19 Milyonluk Yatırım Yazışmalardan 2 Yıl Gecikti
Tunç, “Amacımız Yatırımlarımızda Gecikmeye Meydan Verilmemesidir”

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Tuna Mahallesi Hastane Kavşağı ile İl Özel İdaresi Kavşağı arasında bölünmüş yol yapımı ve Türbe yolu mevkiinde de batçıklı köprülü kavşak içeren projenin yapımının gecikmesi ile ilgili olarak Bartın Belediyesinden yazılı  bir açıklama yapılmış, açıklamada Belediye’den kaynaklanan bir gecikme olmadığı belirtilmiştir, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi açısından aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur” dedi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölünmüş yol ve köprülü kavşaklar ve alt geçitler içeren Bartın için çok önemli olan ve 19 milyonluk bölünmüş yol projesinin inşaat işinin 3 Mart 2014 günü ihalesinin gerçekleştirilmesine rağmen, Bartın Belediyesi ile Karayolları arasındaki yazışmaların 2 yıl sürmesi ve 1 yıl boyunca da imar çalışmalarının  tamamlanamaması nedeniyle işe başlanılamamıştır. İfade etmek istediğimiz husus, bu süreçlerin, yazışma ve görüşmelerin daha hızlı sonuçlanıp, yatırıma bir an önce başlanmasıdır.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç; Belediyenin açıklamasında, konunun ilk kez 08.07.2015 tarih, 136656 sayılı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün yazısı ile belediyeye iletildiği belirtilmişse de konu belediyeye 22.11.2013 tarihinde bildirilmiş ve güzergahta 50 metre genişlikte belediye’ye ait gerek yeraltı, gerekse havai hatların bulunup bulunmadığı bulunuyorsa kotlu planının gönderilmesi istenmiştir. Yani konudan belediye 08.07.2015’te değil, 22.11.2013 tarihinde bilgi sahibi olmuştur.

Daha sonraki yazışmalarda da güzergahta bulunan yeraltı su şebekesinin deplase edilmesi hususları bildirilmiş, belediyenin deplase işlerini yapamayacağı bunu hibe kredisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağın yönündeki cevaplar üzerine işin gecikmemesi için su hatlarının deplase işini de Karayolları üstlenmiş, 02.09.2015 tarihinde 7038 metre içme suyu hattının deplasesi ihalesi yapılmıştır.

Daha sonra da kamulaştırma koridorunun imar planına işlenmesi ile ilgili Karayollarının talebi, Bartın Belediyesince imar yolları, mezarlık ve şehitlik kenarındaki kamulaştırma çizgisi, belediye hizmet alanı ve ağaçlık alan ile ilgili hususlar nedeniyle reddedilmiş, daha sonra karayolları ile belediye yetkililerinin görüşmelerin ve yazışmaların ardından mezarlık ve şehitliğin proje dışında olduğu ve mezarlık duvarının da karayolları tarafından yeniden eski haline getirileceği hem yazı ile hem de şifai  görüşmelerle belediye’ye anlatılmış ve imar plan tadilatı 1 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra Belediye Meclisince kabul edilebilmiştir.

Görüldüğü üzere, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölünmüş yol ve köprülü kavşaklar ve alt geçitler içeren Bartın için çok önemli olan ve 19 milyonluk yol projesinin inşaat işinin ihalesi 3 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine rağmen, Bartın Belediyesi ile Karayolları arasındaki yazışmaların 2 yıl sürmesi ve 1 yıl boyunca da imar çalışmalarının  tamamlanmaması nedeniyle işe başlanılamamıştır. İfade etmek istediğimiz husus, bu süreçlerin, yazışma ve görüşmelerin daha hızlı sonuçlanıp, yatırıma bir an önce başlanmasıdır.

19 milyon liralık proje

Milletvekili Tunç, Tuna Mahallesi (Hastane) kavşağı ile İl özel idaresi kavşağı arasında bölünmüş yol yapımı ve Türbe yolu mevkiinde de köprülü kavşak içeren projenin maliyetinin toplam 19 milyon 377 bin lira olduğunu, yapım ihalesinin KDV ve fiyat farkı hariç 15 milyon 640 bin lira olarak gerçekleştirildiğini, proje ile Özel idare kavşağı ile Tuna Mahallesi kavşak düzenlemelerinin yapılacağını, bölünmüş yolun üstyapısının bitümlü sıcak karışım asfalt olarak yapılacağını, Adliye lojmanları, Güzel Sanatlar Lisesi, Gazi Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi gibi çok sayıda okulun bulunduğu kesimde yapılacak yaya kaldırımları, üst geçit ve yaya geçitleri ile şehrin içinde trafik güvenliği ve standartlarını arttırarak halkın ve öğrencilerin rahat ve güvenli ulaşımının sağlanmış olacağını söyledi.

Bartın için önemli bir proje, zaman kaybı olmamalı

Bu önemli projenin Bartın için çok önemli olduğunu ve şehir merkezindeki trafik güvenliği ve yoğunluğu açısından bir an önce inşaata başlamak istediklerini belirten Milletvekili Tunç, “Karayolları ile Belediye arasındaki yazışmaların tarihlerine baktığımızda da zaman kaybının uzun olduğunu ve bu zaman kaybının da neden kaynaklandığı tarih tarih şu yazışmalardan açıkça anlaşılmaktadır” dedi.

Milletvekili Tunç, Karayolları ile Bartın Belediyesi arasındaki yazışmaları da tarih tarih sıraladı:   

“22.11.2013 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü tarafından Bartın Belediye’sine Özel İdare kavşağı, imam hatip (türbe) kavşağı ve Tuna kavşağı arasında bölünmüş yol planlandığı bildirilmiş, güzergahta 50 metre genişlikte belediye’ye ait gerek yeraltı, gerekse havai hatların bulunup bulunmadığı bulunuyorsa kotlu planının gönderilmesi istenmiştir.

05.12.2013 tarihinde Bartın Belediyesi Karayollarına verdiği cevapta, söz konusu güzergaha ilişkin imar planlarını gönderdiğini belirtmiştir. 10.12.2013 tarihinde de belediyeye ait alt yapı tesislerine ait planı Karayollarına göndermiştir.

25.07.2014 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü yol yapım çalışmalarının ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlanacağını bu nedenle belediyeye ait yeraltı hatlarının deplase edilmesi hususunu Bartın Belediye’sine bildirmiştir.

15.08.2014 tarihinde Bartın Belediyesi, yeraltı su şebekesi borularının deplase işini AB hibe kredisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihale edeceğini bildirmiştir. 30.10.2014 tarihinde de AB hibe kredisi ile Çevre Şehircilik Bakanlığınca kanalizasyon atık su arıtma ve İnkumu arıtma ve derin deniz deşarjının öncelikle yapılacağını, su şebekesinin ihalesinin Çevre Şehircilik Bakanlığınca 2016’da ihale edileceğini Karayollarına bildirmiştir.

22.08.2014 tarihinde de Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, ihale çalışmaları kapsamında karayolları yol ağından enine ve boyuna yapılacak geçişlerle ilgili protokol yapılması hususunu Bartın Belediyesine bildirmiştir.

08.07.2015 tarihinde de Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, Bartın Belediyesine yazdığı yazıda kamulaştırmaa koridorunun İmar Planına işlenmesi ile igili imar tadilatının yapılması gerektiğini bildirmiştir.

20.07.2015 tarihinde Bartın Belediyesi Karayolları 15.Bölge Müdürlüğüne verdiği cevapta, mahallelere dağılım yapılan yolların durumu, belediye hizmet alanı ve karşısındaki ağaçlık alanın durumu, şehitlik kenarındaki kamulaştırma sınırı ile ilgili tereddütler bulunduğunu bildirmiştir.

28.07.2015 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünce, Karayolları Üstyapı Başmühendisliğine yazılan yazıda belediyeye yazılan imar tadilatı talebinin imar yolları, belediye hizmet alanı ve ağaçlık alan ile ilgili hususlar nedeniyle reddedildiğini bu nedenle proje hakkında belediye ile şifai görüşmelerin yapılması gerektiği hususunu bildirmiştir.

02.09.2015 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, Bartın Belediyesine yazdığı yazıda şehitlik bölgesinde yapılacak köprülü kavşağın imar yoluna bağlantısının yapılabilmesi için doğalgaz hattının deplase edilmesi hususu bildirilmiştir.

18.11.2015 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, Bartın Belediye’sine yazdığı yazıda, talep edilen değişiklikler sonucunda yeniden düzenlenen kamulaştırma koridoru ve yol projesinin imar planına işlenmesi ve meclis kararının gönderilmesi istenmiştir.

11.02.2016 tarihinde Bartın Belediyesi, Karayolları 15.Bölge Müdürlüğüne yazdığı yazıda mezarlık boyunca yapılan kamulaştırma hattının mezarlıkların üzerine geldiği gerekçesi ile bu hattın yeniden incelenerek geri çekilmesi istenmiştir.

17.02.2016 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü Üstyapı Başmühendisliğinden Bartın Belediyesinin red yazısı ile ilgili bilgi istemiş, Üst yapı Başmühendisliğince 18.02.2016 tarihli yazıda mezarlıklara zarar verilmeyeceği ve mezarlık duvarının eski haline uygun şekilde Karayolları tarafından yeniden yapılacağı belirtilmiştir. 01.03.2016 tarihinde de Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü Bartın Belediyesine bu hususu bildirmiştir.

02.03.2016 tarihinde Bartın Belediye Meclisi, kamulaştırma koridorunun imar planına işlenmesi talebinin, söz konusu alanda şehir mezarlığı bulunması nedeniyle reddedilmiş, ve Belediye Meclisi red kararı 09.03.2016 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

22.03.2016 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü çok acele yazısı ile Bartın Belediyesi ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde yeniden düzenlenen kamulaştırma sınırına göre imar plan tadilatının yapılması istenmiştir. Bunun üzerine Bartın Belediye Meclisi 06.04.2016 tarihli toplantısında imar tadilatını kabul etmiş ve 13.04.2016 tarihinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğüne göndermiştir.”

Milletvekili Tunç, tüm bu yazışmalardan da anlaşılacağı üzere, 03.03.2014 tarihinde yapım ihalesini gerçekleştirdiğimiz Bartın için çok önemli bir yatırımın inşaatına, Karayolları ve Belediye arasındaki yazışmalar ve imar planı için istenen çalışmalar nedeniyle 2 yıl boyunca başlanılamadığı tartışmasızdır, amacımız kimseyi suçlamak değildir, tek derdimiz Bartınımızın  bu önemli yatırımı bir an önce kavuşmasıdır, gecikmeye meydan verilmemesi için yapılması gerekenleri ifade ettiğimizde de bundan rahatsız olunmaması gerekir.” 
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bartın 6 yıl önce

sayın vekil eliniz her yere uzanıyo da karayollarına mı uzanmıyo.madem evrak işi uzuyo halledin desene.bi işi kafasına koyan adam ne eder ne yapar onu oraya yaptırır.uzatmaya gerek yok.belediye sana çelme takabiliyosa sen neden vekilsin?

Avatar
Alper 6 yıl önce

ben artık bu şehirden gitmeyi düşünüyorum başka yorumum yok