Meclis'in 2017 Bütçesi 39 Milyon TL

Bartın İl Genel Meclisi bütçe görüşmeleri tamamlandı. 2017 mali yılı gelir ve gider bütçesi 39.000.000 TL olarak kabul edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Kasım ayı meclis toplantılarının bütçe dönemine denk gelmiş olması nedeniyle 20 gün olarak planlandığını, bütçe görüşmelerine ilişkin yürütülen çalışmaların son gününde 2017 mali yılı performans planı ile çalışma ve yatırım programlarını kapsayan 2017 mali yılı gelir ve gider bütçesinin 39.000.000.00 TL olarak kabul edildiğini söyledi.

Başkan Dursun açıklamalarının devamında şunları ifade etti:

Meclisin 2015 yılında büyük bir özenle yürütülen çalışmayla güncellenmiş olan Stratejik plandaki hedefleri öne alarak Performans Planı ile Çalışma Ve Yatırım Programının hazırlandığını, performans planı ile çalışma ve yatırım programlarını kapsayan gelir ve gider bütçesinin de 39 milyon olarak mecliste oy birliği ile kabul edildiğini söyledi. Bu anlayış içerisinde yürütülen çalışmalarla 2017 mali yılı bütçesinin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir bütçe olmasına da büyük özen gösterdiklerini ifade ederek “Bütçeler tahmini gelirleri ortaya koyan çalışmalardır. O nedenle gerçekçi bir bütçeyi yapmakta çok önemlidir.” Dedi. Ayrıca yapmış oldukları programların hizmet bekleyen çalışmalar olduğunu ve bu sebeple 6. Dönem Meclisimizin halkımızı umutsuzluğa düşürmeden ve meclise olan güvenlerini boşa çıkarmamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Bu konudaki en güzel örneğinde 2015 ve 2016 yılı bütçeleri olduğunu belirterek 2016 yılı bütçesinin gerçekleşme oranlarının bu gün itibarıyla hedefine ulaşacağı ile ilgili büyük bir kanaatin olduğunu açıkladı. Ama en önemli verinin 2015 yılında 30 milyon olarak belirlenen bütçesinin yüzde yüz olarak gerçekleşmiş olmasının meclisin bu konudaki başarısını ortaya koyan en önemli faktördür diyerek şimdi geçmişteki başarılarımızdan kazandığımız bilgi, birikim ve deneyimlerle özel idarenin görev ve sorumluluk alanları içerisinde yapacağı tüm çalışmaları meclis olarak doğru bir şekilde planlamaya çalıştıklarını ifade etti. Özellikle meclisçe belirlenen önceliklerin programlara yansıtılarak bu yansımaları hizmet bekleyen tüm kesimler hissedecektir dedi.

Bu kapsamda 39 milyon olarak belirlenen 2017 mali yılı bütçesinin dağılımı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dursun; Personel giderlerinin bütçe içerisindeki oranının % 30, cari giderlerin % 30, en önemlisinin ise yatırım giderlerinin % 40 olarak belirlenmiş olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Böylesine önemli bir rakamı yatırıma dönüştürebilen il özel idarelerinin az sayıda olduğunu, kendi bütçeleri içerisinde borçsuz olarak yatırımlarını istikrarla sürdüren sayılı özel idarelerin arasında olmaktan da büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Planladıkları yatırımlarla her kesimin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ve her platformda bunu dile getirdiklerini ifade eden Dursun, özellikle kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ayırdıkları 11.755.310.00 TL ödeneğin 7.000.000.00 TL sininin tamamını yol yapım gideri olarak ayırdıklarını, bu rakam ile İl genelinde 30.95 km 1. Kat sathi kaplama asfaltın yapılacağını,18. km de sıcak asfalt serme ile grup yollarındaki standartın yükseltileceğini, 20.4 kilometrelik yeni yol açma çalışmalarının yapılacağını, 31.8 kilometrelik bir alanda da stabilize malzeme ile bakım ve onarımların yapılacağını yine yaklaşık 20 kilometrelik asfalt yapımına uygun olmayan alanlarda da beton yol yapımı ile ilgili çalışmaların devam edeceğini, 8 kilometrelik alanda stabilize çalışmasının yapılacağını, bunun yanında 1.200.000.00 TL ödenek ile de il genelindeki 1400 kilometrelik asfalt üzerinde bakım ve onarımların yıl içerisinde aralıksız devam edeceğini söyledi. Yaklaşık 2000 kilometrelik bir yol ağı içerisinde 10 yıldır özel idare eliyle yapılan gayretli çalışmalarla % 23 seviyesindeki asfaltlama oranının gayretli ve sistemli çalışmalar sonucunda % 85 lere ulaşılmış olmasının aslında geçmiş yıllarla son 10 yılı değerlendiren önemli bir envanteri ortaya çıkardığını söyledi.

İlimizde gerçekleştirilen eğitim yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dursun, Milletvekilimiz Sayın Yılmaz TUNÇ’un da gayretleriyle Milli Eğitim Bakanlığının son 10 yıl içerisinde Bartın’a 38 adet modern eğitim yuvasını kazandırdığını, bu kapsamdaki çalışmaların özellikle son 3 yılda çok daha fazla hızlanarak Bartın’a böylesine modern eğitim yuvalarının kazandırılmasında gayreti ve katkısı olan başta Milletvekilimiz Sayın Yılmaz TUNÇ olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyoruz dedi. Merkezi hükümetin yapmış olduğu bu çalışmalara yerelden de katkı verilmesinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekleyen Dursun, yerelde hizmet eden bir meclis olarak kendilerinin de eğitim yatırımlarını son derece önemsediklerini, her yıl özel idare bütçesi içerisinden eğitime ayrılan ödenekler ile İlimize kazandırılan modern eğitim yuvalarına yenilerini eklemeyi kendilerine hedef koyduklarını, o nedenle 2017 yılı bütçesi içerisinde eğitim yatırımları için ayrılan 6.000.000,00 TL ödeneğin 1.000.000.00 TL sini Apdipaşa Temel Eğitim Okulunun yapımına ayrıldığını yine merkezde önemli bir ihtiyacı giderecek olan Şiremirtabaklar Okulunun yapımına da 1.000.000,00 TL ayırdıklarını, Ömertepesi Ortaokulu yapım işi içinde yine 850.000,00 TL Ödenek ayırdıklarını söyledi. Ayrılan bu ödenekler ile Abdipaşa ve Şiremirtabaklar Okullarını yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek yine bu alanda 1.800.000,00 TL lik bir ödenekle de mevcut okullarımızın mal ve malzemelerinin alımlarını gerçekleştireceklerini, her yıl sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarına da ihtiyaç olan okullarda devam edeceğini belirtti. Ayrıca bu konudaki en önemli çalışmaların ise şehir içerisinde olan tüm okulların ısınma sistemlerini doğal gaza dönüştüreceklerini açıklayarak bu çalışmalarla şehirde oluşan hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Tarım, turizm ve sağlık hizmetleri alanında da önemli çalışmaların yapılacağını söyleyen Dursun; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz için ayrılan 1.398.778.00 TL lik ödenek ile tarımsal alanda desteklerin devam edeceğini, bunun yanında köylerimizdeki içme suyu depolarının modernize çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini, yine içme suyu kanalizasyon şebekelerindeki modernize çalışmalarının da devam edeceğini söyledi.

2009-2016 yılları arasında İl Genel Meclis Kararları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde toplam 170 köye çocuk parkı, 195 köye de yolcu bekleme duraklarının kurulduğunu, 2017 yılı içerisinde de yapılacak çalışmalarla 30 köye çocuk parkı, 150 köye de yolcu bekleme duraklarının kurularak köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

Diğer bir hizmet alanımız Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ilgilide 864.193,00 TL ödenek ile Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde yürütülen ve 2015 yılında hizmete başladığımız sahillerimizdeki can kurtaran hizmetlerinin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak adına Jet Ski ve Jet Botların sayılarını artırarak yaz döneminde özel idaremizin görev ve sorumluluk alanlarında denize giren vatandaşlarımızın can güvenliğini koruyarak her yönüyle donanımlı profesyonel bir ekiple hizmet vereceklerini söyledi.

Ayrıca Belediye sınırları dışında yürüttüğümüz çöp toplama işlerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsis edilen 2 adet yeni çöp taşıma aracı ile özel idare bünyesinden satın alınan 1 yeni araçla birlikte araç sıkıntısının azaltıldığını, 2017 yılı programlarıyla da ihtiyaç duyulan köylere 400 adet konteynır desteği verileceğini belirtti.

Spor yatırımları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Dursun; Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılı bütçesi içerisinde de 150.000,00 TL lik bir bütçeyle Gençlik Spor İl Müdürlüğünün gerekli gördüğü alanlardaki sporcu malzemelerin alınarak spor yapmak isteyen dezavantajlı grupların desteklenmesine yine Spor İl Müdürlüğünün sportif faaliyetlerde kullanabileceği araç alımının gerçekleştirileceğini söyledi. Yapılan bu çalışmalarla Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü eliyle ilimizde faaliyet gösteren tüm Amatör Spor Kulüplerine özel idarenin sıcak elinin değdiğini belirtti.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzün 494.000,00 TL olarak belirlenen ödeneği ile de imar alanında yapacakları uygulamalı imar planları ile 18 uygulamalarını yaparak Bartın’ın sorunlu alanlarındaki imar işlerinin çözümüne katkı sağlayacaklarını, ilimizin gelişme alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak alt ölçekli planlarla da Bartın’ın doğru yönde gelişmesine katkı sağlayacaklarını bu çerçevede geçmiş yıllarda sahil kesimindeki başarılı çalışmalara 2017 yılında da kapsamını genişleterek devam edileceğini o nedenle Bartın’ı geleceğe taşıyacak planların çalışmalarını gerçekleştireceklerini, hedeflerinin Bartın’ ın gerdanlığı olan deniz sahilleri başta olmak üzere tüm gelişme alanlarının doğru bir şekilde planlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sözlerinin sonunda; 1 Kasım Salı günü başlayan ve 20 gün devam eden 2017 yılı bütçe görüşmelerinin 28 Kasım Pazartesi günü sona erdiğini söyleyerek, bütçenin hazırlanması süreçlerinde katkı sağlayan başta Sayın Valimiz Nusret Dirim olmak üzere özel idaremizin müdürlerine yine mesai merhumu gözetmeksizin programların hazırlanmasında büyük katkıları olan il genel meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm personele gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyor, İl Genel Meclisimizce kabul edilen 2017 Mali Yılı Bütçesinin Bartın’ımıza ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
Kenan Dursun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
EDU 5 yıl önce

bu bütçeyle ne yapılır ya burasi bitik sehir