Öne Çıkanlar Bartın Üniversitesi Bartınspor Amasra Zonguldak Karabük Bartın Belediyesi Ulus Cemal Akın

Bartın'da Koronavirüsten 2 kişi vefat etti

Bartın Valiliği, Bartın Pandemi Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle yatan hasta sayısının 26 olduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini, 4 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca Çeşmi Cihan KYK yurdunda şu an (30) kişinin karantinada olduğunu, 14 günlük karantina süresi dolan 21 kişinin de yurttan ayrıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Bütün dünya gibi ülkemiz ve İlimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok tehlikeli olarak nitelendirilen Covid-19 pandemisi ile mücadele etmektedir.

Bu mücadele; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde, belirlediği stratejik çerçeve içinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, ilgili bütün bakanlıklar ve İllerde Valilikler ve teşkilatı tarafından olağanüstü bir gayretle yürütülmektedir.

Bu stratejik mücadele içinde, bütün kurumlara görevler verilmiş, görevlerin nasıl yapılacağı algoritmalara bağlanmış; bireysel korunma, yayılmayı önleme, tarama, karantina, tedavi, halkla ilişkiler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede yürütülen mücadelede sağlık, kolluk, yerel yönetimler, sosyal hizmetler gibi kurumlara verilen görevlerin, süratle yeterli düzeyde zamanında yerine getirilmesi esastır. Bir kapsamda belirti gösteren hastaların bulunması, izole edilmesi, test tedavi protokollerinin uygulanması, şüpheli vakalarla temasta bulunan kişilerin taranarak tedbir karantinasına alınması da bulaşma oranını düşürmek için uygulanan sağlık stratejileridir. Vaka varsa bunların bulunması ve tedavi altına alınması, çevresinin izole edilmesi, hatta yaşadığı yerlerin bile izole edilmesi toplum sağlığı için yapılması gereken işlerdir. Bu tedbirlerin olumsuz ve provakatif olarak değerlendirilmemesi; toplumun genel sağlığının korunması için yapılan işler olduğunun anlaşılması gerekir.

Bu stratejinin başarıya ulaşmasında görevli kurumlar dışında bireyler olarak hepimize düşen görevler de vardır. Temel beklenti hepimizin artık çok iyi öğrendiği “Evde kalmak” ve “Sosyal mesafeyi korumaktır.” Dünya Sağlık Örgütü evde kalma süresinin uzamasıyla pandeminin bitmesi arasında doğru orantı olduğunu açıklamıştır.

Bilindiği gibi bir kişi en az üç kişiye bulaştırmaktadır. İstanbul ilinde bu sayının 16 kişi olduğu açıklanmıştır. Bir kişi üç kişiye üç kişi dokuz kişiye dokuz kişi yirmiyedi kişiye bulaştırmakta böylece katlanarak gitmektedir. Bu mücadelenin ana stratejisi, bu bulaşma zincirinde halka olmamak, evde kalarak, evde çalışarak, dışarıda sosyal mesafeyi koruyarak, önlem alarak bulaşma zincirini kırmak; böylece, sağlık sistemini ayakta tutmaktır. Bu, “virüsün bulaşacak insan bulamaması” demektir.

Kesin vakaların belirlenmesi; belirli aralıklarla yapılacak birden çok testlerin pozitif çıkması, akciğer tomografisi, kan oksijen oranı gibi birden çok parametrenin hep birlikte gerçekleşmesiyle mümkündür. Bu da hastane ortamında 14 güne kadar bazen de geçen bir zaman aralığında belli olmaktadır. Kesin tanı konulduğunda öncesinde ve sonrasında bilinen ve dünyada kullanılan ilaçlarla tedavisi yapılmaktadır.

Hastanedeki her vaka ve izole edilen her şüpheli aslında toplumdan uzaklaştırılmış, tehlike olmaktan çıkmıştır.

Bu hastalık Türkiye’ye veya Bartın’a özgü bir hastalık değildir. Dünyada milyonlarca insan etkilenmektedir. Bu derecede yaygın bir hastalığın Türkiye’de ve Bartın’da ortaya çıkmayacağını beklemek anlamlı değildir.

Bütün dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi İlimizde de Koronavirüs (+) hastalarımız vardır. Bunların sayısı günlük olarak değişmektedir. Hali hazırda geçerli olan kurallar gereği vaka sayısını Sağlık Bakanlığı açıklamaya yetkilidir. Sağlık Bakanlığının verileri doğru ve güncel verilerdir. Sağlık Bakanlığı son vaka sayısını (9) olarak açıklamıştır. Bu sayı, Ulus İlçesindeki vaka sayısının eklenmesiyle güncellenecektir. Bu ilçemizdeki şüpheli vakaların 5 gün arayla yapılacak testleri, akciğer tomografileri ve diğer testleri kesinleştikten sonra, güncel son sayı yine Bakanlık tarafından açıklanacaktır. Şu anda pandemi hastanesinde yatan şüpheli vaka sayısı (26) kişidir. Maalesef Hasankadı Beldemizden (2) hastamız vefat etmiştir. (4) hastamız da tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

Çeşmi Cihan KYK yurdunda şu an (30) kişi karantinada tutulmakta olup bu kişiler şüpheli vakalarla korumasız teması olan veya yurt dışı dönüşü evde karantina emrine uymayan kişilerdir. Bu kişilerin 14 gün izolasyonları sağlanmakta, ihtiyaçları karşılanmakta, muayene ve testleri yapılmakta ve süre bitiminde çıkarılmaktadır. Önceki 14 günlük dönemde süresini tamamlamış 21 kişinin yurttan ayrılışı yapılmıştır. Öğrenci yurdu hastane olmadığından, buradaki kişilerin, tedavi altındaki vakalar olarak lanse edilmesi doğru değildir.

Önemli olan bulaşmayı önlemek, Avrupa ülkelerinde olduğu hastane veya karantina kapasitelerini hızla tüketmemektir. Bu hastalığın pandemi olması nedeniyle sadece bir ülkede bitmesi bile yeterli olmayıp bütün dünyada tamamen sönmesini beklemek gerekecektir.

Vakaların tamamına yakını İstanbul irtibatlıdır. Özellikle Hasankadı ve Ulus bölgemizin bu açıdan risk teşkil ettiği değerlendirilerek önleyici tedbirler sürekli planlanmaktadır. Bu kapsamda Hasankadı Beldemizde karantina tedbirleri devam etmekte olup Ulus İlçemizin tamamını kapsayacak şekilde hareketlilik kısıtlayıcı tedbirler alınmıştır. Hastalığın bulaşma hızını azaltmak için alınan ve ilan edilen tedbirlere uyulmaması durumunda, karantina uygulaması ilin geneline yaygınlaştırılacaktır.

Ulus İlçesinden ilimiz merkezine, merkeze bağlı belde ve köylere kara ulaşımı yasaklanmıştır. Gıda, ilaç vb zorunlu haller için bazı istisnalar vardır. Bütün kurallar Valiliğin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında ilan edilmiştir. Güncel bilgilerin buralardan takibinde fayda vardır. Merkezde ve ilçelerde hareketlilik verileri izlenmekte olup bütün uyarılara rağmen bulaşma zincirinin kırılamaması halinde, bu durumda olan her yerde mahalle ve köyler arasındaki ulaşım da durdurulacaktır.

Tedbirler kapsamında ile giriş izni olan her aracın plakası ve yolcuları kayıt altına alınmakta 14 günlük ev karantinası çeşitli yöntemlerle izlenmektedir. Son olarak, bu araçların tamamı Plaka Tanıma Sistemine kaydedilmiş olup araçların kameralara takılması halinde sistem alarm vermekte ve araç yakalanarak bağlanmakta, içindeki yolcular da karantina yurduna gönderilmektedir. Tebligata rağmen ev karantinasına itiraz eden kişiler de kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak karantina yurduna teslim edilmektedir.

Komşumuz olan Zonguldak İli hastalığın yaygın görülmesi nedeniyle otuz büyük şehir gibi giriş ve çıkışa kapatılmıştır. Özellikle yakın belde ve köylerin Zonguldak ile ilişkilerini kesmek noktasında olmaları, Zonguldak’a gidebilmek için istisna arayışında olmamaları gerekir. Mutlaka herkesin bir mazereti vardır ancak sağlığın korunması için bazı şeylerden bir süre vazgeçmek gerekecektir.

Bilindiği üzere 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Valilik emriyle acil işi olmayanların sokaklarda gezinmesi ve toplanması da yasaktır. Özellikle bakacak kimsesi olmadığında ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve sokağa çıkması yasaklı olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini aradıkları takdirde bütün ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca karşılanmaktadır.

Sosyal hayata katılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın özellikle banka önlerinde, pazar yerlerinde, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, hastane, eczane gibi yerlerde maske takarak bulunmaları, işlerini bir an önce bitirerek evlerine dönmeleri eklenmektedir. Market ve Pazar alışverişlerine aileden bir kişinin çıkması uygun olacaktır.

İlimizde bulunan 2 hastaneden Devlet Hastanesinin önüne konteynerler konularak şüpheli vakaların doğrudan acil servisle teması kesilmiştir, Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülerek ayrılmıştır, Kadın Doğum Hastanesi, Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecektir.

Hızlı tarama testleri ülkeye geliş miktarına göre oranlanarak illere dağıtılmış, Bartın’a da bu oranda tekabül eden sayıda gelmiş tarama amaçlı kullanılmaktadır. Bu testler, bireysel başvuruya bağlı olarak isteyen herkese uygulanacak testler değildir. Tıbbi gereklilik halinde tarama maksatlı kullanılır. Ülkeye yeni kit geldikçe veya ülkemizde üretilmeye başlandıkça oransal olarak İlimize gelmeye devam edecektir.

Temel gıda maddelerindeki stok ve fiyat hareketleri izlenmektedir. Temel gıda ve temizlik maddelerinde ülke düzeyinde yeterli stok olduğu açıklanmıştır. Önümüzdeki günlerin tarımsal üretim için önemli günler ve Ramazan ayının yaklaşmakta olduğunu bilerek planlama yapmaktayız.

Gıda güvenliği, tedarik ve üretim zincirinin bozulmaması için İl Pandemi Kuruluna bağlı olarak kurulan Tarımsal Üretim ve Takip Kurulu toplantılarına devam etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere, üreticilerin, yaş sınırlamasına tabi olmadan kendi faaliyet alanlarında sınırlı kalmak şartıyla tarla ve bahçelerine, ahırlarına gitmesine izin verilmiştir. Süt üretiminin ve alımının devamı için araçlara kısıtlı sayıda çalışan bulundurmak şartıyla izin verilmiştir. Ancak, orman alanlarının kontrolünün zor olması ve hareketliliği arttırması nedeniyle defne kesilmesi ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Pazarlar, kısıtlamalara uyulmak şartıyla açık kalacaktır. İle gıda getiren araçların girişi de belirli bir sürede çıkma üzere serbesttir. Temel prensip olarak önümüzün ramazan olması ve hastalık günlerinin sonunda gıda arzı güvenliğini sağlayabilmek için üretim takvimine göre başka önlemler de alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi artık tıbbi maske satışı yasaktır. Kamu kurumlarına, kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına, Pazar ve marketlere girişlerde gerekli olan maske kişi başı haftalık (5) adet olarak Devletimiz tarafından karşılanacaktır. Maske başvurusu yapamayanlar ve diğer acil durumlar için Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak maske ihtiyacımız Valiliğimize gönderilecek olup kamusal alanlarda hazır bulundurulacaktır. Yine toplu işçi çalıştıran iş yerlerinin maske ihtiyaçları da planlanarak Valiliğimizce temin edilecektir.

Pandemi nedeniyle ekonomik hayatta meydana gelen daralmalara bağlı olarak sosyal hayatta da bazı sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Devletimiz, bütün ekonomik imkânlarını seferber ederek bazı tedbirleri uygulamaya koymuştur. Bu tedbirlerin bazıları iş hayatına, vergi ve SGK yükümlülüklerine, bankacılık işlemlerine ilişkin düzenlemeler iken bazıları da doğrudan destek ödemeleridir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdan;

Merkezi Yardım alan 3.153 Kişiye Faz-1’de 1.000’er TL nakit yardımı ödemesi yapılmıştır.

Merkezi Yardım almayan ve sosyal yardımlardan faydalanan 1.747 Kişiye Faz-2’de 10.04.2020 tarihinde ödemeler başlayacaktır.

Faz-3 sosyal yardımda, daha önce bu yardımdan faydalanmamış hanelerin faydalanacağı ve söz konusu başvuruların e-devlet üzerinden yapılması planlanmaktadır.

İlimizde toplam 45.000 emekliye 1.000’ er TL olmak üzere Bayram İkramiyeleri 11 Nisan’dan itibaren 26 Nisan’ a kadar emekli tahsis numaralarının son hanesine göre ödenecektir.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren bu güne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca il genelinde 1.940 kişiye toplam 550.904,00 TL nakdi yardım yapılmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 65 Yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan 557 vatandaşlarımıza Ayni Gıda Yardımı teslim edilmiş olup, Vefa Destek Grubu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca 650 vatandaşımıza teslim edilmek üzere Ayni Gıda Yardımı dağıtımı bugün başlatılacaktır.

Durumu müsait olan vatandaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu bu organizasyona verilen paraların zekât niyetiyle verilebileceğini açıklamıştır. Durumu müsait olan vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya gönüllere dokunmaya davet ediyorum.

Toplu işçi çalıştıran özel iş yerleri ve şantiyelerde de İl Umumi Hıfzıssıha Meclisince kararlaştırılan çalışma şartlarına uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilmekte olup bir yandan üretimin devamı öte yandan ise genel sağlığın korunması birlikte gözetilmektedir.

Alınan kararların uygulanmasında 24 saat aralıksız çalışan koordinatör Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş ve Valilik ekibine; Kaymakamlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sağlık ekiplerine, Bartın Belediyesi ve diğer ilçe ve belde belediyelerine, çalışmalara destek sağlayan SYD Vakıflarına, Vefa Sosyal Destek Ekiplerinde görevli muhtar, imam, öğretmen ve Milli Eğitim görevlilerine, Kızılay Gönüllüleri, kolluk görevlileri, belediye görevlileri, İl Özel İdare Görevlilerine; Karantina yurdunda görevli olan AFAD, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline ve VEFA sosyal destek ekiplerine gıda yardımında bulunan kişi ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederim.

Sözlerime son verirken, bütün vatandaşlarıma sağlıklı günler diliyorum. Bunun, hep beraber alacağımız tedbirlerle mümkün olabileceğini hatırlatır, evlerinde kalmalarını, zorunlu hallerde çıktıkları takdirde mutlaka maske kullanarak sosyal mesafeyi korumaları, bir an önce evlerine dönmelerini, güncel gelişmeleri Valilik internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri, resmi açıklamalara güvenmelerini rica ederim.


iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.