Dr. Güngör GÖKDAĞ
Dr. Güngör GÖKDAĞ
Dr. Güngör GÖKDAĞ
Yazarın Makaleleri
İran'ın Ortadoğu Politikası
Jeostratejik konumu ve kendine özgü siyasi yapısıyla Ortadoğu'da siyasetin önemli aktörlerinden biri olan İran, 1979'da şahlık rejimi yıkılıp, yerine İslam Devrimi ile dini esaslı bir rejim kurulunca, devlet olarak İran ve mezhep...
Putin'in Terörle İmtihanı
Rusya, Vladimir Putin'in göreve geldiği ilk andan itibaren büyük zaferler kazandığı her seçim sonrasında kanlı terör saldırıları ile karşı karşıya kaldı. Oysa Putin, 'terörü...
Yeni ''Ötekiler'' Suriyeliler mi? -2-
Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin sayısındaki çok hızlı artış, göçün etki alanını genişlettiği gibi aynı zamanda etkisinin derinleşmesine de neden oldu. Çünkü Almanya ve Fransa gibi ülkelerde göç hareketliliği 50-60 yılda...
Yeni ''Ötekiler'' Suriyeliler mi? -1-
21. yüzyılın akut ve küresel düzeydeki en büyük sorunlarının arasında hiç şüphesiz göç problemi ilk başlarda gelir. Göçleri tetikleyen ekonomik nedenler, iklim sorunları ve savaşlar olduğu müddetçe de göçmen sorunu hep gündeme gelecektir....
Filistin Davası, Arapların Ne Kadar Milli Davası?
Avrupa'da zulme uğrayan ve Avrupalı olarak reddedilen Yahudiler, kıtadan ayrılınca kabul görmeye başladılar. Avrupa'yı terk edip Filistin topraklarında İsrail Devleti'ni kurduktan sonra kendilerine, aynı medeniyetten bir Avrupalıymış...
Ayrışmadan Anlaşmaya Türkiye-Mısır İlişkileri
Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Mısır'ın modern tarihinin ilk sivil ve özgürce seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, 2013 yılında General Abdülfettah el-Sisi tarafından askeri darbeyle devrilmesinin ardından önemli...
Kürt Siyasetinin Yeni Dizaynı
Türkiye'de Kürt seçmen kitlesi homojen değildir. Kürt seçmenlerle alakalı farklı siyasal grupların oluşturdukları gerçekte tam da doğru olmayan mitler vardır. Günümüzde bu mitler, Kürt seçmenin tamamını ihtiva eder düşüncesiyle...
Kürt Siyasetinin Yeni Dizaynı
Türkiye'de Kürt seçmen kitlesi homojen değildir. Kürt seçmenlerle alakalı farklı siyasal grupların oluşturdukları gerçekte tam da doğru olmayan mitler vardır. Günümüzde bu mitler, Kürt seçmenin tamamını ihtiva eder düşüncesiyle...
Kürt Sorununun Çözümsüzlüğünde Israr
PKK, 1990 yılında yapmış olduğu 4'üncü kongresinde ''Kürt kökenli vatandaşların haklarını parlamento çatısı altında savunmak'' gayesi ile siyasi parti ve legal kuruluşlara sızma kararı aldı. Ardından birbirinin...
Almanya Demokrasisini Yeniden Güçlendirdi
Almanya, 1914 tarihinden itibaren yürürlükte olan eski Alman Vatandaşlık Yasasına göre (RuStAG) istisnai durumlar dışında çifte vatandaşlığı hep reddetmiştir. Prensip olarak buna karşı olan Almanya daha sonra 15 Temmuz 1999 tarihinde kabul...
AVRUPA'DA TÜRK OLMAK…
Tarihte Türklerin Avrupa ile olan ilişkileri oldukça eskilere dayanmakla birlikte aynı zamanda köklü bir geçmişe de sahiptir. Sadece Cumhuriyet dönemi de değil, Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Avrupa ülkeleri ile çok çeşitli ittifaklar...
Gazze'de Yaşananlar Devlet Terörü mü?
Terör, 'bir devletin veya devlet olmayan farklı bir aktörün, şiddet teknikleri kullanarak siyasi amaçlar elde etmesini sağlayan faaliyetler' şeklinde tanımlanabilir. Terörizm ise geçmişten günümüze birçok farklı biçimde ortaya...
Avrupa Mültecileri Kabul Edecek mi?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik toplantısında alınan kararla Türkiye, sınırı geçmek isteyen mültecileri artık durdurmayacağını açıkladı. Bu kararın hemen sonrasında ise Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısına doğru...
İŞTE BELÇİKA DEMOKRASİSİ
Belçika'da yaklaşık 250 bine yakın Türk göçmeni yaşıyor. Türklerin büyük bir kısmı da başkent Brüksel'de ikamet ediyor. 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye'den çalışmak maksadıyla gidenlerin, artık orada kalıcı...
Geri Kalmışlık ve Terör Müslüman Ülkelerin Kaderi mi (2)
Müslümanlar kendi yaşamlarının ve dünya görüşlerinin doğruluğunun yanı sıra, İslam'ın dışında kalan başka ülkeleri ve toplumları da anlamaya çalışmalı, olaylar karşısında kaderlerine razı olmanın ötesinde, hakikatleri araştırıp...
Geri Kalmışlık ve Terör Müslüman Ülkelerin Kaderi mi (1)
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve hilafetin kaldırılmasından sonra ortada kalan İslam ülkeleri, içeriden ve dışarıdan inanılmaz bir sömürü düzenine maruz kaldı. Bir yandan sömürü düzeninin meydana getirdiği kaos ve sorunlarla...