Yalçınkaya'nın Meclis Performansı

Mecliste ve parti içerisinde kendisine verilen görevlerle hummalı bir çalışma içerisine giren Yalçınkaya, hazırladığı yazılı soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle ve kanun değişikliği teklifleriyle adından sıkça söz ettirdi. Bartın’dan da kopmayan Yalçınkaya, her fırsatta hemşerileriyle bir araya geldi.

İKİNCİ DÖNEME HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Meclisteki ikinci döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz dönem; vatandaşın, emeklinin, çiftçinin, işçinin, memurun ve öğrencinin meclisteki sözcüsü olan, verdiği soru önergeleriyle ve kanun teklifleriyle de onların haklarını arayıp daha iyi şartlarda yaşamaları için mücadele veren ve kamuoyunu bilgilendiren Yalçınkaya’nın omuzlarındaki yük, ikinci döneminde hem Meclis’te hem de parti içerisinde aldığı görevlerle daha da arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi olarak Meclis’te önemli bir görev üstlenen Rıza Yalçınkaya, Parti Meclisi Üyesi olduğu CHP’de de son olarak Yerel Yönetimler Üst Komisyon Üyeliğine getirildi.

EN ‘ÇALIŞKAN VEKİLLER’ ARASINDA

Yoğun bir çalışma programı çerçevesinde görevini yürütmeye çalışan CHP Bartın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi Rıza Yalçınkaya, ikinci döneminde de hazırlayıp Meclise sunduğu yazılı soru önergeleri, kanun değişikliği teklifleri ve araştırma önergeleriyle gündem oluşturdu. Meclisin en çalışkan vekilleri arasında gösterilen Meclis çalışmalarından arta kalan zamanlarda ise Bartın’a gelen Rıza Yalçınkaya, hemen hemen her fırsatta Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile birlikte merkez köyleri ziyaret etmeyi de unutmadı. Şehir merkezinde de birçok etkinliğe ve açılışa katılan Yalçınkaya, her daim halkın içinde olup vatandaşlarla birlikte vakit geçirmeye özen gösterdi.

GÜNDEMDEKİ KONULARI MECLİSE TAŞIDI

1 Ekim 2011 tarihi itibariyle yeni dönemin başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, geride kalan 3 aylık süre zarfında birçok çalışmanın altına imza atan CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, hem Bartın’ı hem de ülke genelini ilgilendiren konularla yakından ilgilenip, Meclisin gündemine taşıdı. 4 adet kanun değişikliği teklifinde bulunan Rıza Yalçınkaya, 5 adet araştırma önergesi talep ederken 7 adet de yazılı soru önergesi hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na sundu. Soru önergelerin üçünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a soran CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya, diğer soruları ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e sordu.


BAKAN YILDIZ’I SORULARIYLA TERLETTİ

Hazırlamış olduğu soru önergelerinin 3’ünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a soran CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, ilk olarak TTK ile HEMA arasında 2005 yılında imzalanan rödövans sözleşmesini gündeme getirdi. Amasra-B Sahası içerisinde bulunan kömür varlıklarının işletme hakkını 20 yıl süre ile devralan HEMA’nın, sözleşme tarihinden 6 yıl geçmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getiremediğini dile getiren Yalçınkaya, firmaya herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığını sordu. Firmanın 6 yıl boyunca 1 kilo bile kömür çıkarmayıp termik santral kurma girişimleri içerisinde olduğunu da ifade eden Yalçınkaya, şirkete verilen usulsüz ve yasadışı imtiyazların hangi gerekçelerle verildiğinin cevabını istedi.

MADENCİLERİN KÖMÜR ALACAKLARINI SORDU
CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın, Bakan Yıldız’a sunduğu ikinci soru önergesi; TTK’ya bağlı Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Müesseseleri’nde çalışan işçilerin, toplu iş sözleşmesinden doğan 3600 kilogram kömür alacaklarını alamamalarının nedeni oldu. İşçilere kömürlerin hangi gerekçelerle neden verilmediğinin açıklanmasını talep eden Yalçınkaya, yoksul ailelere de ne kadar kömür yardımı yapılacağını sordu. Aynı önergede, yeraltında aynı çalışma koşullarında çalışıp aynı sanatı yapan kazmacılar arasındaki maaş adaletsizliğini de dile getiren Yalçınkaya, eşit işe eşit ücret ibaresini üstüne basa basa vurgulayıp mağdur işçilerin maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep etti. Bakan Yıldız’a verdiği üçüncü soru önergesinin konusu ise doğalgaz alım anlaşmalarını soran Yalçınkaya, Türkiye’nin, doğalgaz alım anlaşması yaptığı ülkelere taahhüt ettiği miktarın altında ithalat gerçekleştirmesi durumunda kullanmadığı doğalgaz bedeli için 2002–2011 yılları arasında ne kadar tazminat ödediğinin yanıtı istedi.

İŞÇİ VE EMEKLİLERİN ETE HASRET KALDIĞINI BELİRTTİ

Meclise sunduğu soru önergeleriyle sık sık gündem oluşturan Rıza Yalçınkaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ise AKP Grubu üyesi olan bir milletvekilinin Meclis kürsüsünden sarf ettiği ‘zaten kurban işçilere vacip değil’ sözünü sordu. İşçilerin, emeklilerin ve memurların kurban kesmenin yanı sıra et yemeye bile hasret kaldığını ifade eden Yalçınkaya, Başbakan Erdoğan’a ‘2012 yılı kurban bayramında işçilerin ve emeklilerin kurban kesebilmelerinin caiz olması için aldıkları yoksulluk seviyesindeki ücretlerini artırmayı düşünüyor musunuz’ diye sordu.

İÇİŞLERİ BAKANI ŞAHİN’E SUÇ İSTATİSTİKLERİNİ SORDU

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e de bir soru önergesi veren Yalçınkaya, asayiş olaylarının suç türlerine göre dağılım istatistikleri ile aynı yıllara ait kaza istatistiklerini sorup bu istatistiklerin halktan gizli tutulmasının nedenine cevap istedi. Yalçınkaya yazılı soru önergesinde; ‘Farklı tarihlerde üç kez talep etmiş olduğum, 2006 – 2007 – 2008 – 2009 2010 ve 2011 yıllarına ait, Türkiye geneli polis sorumluluk alanında meydana gelen kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı asayiş olayları ile takibi gereken asayiş olaylarının suç türlerine göre dağılım istatistikleri ile aynı yıllara ait kaza istatistiklerinin, yasama organının üyesi, bir milletvekili olarak üç kez bilgi talebinde bulunmama rağmen tarafıma gönderilmemesinin sebebi nedir’ diye sordu.

BAKAN DİNÇER’DEN ‘ADEY’ SORUSUNA CEVAP İSTEDİ

CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e ise Aşamalı Devamsızlık Yönetimi’ (ADEY) konulu genelge kapsamında öğrencilere yapılan Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu sorusunu yöneltti. Önergesinde hem öğretmenin iş yükünün gereksiz yere artırıldığına hem de ankette aile mahremiyetine yönelik soruların bulunduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, Bakan Dinçer’e; öğrencilere kaç soru sorulduğunu, soruların kimler tarafından hazırlandığını ve anketin bütün öğrencilere uygulanma nedenini sordu. Ayrıca öğretmenlerin de anketör gibi kullanıldığını belirten Yalçınkaya’nın diğer sorusu ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmeni anketör gibi kullanmasına ve yapılan anketi değerlendirme hakkına sahip olup olmadığını sordu.

BARTIN IRMAĞI’NI DA MECLİSİN GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Bartın Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yazılı olarak cevaplanması istemiyle hazırladığı soru önergesinde Bartın Irmağı’nda yaşanan kirliliği gündeme getirdi. Önergesinde Bartın Irmağı’nın tarihini ve Bartın için önemini anlatan Yalçınkaya, Bakan Erdoğan’a; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve tetkiklerin sonucunun ne olduğunu sordu. Kimyasal sıvı atık bırakan fabrikaların tespit edilip edilmediğinin de cevaplanmasını talep eden Yalçınkaya, tespit edildiyse bu fabrikalara hangi yaptırımların uygulandığını, uygulanmışsa neden hala bu tesislerin Bartın Irmağı’nı kirlettiğinin cevabını istedi.

EŞİ DOĞUM YAPAN İŞÇİYE ‘BABALIK İZNİ’ İSTEDİ

Soru önergelerinin dışında Meclise sunduğu kanun değişikliği teklifleriyle de gündeme gelen Rıza Yalçınkaya’nın, hem yerel hem de ulusal basında geniş yer bulan kanun teklifi; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46’ıncı maddesinin (b) bendi ile 55’inci maddenin (ı) bendinde değişiklik yapılması talebi oldu. Teklifinde gerekçe olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun kıyaslandığında çalışanlar arasında ayrımcılık olduğunu belirten Yalçınkaya, eşi doğum yapan devlet memurlarının 10 güne kadar babalık izni kullanmasına karşın işçilere böyle bir izin hakkı verilmemesini gösterdi. Yalçınkaya, kanun teklifinde işçi-memur arasındaki izin adaletsizliğinin bir nebze olsun azaltılması için işçilere de eşleri doğum yaptığında, 3 güne kadar 'babalık izni' verilmesini istedi.

MEMUR VE EMEKLİYE İKİ MAAŞ İKRAMİYE TALEP ETTİ

Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da değişiklik yapılması teklifinde bulunarak, devletten maaş alanlara yılda iki kez ikramiye verilmesini talep etti. Yıllarca devletine hizmet etmiş olan emeklilerle, Sosyal Güvenlik Kanunları’na göre gelir veya aylık alan kişilere, muhtaç aylığı, şeref aylığı ve vatani hizmet tertibinden aylık alanlara yönelik kanun değişikliği teklifi veren Yalçınkaya, alınan maaşların, açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti. Vatandaşların alım gücünün iyice zayıfladığını ve karınlarını doyurabilme mücadelesi içerisine girdiğini belirten Yalçınkaya, Ocak ve Haziran aylarında verilecek iki maaş ikramiyeyle vatandaşların biraz olsun rahat nefes alacağını belirtti.

TTK’DAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLERE KADRO İSTEDİ

Milletvekili Yalçınkaya, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Çalıştırılan Yüksek Öğretim Mezunu İşçi Personeli içinde Meclise bir kanun teklifi verdi. Aynı işi yapan ve idari statüde çalışan yüksekokul mezunları arasındaki eşitsizliğin giderilmesinin amaçlandığı kanun değişikliği teklifinde; TTK’da işçi kadrosunda çalışan 4857 Sayılı İş Kanununa tabi yükseköğretim mezunu personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaları talep edildi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, atamaların gerçekleşmesi halinde; Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda aynı görevleri yapan ancak farklı statülerde çalışan yükseköğretim mezunu personeller arasındaki eşitsizliğin de ortadan kalkacağını belirtti.

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİF ETTİ

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, köy nüfusuna kayıtlı olmayıp "köyde devamlı oturanların" da zati yapacak ve yakacak yardımlarından yararlanması için kanun teklifi verdi. İşçinin, emeklinin ve memurun çıkarları doğrultusunda verdiği kanun tekliflerinin yanı sıra orman köylüsünün de destekçisi olan Rıza Yalçınkaya, Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddesinde değişiklik önerdi. Bazı köylerin ikiye ayrılması veya birkaç köyün birleşmesi sonucu yeni isim altında köylerin oluşturulmasından ötürü orman köylüsünün karşılaştığı sorunları ve yararlanamadığı hakları anlatan Yalçınkaya, teklifinde; köy nüfusuna kayıtlı olmanın zorunluluk olmaktan çıkarılarak "köyde devamlı oturanların" da bu haklardan yararlanmasını talep etti.

ASGARİ ÜCRETLİNİN DE MECLİS’TE SESİ OLDU

Soru önergelerinde ve kanun tekliflerinde olduğu gibi araştırma önergelerinde de adından söz ettiren CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, bu kapsamda TBMM Başkanlığı’na çok sayıda önerge sundu. Yalçınkaya’nın asgari ücretlileri, tutuklu gazetecileri, TÜİK Enflasyon Sepetini, taşeron işçilerini ve Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesi’ni gündeme getirdiği araştırma önergelerinde en dikkat çekeni ise 650 lira ile geçinmeye çalışan açlık ve yoksulluk sınırı altında hayat mücadelesi veren asgari ücretlilerin durumları oldu. Yalçınkaya, hazırladığı araştırma önergesinde; asgari ücretle çalışanların sorunlarının tespit edilip, asgari ücretin insan onuruna yarışır bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması istedi.

TAŞERON İŞÇİLİĞİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Taşeron işçileri de unutmayan CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya, TBMM Başkanlığı’na sunduğu bir başka araştırma önergesiyle de taşeron işçilerin sorunlarının tespit edilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması talep etti. Taşeron işçi sisteminin sadece işverene kazandırdığını belirten Yalçınkaya, Türkiye’de taşeron istihdamının, gerek kamu gerekse özel sektörde hızla yaygınlaştığını ve ülkede yaklaşık 3 milyon taşeron işçinin çalıştığını söyledi. CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya, kıdem tazminatı almaları engellenen, fazla çalışmaya zorlandıkları halde mesai ücreti verilmeyen, görevleri dışında diğer işlerde de çalışmaya zorlanan taşeron işçilerinin çalıştıkları kurumlarda ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini de ifade etti.

ATİM’İN, EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTEDİ

Rıza Yalçınkaya’nın Bartın’ı çok yakından ilgilendiren araştırma önergesi ise Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ile ilgili verdiği önerge oldu. Yalçınkaya araştırma önergesinde; ATİM’in sıkıntılarının araştırılması ve ülke ekonomisine gerekli katkıyı sağlaması için içerisinde bulunduğu sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin bir an önce belirlenmesini talep etti. ATİM’in yıllardır yatırım desteği alamadığını, modernizasyon-rehabilitasyon projeleri dışında tutulduğunu ve personel eksiklerinin giderilmediğini belirten Yalçınkaya, yine de ATİM’in; TTK’nın en başarılı müessesi olduğuna dikkat çekti. Amasra-B Sahasında ülkenin en büyük taşkömürü rezervleri olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, sahadaki kömür varlıklarının bir an önce üretime alınması gerektiğini dile getirdi.

TÜİK ENFLASYON SEPETİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Yalçınkaya’nın bir başka araştırma önergesi ise; TÜİK enflasyon sepetiyle alakalı oldu. Sepetteki ağırlıkların, çalışanların yararına olacak şekilde yeniden oluşturulmasını istedi. Rıza Yalçınkaya önergesinde, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına vatandaşların güven duyması gerektiğini belirterek konuya yönelik sorunlarının tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Yalçınkaya gerekçe olarak ise; Madde sepetinin her yıl değişip, madde ağırlıklarının kamuoyuyla paylaşılmaması sonucu verilere olan güvenin zedelenmesini ve gizli yoksullaşmaya neden olmasını gösterdi. Hükümet yetkililerinin TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan uzak durmaları gerektiğini belirten Yalçınkaya, halkın enflasyonunun belirlenmesi gerektiğini söyledi.

TUTUKLU GAZETECİLERİN SIKINTILARINI DİLE GETİRDİ

Tutuklu gazetecilerin içerisinde bulunduğu sorunları da hazırladığı araştırma önergeyle Meclisin gündemine taşıyan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya; tutuklu gazetecilerin sorunlarının tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin bir an önce belirlenmesi gerektiğini belirtti. Önergeyi ülkede basın ve ifade özgürlüğünün dünyaya örnek teşkil eder hale gelmesi amacıyla verdiğini ifade eden Yalçınkaya, gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin ülkemizde örgüt mensubu sayılarak cezaevine konulduğunu söyledi. Gazetecilerin özgür fikir ve düşüncelerinden ötürü cezaevine konulduğunu belirten CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, gazeteciler hakkında açılmış on binden fazla dava ve soruşturma olduğuna dikkat çekti.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
CHPRıza Yalçınkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.