Başkan Vekilleri ve Komisyon Seçimleri Yapıldı

Bartın'da Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında 2 oturumda yapılan toplantıda toplam 36 gündem maddesi görüşüldü.

34 gündem maddesiyle başlayan toplantıda gündeme 2 madde ilave edildi. Gündemde 30 yeni konu bulunurken, 6 madde ise Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi.

Tüm maddelerin görüşülmesinin akabinde Meclise ara verilerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen gündemin 23.maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Belediye Meclisi Başkan Vekilliği İçin Seçim Yapıldı

Gündemin 1.maddesinde yer alan Belediye Meclisine I. ve II. Başkan Vekili Seçimi yapıldı. Bartın Belediye Meclisi 1.Başkan Vekilliğine Hüseyin Manav, Bartın Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliğine ise Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi. Gündemin 2.maddesinde yer alan iki asıl ve iki yedek Katip Üye seçimi gerçekleştirildi. Asil Katip Üyeliğine Hüseyin Gevrek ve Ufuk Kasap seçilirken, Yedek Katip Üyeliğine ise Hakkı Toscu ve Sercan Durası seçildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan Encümene Üyeliğine de Sanem Çöme Taşdemir, Tuncay Maden ve Turgay Kabakçı seçildi.

Komisyonlara Üye Seçildi

Gündemin 4.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Turgay Kabakçı Enes Gizli, Emrah Ulupınar, Egemen Kemik ve Ö. Kemal Çubukçuoğlu seçildi.  Gündemin 5.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Secaattin Aykan, Canan Çavuşoğlu, Sanem Çöme Taşdemir, Tuncay Maden ve Ümran Bayraktar seçildi. Gündemin 6.maddesinde yer alan Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üyeliğine İlker Yıldırım, Onur Özkaya, Hakkı Toscu, Semih Kaptan ve Ümran Bayraktar seçildi. Gündemin 7. maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu üyeliğine Emrah Ulupınar, İlker Yıldırım, Hüseyin Gevrek, Semih Kaptan ve H. Sami Karakaş seçildi. Gündemin 8.maddesinde yer alan Tarım Komisyonu üyeliğine Hüseyin Manav, Hakkı Toscu, Sercan Durası, Ahmet Kömeç ve R. Ahmet Çavuşoğlu seçildi. Gündemin 8.maddesinde yer alan Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine Canan Çavuşoğlu, Secaattin Aykan, Enes Gizli, Necmi Balık ve Alkım Tan seçildi. Gündemin 10.maddesinde yer alan Engelliler Sosyal Hizmet Komisyonu üyeliğine Sercan Durası, Onur Özkaya, Emrah Ulupınar, Ufuk Kasap ve H. Sami Karakaş seçildi.

2020 yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Gündemin 11.maddesinde yer alan 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek kabul edildi. Gündemin 12.maddesinde yer alan 2020 yılı Denetim Raporunun okunarak, bilgi verildi. Gündemin 13.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak 2. el otobüs alınması talebi Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4 Madde Trafik Ve Muhtelif İşler Komisyonuna Havale Edildi

Gündemin 14.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin iptal edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenen Bartın Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin kabulü talebi, gündemin 15.maddesinde yer alan Bartın Tapu Müdürlüğü ile Emlak Rayiç Değerlerinin Elektronik Ortamda Alınmasına ilişkin protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi, gündemin 16.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadı İşletmesi arasında hazırlanan atık pil protokolü ve gündemin 17.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi ile Bartın Valiliği İl Özel İdaresi arasında iş makinesi (dozer) ile ilgili protokolü ile ilgili konu Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

11 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havale Edildi

Gündemin 18.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi tapuda 294 ada 65 nolu parselin satış talebi, gündemin 19.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Balamba Mahallesi tapuda 725 ada 71 nolu parselin satış talebi, gündemin 20.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Gölbucağı Mahallesi tapuda 10 ada 40 nolu parselin satış talebi, gündemin 21.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Karaköy Mahallesi tapuda 919 ada 95 nolu parselin satış talebi, gündemin 22.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Gölbucağı Mahallesi tapuda 10 ada 36 ve 37 nolu parsellerin satış talebi, gündemin 23.maddesinde yer alan Koruma Amaçlı İmar Planı yapılacak alan içerisinde bulunan 83,20 hektar yüzölçümlü Kuru Mutlak Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlı kullanımları için kamu yararı kararı alınması talebi, gündemin 24.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda 386 ada 22 nolu parselin satış talebi, gündemin 25.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Köyortası Mahallesi tapuda 183 ada 47 nolu parselin satış talebi, gündemin 26.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda 418 ada 211 nolu parselin satış talebi, gündemin 27.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda 418 ada 210 nolu parselin satış talebi ve gündemin 28.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda 442 ada 157 ve 158 nolu parsellerin satış talebi görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Komisyonlardan Gelen 6 Madde Kabul Edildi

Gündemin 29.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin 2021 yılı yatırım programında yer alan Bartın ili merkezinde yapılacak olan yeraltı tesis çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi görüşülerek kabul edildi. Gündemin 30.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Balamba Mahallesi, tapuda 725 ada, 70 nolu parselin satış talebi kabul edildi. Gündemin 31.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi, tapuda 394 ada, 59 nolu parselin satış talebi görüşülerek, kabul edildi. Gündemin 32.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bartın ili, Merkez ilçesi, Topluca Köyü, tapuda 118 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerinde yeşil alan amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi kabul edildi. Gündemin 33.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonuna tekrar havale edilen, Karasu Köyü İnkum Mevkiinde işaretli olan yerlerin otopark olarak belirlenmesi ve ihale yöntemi ile kiraya verilmesi talebi onaylandı. Gündemin 34.maddesinde yer alan Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilen, ilimizin ve İnkumu’nun Kültür ve Turizm alanında ihtiyaçlarının tespiti ve yapılan tespitlerin sonuçlandırılması, İnkumu tepesinde oluşturulması planlanan mesire alanı ve seyir tepesi ile ilgili hususlar görüşülerek kabul edildi.

Gündeme İlave Edilen 2 Madde Komisyonlara Gönderildi

Gündeme ilave edilen 35.maddede yer alan Bartın Merkez Kemerköprü Mahallesi tapuda 640 ada 82 parsel, 232 ada 2 parsel taşınmazlarla ilgili 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Gündeme ilave edilen 36.maddede yer alan Kültür ve Turizm Komisyonunun Bartın Merkez ve İnkumu’nda yapılacak olan çalışmalarla ilgili yapacağı planlamaların görüşülmesi talebi komisyona havale edildi.

Meclise Ara Verildi

Belediye Meclisi Nisan Ayı 2.oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen gündemin 23.maddesinde yer alan Koruma Amaçlı İmar Planı yapılacak alan içerisinde bulunan 83,20 hektar yüzölçümlü Kuru Mutlak Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlı kullanımları için kamu yararı kararı alınması talebi kabul edildi. Toplam 36 gündem maddesinin görüşüldüğü Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 6 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Bartın Belediye Meclisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.