2018 Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

2018 Mali Yılı Bütçesi Bartın İl Genel Meclisinde oy birligi ile kabul edildi.

İlgili Foto Galeriye Git

Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Kasım ayı meclis toplantılarının bütçe dönemine denk gelmiş olması nedeniyle 20 gün olarak planlandığını, bütçe görüşmelerine ilişkin yürütülen çalışmaların son gününde 2018 mali yılı performans planı ile çalışma ve yatırım programlarını kapsayan 2018 mali yılı gelir ve gider bütçesinin 43.600.000,00 TL olarak kabul edildiğini söyledi.

Başkan Dursun açıklamalarının devamında şunları ifade etti:

Meclisin 2014-2018 yıllarını içeren, büyük bir özenle hazırlanarak güncellenmiş olan Stratejik plandaki hedefleri öne alarak Performans Planı ile Çalışma Ve Yatırım Programının hazırlandığını, performans planı ile çalışma ve yatırım programlarını kapsayan gelir ve gider bütçesinin de 43 milyon 600 bin TL olarak mecliste oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

Bu anlayış içerisinde yürütülen çalışmalarla 2018 mali yılı bütçesinin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir bütçe olmasına da büyük özen gösterdiklerini ifade ederek “Bütçeler tahmini gelirleri ortaya koyan çalışmalardır. O nedenle gerçekçi bir bütçeyi yapmakta çok önemlidir.” Dedi. Ayrıca yapmış oldukları programların hizmet bekleyen çalışmalar olduğunu ve bu sebeple 6. Dönem Meclisimizin halkımızı umutsuzluğa düşürmeden ve meclise olan güvenlerini boşa çıkarmamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Bu konudaki en güzel örneğinde 2015, 2016 ve 2017 yılı bütçeleri olduğunu belirterek 2017 yılı bütçesinin fazla vererek bugün itibarıyla hedefine ulaştığını belirtti. Ama en önemli verinin 2015 yılında 30 milyon olarak belirlenen bütçenin yüzde yüz, 2016 yılında da yüzde doksan sekiz gelir gerçekleşmesi olduğunu açıkladı. Şimdi geçmişteki başarılarımızdan kazandığımız bilgi, birikim ve deneyimlerle özel idarenin görev ve sorumluluk alanları içerisinde yapacağı tüm çalışmaları meclis olarak doğru bir şekilde planlamaya çalıştıklarını ifade etti. Özellikle meclisçe belirlenen önceliklerin programlara yansıtılarak bu yansımaları hizmet bekleyen tüm kesimler hissedecektir dedi.

Bu kapsamda 43 milyon altı yüz TL olarak belirlenen 2018 mali yılı bütçesinin dağılımı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dursun; Personel giderlerinin bütçe içerisindeki oranının % 23, cari giderlerin % 32, en önemlisinin ise yatırım giderlerinin % 45 olarak belirlenmiş olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Böylesine önemli bir rakamı yatırıma dönüştürebilen il özel idarelerinin az sayıda olduğunu, kendi bütçeleri içerisinde borçsuz olarak yatırımlarını istikrarla sürdüren sayılı özel idarelerin arasında olmaktan da büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Planladıkları yatırımlarla her kesimin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ve her platformda bunu dile getirdiklerini ifade eden Dursun, özellikle kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ayırdıkları 10.103.000,00 TL ödeneğin 7.958.450,00 TL sininin tamamını yol yapım gideri olarak ayırdıklarını, bu rakam ile İl genelinde 11.500 km. 1. Kat sathi kaplama asfaltın yapılacağını, 32.700 km. de sıcak asfalt serme ile grup yollarındaki standarttın yükseltileceğini, 15.000 km lik alanda fillerli bakım onarım çalışmalarının yapılacağını, 64.000 m2 toplamda 16 km ye tekabül eden bir alanda kilitli parke taşı yol çalışmalarının gerçekleştirileceğini, 16.100 km yeni yol açma çalışmalarının yapılacağını, 3.767 m3 lük asfalt yapımına uygun olmayan alanlarda da beton yol yapımı ile ilgili çalışmaların devam edeceğini, 6270 m. lik alanda stabilize çalışmasının yapılacağını, bunun yanında 549.150,00 TL ödenek ile de il genelindeki 1400 kilometrelik asfalt üzerinde bakım ve onarımların yıl içerisinde aralıksız devam edeceğini söyledi. Yaklaşık 2000 kilometrelik bir yol ağı içerisinde 10 yıldır özel idare eliyle yapılan gayretli çalışmalarla % 23 seviyesindeki asfaltlama oranının gayretli ve sistemli çalışmalar sonucunda % 85 lere ulaşılmış olmasının aslında geçmiş yıllarla son 10 yılı değerlendiren önemli bir envanteri ortaya çıkardığını söyledi.

İlimizde gerçekleştirilen eğitim yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dursun, Milletvekilimiz Sayın Yılmaz TUNÇ’un da gayretleriyle Milli Eğitim Bakanlığının son 10 yıl içerisinde Bartın’a 40 adet modern eğitim yuvasını kazandırdığını, bu kapsamdaki çalışmaların özellikle son 5 yılda çok daha fazla hızlanarak Bartın’a böylesine modern eğitim yuvalarının kazandırılmasında gayreti ve katkısı olan başta Milletvekilimiz Sayın Yılmaz TUNÇ olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyoruz dedi. Merkezi hükümetin yapmış olduğu bu çalışmalara yerelden de katkı verilmesinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekleyen Dursun, yerelde hizmet eden bir meclis olarak kendilerinin de eğitim yatırımlarını son derece önemsediklerini, her yıl özel idare bütçesi içerisinden eğitime ayrılan ödenekler ile İlimize kazandırılan modern eğitim yuvalarına yenilerini eklemeyi kendilerine hedef koyduklarını, o nedenle 2018 yılı bütçesi içerisinde eğitim yatırımları için ayrılan 5.431,200,00 TL ödeneğin Kabagöz İlkokulu Anasınıfı yapımına 100.000,00 TL, Şiremirtabaklar Spor Salonuna 800.000,00 TL, Merkez Spor Salonu Yapımına 800.000,00 TL, Kurucaşile- Kozcağız- Kumluca Anaokulu yapımına 1.500.000,00 TL, Yazıcılar Kampüs Anaokulu yapımına 470.000,00 TL, Hasankadı Beldesi Anaokulu Yapımına 500.000,00 TL, Temel Eğitim Okulları Çevre Düzenleme İşi Yapımına 350.000,00 TL, Okul Bakım Onarım Giderleri 421.200,00 TL ayırdıklarını söyledi.

Tarım, turizm ve sağlık hizmetleri alanında da önemli çalışmaların yapılacağını söyleyen Dursun;

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz için ayrılan 3.240.000,00 TL lik ödenek ile tarımsal alanda desteklerin devam edeceğini, 1.380.000,00 TL si ile içme suyu kanalizasyon çalışmalarının yapılacağını, bunun yanında köye yönelik hizmetler içinde 1.860.000,00 TL ayrıldığını söyledi.

2009-2017 yılları arasında İl Genel Meclis Kararları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde toplam 200 çocuk parkı, 345 noktaya yolcu bekleme duraklarının kurulduğunu, 2018 yılı içerisinde de yapılacak çalışmalarla 17 köye çocuk parkı,135 noktaya da yolcu bekleme duraklarının kurularak köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

Diğer bir hizmet alanımız Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ilgilide 1.878.000,00 TL ayırdıklarını, bu kapsamda Genel Kamu Hizmetleri için 92.000,00 TL, Çevre Hizmetleri için 1.718.000,00 TL, Sağlık Hizmetleri için 60.000,00 TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri içinde 8.000,00 TL ayrıldığını açıkladı.

185.000,00 TL ödenek ile Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde yürütülen ve 2015 yılında hizmete başlayan sahillerimizdeki cankurtaran hizmetlerinin hizmet kalitesini artırmak adına Jet Ski ve Jet Botların gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak yaz döneminde özel idaremizin görev ve sorumluluk alanlarındaki plajlarda yaşanabilecek boğulma vakalarının 0 a indirilmesi çalışmalarının yine her yönüyle donanımlı ekiplerle hizmet vereceğini söyledi.

Ayrıca Belediye sınırları dışında yürüttüğümüz çöp toplama işlerinin de geçmiş yıllarda öz kaynağımız ile idaremize kazandırdığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsis edilen araçlarımıza ilave 2018 yılı içerisinde alacağımız yeni çöp taşıma aracı ile bu hizmettin çok daha hızlı yürütülmesini sağlayacaklarını bunun yanında yine aynı kapsamda çöp konteynır sayısını da artırarak bu yöndeki talepleri karşılayacaklarını belirtti.

Spor yatırımları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Dursun;

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılı bütçesi içerisinde de 60.000,00 TL lik bir bütçeyle Gençlik Spor İl Müdürlüğünün gerekli gördüğü alanlardaki sporcu malzemelerin alınarak spor yapmak isteyen dezavantajlı grupların destekleneceğini yine 2016 yılı çalışma yatırım programında yer alan ve 140.000,00 TL ödeneği olan Amasra Tribün Projesinin 2018 yılı programları içerisinde Soyunma Odaları ve Tribün Yapımı olarak 260.000,00 TL ilave ödenek verildiğini verilen ödeneklerin birleştirilmesiyle 2018 yılında Amasra İlçemize de Kozcağız Beldemizdeki gibi Soyunma Odası ve Tribün yapımının gerçekleştirileceğini söyledi.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzün 494.000,00 TL olarak belirlenen ödeneği ile de imar alanında yapacakları uygulamalı imar planları ile 18 uygulamalarını yaparak Bartın’ın sorunlu alanlarındaki imar işlerinin çözümüne katkı sağlayacaklarını, ilimizin gelişme alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak alt ölçekli planlarla da Bartın’ın doğru yönde gelişmesine katkı sağlayacaklarını bu çerçevede geçmiş yıllarda sahil kesimindeki başarılı çalışmalara 2018 yılında da kapsamını genişleterek devam edileceğini, o nedenle Bartın’ı geleceğe taşıyacak planların çalışmalarını gerçekleştireceklerini, hedeflerinin Bartın’ ın gerdanlığı olan deniz sahilleri başta olmak üzere tüm gelişme alanlarının doğru bir şekilde planlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sözlerinin sonunda; 1 Kasım Çarşamba günü başlayan ve 20 gün devam eden 2018 yılı bütçe görüşmelerinin 28 Kasım Salı günü sona erdiğini söyleyerek, "bütçenin hazırlanması süreçlerinde katkı sağlayan başta Sayın Valimiz Nusret Dirim olmak üzere özel idaremizin müdürlerine yine mesai merhumu gözetmeksizin programların hazırlanmasında büyük katkıları olan İl Genel Meclis Üyelerimize ve emeği geçen tüm personele gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyor, İl Genel Meclisimizce kabul edilen 2018 Mali Yılı Bütçesinin Bartın’ımıza ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
Kenan Dursun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yollaryollar 4 yıl önce

bartının içindeki yollar berbat durumda hendekyanına dökülen asfalt bile düzgün değil iken yazık çok yazık. hastane ışıklarına varmadan yol çukur olmuş. ara sokaklar patates tarlası olmuş kimin umrunda. bizim paralarımızı çar çur eden bir devlet. yazıklar olsun.

Avatar
kırmızı koltuk 4 yıl önce

toplantı salonu da güzel olmuş,kaça mal oldu acaba?