensupları; Mülki ve adli makamlarla uyum ve işbirliği içinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının sizlere verdiği görev ve yetkiyi tam bir tarafsızlık içerisinde uygulamak zorunda olduğunuzu göz ardı etmeyiniz. Vatandaşımız şefkate ihtiyaç duyduğu anda devletin şefkati, kanunun gücüne ihtiyaç duyduğu anda devletin adil otoritesi olarak vatandaşımızın yanında olunuz. İnsanı seviniz, insana saygı duyunuz. İnsanla devlet arasındaki ilişkilerde keyfiliklerden kaçınınız. Ağırbaşlı, sabırlı, hoşgörülü olunuz. Ama kamu düzeninin bozulmasına izin vermeyiniz. Yasal koşullar oluştuğunda da yetkinizi eksiksiz kullanmaktan çekinmeyiniz. Saygıdeğer Bartınlılar; Polis Teşkilatı, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de görev, yetki ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmesi için her türlü araç, gereç ve teknik donanıma, eğitilmiş insan gücüne sahiptir. Teşkilatın imkân ve kabiliyeti her geçen gün artmaktadır. Bu durumla doğru orantılı olarak olayları önlemede ve suçluları yakalayıp adli makamlara teslim etmedeki başarı grafiği de günden güne yükselmektedir. Bartın şehri köy ve kasabalarımızda tesis edilmiş olan huzur ortamını daha da güzelleştirmek için bizlere verdiğiniz desteği devam ettiriniz. Daha iyi bir yaşam çevresinin oluşturulmasını birlikte başaralım. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun birlik ve beraberliği, yurdumuzun bölünmez bütünlüğü ve toplumsal huzur ve barışın korunması için canlarını feda etmiş şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Yüce Allah’tan kendilerine rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bartın emniyet müdürlüğümüzün siz değerli mensuplarına, zor görev ve çalışmalarınızda sizlere destek olan aileleriniz bireylerine verdikleri bu destekleri için teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.” dedi.Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Altınok Sayın Valim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Kamunun Değerli Yöneticileri, Saygıdeğer Konuklarımız Basınımızın Güzide Mensupları ve Sevgili Meslektaşlarım Tarihi; şan, şeref ve başarılarla dolu Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 167. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığımız törenimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için, hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak canla başla çalışan polisimizin, bu mutlu günündeki duygu ve heyecanını bizlerle paylaştığınız için ayrıca şükranlarımı sunarım. Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hâkimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok sorumluluk üstlenmiş olan ve 167 yıl önce kurulan teşkilatımız çağın teknolojisini kullanarak, sürekli kendini yenileyip geliştirerek, hukuk kuralları içinde, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, insan haklarına saygılı, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti bilinci ile görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Gücünü yasalardan, desteğini halktan alan, ülkede dirlik ve düzenin sürekli kılınması için her şart ve ortamda çalışan teşkilatımız, köklü geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biridir. Yasaların uygulanması, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumun barış ve huzur içinde yaşamasının sağlanması gibi görevleri üstlenen Türk Polis Teşkilatı, hukuk sınırları içinde kalarak, kendinden isteneni başarıyla yerine getirmektedir. Bilgiyi, gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, ürettiği güvenlik politikalarıyla, vatandaşlarımıza sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde sunulan asayiş ve emniyet hizmetlerinde kazanılan başarının temel anahtarı; halkıyla bütünleşen bir emniyet teşkilatından geçmektedir. Biz biliyoruz ki halkımızın teşkilatımıza olan desteği ve güveni tamdır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre halkımızın Teşkilatımız hizmetlerinden duyduğu güven ve memnuniyet yüzde 57'lerden yüzde 77’lere yükselmiş ve bu oran her geçen gün artmaktadır. Suçların giderek arttığı, çeşitlendiği, suç işleme vasıtası ve tekniklerinin geliştiği uluslararası organize hale geldiği günümüzde, polisin, suçların önlenmesinde halk desteği olmadan başarılı olabileceğini düşünmek mümkün değildir. Önleyici görevimiz suç oluşmadan suçu önlemeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için asayiş ekiplerimiz performans değerlendirme sistemine göre yeniden yapılandırılarak eğitimden geçirilmiş ve teknolojik olarak donatımı yapılmıştır. Bu sistemle; bir taraftan personelimizin başarılı çalışmaları ödüllendirilerek motivasyonu artırılırken diğer taraftan suç ve suçlu ile mücadelede önleyici polislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi amaçlanmıştır. Çağımızın teknolojik imkânlarından faydalanan teşkilatımız araç takip sistemi(GPS) ile bir merkezden tüm ekiplerimizin hareket ve faaliyetlerini Dijital harita üzerinden canlı olarak görmekte ve olaylara müdahale edecek en yakın ekibi olay yerine sevk ederek, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmektedir. Ekiplerimizin olay yerine intikal süresi bu sistemle 5 dakikadan 2 dakikaya indirilmiştir.2012 yılı içerisinde araç filomuza katmayı planladığımız 4 araçla birlikte il genelindeki alan hâkimiyetimiz artırılarak bu sürenin daha aşağıya çekilmesi hedeflenmektedir. Yine 2012 yılı içerisinde İl Özel İdaresi tarafından kurumumuza tahsisi yapılan Zonguldak yolu üzerindeki arsaya Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası ile Polisevi arkasında bulunan arsamıza atış poligonu binası yapılması ayrıca mevcut hizmet binalarının tamir ve tadilatlarının yapılarak personelimizin daha iyi ortamda görev yapması planlanmaktadır. Saygıdeğer Bartınlılar, Araç-gereç, bilgi ve teknoloji kullanımı bakımından dünyanın en gelişmiş imkânlarına sahip hale gelen, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan İl Emniyet Müdürlüğümüz, suçla mücadele yöntemlerine ek olarak “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi (MOBESE)” hayata geçirmiş olup suçla daha etkin mücadele etme güvenlik hizmetlerinin verimliliğini arttırma, güvenlik tehditlerini algılama ve göreve ilişkin koordinasyonu güçlendirme fırsatını yakalamıştır “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi (MOBESE)” içerisinde barındırdığı “Plaka Tanıma Sistemi(PTS)” sayesinde trafik hizmetlerinde de verimliliği artıracağı aşikârdır. Yaklaşık 40.000 araç ve 45.000 sürücü belgesi bulunan Bartın’da trafik ekiplerimizle İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve İlimizde de kararlılıkla uygulanan “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri” kapsamında başta sürat ve alkol olmak üzere denetim ve kontroller artırılarak vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri amaçlanmaktadır. Yapılan etkili mücadele sonucu 2011 yılında 2010 yılına göre ölümlü kazalarda % 33 yaralamalı kazalarda % 4 azalma olmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz bir taraftan suç ve suçlu ile mücadele ederken bir taraftan da kurum içi ve kurumlar arası eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Personelimizin meslekleri ile alakalı yeni bilgi beceri ve teknikleri kazanmaları mesleki sorunlara çözümler getirebilmeleri sürekli eğitilmeleri ile mümkündür. Sürekli eğitim ilkesi doğrultusunda il emniyet müdürlüğümüz ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkatle takip etmekte olup insan hak ve özgürlüklerine saygılı polisler yetiştirme amacındadır. Emniyet Müdürlüğümüze kurulan Akıllı sınıf ile personelimize interaktif eğitimler verilmeye başlanmıştır. 2012 yılı içerisinde yapmış olduğumuz 4 interaktif eğitimde 45 personelimize, 8 eğitim faaliyetinde ise 547 Personelimize ayrıca İl Emniyet Müdürlüğümüzce diğer kurumlardan gelen talepler üzerine 495 öğrenci ve 50 öğretmenimize de eğitim verilmiştir. İlimizde Devlete güvenin tesisi, Devlet-Millet kaynaşmasının sağlanması yolunda kat edilen mesafe, halkımızın moral değerlerinin arttırılması için verilen mücadele, özellikle okul çağındaki gençliğimiz ile kurulan sıcak diyalog ve onlara rehber olma alanında attığımız adımlarda gelinen nokta son derece sevindiricidir. Sevgili Anne Ve Babalar; Gençlik bir ülkenin yarınlarıdır. Ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizin bağımlılık yapan maddeler kullanmasına, yüreklerinin kin ve nefretle doldurulmasına, terör örgütleri tarafından karanlığa sürüklenmesine engel olalım. El ele vererek gençlerimize sahip çıkalım ve onları geleceği aydınlık olan bir dünyaya hep birlikte taşıyalım. Sevgili Gençler, sizler de biliniz ki! Ülkemizin ve milletimizin mevcut problemlerini sizin zekânız, sizin gücünüz, sizin kuvvetiniz çözecektir. Bu nedenle Nefretin, kinin değil, sevginin ve barışın sembolü, İnsanlık üzerine sıçrayan kan değil, insanın üzerine açan bir gül olun. Son yıllardaki polislik anlayışı toplumu rahatsız eden problemlerin teker teker analizini, toplumda suç ve kabahat olarak karşımıza çıkan bu problemlerin her biri için en uygun önleme azaltma veya ortadan kaldırma stratejileri geliştirilerek hedef odaklı çözümler uygulamasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle hedef odaklı polislik çalışmaları da göz önünde bulundurularak suça sürüklenme riski bulunan çocuklarımıza yönelik yeni bir proje hazırlanarak yürütülecektir. Değerli Bartınlıların desteği ve katkısı ile 2011 yılı ve öncesinde suça sürüklenmiş çocuklarımızın durumları incelenerek risk altında bulunan çocuklarımızın suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları planlanmaktadır. " dedi.Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü; " Atatürk ilke ve inkılâplarının yaşatılması, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkılması için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de hiçbir özveriden kaçınmayacak olan Teşkilatımız, Laik Cumhuriyetin ve yasaların kalkanı olma bilinciyle, çağdaş demokratik değerlere saygılı ve yansız biçimde hizmetlerini sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ulu Önder Atatürk'ün "Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır” direktifi doğrultusunda, toplum huzurunun, anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma görevimizi azimle sürdürmekteyiz Hizmet Politikamız; Polise yasalarla verilen güvenliği ve huzuru sağlama görevlerini, vatandaşın memnuniyeti ile personelimizin değeri ve önemi de göz önünde bulundurularak, Bartın da en kısa sürede, en iyi ve en verimli şekilde kendini sürekli geliştirerek yerine getirmektir. Bartın Emniyet Teşkilatı olarak Bartın halkına layık olduğu en iyi hizmeti verebilmek adına görevimizi yaparken bizlerden desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza, garnizon Komutanımıza, Cumhuriyet Başsavcımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlara, sivil toplum örgütlerine, tüm Bartınlı vatandaşlarımıza ve Bartın medyasına şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 167. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu günde bizlerle birlikte olduğunuz için siz değerli konuklara saygılar sunar, görevi uğruna canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimiz ve emeklilerimiz ile görevleri başındaki tüm meslektaşlarıma ve ailelerine sağlık ve esenlikler dilerim."iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.