Belediye'den Aldatmaz'a Cevap
Bartın Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

27 Mayıs 2013 Pazartesi internet ve 28 Mayıs 2013 Salı itibariyle de yerel basında AKP İl Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf ALDATMAZ’ın sözde kendi imzasıyla açıkladığı görülen, ancak metin olarak dağıttığı beyan içeriği bazı konulardan bilgisi olmadığını bir gün sonra basında çıkan haberlerden öğrendiği bilinen açıklamalarına cevap verme gereği duyulmuştur. Yoğun belediye çalışmaları ve etkinliklerden dolayı bu tür gereksiz beyanlara cevap verecek her ne kadar boş bir vaktimiz yok ise de, değerli halkımızı doğru bilgilendirmenin de bir vazife olduğuna inancındayız.

Bu kapsamda;

1-
Belediyece ihalesi gerçekleştirilen "Yalı Mevkii İş Merkezi Yapım İşi” projesi 2 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Dolayısıyla “Ben istedim oldu” mantığıyla yapılan bir iş değildir. Ayrıca belediyemizin hizmet anlayışında böyle bir gelenek de bulunmamaktadır. 

Bilinmelidir ki, Belediyece vurulan her bir kazma, örülen her bir tuğla, dökülen her m2 asfalt, hâsılı yapılan her çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Cemal AKIN’ın göreve geldiği ilk haftalardan itibaren istişarenin sünnet olduğunun bilinciyle ziyaret ettiği 400’e yakın ev ve site toplantılarında 10 bini aşkın karşılıklı sohbet imkânı bulduğu hemşehrilerimizce öne çıkarılan görüş ve isteklerine dayanmaktadır.

Ortaya çıkan öneri projeler, bütçe imkânları dâhilinde öncelikle daire müdürleri ve teknik personel ile birlikte değerlendirilmekte, Başkanlıkça profesyonel şirketlere CATI (Rastgele Telefonla Arama) tekniğiyle yaptırılan anket sonuçlarına göre bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yalı Mevkii’ne yapılacak olan İş Merkezi Yapım İşi Projesi de anket sonuçlarına göre % 82 kabul görmüş projelerden biridir.

Unutulmamalıdır ki, yıllar önce kaderine terk edilerek, gündüz dahi vatandaşlarımızın geçmeye çekindiği Yalı boyuna yapılan yatırımlarla can verilmiştir. Yalı Bölgesi’ni, orada ticaret yapan esnaflarımızın, dinlenecek, eğlenecek ve gezecek mekân bulamayan değerli halkımızın yüzünü güldüren ve birçok kültürel etkinliğin düzenlendiği mekân haline getiren Sayın Cemal AKIN yönetimindeki Bartın Belediyesi‘dir.

Bartın Irmağı’nın turizmde dünya markası olma sürecinden bahseden ve Bartın’da gelecek nesilleri düşünen iktidar partisi bir il yöneticisinin, Amasra İlçemizin göbeğine kurulacak olan Termik Santrale karşı ne hikmetse duyarsızlığı pek manidardır.

2-
Bartın Belediyesi’nin, üyesi bulunduğu Bartın Belediyeler Birliğine en çok borcu olan belediye olması, en yüksek payı ödeyen Belediye olmasından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen Bartın Belediyesi’nin birliğe olan borçları, İller Bankası paylarından kesilmek suretiyle Birliğin banka hesaplarına düzenli ve otomatik olarak aktarılmaktadır.

Dört yılı aşkın bir süredir başkanlığını AKP’li Belediye Başkanının yürüttüğü Bartın Belediyeler Birliği, bugüne kadar topladığı aidatlarla acaba ne yapmış, nereye ne kadar para harcamıştır?

Bartın Belediyesi’ni eleştirmek yerine, Katı Atık Bertaraf Tesisleri konusunda bu güne kadar bir arpa boyu mesafe alınamamasının hesabını ve sebebini AKP İl Başkan Yardımcısı sıfatıyla Sayın Yusuf ALDATMAZ’a, Bartın Belediyeler Birliğini Yöneten AKP’li Belediye Başkanına sorması gerektiğini hatırlatıyor ve öneriyoruz.

Boğaz Mevkii’ndeki
mevcut çöp depolama alanı Bartın Belediyesi’nin değil, Bartın’ın çöp toplama alanıdır. Bu alana sadece Bartın Belediyesinin topladığı çöpler değil, Amasra ve Ulus Belediyeleri ile İl Özel İdaresi’nin köylerden topladığı çöpler, Organize Sanayi ve Boğaz Mevkii’nde mevcut askeriyenin çöpleri de dökülmektedir.

Bartın’ın çöp toplama alanında zaman zaman metan gazının yanmasıyla oluşan dumanlar özellikle boğaz civarında köylerde oturan vatandaşlarımızı, İnkum sakinlerini ve tatilini geçirmek üzere buraya gelen yerli ve yabancı misafirleri rahatsız etmektedir. Bundan da son derece üzüntü duymaktayız. Bu alanda meydana gelebilecek yangınları önlemek amacıyla Bartın Belediyesi kendi imkânlarıyla Bartın merkezinden 138 kamyon hafriyat dökmüş, daha öncesinde de yine, sprinker sistemi kurularak alan sürekli olarak sulanmıştır ve sulanmaktadır.

Bartın Belediyeler Birliği, İlin 9 belediyesinin bir araya gelmesiyle sadece bu amaçla kurulan bir teşekküldür. İktidar partisinin il yöneticilerinden biri olma sıfatıyla Sayın Yusuf ALDATMAZ’a ayda bir yerel gazetelere dert yanan, birlik üzerinden siyaset yapan ve siyaseten aldığı sorumluluğunu yerine getirmek zorunda olan Birlik Başkanlarını harekete geçirmesini ve bu konuda da gereken uyarıyı yapmasını tavsiye ediyoruz.

3-
Bartın İli, belediye sınırları imar planları 1999 yılı ve öncesi İller Bankası tarafından yapılmıştır. Yapılan bu planlarda yan yollar bulunmamaktadır. İmar planlarında gösterimi olmayan bir yerin de yol ve başka hizmetler için kamulaştırılması hukuken mümkün değildir. Çevre yollarındaki asfaltlama ve bordürleme Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Ayrıca çevre yolu kenarlarındaki işyerlerini mağdur eden Bartın Belediyesi değildir. Söz konusu çevre yollarında çalışmalara başlanılmadan evvel, bu yol kenarlarında bulunan işyerlerinin böyle bir sıkıntıları yoktu.

Bilinmesinde yarar var. Çevre yolu kenarlarında olup, AKP iktidarında mağdur edilen yüzden fazla işyeri sahiplerinden bazıları kendi tapulu arazilerinden feragat etmiş, başvuruları üzerine birçok yan yol açılarak onlarca işyerinin mağduriyetleri giderilmek suretiyle bu konuda da Bartın Belediyesi üzerine düşeni layık-ı veçhile yerine getirmiştir.

4-
Ulupınar-Bartın ana su isale hattımızda 2009 Nisan-2013 Mayıs dönemi arasında toplam 14 defa planlı bakım onarım çalışması ve arıza çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında takribi 1 km. 600’lük asbest boru yeni çelik borularla değiştirilmiştir.

Belediyemizce 2009 Nisan ayından bugüne kadar su üretimini artırmak amacıyla Karaçay Bölgesi’nde 1 adet 4 mt. çapında 10 mt. derinliğinde keson kuyu yapılmış, günlük 750 m3 su artışı sağlamıştır. Yine Karaçay Bölgesi’nde açılan 3 adet sondaj kuyusundan günlük ortalama 1200 m3 su elde edilmektedir. Ayrıca Potbaşı Mevkii’nde 4 mt. çapında 9,5 mt. derinliğinde yapılan 2 adet keson kuyudan günlük sağlanan 1500 m3 su ilavesiyle toplamda 3450 m3 günlük su artışı sağlanmıştır.

Kentimizin artan su ihtiyacının karşılanması amacıyla alternatif yeni su kaynakları da araştırılmaktadır. Çayır Köyü Ulus Çayı kenarında 9 mt. çaplı, 10 mt. derinliğinde 2 adet keson kuyunun açılması ve bu kuyulardan sağlanan suyun 450 mm. çaplı HDPE borularla şehir merkezine getirilmesine yönelik 11,5 km’lik bir terfi hat döşenme işinin üç ay içinde ihale edilmesi planlanmıştır.
Yapılan analiz sonucu bu kuyulardan ortalama 80-100 lt/sn. su beklenilmektedir.

Kavşak suyumuzla ilgili olarak ta suyun artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmış olup, günlük su verimi ortalama 150 tondan 400 tona kadar çıkarılmıştır. Ayrıca eskiyen kavşak suyu isale hattının Avrupa Birliği İPA projesi kapsamında değiştirilmesi programa alınmıştır. 

5-
Bartın Merkez Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, “Türkiye’de 15 Belediye İçin Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi”ne dâhil olmuş önemli bir projedir.

Belediyemizce Bartın Merkez Kanalizasyon Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TR0504.03/SRV/001 sözleşme numaralı “Türkiye’de 15 Belediye İçin Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım” projesi kapsamında Bartın Merkez Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi projesi için 03 Ocak 2008 tarihinde proje paydaşları ile toplanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Proje kapsamında müşavir firma COWİ tarafından Proje Başlangıç Raporu, Durum Tespit Raporu, Finansal ve Operasyonel Performans İyileştirme Değerlendirmesi, Master Plan, ÇED Raporu, Fizibilite Raporu, Tasarım Raporu, İPA Başvuru Formu, Su ve Atıksu Hizmetlerinin Sürdürebilirliğinin Sağlanması İçin Ekipman ve Yazılım Satın Alınması İhale Dosyası, Karşılayabilirlik ve Ödeme İstekliği Sosyo Ekonomik Çalışma Raporu, Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Jeoteknik Çalışmalar Değerlendirme Raporu, Atıksu Arıtma Tesisi Projesi İhale Dosyası, Atıksu Arıtma Tesisi Sahası Plankote Çalışması, Atıksu Arıtma Tesisi Sahası Geoteknik Değerlendirme Raporu ve Final Raporu çalışmaları tamamlanmıştır.

Müşavir firma COWI tarafından Kesin İPA Başvuru Formu hazırlanmış ve İPA Başvuru Formu Çevre ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 18 Kasım 2009 tarihinde Avrupa Komisyonuna sunulmuştur. İPA Başvuru Formunun Avrupa Komisyonu tarafından incelenebilmesi için kabul edilebilir bir başvuru olduğu Avrupa Komisyonunun 20 Ocak 2010 tarih ve 418 sayılı Kabul Mektubu ile bildirilmiştir. Başvuruya müteakip proje değerlendirme çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda ilimizde Türkiye Delegasyon yetkilileri, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcileri, proje hazırlama müşaviri COWI, proje değerlendirme müşaviri Aqwadem ve Bartın Belediyesi yetkililerince 20-21 Nisan 2010 tarihlerinde proje değerlendirme toplantısı ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Bu aşamada Avrupa Komisyonundan İPA Proje Paketi ile ilgili yorumlar gelmiştir. Yorumların gelmesine müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeyi hazırlayan danışman COWI ve Belediyemiz yetkililerince yorumlar ile ilgili çalışmalar yapılarak cevaplar verilmiştir. Yorumlara cevap aşamasında İPA Proje Paketine İnkum Derin Deniz Deşarjı Projesi ve İnkum Kanalizasyon Projesinin de ilave edilmesi sağlanmıştır. İPA Proje Paketinde yer alan Bartın Merkez Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, İnkumu Atıksu (Atıksu toplama, ön arıtma ve deniz deşarjı) inşaatı ön duyurusu 21.12.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Ön duyurusu yayınlanan işlere ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi tarafından kesin ihale dosyalarının son güncellemeleri tamamlanmıştır. Bakanlıkça Delegasyonun onayının alınmasına müteakip ihaleye çıkılacaktır.

Bartın ve Bartın Irmağı için fevkalade önem arz eden bu projenin 4 yıl boyunca ayda bir kez Ankara’ya gidilmek suretiyle takibi bizzat Başkanlıkça yapılarak son aşamasına getirilmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle Bartın Irmağı özlenen ve beklenen eski tertemiz görüntüsüne yeniden kavuşacak, pırıl pırıl görüntüsüyle, yok olan zengin tatlı su ürünlerine yeniden hayat vererek ev sahipliği yapacaktır.

6-
Cadde üzerinde bulunan aydınlatma direkleri yaya yolu kenarlarına vatandaşın geliş geçişini engellemeyecek şekilde ve yükseklikte, çoğu da mevcutların yerlerine monte edilmiş ve bugüne kadar da “aydınlatma direklerine kafalar çarpıyor” diye şikayetçi olan Sayın ALDATMAZ’dan başka birisine de rastlanmamıştır.

Gölbucağı Kavşağı’na konulan ve çok da beğeni toplayan çiçek heykelinin, sürücülerin dikkatini dağıttığı gerekçesiyle kaldırılması konusunda Karayolları Şefliğince Belediyemize yazılar yazılmıştır. Bu yazılar üzerine çiçek heykeli Belediyece kaldırılarak İnkum beldemize konulmuştur. Ayrıca bronz benzeri maddeden imal edilen bu objenin solma ve kuruma gibi fizyolojik değişiklikler göstermesi de beklenmemektedir.

Havuzlar, heykeller, aydınlatmalar, yöresel yemek evi, desenli parke yol çalışmaları, parklar ve dinlenme-eğlence alanları gibi yapılan birçok çalışma kentimize şehir kimliği kazandırılması amacıyla yapılmış olan çalışmalardır.

Her halk toplantısında, görsel ve yerel yazılı basınımızda defalarca konu yapılmış 66 milyon lira (eski para değeri ile 66 trilyon) borçlu belediye haberlerini Sayın ALDATMAZ duymamış veya gözden kaçırmış olabilir. Ama konu açılmış iken bir kez daha hatırlatmamızda fayda var. Kasası boşalmış, piyasa borcu, vergi borcu, sosyal güvenlik kurumu ve işçi personeline olan borç ile toplamda yaklaşık 66 milyon lira borçlu bir belediye 10 ay gibi bir sürede toparlanmış, bütçesi düzeltilmiştir. Devlete olan borçları yapılandırılmış ve düzenli olarak gününde ödenmektedir. Dört yıl içinde özel bankalar dâhil İller Bankası’na tek kuruş borçlanılmadan kendi öz kaynaklara sahip çıkılarak Bartın’da ilklere imza atılmıştır. 2009 yılında devir alınan ve 30.000.000 TL. olan Belediye bütçesi % 40’lık bir gelir artırımıyla 42.000.000 TL. ye çıkarılmış, artmaya da devam edecektir.

Belediyemizin öz kaynaklarına ne derece sahip çıktığı ve nasıl kullandığının en güzel örnekleri, dört yıl boyunca Merkeze bağlı 18 mahallesine ve mücavir alanlara yapılan ve yapılmaya devam eden yatırımlarıdır.
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Bartın Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İNSAN 7 yıl önce

kapak olmuştur herhalde..

Avatar
hepsi boş 7 yıl önce

ne kadar haksız olduğunuz yaptığınız uzuuuuun açıklamadan anlaşılıyor. okumadım bilem

Avatar
DEMEKKI 7 yıl önce

yusuf beyin hakli oldugunun kanitdir bu. madem gereksim duymuyorsun neden cvp yazıyorsun :) sizin anlayısınız bu kadar . yusuf beyı kutluyorum gereklı noktayı acıtmıs nedense bu anketler bıze hıc sorulmuyor bızde o mevkılerde oturuyoruz bıze kımse sormadı yapalım mı edelım mı dıye demekkı bu anket sadece yandaslara yapılan anket 10 kısıye sor ,sonra buna halkın hepsıne sorduk de , yemezler kocum . bız beledıyecılıgı bu kadar rezil bır hale geldıgını sızın donemınızde gorduk , keske dıyoruz rıza olsaydıda bartına daha cok bıseyler yapsaydı derız. cemal bey ıyı bırısı ama yanında olan vatandasların olması ısı degıstırdı. keske yanındakı kısıler daha ıyı olsaydı . ama nasıp degılmıs cemal bey donemıde de secımlerde sona erecektir buna tum bartın halkina hayrli olsun

Avatar
kapak olan kım :) @İNSAN 7 yıl önce

uzun uzun acıklama yapma gereksımı duyan kim acaba kardeşş :)

Avatar
halk 7 yıl önce

tabiii uzun uzun cevap verilecek..sen uzun demeçlerle belediyeyi suçlarsan..böyle uzun cevabını alırsın sayın aldatmaz....bunca yıl nerede yaşıyordun sen...yeni mi gördün..yoksa eline yenimi verdiler demecini....?

Avatar
cengiz yıldırım 7 yıl önce

yusuf aldatmaz bey sanırım tatmin olmustur tam on numara bi cewapdır

Avatar
hepsi bosa cevap 7 yıl önce

Hepsi bos lakapli bos arkadas oku. Yazmaya ayirdigin zamani okumaya ayir

Avatar
anket 7 yıl önce

bu anket olayı ilginç telekomun telefonları kullanılmadı herhalde çünkü telekomun telefonlarından böyle bir anket yok anket bartın halkıyla yapılması lazım her on kişiden birinin bile anketten haberi yok çok ilginç bu 10000 kişi ile yapılan sohbet bartında yaşayanlarla yapılmadı galiba çünkü bu sohbeti sahiplenen hiç bir bartınlı ile karşılaşmadım.ve duymadım biz herhalde başka bir ilde yaşıyoruz galiba her halde karabükte