Belediyeyi eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, basın toplantısı düzenledi. Yalçınkaya, gündeme ilişkin konularla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Bartın’a kurulması düşünülen termik santralin sessiz bir şekilde ilerlediğini belirtti. Bartın’da yaşanan elektrik kesintilerine de tepki gösteren Yalçınkaya, “Bartın son zamanlar, Amasra’da kurulması düşünülen termik santral ile ilgili olarak hop oturdu hop kalktı. Amasra’ya termik santral kurulacak mı? Kurulmayacak mı? Biz ve Sivil Toplum Örgütleri bu konuda, Amasra’da termik santral kurulma girişimlerinin devam ettiğini ısrarla dile getirdik. Bizim ısrarla dile getirdiğimiz bu konuşmalardan sonra, siyasi iktidarın temsilcileri de, ‘Hayır böyle bir şey yok, bu sadece siyaseten ortaya atılan bir konu’ dedi. Bu işler siyaseten konuşulmaz. Biz de karşı tarafın söylemleriyle sanki kamuoyunda yalan söylüyormuşuz gibi itam altında kaldık. Görünen olay şu, gerçekten bu siyasi iktidarın her zaman yaptığı bir taktik var. Kafasının içinden geçenleri veya gerçekleştirmek istediği şeyleri böyle kamuoyunun fazla tepkisini çekmeden ve hazmettire hazmettire yapma niyetleri olduğunu hep görüyoruz. Bartın’da da termik santrale karşı direncin kırılması için termik santrale karşı Bartın halkı ve Amasra halkının göstermiş olduğu duyarlılığın azaltılması için bu tür, yapılmıyor, aslı yok gibi söylemlerle halkı bir nevi rahatlatma olayına giriştiler. Şimdi görüyoruz ki, gerçekten termik santral olayı hızlı bir şekilde yapılma aşamasında önemli adımlar kaydettiğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak gazetelere daha önce bu bilgileri sunmuştum. Termik santral kurulması düşünülen alanın Delikliburun mevkii olduğunu ve bu mevkideki yaklaşık 3,5 Milyon metrekarelik orman alanının HEMA Anonim şirketi ve Batı Karadeniz Anonim Şirketi tarafından tahsisinin istendiğini ve istenilen bu alanların HEMA şirketine verileceğini söylemiştik. Hatta daha önceden demiştik, bu adamlar burayı neden istiyor, herhalde orayı karpuz tarlası olarak kullanmayacaklar. Termik santral kuracak diye kamuoyunu uyarmıştık. O dönem içerisinde hayır böyle bir şey yok demişlerdi. Görüyoruz ki, gerçekten Amasra İlçesi Tarlaağzı hudutları dâhilinde 06 Eylül 2011 tarihli ve 299 sayılı oluruyla 1 Milyon 565 bin 226 metrekarelik orman sayılan alanda termik santral yapımı amacıyla, HEMA Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına ve Bartın İli Amasra İlçesi Tarlaağzı hudutları dâhilinde termik santral yapımı amacıyla 06 Eylül 2011 tarihli ve 300 sayılı oluruyla 1 Milyon 643 bin 533 metrekarelik orman sayılan alanda Batı Karadeniz Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına orman kanunun 17/3. maddesi gereğince, 06 Eylül 2013 tarihine kadar kesin izin ve bedel alınması kaydı ile 24 ay süreyle bedelsiz ön izin verilmiştir. Ben söylediğim zaman, bu konuyu konuşurken bana böyle bir şey yok diyorlardı. Benim Orman ve Su İşleri Bakanlığına verdiğim soru önergesine gelen cevapta, evet termik santral kurulmak amacıyla bu ormanlık alanların ön izin kaydı yapılmıştır ve kesinleştikten sonra da 20 yıl süreyle kullanıma verilecektir diye bir yazısı var. Bu yazışmalar dediğim gibi hızlı bir şekilde kamuoyundan saklanarak, gizli ve saklı şekilde yapılıyor. Bu firmanın Amasra’da termik santral kurulması için girişimlerinin önü açılıyor ve son aşamalara geldi. Bu konuyu gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum. Gerçekten termik santral kurulmayacak diye bir şey yok. Gizliden saklıdan kurumlar arası yazışmalardan, bilgi edinmem, başvurulan yazılardan öğrendiğim kadarıyla bu süre, termik santral kurulması düşünülen yer ilgili firmalara 2013 yılına kadar kullanım izni verilmiş. Yine aynı şekilde Maden İşleri Genel Müdürlüğünden gelen cevabı bir yazsı var. Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız’a bir soru önergesi vermiştim, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Amasra’da bir teknik inceleme yapıldı mı? Termik santral çalışmaları ile ilgili bakanlığımızın çalışması oldu mu? O konuda da Sayın Enerji Bakanının bana vermiş olduğu yazılı cevapta; Bartın ili Delikliburun mevkii içerisinde yapımı planlanan HEMA termik santrali projesiyle ilgili olarak, Batı Karadeniz Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Maden İleri Genel Müdürlüğüne gönderilen 17.08.2011 tarihli dilekçede, hazırlanmakta olan planlama raporunda ve Çet çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşüne ihtiyaç bulunduğu belirtilerek direk ekinde verilmiş olan 1/25 bin ölçekli tomografik harita ve koordinat bilgilerine göre kurum görüşünün bildirilmesi istenmiştir. Batı Karadeniz Anonim Şirketi’nin ve HEMA Anonim Şirketi’nin Delikliburun mevkiinde termik santral kurmak amacıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini gösteren bir belgede bende mevcuttur. Maden İşleri Genel Müdürlüğünden gelen ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü bizden görüş istendi diyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü bu çalışmaların tamamlanması için TTK Genel Müdürlüğü ne’de bir yazı yazdım. Yazdığım yazıda, maden İşleri Genel Müdürlüğü TTK olarak bu bölgede kömür tesisiniz var mı? Maden tesissiniz var mı? Bu kurulacak yerin altındaki maden rezervlerinin stokları ne kadardır diye bir bilgi edinmek için yazı yazdım. Eğer ki, TTK Genel Müdürlüğü burada bizim kömürümüz yoktur, burada bizim maden tesisimiz yoktur, termik santralin kurulmasında herhangi bir sakınca kurumuz açısından bir sıkıntı yoktur diyorsa, bilinsin ki termik santral işi de bitmiş olacaktır.” şeklinde konuştu.

2012 YILINDA VATANDAŞIN GEÇİM SIKINTISI DAHA DA ARTACAK

Hükümetten ‘ülke ekonomisi her geçen gün büyüyor’ şeklindeki açıklamaların halka yansımadığını kaydeden Yalçınkaya, “2012 yılı bende daha da sıkıntılı bir yıl olacak. 2012 yılında vatandaşın geçim sıkıntısı daha da artacak. Ama Sayın hükümet yetkililerimize baktığımızda 2012 yılında böyle bir sıkıntının yaşanmayacağı söyleniyor. Ekonominin büyüklüğü ve güçlülüğünden bahsediliyor ve bu büyük ekonomi maalesef, onların dediği gibi halka yansımıyor. Herhalde kendi yandaşlarına yansıyor. Başka kimse bu ekonominin büyüklülüğünü göremiyor, ama hiç kimse de payını alamıyor. Bu insanların bu sıkıntılarını dile getirmekte zorlandıklarını görüyorum. İlgili siyasi iktidarına mensup yetkililere konuyu söylemekten korktuklarını görüyorum ve sessiz bir şekilde yaşamlarını sürdürerek o çektiği acılarla ve sıkıntılar içerisinde yaşam sürdürdüklerini şahit oluyorum. Bu olay gerçekten beni çok üzüyor. Aslında iktidar Milletvekili Bartın esnafının yanına geldiği vakit, çektiği sıkıntıları rahatlıkla anlatabilmeli, emekli ve çiftçi yaşadığı sıkıntıyı rahatlıkla milletvekiline karşı dile getirebilmeli. Bu gidişinde düzeleceğini söylemeli. Herhalde siyasi iktidar sandıktan aldığı oyları görerek, her şeyin tıkırında olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de vurdumduymazlık içerisinde vatandaşın sesini duymazlıktan geliyor.” dedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ESNAFI VE VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Toplantı sırasında elektriklerin kesilmesi nedeniyle mum ışığında devam edilen toplantıda kesintilere de tepki gösteren Yalçınkaya, “Elektrik özelleştikten sonra Bartın’da sık ve fazla kesilmeler ortaya çıkıyor. Bir kar yağdı Bartın şehir merkezinde ve köylerimizde 3 günüdür elektrik yok. Demek ki özelleştirme her derde deva değil. Özelleştirmeden sonra özelleştirilen kurumların biraz daha bu konulara ciddi bir şekilde el atması gerekiyor. Hem cihazlar açısından, hem insanların ticari açısından olsun büyük darbeler vuruyor. Bir kar yağmasıyla bu kadar elektrik kesintisi Bartın’da olmamalı diye düşünüyorum. 3 gündür yaşanan bu elektrik kesintisi bizleri üzüyor. Bartın’da esnaf ve halkın yaşadığı sıkıntılar her geçen gün artıyor. Bu ülkede ki insanların da her geçen gün sıkıntıları artıyor.” diye konuştu.

YALI PROJESİ VE BELEDİYE ÇALIŞMALARI

Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında da görüşlerini belirten Yalçınkaya, “Belediye Başkanlığı döneminde benim en büyük arzum Yalı mevkii projesini hayata geçirmekti. Biliyorsunuz ki o yerin tahsisinde hazineyle büyük sorun yaşadık. Yaklaşık 16 ay bize izin vermediler. Sonra ki gelişmeler sonunda izin verildi. Belli bir senelik ücret karşılığında orayı kiraladık ve üzerimize devrettikten sonra projesini yaptırdık. Yalı kenarı projesini Orduyeri köprüsünden başlayarak, Gazhane parkı ve Milli Eğitim Müdürlüğü köprüsüne kadar alan içerisinde, Karabük Koruma ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna onaylattık. Benim belediye başkanlığı dönemimde kurula onaylatma dışında bir proje yapıldığını görüyorum. Bence hiç alakası yok. Bizim yaptığımız proje rafa kaldırıldığını ve dolayısıyla da yeniden sil baştan bir projeyi hayata geçirelim gibi olmuş. Aslında benim zamanımda yapılan Karabük Koruma ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje en ince detayına kadar hazırlanmıştı. Tabanda kullanılacak taşlar, aydınlatma direkleri, iskelenin tahtayla örtülmesi, yürüyüş yolları ve iskele ile yol arasındaki kota restoranların konmasıydı. Bence çok güzel bir projeydi. Tabi arkadaşlar kendi düşünceleri doğrultusunda ve kafasından geçen bir projeyi hayata geçirme uğraşı içerisindeler. Bence bir yapılan proje vardı, sizinde hatırlayacağı üzere, zamanın Kültür Bakanı Atilla Koç geldiğinde Bartın Belediyesinde o projenin maketini alıp, yalı mevkiine getirmiştik. Bakanımızla birlikte o maketin üzerinden yapacaklarımızı zamanın Kültür Bakanı Atilla Koç geldiğinde Bartın Belediyesinde o projenin maketini alıp, yalı mevkiine getirmiştik. Bakanımızla birlikte o maketin üzerinden yapacaklarımızı Sayın Atilla Koç’a anlatmıştık. Sayın Koç bize 500 bin TL projenin tamamlanması konusunda yardım yapacaklarını söylemişti. Ben isterdim ki o projede meslek odaları, mimarlar, inşaat mühendisleri, peyzaj mühendisleri odası ve belediye yetkilileri bir daha gözden geçirip, fikir jimnastiği yapıp gözden geçirsinler. Her yiğit’in yoğur yiyişi ayrıdır. Dolayısıyla birileri böyle hoşuna gidiyor, birilerinde öyle hoşuna gidiyor. Benim zamanımda hükümet caddesinde aydınlatma yapmıştık. 31 Aralık 1999 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde birinci sayfadan burası Paris değil, Bartın diye çıkmıştı. Ama yaptırdığımız ışıklandırmalar ve binalarımızın boyanması caddemize görsen bir güzellik vermişti. Sonucunda bu dönemdeki belediye yönetimi geldi ve hemen o cadde üzerindeki ışıkları değiştirdi. Tabi sebebi olarak ta enerji tasarrufu yapıyoruz dediler. Bütün Ankara ve İstanbul’dan gelen misafirlerin, gurbetçilerin hatıra fotoğrafı çektirdikleri hükümet caddesinin şimdi nasıl olduğunu halkımızın takdirine bırakıyorum. Sonucunda bir şeyi yıkmak kolay ama yerine yaparken de eskisinden farklı ve güzel olması gerekir. Eğer bir şeyi kaldırırken, sadece birilerinin eserleri buradan kalksın, birilerinin eserleri gözükmesin, hatırlanmasın, Bartın’ın gönlünden birileri silisinsin düşüncesi içerisinde yapılıyorsa buda beni üzüyor. Gerçekten bir şey kaldırılıp, yıkılıyorsa yerinede bir şey konuluyorsa daha güzeli yapılması lazım. Hükümet Caddesi tarihi Kentler Birliğinin Özendirme ödülünü almıştı. Caddemiz dergilerde gazetelerde yerini almıştı. Ama şuan caddenin halini gördükçe üzülüyorum. Hükümet Caddesi, cadde olmaktan çıktı. Bence şuan ki çalışma başarılı değil. Bunu kıskançlık olarak ta söylemiyorum, kimseyi kötülemek ve germek içinde söylemiyorum. Diyorum ki, yapılan şeyler, eğer bizim yaptıklarımızdan daha güzel, daha iyiyse Allah razı olsun demesini biliriz. Bir şeyi yıkıp ta yerine daha kötüsünü laf olsun diye yapıyorsanız o zaman olmuyor.” sözlerine yer verdi.

S.Bostancı

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Rıza Yalçınkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gebeş 9 yıl önce

bu konusma rızanın bittiğinin göstergesidir.kendisi 60 tirilyon borçla bıraktı belediyeyi,hem borçlar ödeniyor hemde belediye iyi çalısıyor. öle makam arabasıyla mılletın yanında durup hava atmaya benzemez hizmet etmek. köylü kadınlar kucaklayıp ''anacum,abacum'' deyip yaslamaya benzemez adam olmak.rıza yalçınkaya, ülkede terör olayları bu kadar insanların canını sıkarken, partisinin genel başkan yardımcısı olan sezgin tanrıkulu'yla nasıl beraber çalısabiliyor onu açıklasın.tamam muhalefet millet vekili olduğu için belki hizmet etmekte zorlanabılır.ama bu pkk li şerefsizin ne işi var atatürkün kurdugu bir partide.

Avatar
YAYGARA 9 yıl önce

lütfen yorumlarımızı küçük harfle yapalım... SEN ÖNCE ŞU ORDUYERİ KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAKİ ÇALIŞMAYI NASIL YARGIYA TAŞIDIN ONUN HESABINI VER BARTINA SAPTIRMA İNSAN KONUŞUR AMA İLKÖNCE BİR AYNAYA BAKAR 65 TİRİLYON BOÇLA BIRAKTIN BELEDİYEYİ NASIL UTANMADAN KONUŞUYOSUN ANLAMIŞ DEĞİLİM HEM SENİN BORÇLARINI ÖDÜYOR BARTIN HALKI HEMDE ADAM GİBİ HİZMET GÖRÜYOR TAMAMMI RIZABEY KONUŞMADAN ÖNCE GİT Bİ AYNAYABAK

Avatar
Temel reis 9 yıl önce

Bartını idare eden belediye başkanlarının iyi niyetli çalışmalarını takdirle karşılıyorum.. bir konuda yapmış olduğu yanlışlıklık yüzünden sellerin yaşandığı bir şehir oldu. Yalı için projeler yapmak güzelde yalıyı sel taşkınlarından kurtarma projeleri neden üretilmiyor.. sel önlemleri alınmadığına göre Bartında her şey güllük gülüstanlık.. 1975 yılından beri yaşanan sel felaketlerinde yalıya sel suları çıktığı biliniyor.. Yalı neden taşkın sel sınırı içine alınmadı.. Yalı taşkın sel sınırı içine alınmış olsaydı, şimdiye kadar sel önlemleri alınması çoktan bitmişti.. 1998 seli belkide bu kadar şiddetli olmazdı.. 1998 selinde yalıya sel sularının çıktığını hepimiz biliyoruz. Yalı taşkın sel sınırı içine neden alınmadı. Sel önlemlerinin alınması neden konuşulmadı. Başkanlar oluşan her sel felaketinde vebal altında kalacaklardır.

Avatar
arıza 9 yıl önce

Sayın Rıza Yalçınkaya, madem başkanlığın döneminde en büyük hayalin Yalı projesini hayata geçirmek vardı da neden milletvekilliğine sazan gibi atladın. Belediye Başkanlığından kovalayan mı vardı. Belediye Başkanı seçildiğin Partinin Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit mekanı cennet olsun Başbakanlığı döneminde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof.Yılmaz Büyükerşen' e Cumhurbaşkanlığına aday olmasını teklif etmiş, Sayın Büyükerşen "Eskişehirde daha yapacak çok işim var" deyip bu onurlu görevi kibarca reddetmişti. İşte memleket sevdası bu. Sen Yalıyı yıkarak o bölgeyi insan geçmez kervan uğramaz bir duruma getirerek, fuhuşa, balicilere, içki alemlerine ortam hazırladın. 60 trilyon borca rağmen yalıyı o pisliklerden arındırıp bugün ki belediye yönetimini bırak eleştirmeyi alkışlaman gerekirdi. Seninki kıskançlıktan başka birşey değil. Bu kadar borca karşın yapılan hizmetler seni şaşırtıyor değil mi?
Belediyeyi batıran Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref' te senin gibi

Avatar
arıza 9 yıl önce

gibi kaçacaktı ama şansı senin ki gibi yaver gitmedi. Milletvekili seçilemedi adamcağız. ee bazıları doğuştan kısmetlidirler. senin gibi. Asgari ücrete % 3 zam yapılırken, sizin maaşlarınıza yapılan %45'lik zam evlere şenlik. Zam kendinize oldumu soru önergeleriniz çalışmıyor nedense. Muhalefet milletvekilisiniz elinizden birşey gelmez neyse de yapabildiğiniz en iyi şey hükümete soru önergesi vermek. Asgari ücrete ve diğer memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili niye vermiyorsunuz soru önergenizi. CHP niye vardır. Ne iş yapar. Kimlerin sesi olur, hangi sınıfa hizmet eder. Bir anlayabilsem!!

Avatar
ali 9 yıl önce

şu yorum yazanların aynıları 12 haziran öncesinde de yazıyordu chp bidaha seçim kazanamaz mhp geliyor ogün orda yazanlara ne oldu bartın halkı doğrunun dürüstün çalışkanın yanında olarak hadlerini bildirdi ama hala anlamıyolar yok kactı yok belediye borc yaptı size gülerler bartın halkı 4 kere üst üste seçti demekki siz hala başarıyı algılamıyorsunuz her seferinde yalan dolan ama ne yapsanız karşısında sandığa gömülmekten kurtulamıyorsunuz. kıskançlıktan ne yazalımda başarısızlığımızı kapatalım diye uğraşmaktan başka yaptığınız birşey yok kadrolu yorumcular aynı tip yorumları yazmaya devam edin az kaldı bidahaki şeçimlerde yine sonucu görürsünüz.

Avatar
Metin Boz 9 yıl önce

Bak kadro aynı kanki olduk sayemizde kazandınız el birliği ile size çalışıyoruz böyle devam et..