Fındık Üreticilerine 7 Milyon TL Destek

2017 yılında Bartın'da Tarım ve Hayvancılık faaliyet raporu açıklandı.

İlgili Foto Galeriye Git

Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürü Abdulsetter Bayram, 2017 yılında çiftçilere yaklaşık 22 Milyon TL destek verildiğini açıkladı. İl müdürü Bayram ayrıca kayır sistemlerine 25 Bin kayıt yapıldığını açıkladı.

İŞTE O RAPOR:

ÇİFTÇİ KAYIT İŞLEMLERİ

İl Müdürlüğümüz kayıt sistemlerine 11.235 hayvancılık ve 13.913 bitkisel faaliyetlere olmak üzere toplam 25.148 kayıt yapılmıştır.

TARIMSAL DESTEKLEMELER

Aşağıda açılımı yapılan 2017 yılı İlimiz toplam tarımsal destekleme (Bitkisel=14.965.040 TL + Hayvancılık=7.862.577 TL + Su Ürünleri=102.750 TL) tutarı 22.078.117 TL'dir.

A- Bitkisel Üretim Desteklemeleri; 14.965.040 TL'dir.

- Fındık Alan Bazlı Desteği kapsamında Merkez de 2.116 kişiye 2.712.964,55 TL, Amasra İlçesinde 1.192 kişiye 1.601.734,73 TL, Kurucaşile İlçesinde 1.069 kişiye 1.443.517,52 TL, Ulus İlçesinde 1.191 kişiye 1.242.799,79 TL olmak üzere toplam 5.568 kişiye 6.991.016,59 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

- Yem Bitkileri Desteği kapsamında Merkez de 459 kişiye 628.593,93 TL, Amasra İlçesinde 14 kişiye 14.364,20 TL, Ulus ilçesinde 9 kişiye 11.722,87 TL olmak üzere toplam 482 kişiye 654.681,00 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

- Mazot, Gübre, Toprak Analizi Desteği kapsamında 7.009 çiftçimize toplam 1.010.384,44 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

- Sertifikalı Fidan Kullanım Desteklemesi olarak 8 çiftçimize 6.818,10 TL destekleme ödemesi 2017 yılında yapılmıştır.

- İyi Tarım uygulamalarında 3 çiftçimize 11.168,35 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

- Organik Tarım Desteklemesi icmallerine göre 52 çiftçimize 56.649,60 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

- Fark Ödemesi (Ayçiçeği ürün desteklemesi) 1 çiftçiye 1.561,20 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılmıştır.

- Küçük Aile İşletmesi Desteklemesi olarak 44 çiftçimize 13.761,20 TL destekleme ödemesi 2017 yılı içerisinde yapılacaktır.

- 157 çiftçimize Genç Çiftçi Projesi kapsamında 4.710.000,00 TL ödeme yapılmıştır.

- %50 Hibeli Ekonomik Yatırımlar Desteği kapsamında 1.499.000 TL ödeme yapılmıştır.

B- Hayvancılık Desteklemeleri; 7.862.577 TL'dir.

- 21.986 hayvan küpelenmiştir.

- 31 Veteriner Muayenehanesi denetlenmiştir.

- İlimizden 5.734 adet büyükbaş, 3.148.760 adet kanatlı, 2.858 adet büyükbaş hayvan derisi, 12 adet (3.652 kg) büyükbaş karkas et sevki yapılmıştır.

- 8.420.500 adet hayvana sağlık taraması yapılmıştır.

- İlimizde yıl içerisinde 31 uygulayıcı tarafından 15.971 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama uygulanmıştır.

C- Su Ürünleri Desteklemeleri; 102.750 TL'dir.

Organik Tarım Eğitimi

- Organik böğürtlen ve organik kivi bahçelerinin gösterilmesi amacıyla 34 çiftçinin katılımıyla 2 adet tarla günü gerçekleştirilmiştir.

- 8 Köyde gerçekleştirilen 8 çiftçi toplantısı ile toplam 133 üreticiye eğitim verilmiştir.

- 7 köyde düzenlenen 7 metod demonstrasyonuyla 67 üreticiye bahçe tesisi, budama ve telli terbiye sistemi gösterilmesi konularında eğitim verilmiştir.

Bitki Sağlığı ve Yetiştiriciliği Hizmetleri

- Gübre, tohum, bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makine bayilerine, bitki pasaportu operatörü ve süs bitkisi üreticisine toplam 109 denetim yapılmıştır.

- 1.595 m3 tomruk ithal işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- Muhtelif ülkelere (Vietnam, İran, Letonya, Mali, Amerika, Brezilya, Almanya, İspanya, Angola Cumhuriyeti,) 1.152 ton defne yaprağı, 18.750 adet kürek sapı, 31 m3 kereste, 125 m3 tomruk ihraç edilmiştir.

- 10.000 adet meyve fidanı, 1.250.000 adet sebze fidesinin kontrolü yapılmıştır.

- İlimizde 2 köyde 55 çiftçiye 550 dekar alanda Fındık Entegre Mücadele Projesi gerçekleştirilmiştir.

- İlimizde 28 değişik konuda zararlı organizmaya karşı mücadele gerçekleştirilmiştir.

- İlimizde Derbent ve Gerişkatırcı köylerimizde 25 çiftçi 40 da alanda (Domates 30 da, Hıyar 8 da ve Biber 2 da) Örtüaltı Entegre Mücadele Projesi gerçekleştirilmiştir.

- Hasat öncesi kalıntı kontrolü çalışmaları kapsamında 2.892 çiftçimize üretici kayıt defteri verilmiş ve 17 adet numune alınmış, analiz sonucunda herhangi bir olumsuzluğa (ilaç kalıntısına) rastlanmamıştır.

Biyolojik Mücadele

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında hazırlanan; "Domates Güvesi ile Mücadelede Biyolojik Mücadele Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Yayım Projesi" kapsamında Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde Derbent köyünde domates üretimi yapılan 500 m2 (1 üretici) alanda Domates Güvesi (Tuta absoluta) ile biyolojik mücadelede 1.000 adet predatör Nesidiocoris tenius'un salımı gerçekleştirilmiştir.

Bitki Pasaportu:

Bu amaçla 11 adet işletme/Bayi müracaat ederek bitki pasaportu operatör belgesi almışlardır.

Mera Islah Projeleri

- 15 köyde 1.719,9 da alanda Mer'a Islah çalışmalarımız tamamlanmış, 2 köyde 606 da alanda Mer'a Islah çalışmalarımız devam etmiştir.

- Kurtköy Köyü 310 da alanda mart-nisan aylarında üst gübreleme yapılmıştır.

- Kabagöz Köyü 296 da Mera alanında diri örtü temizliği, riperleme, sürüm-ekim ve ihata işlemleri yapılmıştır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Uygulamaları:

- 2016 yılında hibe almaya hak kazanan 2 adet projeden Aromatik Bitkiler İşleme ve Paketleme tesisi projesi 2017 yılında tamamlanmış ve 1.499.000 TL hibe desteği verilmiştir.

- 2017 yılı %50 Hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 7 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir.

- Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi değerlendirme sonuçları neticesinde 157 çiftçimize toplam 4.710.000 TL hibe desteği verilmiştir. 96 projenin ise ödemeleri gerçekleştirilmiş olup hayvan teslimi yapılacaktır.

- IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılmış, 133 kişi katılmıştır.

Gıda ve Yem Faaliyetleri

- 2017 yılında İlimizde Gıda ve Yem İşletmelerinde 2.664 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

- Dönem içeresinde il genelinde 14 adet gıda üretim yeri, 9 adet gıda toplu tüketim yeri ve 12 adet gıda satış yeri ve 1 adet yem işletmesine olmak üzere 36 adet işletmeye toplam 181.699 TL idari para cezası uygulanmıştır.

- Yıl içerisinde toplam 2 adet işletme faaliyetten men edilmiştir.

- Dönem içerisinde, gıda işletmelerinden toplam 51 adet numune alınmış ve bu numunelerden 47 adedi olumlu, 4 adedi ise olumsuz bulunmuştur.

- 2017 yılı içerisinde, 61 adet yem bayii denetlenmiştir. 9 adet yem numunesi alınarak yaptırılan analizleri sonucunda 1 adet olumsuz numuneye rastlanmıştır.

- 2017 yılı içerisinde Alo 174 Gıda Hattına yapılan 108 müracaat sonuçlandırılmıştır. Alo Gıda hattına yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde 18 işletmeye idari para cezası kesilmiştir.

- Gıda Üretim Yerlerine 22 adet işletme kayıt belgesi ve 3 adet onay belgesi, Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine 293 adet işletme kayıt belgesi, Yem İşletmelerine 1 adet işletme kayıt belgesi olmak üzere toplam 319 adet belge düzenlenmiştir

- 795 adet sirküler mektup, 11.565 adet liflet, 170 adet el broşürü ve 5.250 adet afiş dağıtımı yapılmıştır.

- 8.283 çiftçimize 209.538 adet bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

- Bartın Üniversitesince düzenlenen Bilim Sanat ve Kültür Şenliği kutlamaları çerçevesinde; Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) tarafından düzenlenen "Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğine" İl Müdürlüğümüzü ve yayınlarımızı tanıtıcı standla katıldık.

- 33 çiftçimizle birlikte Bursa İlinde bulunan SÜTAŞ tesisleri ile 15. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Tarım fuarına bir teknik gezi gerçekleştirdik.

- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı kapsamında 25 adet çiftçi ziyareti yapılarak işletmeleriyle ilgili yapmış oldukları işlemler Bakanlığımızın vermiş olduğu tablet üzerinden düzenli olarak kayıt edilmiştir ve bu kapsamda çalışmalara devam edilmektedir.

- Değişik üniversitelerden gelen 24 öğrenci yaz stajını yapmak için Müdürlüğümüze başvurmuş, 14 öğrenci staja başlamış ve stajını başarıyla tamamlamıştır.

- Tarımsal İşletme Danışmanlığı kapsamında 9.163 işletme ziyaret edildi.

- "Bamya Yeni Ellerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teknik gezi düzenlenmiştir.

- "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Faaliyetleri" kapsamında yürütülen, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı içerisinde yer alan "Bamya Yeni Ellerle Buluşuyor" projemiz uygulamaya koyulmuştur.

- Bartın Üniversitesinde düzenlenen "Mağaraların Turizm ve Peynir Üretimine Kazandırılması Paneli"de "Bartın İli Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

5043 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamaları:

Yıl içerisinde 25 müracaatta toplam 2783,76 ha alanda değerlendirme yapılmıştır.

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği Çalışmaları

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği ve Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları konusunda toplam 43 çiftçi bilgilendirilmiştir.

Toprak Koruma Kurulu

Toprak Koruma Kurulu olarak 12 toplantı yapılmış 12 karar alınmıştır.

ÇED Raporlarına Görüş Bildirme

2017 yılında 4 adet ÇED başvurusuna görüş düzenlenerek, e-çed sistemi üzerinden ilgili kurumlara bilgi verilmiştir.

Eğitim Çalışması

Toprak numunesinin nasıl alınacağı ile ilgili 16 adet toplantı yapılmış 93 çiftçi katılmıştır.

Arazi Edindirme

- Tarım arazilerinde 1.348 parselin (3.695,13 da ) satış yoluyla mülkiyet devri istenmiş, 1.218 parselin (3.187,67 da) satışına izin verilmiş olup, 130 parselin (507,46 da) ise satışına izin verilmemiştir.

- Miras yolu ile devir işlemleri için müracaatta bulunan toplam 153 parselin (358,39 da) içerisinde 112 adet parselin (245,19 da) devrine izin verilmiş, 41 adet parselin (113,20 da) ise devrine izin verilmemiştir.

- 313 murisin toplamda 1807 mirasçısına bildirim gönderilmiştir.

- 6537 Sayılı kanun uygulamaları kapsamında toplam 14 köyde bilgilendirme toplantıları düzenlenerek 320 çiftçimizin katılımı sağlanmıştır.

Balıkçılık ve Su Ürünleri

- Su Ürünleri istihsalinin izlenmesine yönelik 710 kontrol yapılmıştır.

- 202 adet Ticari balıkçı gemisi bulunmaktadır.

- 104 adet geminin ruhsat tezkeresi vize işlemi yapılmıştır. Filoya katılan gemi sayısı 11 adet, filodan çıkan gemi sayısı 23 adet olmuştur. 88 adet Gemi Ruhsat Tezkeresi kontrolü yapılmıştır.

- 323 adet gerçek kişi ruhsat tezkeresi yeni verilmiştir ve yenilenmiştir. 139 adet gerçek kişi ruhsat tezkeresi kontrolü yapılmıştır.

- 1.338 adet Ruhsatlı Ticari balıkçı bulunmaktadır.

- Kayıtlı amatör balıkçı sayısı 577'dir. Yıl içerisinde yeni verilen amatör balıkçı belgesi 11 adet ve kontrol sayısı 15 adettir.

- Yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan hususlar için 20 adet idari para cezası uygulanmıştır.

- 4.908.598 kg. deniz ürünleri (Hamsi, Palamut, Barbunya, İstavrit, Mezgit, Kalkan, İskorpit ve Lüfer, Deniz Salyangozu vb. ) avcılığı yapılmıştır.

- 23.100 kg Alabalık üretimi gerçekleştirilmiştir.

- "Avcılık Ürünlerinde Ağır Metal (Civa, Kadmiyum, Kurşun) İzleme Programı" gereği, Ocak-Nisan döneminde 5 adet, Eylül-Aralık döneminde 5 adet numune olmak üzere 10 adet numune alınmış ve sonuçlarda bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.