Amasra'nın en büyük sorunu Termik Santral
AMASRA

TEMEL SORUNLAR

İlçede yapılan çalışmalar neticesinde, Amasra açısından en önemli görülen üç sorunun şunlar olduğu ifade edilmiştir:

1. Termik santral projesi

2. İlçede Bartın Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte ya da meslek yüksekokulu olmayışı

3. Turizmin kalite ve niteliğinin yetersiz kalması

Eşsiz doğal yapısı ve 3000 yıllık tarihi dokusu, geçmiş yıllardan beri Amasra’yı turizm cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle yaz aylarına ilçeye akın eden yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapının oluşturulması önem arz etmektedir.

Termik santral projesi, ilçeyi tehdit eden büyük sorunlar arasında en başta gelmektedir. Termik santral yapımının, Amasra’nın doğal çevresine yapacağı olumsuz etki nedeniyle kesin olarak engellenmesi üzerinde durulmuştur.

İkinci sorun, ilçede Bartın Üniversitesine bağlı bir fakülte ya da yüksekokulun olmayışı olarak belirtilmiş olup, üniversitenin bir veya birkaç bölümünün ilçede açılması gerektiği düşünülmektedir. Uygun arazi mevcut olmadığından açılamayan bu bölümler için, TTK Sosyal Tesislerinin Bartın Üniversitesine devri sağlanabileceğinden bahsedilmiştir.

Üçüncü sorun turizm sektöründe kalite ve niteliğin yetersiz kalması olarak belirlenmiştir. İlçede mevcut turizm tesislerinde kalite arttırılmalı ve fiyat standardı getirilmelidir. Turizm kuruluşlarına etkin denetim yapılması ve bir takım standartların getirilmesi yoluyla kalite arttırılabilir. Turizmle ilgili kişilerin(işletme sahipleri) bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için periyodik toplantı, seminer ve kurslar düzenlenebilir. Özellikle gençlerin yabancı dil konusunda eğitilmesi sağlanmalıdır, bu sayede rehberlik vs. konularında istihdam edilmeleri kolaylaştırılabilir. Bunun dışında, kültür, kongre ve konferans turizmine uygun olarak 5 yıldızlı otel yapımı da ilçe turizminin değişik bir boyut kazanmasına yardımcı olacaktır.

Bir diğer sorun ise ilçedeki plansız kentleşmedir.. Plansız kentleşme ve kent yapısına uymayan imar, ilçenin tarihi ve turistik yapısına ters düşmektedir. Bu konuda binaların dış kaplama ve boyaları bir renk veya bir örnekte toplanması sağlanmalıdır. Yapılacak yeni binalar imarlı, planlı, projeli, depreme dayanıklı, modern bir şekilde, belirlenen belli yerlerde inşa edilmelidir. Bunun yanı sıra ilçe için önem taşıyan özellikle Boztepe Kemer Köprüsü acilen onarılmalı ve Kaleiçi ile Boztepe mahallelerindeki çirkin yapılaşmanın önüne geçilmelidir

GÜÇLÜ YÖNLER

. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısı
. Küre Dağları Milli Parkı, Abant, Yedigöller, Bartın Irmağı gibi doğal değerlerle, Safranbolu, Bartın, Kastamonu tarihi kentlerle, Kızılkum, Mugada, İnkumu, Bozköy, Çakraz, Cide gibi kumsallarla çevrili olması
. Arkeolojik değerlere sahip olması
. Organik tarıma müsait alanlara sahip olması
. Taşkömürü üretimi-TTK müessesesinin faaliyetinin devam etmesi
. Alternatif turizme uygun olması (doğa, balıkçılık, av vs)
. Turistlerin ilgisini çeken balık restoranları
. Tarihi-kültürel-turizm açısından ülke genelinde herkes tarafından tanınması
. Her türlü turiste hitap etme özelliğine sahip olması
. Kurucaşile tekne yapımcılığı merkezine yakınlık
. Ankara, İstanbul ve diğer illere yakınlık

ZAYIF YÖNLER
. Katma değer getirecek büyük yatırımların yapılmaması
. Kent dokusuna uymayan imar
. Karadeniz otoyolunun, ilçe sınırları dışından geçiyor (5 km) olması
. Özellikle yaz aylarında yaşanan otopark sıkıntısı
. Amasra-Bartın-Ankara-İstanbul yolunun tamamlanamaması
. Denize girilecek alanların yetersiz oluşu
. Plansız kentleşme ve çarpık yapılaşmanın ilçeye verdiği zararlar
. 5 yıldızlı otel eksikliği
. Turizm tesislerinin yeterli olmaması
. Kalifiye, nitelikli eleman eksikliği
. Amasra’da Bartın Üniversitesine bağlı bir fakülte veya yüksekokulun olmayışı
. Madencilik, denizcilik, turizm ve el sanatları eğitimlerinin olmayışı
. Kurumlar arası işbirliği eksikliği
. Mevcut ortaöğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrenciler için barınma yeri (pansiyon/yatılı) üretilmemesi
. Esnafın turizme anlık bakış açısı(geleceği düşünmeden) Bilinçsiz turizm işletmeciliği

FIRSATLAR
. Filyos vadisi yatırım alanına yakınlık
. Amasra’daki küçük yatırımcının önünü kesen termik santral yapımı planının kesin olarak devreden çıkarılması
. Çevre değerlerini koruma amaçlı planlar
. Yolcu gemilerinin uğradığı liman olması
. Küresel ısınma karşısında Batı Karadeniz Coğrafyasının avantajları
. Doğal ve kültürel özelliklerin önemli bir değer olduğu bilincinin yayılması
. Mevcut tarihi eserlerin yanı sıra yapılmayan yapılamayan tarihi kalıntı, eserlerin restorasyonu)

TEHDİTLER

. İlçe sınırları içerisinde kurulması planlanan termik santral
. Madencilik sektörünün bilinçsiz yatırımları
. Kıyıların tahribi
. İşletme-hizmet kalitesinde standart olmaması
. Karayollarındaki uzun süreli yol çalışmaları Ege ve Akdeniz’deki gibi tarihi yerlerle ilgili çalışma yapılamaması, restorasyon için kaynak aktarılmaması

SEKTÖR STRATEJİLERİ

İlçede yapılan çalışmalar neticesinde turizm, sosyal yapı ve istihdam, kentleşme ile çevre konularında potansiyel ve sorunların varlığı tespit edilerek gerçekleştirilen çalıştayda bu başlıklar altında stratejiler geliştirilmesi istenmiştir.

TURİZM

. Deniz turizmi geliştirilmelidir.(yat turizmi, yolcu gemileri, amatör denizcilik, vb.)
. Antik kentte ve doğal çevrede yürüyüş parkurları oluşturularak, alternatif turizm etkinliğine dönüştürülmelidir.
. Mevcut turizm tesislerinde kalite arttırılmalı ve fiyat standardı getirilmeli (Turizm kuruluşlarına etkin denetim yapılması ve bir takım standartların getirilmesi yoluyla kalite arttırılmalıdır.
. Kültür, kongre ve konferans turizmine uygun yatırımlar yapılmalıdır. (5 yıldızlı oteller)
. Turizmle ilgili kişilerin(işletme sahipleri) bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için periyodik toplantı, seminer ve kurslar düzenlenmelidir.
. Yerel ve uluslararası etkinlikler periyodik aralıklarla düzenlenmelidir.(festival, fuar, yarış, kongre vs.)
. Gençler özellikle yabancı dil konusunda eğitilmeli, rehberlik vs. konularında istihdam edilmeleri kolaylaştırılmalıdır.
. Yolcu iskelesi ve yat limanı yapımı hızlandırılmalıdır.

SOSYAL YAPI VE İSTİHDAM

. Bartın Üniversitesinin bir veya birkaç bölümü ilçede açılmalı. (Yer olmadığı için açılamayan bu bölümler için, TTK Sosyal Tesislerinin Bartın Üniversitesine devri sağlanmalı)
. Gençlere yönelik mesleki eğitimle ilgili kurs programları düzenlenmelidir.
. Yerel mesleklerin eğitimli hale getirilmesi için sürekli eğitim merkezleri kurulmalıdır.
. Turizmle ilgili birimler profesyonellerle çalışılarak eğitilmelidir.
. Hizmet kalitesi arttırılarak, yabancı dil eğitimi yaygınlaştırılmalıdır.
. Kültür, sanat, sergi ve çalışma alanları kentin kimliğine uygun biçimde çoğaltılmalıdır.

KENTLEŞME

. Yeni yolun açılması ile köyleriyle ekonomik ilişkisi kesilen ilçenin diğer Bartın bağlantı yolu iyileştirilmelidir.
. Otopark, piknik alanları, şehir içi yeşil alanlar konusunda düzenleme yapılmalıdır.
. Çarpık ve çirkin yerleşimin düzenlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
. Binaların dış kaplama ve boyaları bir renk veya bir örnekte toplanmalıdır.
. Özellikle Boztepe Kemer Köprüsü acilen onarılmalı ve Kaleiçi ile Boztepe mahallelerindeki çirkin yapılaşmanın önüne geçilmelidir.
. Toplu konut projesi Amasra’da başlatılmalıdır.
. Amasra’nın tarihi kültürel yapısı ön plana çıkarılarak imarlı, planlı, projeli, depreme dayanıklı, modern binalar belli yerlerde planlanarak inşa edilmelidir.
. Yolcu iskelesi ve yat limanı yapımı hızlandırılmalı ve gerekli altyapı oluşturulmalıdır.
. Tarihi eser, yapı gibi alanlar (liman, kale, konak, yalı vs.) restore edilerek motel, pansiyon, restoran gibi yapılara dönüştürülerek değerlendirilmelidir.
. Kent içinde trafik akışı düzenlenmeli ve büyük kamyon girişleri engellenmelidir.

ÇEVRE
. Çevre köylerdeki bal, kestane, defne vb. ürünlerin kazanılmalıdır.
. İçme ve kullanma sularının hatlarında iyileştirme yapılmalıdır.
. Kıyı ve genel kent temizliğinde verimli uygulamalar ve denetim yapılmalıdır.
. Merkez ve sahil köyleri ile deniz kirliliğinin önlenmesiyle ilgili tedbirler alınmalıdır.
. Termik santral tehdidi Amasra’nın doğal çevresine yapacağı olumsuz etki nedeniyle kesin olarak engellenmelidir.
. Atık kontrolü sağlanmalı ve geri dönüşüme dikkat edilmelidir.
. Arıtma tesisi kurulmalı, çöp toplama tesisi küçük limandan alınarak başka bir yere verilmelidir.
. Küçük liman ve çevresi düzenlenmelidir.
. Şehir girişleri düzenlenmelidir. (Özellikle Bakacak ve Ahatlar Tepesi)
. Baca filtresi, kömür seçimi, konusunda halk bilgilendirilmelidir.
(devam edecek...)

BARTIN (MERKEZ) ANALİZİ için tıklayın
(Foto Kaynak: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
BartınAmasraBAKKA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Erdoğan Atmış 6 yıl önce

bartın platformu olarak yıllardır bunu diyorduk. bizleri bir kaç tuzu kuru çevreci diye aşağılayanlar devletin kalkınma raporunda termik santrallerin yöre ekonomisini mahvedeceğinin yazıldığını öğrenince ne diyecekler. geleceğimizi kurtarmak istiyorsak termik santral girişimine son verilmeli. bunun içinde iktidar partisi yetkililerinin açıklama yapması gerekiyor.

Avatar
Küllün yalan 6 yıl önce

amasranın en büyük sorunu kalitesiz pansiyonculuk.kaç kişi ile konuşduysam pansiyonların pis,gelişi güzel ve kalitesiz oluşundan bahsediyor.ve pahalı olduğunu söylüyorlar

Avatar
turist 6 yıl önce

yollar daraldı, kaldırımlar genişledi. yeni yapılan yol toz içinde. genişleyen kaldırımlar ise masa dolu. insanlar yolda yürümek zorunda. otopark sıkıntısı çok fazla..

Avatar
cemil 6 yıl önce

termik santralı kesinlikle destekliyorum..sırf c.......... gibi kazıkçı mekanların işi bozulacak diye sanayi yatırmı engelenmemli işllh bunu başaracağız..